Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

31.7.2022 Agenda 21

VKontakte

Väčšina ľudí si ani neuvedomuje, že jednou z najväčších hrozieb voči ich slobode môže byť program OSN známy ako Agenda 21.  Agenda 21 je Agendou pre 21 storočie a nie, že do roku 2021. Samozrejme, že Agenda 2030 patrí k Agenda 21. O Agenda 2030 už sme toho dosť popísali, hovorili, dali aj dôkazy, ktoré si môžete pozrieť a hlavne aj trochu naštudovať, aby ste aspoň aký taký mali prehľad, pretože Agenda 21 je aj Agendou 2030... Tu si môžete otvoriť a prečítať a Uznesenie vlády Agenda 2030.....

Kto prijal Agenda 21 je uvedené dole, a ostatné Tu si môžete otvoriť a prečítať a Uznesenie vlády Agenda

Ak chceme ešte niečo s tým spraviť Tak TU klikni

Odbor pre hospodárske a sociálne záležitosti OSN, Sekcia pre trvalo udržateľný rozvoj vytvorila Agendu 21 ako program trvalej udržateľnosti. 

Táto Agenda 21 je akousi zliatinou extrémnym socializmom a extrémneho environmentalizmu, ktorá je podfarbená akoby protiamerickými, antikapitalistickými podtónmi.

Každý jeden deň, na všetkých stretnutiach, na všetkých úrovniach vlády, zástupcovia mimovládnych organizácií, plánovacích skupín a federálni agenti obliehajú volených zástupcov a trvajú na tom, že ich politiky nemajú nič spoločné s národnými programami.

Agenda 21 je trojským koňom takzvaného svetového fašizmu. Jej pôvodný názov "Udržateľný rozvoj". Je silno propagovaná na verejnosti ako spása tejto planéty a každého človeka. V skutočnosti je všetkým možným, len nie tou spásou. Stačí sa pozrieť do sídla Eú.

Ako autority chcú využiť záchranu životného prostredia, ktoré sami ničia, ako zámienku odpriemyselnenia a koniec demokracie?


1.) Koniec národnej suverenity (ospravedlňovaný záchranou sveta). (nedeje sa to vďaka Eú?) 

2.) Centrálne plánovanie a manažment všetkých zdrojov, ekosystémov, púští, lesov, hôr, oceánov a pitnej vody, poľnohospodárstva, biotechnológií a zaistenie tzv. „rovnosti“ (čiže otroctva). (nedeje sa to vďaka Eú?)
3.) Centrálna vláda má definovať úlohu biznisu a finančných zdrojov. (nedeje sa to vďaka Eú?)
4.) Zrušenie súkromného vlastníctva. (WEF)
5.) Reštruktúra rodinnej jednotky (rozbitie rodiny – dôležitý cieľ). (nedeje sa to vďaka Eú?)
6.) Deti budú vychovávané štátom. (nedeje sa to vďaka Eú?)
7.) Ľuďom bude povedané, akú prácu majú vykonávať. (nedeje sa to vďaka Eú?)
8.) Veľké obmedzenia v cestovaní. (nedeje sa to vďaka Eú vďaka Zelenej dohody, Uhlíkovej neutrality?)
9.) Vytvorenie ľudských „obývaných zón“. (nedeje sa to vďaka Eú, podpora iba života v mestách?)
10.) Masívne presťahovanie ľudí do zón z rôznych území, ktoré obývajú. (nedeje sa to vďaka Eú - migrácia prijatím Agenda 2030 v roku 2015?)
11.) Globálna edukácia založená na ohlupovaní ľudí (to už dosiahli). (vďaka programom Eú)
12.) Globálna depopulácia ľudstva. (nedeje sa to vďaka Eú očkovaním, a atď?)

Podľa webovej stránky OSN je Agenda 21 „komplexným akčným plánom, ktorý má byť prijatý globálne, na celom svete, na národnej a lokálnej úrovni, organizáciami spadajúcimi pod systém OSN, vládami a hlavnými skupinami vo všetkých oblastiach, v ktorých majú ľudia dopad na životné prostredie.“

Z Agendy 21, zverejnenej na webovej stránke OSN

„Hlavným cieľom ľudského osídlenia je zlepšenie sociálnej, ekonomickej a environmentálnej kvality ľudských sídiel a životného a pracovného prostredia všetkých ľudí, osobitne chudoby žijúcej v mestách a na vidieku.

Takéto zlepšenie by malo byť založené na aktivitách technickej spolupráce, partnerstvách medzi verejným, súkromným a komunitným sektorom.

Toto zlepšenie sa má dosiahnuť aj účasťou komunitných skupín a osobitných záujmových skupín, akými sú ženy, domorodí obyvatelia, starší ľudia a osoby so zdravotným postihnutím na rozhodovacom procese.“

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

7.5. Oblasti programu zahrnuté v tejto kapitole

(a) Poskytovanie adekvátneho domova pre všetkých;

(b) Zlepšenie manažmentu ľudských sídiel;

(c) Podpora plánovania a manažmentu trvalo udržateľného využívania krajiny;

(d) Podpora integrovaného poskytovania environmentálnej infraštruktúry: zásobovania vodou, kanalizácie, odvodňovania zamokrených území a nakladania s pevným odpadom;

(e) Podpora trvalo udržateľných energetických a dopravných systémov v ľudských sídlach;

(f) Podpora plánovania a riadenia ľudských sídiel v oblastiach citlivých na katastrofy;

(g) Podpora aktivít trvalo udržateľného stavebníctva;

(h) Podpora rozvoja ľudských zdrojov a budovania kapacít pre rozvoj ľudských osídlení.

Ako to môžeme nazvať? Tiché zbrane pre tiché vojny?

Čo také MÉDIÁ: udržiavať pozornosť populácie ďaleko od skutočných sociálnych problémov, upútavať ľudskú pozornosť na nedôležité veci.
Čo také ŠKOLY: držať mladých ľudí v nevedomosti, preč od skutočnej matematiky, skutočnej ekonomiky, skutočného práva a skutočnej histórie.
čo taká ZÁBAVA: udržiavať verejnosť v zabávaní sa pod úrovňou šiestej triedy základnej školy.
Čo taká PRÁCA: udržiavať verejnosť zaneprázdnenú, aby nemala čas premýšľať.
Čo ĎALEJ:
– držať verejnosť v ignorancii, aby mala menšiu schopnosť organizovať sa,
– vytvoriť predsudky, aby sa človek mohol horšie brániť,
– znižovať dôležitosť rodín a kontrolovať edukačný systém mladých,
– vytvoriť menej hotovosti a viac dlhov,
– podporovať sociálnu prispôsobivosť kvôli ľahšiemu programovaniu,
– minimalizovať protesty proti daniam a maximalizovať prístup k osobným ekon. dátam,
– stabilizovať súhlas, aby bola stabilizovaná kontrola verejnosti,
– väčšia kontrola individuality, aby bola vytvorená predvídateľnosť populácie,
– maximalizácia kontroly, aby bol minimalizovaný vzdor voči kontrole,
– vytvoriť kolaps meny, aby bola zničená dôvera v krajinu a vo všetkých ostatných.

Dokonca taký Biely dom, "(ktorý ide príkladom aj pre celú Eú a hovorili sme o tom aj otvorene)" tak zriadil zvláštnu radu , ktorá má akože pomáhať vidieckym komunitám. Je to práve naopak.... má sa ich v skutočnosti zbaviť. Vytvárajú čoraz viac predpisov pre životné prostredie (v Eú je to ochrana Biotopov), aby bolo pre malých farmárov, malých pestovateľov a malých vlastníkov pôdy nemožné prežiť vo vidieckych komunitách. Preto tieto komunity ničia, aby ich dostali preč z pôdy, ktorú potom veľké korporácie zaberú. Posielajú tam SWAT (Special Weapons And Tactics, v preklade „špeciálne zbrane a taktiky“) týmy namiesto policajtov, aby zaobchádzali brutálne so slušnými ľuďmi, ktorí sa pokúšajú pestovať organické produkty alebo produkovať surové mlieko. Viac a viac ľudí má svoje komunitné záhradky zničené, pretože im je povedané, že nie sú v zóne regulácie. Majú zakázané pestovať jedlo na predzáhradkách. Dr. Richard Day v roku 1969 povedal, že pestovanie jedla bude zakázané, pretože sa bude hovoriť, že to nie je bezpečné, a štát a korporácie budú mať v moci všetku produkciu potravín. Dodávky a distribúcie jedla budú monitorované (taký program sa už schválil aj v Eú), aby nikto nemohol predať jedlo tomu, kto zo systému utečie. Predpisy sú sprísňované tak, aby si ľudia nemohli pestovať jedlo doma vďaka legislatíve o ochrane biotopov v Eú. Jedlo dostanú iba tí, čo sa podvolia systému (sociálne kredity - QR kódy) 

Chcú ľudí postupne presunúť do ľudských obydlí v súlade s Agendou 21 a to do roku 2050-2060. Je to v ich dokumentoch. Sú to výškové obývacie priestory o veľkosti väzenských ciel. Starosta New Yorku, Michael Bloomberg, je veľkým zasvätencom agendy a nedávno ohlásil prvú fázu Agendy 21, a to výstavbu 165 tisíc jednotiek v New Yorku. Viete vôbec čo sa v skutočnosti deje v Holandsku, V Nemecku, v Belgicku a podobne? "Ale o tom v ďalšom článku". Ono, keď si zoberieme, tak aj na Slovensku už to prebieha "(nájomné byty)" a tie Kollárove nové nájomné byty tiež patria do tej slávnej Agendy a WEF. 

A čo sa týka dopravy, sieť vysokorýchlostných vlakov je súčasťou Agendy 21, pretože chcú ukončiť jazdenie automobilmi. Veď už o tom viete. Vlaky budú hlavným spôsobom prepravy ľudí. Keď prišli lietadlá, americké vlaky skoro vymizli. Zrazu z ničoho nič prezident Barack Obama ohlásil masívny program na zriadenie vysokorýchlostných vlakov v Amerike? Majú ísť cez regióny Agendy 21. A keď si pozrieme teraz na našu politickú scénu, tak takí KDHáci už tlačia na pílu, že treba urýchlene podporovať vlaky a ich modernizáciu. KDH, SMER, HLAS, REPUBLIKA, ĽSNS, SaS, PS, Za Ľudí, Mečiar, SNS a tak môžeme pokračovať, tak sú v skutočnosti pre Globalistov. V jednom dokumente, ktorí sme zverejnili a to priamo z Eú, tak sa v ňom aj píše, že aké mestá, čím jazdiť a atď.....Klikni tu pre otvorenie

Vytvorenie nedostatku jedla a nasadenie vysokých cien je súčasťou Agendy 21. Nehovorili sme o tom náhodou ešte v minulom roku pred parlamentom, že čo nastane na tento rok, a na ďalšie?  Šéf spoločnosti Nestlé Peter Brabeck dokonca povedal, že (nielen) pitná voda by mala patriť veľkým korporáciám a ľudia by mali za ňu platiť.

„Kontroluj ropu a budeš kontrolovať národy. Kontroluj jedlo a budeš kontrolovať ľudstvo.“ – Henry Kissinger

Aj taký dlh je kontrola. Mladí ľudia, ktorí chcú navštevovať univerzity, sa ponoria do dlhov, kedy zvyšok života strávia tým, že ich budú splácať a budú za to iba naprogramovaní v školách a univerzitách podľa verzie skutočnosti systému. Škola je o tomto:
1.) Pravdu má vždy autorita.
2.) Inteligencia je schopnosť pamätať si a opakovať.
3.) Presná pamäť a opakovanie sú odmeňované.
4.) Nesúhlas je potrestaný.
5.) Prispôsob sa intelektuálne a spoločensky.

Bol to John D. Rockefeller, zakladateľ všeobecného vzdelávacieho systému, ktorý má deti programovať, aby slúžili systému, kto povedal: „Nechcem, aby národ myslel, ale aby pracoval.“

Alternatívne metódy liečenia, alternatívne doplnky, ktoré nám už jedlo neposkytuje. Autority ako Európska únia, Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv atď. sú všetko predné orgány biotech a farmakologických kartelov, ničia akúkoľvek alternatívu korporátneho systému, pretože chcú, aby bol každý súčasťou systému. Pomaličky odstavujú výrobcov vitamínov, bylinkové čaje a ďalšie a ďalšie. A samozrejme, že iba očkovanie a očkovanie novou technológiou mRNA!!

A čo taká polícia? V súčasnosti sa jej podstata veľmi zmenila. Príslušníci polície sú vyberaní nie na základe toho, či prácu zvládnu v prospech občanov, čo sa predtým aj tak robilo. Veď veľa slušných policajtov aj odchádza, nemôžu tento systém ustáť. A namiesto nich prichádzajú takéto typy osobností: narcisti s nedostatkom empatie a nevedomými deficitmi v sebaúcte. Eú spúšťa projekty na kontrolu obyvateľov cez kamery, a tak už nebude potrebné toľko policajtov (o tom sme už uviedli niekoľko článkov).
Systém nás robí stále slabšími a slabšími. Ľudia sa tomu neprotivia. Oslabuje nás jedlom, ktoré jeme, vodou, ktorú pijeme, elektromagnetickými poľami, do ktorých sa dostávame, ekonomickou manipuláciou…

Najhoršou časťou toho celého je to, že občania už každý deň zažívajú implementáciu týchto zvráteností, a bez toho, aby si to vôbec uvedomovali, veď vidíme aj ich komentáre na sociálnych sieťach. 

Všetky informácie o Agende 21, resp. o Agende 2030, zoznam udalostí, ku ktorým došlo v posledných rokoch a dôkazy o prebiehajúcej realizácii Agendy 21, ale aj Agendy 2030 nájdete na stránke OSN.

Dokument vtedy podpísalo 178 krajín. V čele stál Maurice Strong, priateľ Al Gorea, miliardár ropného priemyslu, ktorý povedal: "Nie je vlastne jedinou nádejou pre planétu kolaps priemyselnej civilizácie? Nie je našou povinnosťou toto privodiť?" Za Spojené štáty ju podpísal prezident George Bush, neskôr prezident Bill Clinton podpísal nariadenie vyžadujúce súhlas každého štátu a komunity pre plnenie cieľov a plánov Agendy 21, ktorá sa rýchlo stáva súčasťou oficiálnej politiky každej dediny, mesta a štátu.

Všade sa píše iba o zahraničí, ale čo také Slovensko?

Prijal to vôbec niekto? Ale áno. Pátrali sme po tom a nakoniec sme ozaj našli aj Agendu 21, že vážne bola prijatá uznesením vlády!

 Tak poďme na to vážení priatelia

Agenda 21

UPLATŇOVANIE AGENDY 21 A VYHODNOCOVANIA UKAZOVATEĽOV TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

V skratke:

UNCED prijala v rezolúcii č. 1 Deklaráciu z Rio de Janeiro o životnom prostredí a rozvoji (Riodeklaráciu) a Agendu 21. storočia (AGENDA 21) ako základné východiskové a koncepčné dokumenty; okrem toho Právne nezáväzné autoritatívne vyhlásenie k princípom globálnej dohody o využívaní, ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji všetkých typov lesov. Tieto dokumenty následne parafovalo VZ OSN na svojom 47. zasadnutí, po ktorom sa začala uplatňovať AGENDA 21 v podmienkach väčšiny orgánov a organizácií v systéme OSN (ECOSOC, UNIDO, WHO, WMO, UNESCO, FAO, UNDP, UNEP, IDA, ECE, IAEA,...) ale aj ďalších medzinárodných organizácií a integračných zoskupení (napríklad EÚ, OECD, EC, IIASA, ITTO,...).

Rezonovali na viacerých medzinárodných konferenciách a iných podujatiach organizovaných OSN alebo inými medzinárodnými inštitúciami. Veľká pozornosť sa začala venovať trvalo udržateľnej produkcii a spotrebe, tiež sociálnym a ekonomickým dimenziám trvalo udržateľného rozvoja. Venovala sa im napríklad aj Správa generálneho tajomníka OSN o finančných zdrojoch a mechanizmoch pre trvalo udržateľný rozvoj a tretia schôdzka expertnej skupiny pre finančné otázky AGENDY 21, ktorá sa konala v Manile 6.-8. februára 1996.

V systéme OSN vznikla Komisia OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (CSD), ktorej členom sa v roku 1996 stala aj Slovenská republika. Komisia, zložená z 53 členských štátov OSN, na svojom 4. zasadnutí 18. apríla až 3. mája 1996 v New Yorku prerokovala a prijala UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA, ktoré by mal vyhodnocovať každoročne každý štát a súhrnne OSN, aby bolo možné posúdiť a porovnať rozvojové trendy a spôsoby uplatnenia AGENDY 21 v jednotlivých krajinách

Slovenská republika súhlasila s pristúpením k Riodeklarácii a k AGENDE 21 uznesením vlády SR z 8. septembra 1992 č. 118 k informácii o priebehu a výsledkoch Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. V uznesení vláda SR uložila všetkým ministrom a vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR využiť výsledky UNCED a zapracovať ich do programov nimi riadených rezortov.

Uplatňovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja sa premietlo aj do Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (Luxemburg, 1993), ktorej článok 72 ods. 2 Hospodárskej spolupráce znie: "Opatrenia hospodárskej politiky a iné opatrenia budú určené na to, aby viedli k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenskej republiky a budú sa riadiť zásadou trvalo udržateľného rozvoja."

23.-27. júna 1997 v New Yorku prijali záväzok "zabezpečiť väčší pokrok v dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja" s tým, že "dôsledné uplatňovanie AGENDY 21 je i naďalej životne dôležité a v súčasnosti naliehavejšie než kedykoľvek predtým". Štáty sa zhodli na tom, že "dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja si vyžaduje užšiu integráciu ekonomických environmentálnych a sociálnych komponentov" a "spoluprácu v duchu globálneho partnerstva".

V ENVIRONMENTÁLNEJ SFÉRE nadväzne na prijaté dokumenty a uznesenia Ministerstvo životného prostredia SR vypracovalo Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky. Túto stratégiu schválila vláda SR uznesením č. 619/1993 a Národná rada SR všetkými hlasmi 18. novembra 1993 uznesením č. 339. Opatrenia na dosiahnutie cieľov Stratégie vo všetkých desiatich sektoroch ochrany a tvorby životného prostredia uviedol prvý Národný environmentálny akčný program (NEAP), prijatý uznesením vlády SR č. 350/1996, na ktorý bude v roku 1997 nadväzovať 9 krajských environmentálnych akčných programov (KEAP) a 79 okresných environmentálnych akčných programov (OEAP). Tieto dokumenty zodpovedajú Agende 21 a vývoju vo svete, radia Slovensko v uvedenej sfére na popredné miesto a ich ciele sú stále aktuálne.

Bude potrebné, aby sa Agenda 21 a v nej obsiahnuté zásady trvalo udržateľného rozvoja uplatnili aj vo všetkých ostatných odvetvových a regionálnych rozvojových koncepciách. Vo všetkých členských štátoch OSN sa na základe Stratégie štátnej hospodárskej politiky (SŠHP), Stratégie štátnej sociálnej politiky (SŠSP), a Stratégie environmentálnej politiky (SŠEP) predpokladá do roku 2002 vypracovanie a prijatie Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja (NSTUR).

Tieto materiály má vypracovať podľa Plánu práce vlády SR na rok 1997 a uznesenia vlády SR zo 17. 12. 1996 č. 888 Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, ktorý podľa zákona NR SR č. 74/1995 Z. z. "je ústredným orgánom štátnej správy SR pre programovanie stratégie rozvoja spoločnosti, vedy a techniky a pre regionálny rozvoj."

Pri navrhovaní gestorstva časti Agendy 21 a ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja by sa malo vychádzať zo zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona SNR č. 197/1991 Zb., zákona SNR č. 298/1991 Zb., zákona SNR č. 494/1991 Zb., zákona SNR č. 294/1992 Zb., zákona SNR č. 322/1992 Zb., zákona SNR č. 453/1992 Zb., zákona NR SR č. 2/1993 Z. z., zákona NR SR č. 61/1993 Z. z., zákona NR SR č. 83/1994 Z. z., zákona NR SR č. 74/1995 Z. z., zákona NR SR č. 207/1995 Z. z. a zákona NR SR č. 10/1996 Z. z.; ako aj z ďalších kompetenčných zákonov a z uznesení vlády SR k niektorým koncepciám (napr. uznesenia vlády SR č. 55/1997 k Akčnému plánu pre prostredie a zdravie obyvateľov SR).

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 16. septembra 1997 č. 655
k návrhu uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh uplatňovania Agendy 21 a vyhodnocovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike v znení pripomienok prijatých na rokovaní vlády;

B. ukladá

ministrom

vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR

B.1. vyhodnocovať podľa požiadaviek a metodiky OSN a podľa určeného gestorstva uplatňovanie jednotlivých kapitol Agendy 21 a ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja v Slovenskej republike

každoročne do 31. januára

ministrovi životného prostredia

Vláda Slovenskej republiky od 24. 6. 1992 do 15. 3. 1994

Predseda vlády: Vladimír Mečiar

https://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-24-6-1992-do-15-3-1994/

Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Predseda vlády: Vladimír Mečiar

https://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-13-12-1994-do-30-10-1998/

A tak sa začal proces ničenia Slovenskej republiky.

Vďaka Agende 21, sa na Slovensku začal proces ničenia poľnohospodárstva, samozrejme, že aj vďaka Eú, keďže to bolo podmienkou vstupu do Eú. Samozrejme, že tomu výrazne pomohlo aj samotné KDH.

Ale aj rozdelenie ČSFR!!!

 

Agendy 21, 2030 a 2050 ako „stabilizácia populácie“ a „udržateľný rozvoj“ sú iba masky pre skutočný účel takzvane - zjednotených národov – ide o dominanciu svetovej vlády nad životom a slobodou a o zákerný plán kontrolovať všetky oblasti našej existencie. 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes