Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Vážená ministerka zdravotníctva Judr. Dolinková ! Holandský parlament odmietol reformu WHO
Featured

Vážená ministerka zdravotníctva Judr. Dolinková ! Holandský parlament odmietol reformu WHO

VKontakte

Prv sa vrátime k nedávnym udalostiam v NR SR. 

Dňa 9.4.2024 v NR SR som sa zúčastnil na zasadnutí výboru NR SR pre financie a rozpočet a položil otázky NBS, samozrejme, že všetko priznali (týkalo sa digitálneho eura) ale samozrejme, že hlavným dôvodom bolo osloviť poslancov NR SR ohľadom MZP WHO a Pandemickej zmluve s WHO. Všetko bolo zverejnené na sociálnych sieťach.

Sledovať od: 1hod:45 min. Sledovať od: 1hod:45 min.
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11369?termNr=9

Moja prvá otázka - dôkazy z nemeckej vlády:
https://www.dostojneslovensko.eu/.../1112-nemecky...

Moja druhá otázka:
Druhá otázka pánu z NBS ohľadom.....
Samozrejme, že všetko priznali
https://www.dostojneslovensko.eu/.../1134-nebezpecne...

Primátor mesta Liptovský Mikuláš a poslanec NR SR a predseda výboru NR SR pre financie a rozpočet....Hlas -SD Blcháč Ján !! 
Utekal od otázok ohľadom MZP WHO a pandemickej zmluve s WHO. Ale to nie je všetko. Poslanci NR SR priznali, že čítali moje e-maily odoslané ohľadom výziev MZP WHO a Pandemickej zmluve s WHO, len stačilo sa ich verejne spýtať, mali ste ich vidieť, ako nešťastne reagovali. 

https://t.me/dostojneslovensko/3524

https://fb.watch/ryimUIL_R1/

16.4.2024 Živé vysielanie z Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Kde som ja Kamil Jakub prítomný.
Práve bolo oznámenie o zaradenie nášho bodu ohľadom Pandemickej zmluve s WHO a odsúhlasili to.

Dá sa to, ale v reálnom svete ale, nie na sociálnych sieťach.

Verejné poďakovanie tým ľuďom, ktorí boli pred NR SR a práve títo ľudia sa tiež zapojili k diskusii s poslancami NR SR a vytvoril sa veľký tlak na poslancov. A verejné poďakovanie aj poslancovi NR SR A. Lučansky a ďalším poslancom NR SR.

Živé vysielanie z NR SR 
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11380

 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

 

Vážené ministerstvo zdravotníctva, kto vlastne klame? Ja, alebo ...... ?

Predtým sme písali s dôkazmi-klikni na:

Keď ministerka predtým tvrdila, že sú to klamstvá, tak prečo vlastne a čo vlastne odmietla? Odmietla len jeden dodatok, lenže ...... viac v článku.

Odpoveď z Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom MZP (2005) WHA75

Navrhovaných 300 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov WHO - A vy ste si mysleli, že čas koróny bol zlý?

Vlády v zahraničí priznali o čom je Pandemická zmluva s WHO, posilnenie právomoci, je to ešte horšie než ste si mysleli!

Návrh proti reforme WHO našiel väčšinu v holandskom parlamente. 

Holandský parlament prijal návrh na zamietnutie pandemickej zmluvy a dodatku k Medzinárodným zdravotným predpisom (MZP). O oboch reformných návrhoch sa bude hlasovať na májovom Svetovom zdravotníckom zhromaždení a výrazne by rozšírili právomoci WHO.

Odloženie alebo odmietnutie

V návrhu sa uvádza, že holandská delegácia by mala požiadať o odloženie hlasovania o pandemickej zmluve aj o MZP a získať ho. Ak sa to nepodarí, Holandsko bude musieť hlasovať proti obom projektom.

Pandemická zmluva si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu na plenárnom zasadnutí, zmeny MZP vyžadujú jednoduchú väčšinu. Samotné Holandsko nemôže zastaviť projekty, ale urobilo sa krok. Predovšetkým preto, že MZP, ak by boli prijaté, by sa mohli odložiť a opätovne prerokovať po prijatí z dôvodu aktívnej námietky zo strany krajiny.

V návrhu z 10. apríla , ktorý bol prijatý 16. apríla, sa uvádza, že snemovňa „poznamenáva, že tento proces prebieha bezprecedentným tempom, pričom takéto ďalekosiahle opatrenia si vyžadujú viac času na zváženie a preskúmanie a na riadne vykonanie“.

Potom prichádza ústredný bod:

„keďže nerešpektovanie procesných povinností podľa MZP a nejasnosť vo vzťahu medzi zmeneným MZP a novou dohodou o pandémii podkopáva medzinárodný právny poriadok, a teda demokratickú legitímnosť týchto dojednaní a porušuje článok 55 MZP, ktorým musia byť navrhované zmeny a doplnenia predložené zmluvným štátom najmenej štyri mesiace pred prerokovaním a hlasovaním vo WHA“, je vláda poverená, aby požiadala o „odloženie hlasovania o dodatkoch, a teda o MZP a novej dohode o pandémii“. na Svetovom zdravotníckom zhromaždení a ak „ak sa nedosiahne takéto odloženie, hlasovať proti navrhovaným zmenám MZP a novej pandemickej dohode ako celku“.

Medzi ďalšie argumenty v žiadosti patria pochybnosti o tom, či sú MZP „v súlade s princípmi OSN“ a či neexistuje „nedostatočná príležitosť“ preskúmať zmeny z hľadiska ich vplyvu. Argumenty vychádzajú z argumentov právnych expertov Silvie Behrendtovej a Davida Bella k téme.

Okrem toho gestorský výbor prijal ponuku ministra zorganizovať technický brífing o Svetovom zdravotníckom zhromaždení.

A práve takáto udalosť sa podarila O.z. Dôstojnosť Slovenska!!

16.4.2024 Živé vysielanie z Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Kde som ja Kamil Jakub prítomný.
Práve bolo oznámenie o zaradenie nášho bodu ohľadom Pandemickej zmluve s WHO a odsúhlasili to. Teraz musím pripraviť podrobne niekoľko stranovú "Dôvodovú správu" pre verejné zasadnutie a odoslať ministerstvu zdravotníctva SR, ÚVZ, NR SR, výborom NR, poslaneckým klubom, ..... . 

Dá sa to, ale v reálnom svete a nie na sociálnych sieťach.

Verejné poďakovanie tým ľuďom, ktorí boli pred NR SR a práve títo ľudia sa tiež zapojili k diskusii s poslancami NR SR a vytvoril sa veľký tlak na poslancov. A verejné poďakovanie aj poslancovi NR SR A. Lučansky a ďalším poslancom NR SR.

Živé vysielanie z NR SR 
https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11380

Titulný obrázok Zdroj

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes