Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

15.9.2022 Nová priemyselná stratégia pre Európu - koniec priemyslu!

VKontakte

 Skúste si najprv otvoriť tieto články, pretože má to s týmto súvis, stačí kliknúť na zvýraznené v celom článku: Lisabonská zmluva ...., Chcú nás vyvlastniť...., Vysoké ceny...., Veľmi dôležité - Stratégia pre Eú, plán z roku 2016 aj o zvyšovaní cien energií.... .

 

Lisabonská stratégia stanovila ciele pre investície do výskumu a vývoja a zamestnanosť, ale nedokázala položiť základy efektívnej priemyselnej politiky: dovtedy sa pojem priemyselná politika stal do značnej miery demodé.Lisabonská stratégia bola kriticky ovplyvnená nedostatočnou koordináciou a záväzkom zo strany členských štátov, čo viedlo k výraznému oslabeniu ambícií v porovnaní s „Kokovou správou“ v roku 2004. Nasledujúca stratégia „Európa 2020“, ktorú začala Barrosova komisia v roku 2009, uprostred dramatickej finančnej a hospodárskej krízy preorientovala agendu EÚ na „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“. Stratégia bola tak rýchlo nahlodaná odvíjajúcimi sa pokrízovými udalosťami, že už v roku 2014 sa nastupujúca Junckerova komisia rozhodla ju neprehodnotiť a de facto ju nahradila pragmatickejším zameraním sa na „desať priorít“, čo ponechalo len veľmi malý priestor na koordinovaná a ambiciózna priemyselná politika a bola skôr orientovaná na menej, efektívnejšie. Napriek pokusu spustiť „priemyselnú renesanciu“ v Európe od roku 2014. 

 

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

 

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Už viete prečo chceme výstup aj z EÚ, proti WHO, proti digitálnym očkovacím preukazom, QR kódom......?

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
 

Tento dokument dokazuje to, na čo stále upozorňujeme. Bolo prijaté vládou v decembri 2019 a 10.3.2020 Všetko je úplne inak! 

Komisia von der Leyenovej: Odklon od príbehu orientovaného na rast?

Keď sa Komisia von der Leyenovej ujala úradu v novembri 2019, politická pozornosť sa presunula smerom k asertívnejšej Európskej komisii zameranej na takzvanú „udržateľnosť z hľadiska hospodárskej súťaže“. Dôraz na potrebu preorientovať politické úsilie na ciele trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) vyústil do implementácie týchto cieľov v európskom semestri, ako aj do vonkajšej činnosti, teda spustenia Európskej zelenej dohody sprevádzanej tzv. spravodlivý prechod“, ktorý zvýšil význam sociálnych vplyvov popri klimatických cieľoch v EÚ, hoci s mimoriadne úzkym zameraním. Cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, neskôr spojený s jasným záväzkom znížiť do roku 2030 55 % emisií, sa stal definujúcou črtou EÚ ako aktéra vnútornej a globálnej zmeny.

Oznámenie do roku 2020 o priemyselnej stratégii

Vláda SR 2016 - 2020 (25 marec) - Smer-SD, SNS, Most-Híd, Zoznam poslancov NR SR v tomto období: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_poslancov_NR_SR_(2016_%E2%80%93_2020), zoznam europoslancov: https://www.europarl.europa.eu/slovakia/sk/zoznam_poslancov.html. Tak týmto sa môžete poďakovať. 

Spolu so Zelenou Európskou dohodou, ktorú prijala vláda SR v roku 2019 sa von der Leyenova komisia okamžite začala zaoberať tým, ako prijať priemyselnú stratégiu. 

Oznámenie z mája 2021 o aktualizácii priemyselnej stratégie EÚ

V novom oznámení Európska komisia (2021) opätovne potvrdzuje priority stanovené v oznámení z 10 marca 2020.

A aké sú tie priority? O tých mnoho z vás nemá ani tušenia. A prečo? Pretože toto nikto nepovie v žiadnych médiách, ani politici a nimi riadení aktivisti. 

Príklad hlinikárne a zlievarne, výrobcovia hnojív, autodoprava, lesníctvo, poľnohospodárstvo, cementárne a podobne v skutočnosti mali a majú ukončiť výrobu v celej EÚ. Nespadajú do Zelenej Európskej dohody a do Agendy 2030 a Uhlíkovej neutrality.

Odporúčam si to vypočuť aby ste tomu trocha porozumeli: 

https://t.me/dostojneslovensko/685, alebo https://www.facebook.com/100044118037715/videos/601995441660262/

Z dokumentu pár úryvkov:

Povedie k zrodu nových produktov, služieb, trhov a obchodných modelov. Prinesie nové typy pracovných miest, ktoré ešte neexistujú a ktoré si budú vyžadovať zručnosti, ktoré ešte nemáme. (nezamestnanosť)

Prioritách Európskeho parlamentu a strategickom programe Európskej rady na roky 2019 – 2024. V európskej zelenej dohode1 a nedávnej stratégii Komisie zameranej na formovanie digitálnej budúcnosti Európy2 sa stanovujú ambície, rýchlosť a smer napredovania v najbližších rokoch.

Európsky priemysel už prechádza zásadnou transformáciou. Dochádza k výraznému posunu od výrobkov k službám a od výlučného k spoločnému vlastníctvu výrobkov a služieb. Tlak na prírodné zdroje už vedie k obehovejšiemu prístupu k výrobe. Vďaka prelomovým technológiám, ako je 3D tlač. (čo myslíte, že na čo bude tá 3D tlač - na stavby, na výrobu umelého mäsa ....)

Keďže škálovateľnosť zohráva v digitalizovanom hospodárstve kľúčovú úlohu, posilnenie jednotného digitálneho trhu podporí transformáciu Európy.

Európa musí tiež urýchliť investície do výskumu a zavádzania technológií v takých oblastiach, ako je napr. umelá inteligencia, 5G a analýza údajov a metaúdajov. V roku 2018 len približne jedna z desiatich spoločností EÚ analyzovala veľké dáta, zatiaľ čo len jedna zo štyroch využívala služby cloud computingu. (bez vedomia občanov)

Európska únia musí tiež posilniť svoju priemyselnú kapacitu v oblasti kritickej digitálnej infraštruktúry. Úspešné zavádzanie vysoko zabezpečenej a modernej siete 5G bude hlavným faktorom pre budúce digitálne služby a bude stredobodom priemyselnej dátovej vlny. Európa musí teraz investovať, ak chce byť priekopníkom v sieťach 6G. (tieto siete sú výlučne pre umelú inteligenciu, digitalizáciu -  Totálna kontrola, ID, digitálna peňaženka a ďalšie)

Akt o digitálnych službách na aktualizáciu a posilnenie právneho rámca pre jednotný trh s digitálnymi službami. 

Komisia bude napríklad podporovať prelomové technológie v oblasti čistej ocele, ktoré povedú k procesu výroby ocele s nulovými emisiami CO2. Inovačný fond v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami pomôže zaviesť ďalšie rozsiahle inovačné projekty na podporu ekologických výrobkov vo všetkých energeticky náročných odvetviach. (ukončenie zlievarní, hlinikárni kvôli CO2)

Stratégia EÚ v oblasti čistej ocele a Stratégia pre udržateľnosť chemikálií.

V rámci európskej zelenej dohody sa stanovuje cieľ vytvoriť nové trhy pre klimaticky neutrálne a obehové výrobky, ako sú oceľ, cement a základné chemikálie. (nepostavíš svoj dom a podobne) nebude cement, oceľ a podobne pre bežných ľudí, ale iba pre horných 10 000!! Preto aj tie uhlíkové stropy cien a ich obchodovanie - neprístupné pre nás spodných.

Pre prechod Európy na klimatickú neutrálnosť budú nevyhnutné udržateľné zastavané územia. (ochranné pásma v prírode a podobne)

Komplexná stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu bude obsahovať komplexné opatrenia, ktoré pomôžu čo najviac využiť potenciál tohto odvetvia.

Umelá inteligencia

Preskúmanie nariadenia o transeurópskej energetickej infraštruktúre. (preto teraz hovoria, že zoštátniť elektrickú sieť, aby ju dostali pod Brusel, nie výrobcov)

Uplatňovanie zásad obehového hospodárstva vo všetkých sektoroch - využiť pomocou súboru opatrení, ktorý sa predkladá v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Realizácia: Súbežne s touto stratégiou prijatý Akčný plán pre obehové hospodárstvo vrátane nového rámca pre udržateľnú produktovú politiku. Nový regulačný rámec pre udržateľné batérie.  Stratégia EÚ pre textilné výrobky.  Iniciatíva v oblasti obehovej elektroniky.  Posilnenie postavenia spotrebiteľov, aby vďaka lepším informáciám o výrobkoch a spotrebiteľským právam zohrávali aktívnu úlohu v obehovom hospodárstve. 

Akčný plán digitálneho vzdelávania. (koniec učiteľov)

Nové vzdelávanie

Vykonávanie stratégie EÚ pre rodovú rovnosť prijatej v marci 2020.

Európsky obranný fond pomôže vybudovať integrovanú základňu obranného priemyslu po celej EÚ. (spoločná armáda, ako aj polícia, ktoré sa už vytvárajú v pozadí hádok medzi opozíciou a koalíciou) Spoločná armáda sa prijala v roku 2016

Pre bezpečnosť a autonómiu Európy v dnešnom svete je rovnako dôležitý prístup k medicínskym výrobkom a liekom. Vznikne nová farmaceutická stratégia EÚ, ktorá sa zameria na fyzickú a cenovú dostupnosť liekov a udržateľnosť a bezpečnosť ich dodávok.

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2020 o novej priemyselnej stratégii pre Európu (2020/2076(INI)) 

Hlasovali ZA

Monika BEŇOVÁ SMER-Sociálna demokracia
Vladimír BILČÍK SPOLU – občianska demokracia
Robert HAJŠEL Independent (vtedy ešte za stranu Smer)
Martin HOJSÍK Progresívne Slovensko
Miriam LEXMANN Kresťanskodemokratické hnutie
Peter POLLÁK Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Miroslav RADAČOVSKÝ Slovak PATRIOT
Michal WIEZIK Progresívne Slovensko
Miroslav ČÍŽ SMER-Sociálna demokracia
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Independent (vtedy za stranu SaS)
Michal ŠIMEČKA Progresívne Slovensko
Ivan ŠTEFANEC Kresťanskodemokratické hnutie

Hlasovali Proti

Eugen JURZYCA Sloboda a Solidarita

Zdržali sa hlasovania

Milan UHRÍK Hnutie Republika

 

Implementácia aktualizovanej novej priemyselnej stratégie pre Európu: zosúladenie výdavkov s politikou z dňa 07/07/2021

 

Hlasovanie v EÚ parlamente bolo 15.9.2022 

Hlasovali ZA

Monika BEŇOVÁ SMER-Sociálna demokracia
Vladimír BILČÍK SPOLU – občianska demokracia
Robert HAJŠEL Independent (kandidoval za Smer-SD)
Martin HOJSÍK Progresívne Slovensko
Peter POLLÁK Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Miroslav RADAČOVSKÝ Slovak PATRIOT
Michal WIEZIK Progresívne Slovensko
Michal ŠIMEČKA Progresívne Slovensko
Ivan ŠTEFANEC Kresťanskodemokratické hnutie

Hlasovali Proti

Eugen JURZYCA Sloboda a Solidarita
Milan UHRÍK Hnutie Republika (to ho neospravedlňuje, keďže tu sa hlasovalo iba o financovanie a podobne, predtým sa zdržal hlasovania a zatajil verejnosti, že čo prijali 10.3.2020)

Neprítomný

Miriam LEXMANN Kresťanskodemokratické hnutie
Miroslav ČÍŽ SMER-Sociálna demokracia
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Independent

 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Európska zelená dohoda

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých
Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes