Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

28.4.2022 Schválili Európske občianstvo na prevýchovu detí a mládeže k zvráteným hodnotám Bruselu

VKontakte

Európske občianstvo? Áno? V ako podaní? Túto otázku si verejnosť pokladá už veľmi dlhú dobu, pretože vôbec nevedia o čom to je, čo to obnáša, kedy to začalo a podobne. V skutočnosti sa treba vrátiť do roku 2015. Možno si niektorí pamätáte rok 2015 až 2017, kedy v niektorých školách a v ročníkoch začali vyučovať sexuálnu výchovu, liberálne hodnoty (pro európske hodnoty - liberálne a atď) Rodičia sa začali sťažovať, že čo to vlastne vyučujú deti v školách, študentov. V skutočnosti za to nemohli učitelia, ale európsky projekt financovaný peniazmi daňových poplatníkov a samozrejme vlád a parlamentov 2012-2016 a 2016-2020. Samozrejme. že súčasná vláda pokračuje v tom čo dohodla minulá vláda. Ani jeden politik nechcel informovať až do dnešných dní, keď sme sa do toho obuli pred niekoľkými mesiacmi, zverejňovali na našich stránkach, na Fb blogu Dostojneslovensko.eu, alebo na Fb profile (Kamil Jakub) vo vysielaniach. Odporúčame otvoriť si posledný PDF dokument, že čo schválili v Bruseli na prevýchovu detí, mládeže,...... . 

Z dokumentu jeden príklad: Viete čo to je? Predsa tá vlajka, o ktorej si ľudia myslia, že Ukrajinská! Potom nové farby policajných áut a vlakov. 

22a.vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť podporiť vytvorenie pamätníka Európskej únie v každej obci v členských štátoch, ktorý by občanom poskytol vizuálny symbol európskej integrácie. 

Zastavme tieto zvrátenosti a ochráňme naše deti pred Bruselom: Tu klikni, stiahni, podpíš a odošli

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

 

Veľká debata začala, keď sme začali hovoriť a nahlas aj o tom, že majú zrušiť náboženstvo v školách a nahradiť to novou občianskou výchovou a sexuálnou výchovou. 

Je zaujímavé, že o tom vedia všetci politici bez rozdielu! Dôkazy sme tiež zverejnili hlavne čo sa týka europoslancov, poslancov NR SR. 

Prvé dôkazy sú predsa Zmluva o Európskej ústave a o Lisabonská zmluva. Obe zmluvy sú o migrácii, rodová rovnosť, LGBT a atď. Hlavným iniciátorom Lisabonskej zmluvy bol Š. Harabin, ktorý dnes tvrdí, že nikdy v politike nebol. Podporovateľ Charty a Lisabonskej zmluvy. Beňová zo strany Smer - SD konečne v Eú parlamente priznala, že vďaka prijatiu Lisabonskej zmluvy môžeme mať to čo chce Brusel - LGBT

 
R. Fico v roku 2013: Ide nám o presadzovanie rodovej rovnosti 
Na konferencii premiér pochválil aj prípravou celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv, medzi ktoré patria aj práva žien a rodová rovnosť.
„Nám, ako členskému štátu Európskej únie, ide však predovšetkým o to, aby presadzovanie rodovej rovnosti bolo v našej krajine nielen právne zakotvené, ale aj efektívne uplatňované vo všetkých oblastiach života,“ hovoril a pokračoval s prísľubom ďalších zmien.
 
R. Fico a Istanbulský dohovor 
Premiér vo svojom prejave v roku 2013 zdôrazňoval dôležitosť rodovej rovnosti. Hovoril tak pred slovenskými podnikateľkami.
Sa podpisom pod týmto dohovorom chválil. “Výraznou mierou sme sa zasadzovali aj za prijatie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Boli sme medzi prvými štátmi, ktoré túto medzinárodnú zmluvu v roku 2011 podpísali,“ chválil sa Fico v decembri 2013 na Fóre podnikateliek Slovenska.
V čase, keď takto rečnil, bol Fico premiérom jednofarebnej vlády Smeru. Ak by chcel vtedy Istanbulský dohovor ratifikovať, mal na to s 83 poslancami jeho strany dostatočnú politickú podporu. Išlo o medzinárodný dokument, ktorý Slovensko prijalo počas krátkeho obdobia Radičovej vlády. Odvtedy ho už ratifikovalo 27 krajín, medzi nimi aj Taliansko, Španielsko, Grécko či Gruzínsko. Slovensko medzi nimi nie je.
Smer už v roku 2014 aktívne podporil zmenu ústavy, do ktorej bola doplnená časť o tom, že manželstvo je jedinečným zväzkom muža a ženy.
A v roku 2018 už Fico tvrdil, že práve táto časť ústavy môže byť v rozpore s Istanbulským dohovorom.

Vďaka týmto politikom a takýchto zmlúv máme to čo máme.

Samotné LGBT začalo práve týmito zmluvami, dohodami s EÚ! 

Začneme teda LGBTIQ

Určite si pamätáte na Maďarsko z minulého roka?
 
Maďarský prezident Jánus Áder zverejnil 23. júna 2021 zákon, ktorý zakazuje školám a médiám „propagovať alebo zobrazovať“ homosexualitu alebo zmenu pohlavia maloletým a obmedzuje sexuálnu výchovu na školách. Vyššie uvedený zákon bol schválený maďarským parlamentom 15. júna 2021 a pôvodne začal ako spôsob zavedenia prísnejších sankcií za sexuálne zločiny voči neplnoletým, podporený škandálom, ktorý sa odohral začiatkom roka a týkal sa maďarského veľvyslanca v Peru Gábora Kaletu, ktorý zistilo sa, že vlastní takmer 20 000 pornografických obrázkov neplnoletých osôb . Poslanci vládnucej strany Fidesz však 9. júna 2021 na poslednú chvíľu predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu, ktoré sa zameriavajú na sexuálne menšiny a v praxi spájajú homosexualitu s pedofíliou.
 
Zákon (vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na poslednú chvíľu) zakazuje, aby bol akýkoľvek obsah zobrazujúci homosexualitu alebo zmenu pohlavia sprístupnený neplnoletým, uvádza, že školskí sexuálni pedagógovia už nemôžu „propagovať“ homosexualitu alebo zmenu pohlavia a že hodiny sexuálnej výchovy môžu byť držané registrovanými organizáciami, čím sa obmedzujú liberálnejšie mimovládne organizácie a nakoniec sa obmedzujú reklamy s obsahom LGBTIQ. Prezident Áder tvrdí, že tento nový zákon má za cieľ iba chrániť deti a dať ich rodičom vládu nad sexuálnou výchovou a že neovplyvňuje právo dospelých vybrať si, ako budú žiť svoj vlastný život, ani právo na súkromný život zakotvené v zákone maďarská ústava. Okrem toho má premiér Viktor Órbanuviedol, že zákon prešiel a že je konečný, pričom nepreukázal žiadny úmysel ustúpiť .
Nie je prekvapením, že tento krok vyvolal kritiku zo strany aktivistických organizácií, politických a vládnych lídrov, ako aj inštitúcií EÚ. Holandský premiér Mark Rutte povedal, že Maďarsko „ už nemá čo robiť v Európskej únii“. Luxemburský premiér Xavier Bettel, ktorý je sám gay, povedal, že maďarská vláda nesprávne spája pedofíliu s homosexualitou, a odsúdil myšlienku, že reklama má akýkoľvek vplyv na sexualitu. Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová označila zákon za „hanebný“. Okrem toho 13 krajín EÚ vydalo spoločné vyhlásenie o „vážnom znepokojení“ nad týmto zákonom a neskôr 17 vedúcich predstaviteľov EÚ podpísalo pred summitom list, v ktorom sa zaviazali „pokračovať v boji proti diskriminácii komunity LGBTIQ, v ktorom opätovne potvrdzujeme našu obranu ich základných práv. “. Portugalsko sa však rozhodlo zachovať neutrálny postoj k tejto záležitosti, argumentujúc neutralitou, ku ktorej sa zaviazalo počas svojho predsedníctva v Rade. Táto pozícia bola veľmi sporná v portugalskej občianskej spoločnosti, keďže inštitucionálna neutralita by sa nemala vzťahovať na základné európske hodnoty, ako je ochrana základných práv. Krajina však list podpíše po to funkčné obdobie uvedeného predsedníctva 1. júla.

Lenže už nikto nevie, že prečo vlastne takto Maďarsko reagovalo

Začalo to ešte 12.11.2020 LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025

Na základe tohto návrhu Maďarsko urýchlene konalo, a naši politici do dnešných dní len tichučko mlčia. Nadávajú si, hádajú sa, a v pozadí sa dejú takéto veci.

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025

V Bruseli 12. 11. 2020 COM/2020/698 final

Vedeli o tom všetci politici bez rozdielu!!! A predsa mlčali a mlčia ako sú europoslanci  Beňová, Radačovský, Uhrík a ďalší europoslanci z PS, SaS, KDH, Nezaradení, a všetci poslanci NR SR!!

A viete vôbec ako hlasovali v Eú parlamente? Taký Smer - SD hlasoval ZA, alebo taký Uhrík sa dokonca aj zdržal hlasovania, a ostatní to samé!!  

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vldpi19xcjyl

V tomto dokumente dočítate sa, že kedy sa začalo financovanie a atď a atď.....

 Parížska deklarácia európskych ministrov školstva z roku 2015!! Pokračovanie v PDF dokumente....

V tomto dokumente už je aj to, o čom sme vás už informovali začiatkom apríla 2022 vo vysielaniach na Fb ešte v apríli. Nižšie dokument:

Toto je veľmi nebezpečné nielen pre deti!!

O vykonávaní opatrení zameraných na občiansku výchovu a NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Toto musí prijať každý členský štát EÚ!! A teraz hľadajú legislatívnu cestu. Ak to neprijmeme, tak budú veľké sankcie z Bruselu!! 

V skratke povedané: deti už nemajú samotne premýšľať, uvažovať a podobne, ale budú premýšľať, uvažovať tak, ako im to povie Brusel!! 

Legislatívny proces: 2021/2008(INI)

INI – Postup z vlastnej iniciatívy

Predmet
1 Európske občianstvo
4.40 Vzdelávanie, odborná príprava a mládež
4.40.01 Európsky priestor pre vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie

Prvé predloženie: 02/02/2021

11/02/2021
V parlamente bolo oznámené odporúčanie výboru 15.03.2022
Hlasujte vo výbore 23/03/2022
Správa výboru predložená na plénum, Zhrnutie 05/04/2022
Debata v Eú parlamente 06.04.2022

Hlasovanie: INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE EP: Dátum prijatia - 15.3.2022 (odporúčam si tento dokument otvoriť) 

 

Hlasovanie: v EP bolo dňa: 6.4.2022. V záverečnom hlasovaní - Smer-SD, KDH, PS, Spolu, Oľano, Hajšel, Nicholsonová hlasovali za. 

V niektorých bodoch SaS tiež hlasovali za, alebo sa zdražali, Oľano sa aj v niektorých bodoch zdržali hlasovania. V skratke povedané, že všetci, hoci farizej Uhrík v tomto programe hlasoval proti, ale mlčí o tom ako všetci ostatní!!

Európsky učiteľ, ako a čo budú vyučovať v školách, očkovanie, prevýchova, Konferencia o budúcnosti Eú, LGBT, migrácii , azyl, a atď. Čo myslíte? Bude ešte náboženstvo!? Za toto lobujú všetci Europoslanci a ich šéfovia strán aj v NR SR okrem Ľsns!!!

(nemám slov) - (226 bodov)

Legislatívny proces: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/2008(INI)&l=en

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes