Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

7.8.2022 Výzva poľnohospodárom, pestovateľom, starostom, primátorom a občanom SR

VKontakte

Poďme to spoločne zastaviť. Za naše deti, za budúci slobodný, dôstojný život.

Prečo verejná výzva a práve iba od Oz Dôstojnosť Slovenska? Pretože tieto informácie - riešenia Vám nikto nedá. Mnohí sa spoliehajú práve na rôznych politikov, nejakých aktivistov a podobne. Majú krásne statusy, tlačovky, ktoré nikam nevedú, ale je to práve iba kvôli tomu, aby niečo získali len pre seba a nie v pomoci občanom SR. Je to aj práve kvôli tomu, aby spoločnosť bola rozdelená na rôzne tábory, vznikali medzi sebou hádky, nepokoje, nedôvera.  Ako je možné, že nikto z nich nehovorí k veci, nikto z nich nehovorí, že čo sa v posledných rokoch prijalo nielen na príkaz Bruselu, ale aj ohľadom Klikni na - Agenda OSN 2030

Ako je možné, že nikto z nich nechce povedať celú pravdu, čo sa týka poľnohospodárstva, pestovania, života na dedinách? Nie je to náhodou aj preto, že v skutočnosti tieto zvrátenosti prijala minulá vláda? Že celá NR SR nielen tá súčasná, ale aj z minulých volebných období vedia o všetkom? 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Začneme teda v krátkosti o známej/neznámej Agenda 2030, Agenda 2050 - Zelená dohoda, ktoré sú veľmi nebezpečné pre celú populáciu v EÚ. Áno veľmi nebezpečná pre život....pre zdravý život, slobodný život, dôstojný život "nielen pre naše deti". 

Dávnejšie sme o tom hovorili a to dokonca verejne (aj na na štrajkoch v minulom roku) o čom je tá Agenda 2030, Agenda 2050 - Zelená dohoda a ďalšie zvrátenosti. V krátkosti sme písali v jednom článku s pred dvoch rokov Tu klikni pre otvorenie: Agenda 2030, aby ste z časti pochopili o čom je tá zvrátená ideológia. V krátkosti znamená, že chov hovädzieho dobytka má byť zrušený, celkovo má byť zrušený chov červeného mäsa, zníženie pestovania, zákaz vstupu do lesa a podobne, kvôli údajnej klíme, za ktorou nič iné nie je, okrem totality Bruselu, do ktorého nás už zapredali minulé vlády odovzdaním právomocí Lisabonskou zmluvou. V minulom roku sme otvorene kričali, že kvôli týmto zvrátenostiam budú vytvárať také podmienky pre vstup do lesa, a to tým, že sa budú vytvárať nariadenia EÚ zákonmi pre Nové pravidlá ohľadom lesov. Veď proti týmto zvrátenostiam sú štrajky v Holandsku. Vďaka tejto Agende prišlo o svoje farmy necelých 40% zatiaľ.. "Tu klikni pre otvorenie článku

Teraz prejdime k veci

Na začiatok pár slov skratke a potom, že čo sa prijalo v NR SR, a Úradom vlády.

Vytvoria sa nové národné parky, ochranné pásma (už sa to aj deje), spoplatnia veľkými poplatkami, aby to odradilo turistov (Teraz sa to začalo diať príkladom: Vysoké Tatry)

V Blízkosti národných parkov, v ochranných pásmach bude zakázaný chov a pestovanie kvôli biotopom (1) a (2)

Zrušiť chov červeného mäsa, lebo grgajú a..... (veď to už viete) a hlavne vytvárajú hnoj (dusík)veľmi prospešný pre pestovanie, no hlavne podpora vo výrobe umelého mäsa, povinná výroba umelého mäsa, a umelého hnojiva) klikni na zvýraznené

https://www.minzp.sk/files/oblasti/politika-zmeny-klimy/lulucf_1_sk_act_part1_v2.pdf

Časom ešte má prísť zrušenie chovu hydiny (preto tie registrácie) tu chcú na základe údajnej vtáčej chrípky zrušiť chov a ho nahradiť 

Zrušenie turistických oblastí okolo vodných nádrží kvôli vtáctvu a biotopom na príkaz Bruselu (Agenda 2030)

Zrušenie stavieb nových domov nielen v blízkosti lesov a národných parkov (zrušiť život na dedinách)

Premnoženie medveďov a vlkov je tiež súčasť Agendy 2030, a legislatíva o biotopoch. "Medveď hnedý je podľa  legislatívy Európskej únie, na základe Smernice o biotopoch, zaradený medzi prísne chránené živočíšne druhy. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie nebol pri tomto druhu požadovaný zo strany Slovenska regulačný odlov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto dôvodu nie je na území Slovenska možné realizovať regulačný lov medveďa hnedého. Usmrtenie uvedeného chráneného druhu je možné len v prípade, ak sú splnené presne stanovené požiadavky, ktoré boli potvrdené aj nálezmi Ústavného súdu SR z roku 2018. Rozhodnutia na udelenie výnimky na usmrtenie jedincov medveďa hnedého boli súdom zrušené z dôvodu nejednoznačnej identifikácie problémového jedinca. (smernica ES 92/43/EEC o ochrane biotopov)" Nechali ho premnožiť. A na základe tejto smernice z Eú je zákaz odstrelu, takúto legislatívu prijala minulá vláda. Teraz kvôli medveďovi končí veľa chovateľov s chovom oviec "kvôli útokom medveďa". Dokonalý plán ako ukončiť postupne chovy červeného mäsa. Medveď hnedý je na Slovensku prísne chráneným druhom, pričom reguláciu jeho populácie zakazuje legislatíva ešte z minulých vlád. (3)

Zrušenie výroby v priemysle: výroba hliníku, cementu, uhlíkov a ďalšie a ďalšie (preto tie vysoké ceny energií) klikni na zvýraznené

Takzvané zdravie je iba formou očkovaním (nové technológie - mRNA a atď)

Migrácia

Kontrola populácie

Zníženie rybolovu

Úplný zákaz vykurovania v krboch, pieckach, kotly na tuhé palivo (povolené bude iba na elektrinu kvôli total control)

A ten nešťastný plyn? Je to súčasť Agendy 2030, nemáš plyn - nemáš mlieko, syr, jogurt, pivo, kávu, a ďalšie potraviny, lebo klimafašizmus..... . V skratke: dokonalý plán, ale média s politikmi, s profesorom, podnikateľmi a podobne zakrývajú skutočnú pravdu Agendy 2030 a Zelenej európskej dohody (klikni na zvýraznené)

A mnoho ďalších zvráteností klimafašizmu 

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

(1) hnojenie, kvôli biotopom vo vybratých oblastiach, zákony, nariadenia, ......

Tieto informácie majú všetci starostovia, primátori, poslanci v obciach a v mestách. A politici vedia o všetkom.

 Prv začneme jedným zákonom ohľadom používania hnojív, o ktorom sme dosť spomínali. Tento zákon položí mnoho malých pestovateľov, ale aj chovateľov, pretože záleží, v ktorej oblasti sa nachádzate. Je to aj o tom, že ak sa nachádzate v nejakom ochrannom pásme, zakážu vám používať hnojenie, budete môcť používať iba také, ktoré určí Brusel cenovo nevýhodné, ale aj chov kvôli dusíku, ktorý spôsobuje váš dobytok, hydina a atď. . Dokonca po preštudovaní tohto zákona som tam našiel rôzne nariadenia Eú a to ešte z roku 2019. Nariadenie je z roku 2019, ktoré mali prísť do platnosti o tri roky "vychádza to práve na tento rok 2022". 

Parlamentná tlač 970

Dátum doručenia 8. 4. 2022
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov

 

Legislatívny proces: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=970 

Hlasovanie: Tak tu sa rozum zastaví

Prvé hlasovanie, ktoré je veľmi dôležité!!

Taký F.Kuffa ZA, poslanci okolo Mazureka, Pellegriního, Fica a S. Vorobelová sa iba úboho Zdržali hlasovania, Š.Kuffa tiež sa Zdržal. celá koalícia, Za ľudí hlasovala ZA. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=47879

Druhé hlasovanie to samé: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=47880

Tretie hlasovanie: Tak tu už človek, ktorý to vôbec nesleduje a už vôbec tomu rozumieť nebude. Do plaču. Celý Smer sa Zdržal, ale taký Judr Fico aby si zachoval čistý štít hlasoval proti. Kde bo predtým? A ostatní hlasovali, ako vždy. Ešte poslanci okolo Mazureka už hlasovali Proti, prečo až teraz, keď vieme veľmi dobre, že prvé hlasovanie je veľmi dôležité, aby to nešlo ďalej. Alibizmus. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=48076

Tento zákon nadobúda účinnosť 16. júla 2022

01/06/2019 EÚ prijala nové pravidlá v oblasti produktov na hnojenie (čítať medzi riadkami)

Nariadenie je ešte potrebné podpísať a uverejniť v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Začne sa uplatňovať po troch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

https://europskenoviny.sk/2019/06/01/eu-prijala-nove-pravidla-v-oblasti-produktov-na-hnojenie/

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1009

(2) Tieto dokumenty sú veľmi dôležité pre všetkých občanov SR

Tieto informácie majú všetci starostovia, primátori, poslanci v obciach a v mestách či od politických strán súčasných, ale aj tí čo prešli k nejakej koalícii.  A politici vedia o všetkom.

91 schôdza vlády Slovenskej republiky

Schválenie materiálu vládou Slovenskej republiky umožní zaslanie nových lokalít Európskej komisii a predídeniu žaloby zo strany Európskej komisie. Európska komisia následne posúdi dostatočnosť národného zoznamu ÚEV.

Mali zaslať Európskej komisii aktualizovanú databázu území európskej sústavy chránených území v predpísanom formáte do 27.7.2022 inak dostaneme sankcie z Bruselu!! K týmto právnym aktom, záväzkom nás zaviazala vláda Smer-SD, SNS, Most-Híd v roku 2017 a 2018 

Predkladacia správa: 

Katastrálna mapa druhého, tretieho, alebo štvrtého ochranného pásma, kde má byť zrušený chov a atď na príkaz Eú(Bruselu)

Tu sa ešte na chvíľu pozastavím. Ak si pozriete tú mapu, tak hneď na to choďte za svojím starostom, primátorom a pýtajte sa ich na toto!! Všetko majú mať zverejnené na obecných stránkach a každého informovať. Kde sú teraz tí starostovia, primátori, ktorí sa tvária, že sú za občanov SR!?

Doplnok národného zoznamu území európskeho významu. UV-27662/2022, 12.07.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 3265/2022-6.1
Odôvodnené stanovisko – porušenie ku konaniu č. 2016/2091. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 77 z 2. februára 2022

Katastrálna mapa: Tu si môžete pozrieť svoje označené katastrálne územie

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
Názov materiálu: Doplnok národného zoznamu území európskeho významu 

Jeden veľmi dôležitý bod, ktorý dokazuje to čo hovoríme ako jedení otvorene!! Odporúčame si to prečítať!!

Pozvánky na rokovania, ako aj oznámenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), obsahovali odkaz na uvedené ustanovenie § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z., resp. jeho jednotlivé body (t. j. predmetom prerokovaní bolo odôvodnenie zaradenia lokality, vymedzenie činností, ktorých výkon bude zakázaný alebo obmedzený a spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania).

Môžete si pozrieť aj pripomienkovanie: Tu sa zastavím iba na chvíľku. Je zvláštne, že iba jedna starostka sa postavila za svoju obec.       Obec sa volá Liptovské Revúce. Takýchto ľudí treba podporiť a voliť, a nie takých čo len rozprávajú iba to čo chcete počuť, ale žiadne činy. 

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27465/1 

(3)  Medveď hnedý. V tejto časti máte aj petičný výbor z roku 2019. Je veľmi zaujímavé, že títo ľudia dnes niečo iné prezentujú. Koho vlastne chránia? Samých seba a politikov!!

Legislatíva Európskej únie ho zaradila medzi prísne chránené druhy. Chráni ho aj Bernská konvencia. Na Slovensku je medveď zaradený medzi chránené druhy živočíchov so stanovenou vysokou spoločenskou hodnotou.

Medveď hnedý je podľa nich v legislatíve Európskej únie, na základe Smernice o biotopoch, zaradený medzi prísne chránené živočíšne druhy. Pri predvstupových rokovaniach do Európskej únie nebol pri tomto druhu požadovaný zo strany Slovenska regulačný odlov ako to bolo napríklad u vlka. Z tohto dôvodu nie je na území Slovenska možné realizovať regulačný lov medveďa hnedého. Usmrtenie uvedeného chráneného druhu je možné len v prípade, ak sú splnené presne stanovené požiadavky, ktoré boli potvrdené aj nálezmi Ústavného súdu SR z roku 2018. Rozhodnutia na udelenie výnimky na usmrtenie jedincov medveďa hnedého boli súdom zrušené z dôvodu nejednoznačnej identifikácie problémového jedinca.
Štátna ochrana prírody SR: Regulačný lov medveďa hnedého na území Slovenska nie je možné realizovať

Rôzne súdne rozhodnutia tu: https://www.judikaty.info/najvyssi-sud-sr-jaspi/medved-hnedy/

4.9.2019 Petícia žiada odstrel problémových medveďov, ale zákon ich reguláciu na Slovensku nepripúšťa

Medveď hnedý je na Slovensku prísne chráneným druhom, pričom reguláciu jeho populácie zakazuje legislatíva.
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) tak pre agentúru SITA reagovalo na novú petíciu občianskej iniciatívy Pravda o medveďoch, ktorá žiada, aby boli bez správneho konania odstrelené problémové medvede. Žiada tiež reguláciu ich počtu najmä v najviac problémových oblastiach Slovenska.

Hovorca MŽP Tomáš Ferenčák v tejto súvislosti pripomenul, že medveď hnedý je celoplošne chránený nielen slovenskou, ale aj európskou legislatívou. „Naším prvoradým poslaním je toto zviera chrániť,“ zdôraznil.

Dodal, že envirorezort v odôvodnených prípadoch rozhoduje o povolení výnimky na lov medveďa, no každú žiadosť posudzuje individuálne a na základe odborného stanoviska Štátnej ochrany prírody a vyjadrení občianskych združení, ktoré sú súčasťou správneho konania.
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/peticia-ziada-odstrel-problemovych-medvedov-ale-zakon-ich-regulaciu-na-slovensku-nepripusta/

Paľko, ktorý je predsedom petičného výboru, hovorí, že envirorezort im nepovolil žiadne výnimky na odstrel medveďa v regióne.
Čítajte viac, je tam aj petičný výbor. https://myzvolen.sme.sk/c/22225553/na-podpolani-spustili-peticiu-za-regulaciu-medvedov-chcu-vyzbierat-100-tisic-podpisov.html

Takže v skratke povedané: tu sa hrá špinavá hra na ľudí. A veľká špinavá hra. Koho chránia? Minulú vládu, Eú, alebo zneužívajú krátku pamäť ľudí? Prečo!?

Aký je rozdiel medzi minulými vládami a súčasnou? Žiaden. Sme za reguláciu medveďov, lenže vidíte sami, že všetci sú spolu. 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes