Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Rakúske ministerstvo potvrdilo! Nie je potrebné odpovedať, či je dôležitejšia Agenda 2030 alebo základné práva
Featured

Rakúske ministerstvo potvrdilo! Nie je potrebné odpovedať, či je dôležitejšia Agenda 2030 alebo základné práva

VKontakte

Dávam celý prepis od začiatku a nutne čítať až do konca.

Čítaj! 

9.7.2022 Uznesenie vlády SR o Agende 2030, Rada vlády SR pre Zelenú dohodu a...

Vo februári 2024 Spolkový kancelár Rakúska písomne ​​potvrdzuje: na vyjadrenia ministerky kancelárky Karoline Edtstadlerovej na podujatí zdôraznila „2. SDG Dialogue Forum“ 7. októbra 2022, že bude „slúžiť vyššiemu cieľu“. Tomu treba podriadiť rôzne veci, ako napríklad právo na spravodlivé vypočutie alebo právo občanov zhromažďovať sa. Novinári chceli od kancelárky vedieť, o aký vyšší cieľ ide a ako môže zákonite stáť nad prísahou a ústavou. Odpoveď neprekvapuje, ale prekvapuje, že bola písomná. 

Na tomto podujatí ministerka kancelárky Karoline Edtstadlerová, ktorej oblasti pôsobnosti patrí aj rakúska ústava, pri dvoch príležitostiach povedala, že chce slúžiť „vyšším cieľom“.

Znenie žiadosti podľa zákona o informačnej povinnosti

Šéfredaktor Report24 Florian Machl v tejto súvislosti poslal kanceláriu žiadosť prostredníctvom platformy slobody informácií „Spýtaj sa štátu“ s odvolaním sa na zákon o informačnej povinnosti:

Spolková ministerka Karoline Edtstadlerová na 2. SDG Dialogue Forum Austria 6. a 7. októbra 2022 vyjadrila k právu na demonštráciu a energetike v Rakúsku tieto slová:

... a znova hovorím ako právnik, neškrtáme opravné prostriedky preto, že sme nejako zlí alebo chceme odbremeniť súdy, ale robíme to  preto, lebo jednoducho musíme slúžiť vyššiemu cieľu, ktorým je dosiahnutie energie nezávislosť.

Spolková ministerka Karoline Edtstadler, 7. októbra 2022

... a to ma privádza k právu demonštrovať. Samozrejme, každý má na to právo a my to tiež zažívame. Ale práve títo sa zrejme postavia na barikády. Na jednej strane je to pochopiteľné,  ale robíme to preto, lebo tu chceme slúžiť vyššiemu účelu.

Spolková ministerka Karoline Edtstadler, 7. októbra 2022

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

V oboch prípadoch sa spolková ministerka Edstadlerová odvoláva na vyšší cieľ, ktorému by slúžila. Rakúska spolková ústava však uznáva len službu obyvateľstvu, „vyššie ciele“ v nej nie sú definované.

Žiadam presné vysvetlenie, ktorým vyšším cieľom, okrem rakúskej spolkovej ústavy a panovníka, rakúskeho ľudu, slúži spolkový minister Edtstadler.

  1. V týchto dvoch vydaniach definujte vyšší cieľ.
  2. Vysvetlite, kto si stanovil tento vyšší cieľ.
  3. Vysvetlite, ako môže byť sledovanie „vyšších cieľov“ v súlade s prísahou spolkového ministra a spolkovou ústavou.
  4. Spolkový minister Edtstadler dvakrát spomenul, že „my“ budeme slúžiť vyšším cieľom. Môžete prosím bližšie definovať slovo „my“ a ku ktorej skupine ľudí patrí spolková ministerka Edtstadler a za koho tu hovorí?
  5. Existuje rozhodnutie orgánu Spolkovej republiky, ktoré legitimizovalo sledovanie vyšších cieľov určitej skupiny funkcionárov?
  6. Existuje zákon, v ktorom sú funkcionári Republiky výslovne povolené slúžiť „vyšším účelom“, ako sú tie, ktoré sú definované v prísahe?

Odpoveď z kancelárie

Odpoveď prišla 13. februára. Kancelária sa jednotlivým otázkam podrobne nezaoberala, ale odpovedala na ne v balíku s vysvetlením SDGs a ich právneho základu . Podpísanie Agendy OSN 2030 zo strany Rakúska prebehlo v tichosti a tajne, nikdy sa o ňom nekonalo referendum a nikdy to nebolo predmetom volieb.

Zo strany Slovenska tiež prebehlo v tichosti a tajne, nikdy sa o ňom nekonalo referendum a nikdy to nebolo predmetom volieb. Klikni na - 9.7.2022 Uznesenie vlády SR o Agende 2030, Rada vlády SR pre Zelenú dohodu a...

Na konkrétnu otázku, ktorým „vyšším cieľom“ pani Edtstadlerová slúži (a ako sa to dá zosúladiť s ústavou a prísahou úradu), odpoveďou boli Ciele udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 – a teda dáva odpoveď na to, čo je pre pani Edtstadler dôležitejšia ako jej vlastné obyvateľstvo. Z toho je tiež zrejmé, prečo bez váhania spochybňuje základné práva, ako je sloboda zhromažďovania – ako aj predtým garantované práva na spravodlivý proces s vypočutím.

Odpoveď_z_kancelárie kancelára Stiahnuť ▼

Kancelária uvádza niekoľko zákonov, ktoré slúžia „17 cieľom trvalo udržateľného rozvoja“ Agendy 2030. Dôsledne sa spomínajú zákony, ktoré existujú dlhšie ako podrobenie v roku 2016, ktoré bolo spečatené rozhodnutím Rady ministrov bez zapojenia parlamentu a obyvateľstva. Podriadenosť sa vždy eufemisticky vysvetľuje ako „zodpovednosť“, „udržateľný rozvoj“, „mier“, „prosperita“ a „ochrana planéty“. Podpísali ministri spolkovej vlády Faymann II., koalície SPÖ-ÖVP za socialistu Wernera Faymanna a vicekancelár ÖVP Reinhold Mitterlehner.

Politika uprednostňuje zahraničných pánov pred záujmami Rakúšanov

Mnoho rakúskych politikov nosí logo Agendy OSN 2030 ako široko viditeľný odznak, ktorý alternatívne médiá a kritici označujú aj ako „kruh zla“ a logo Veľkého resetu. Niekoľkokrát sme tiež riešili, čo má spoločné Svetové ekonomické fórum Klausa Schwaba s plánmi Organizácie Spojených národov. Existuje rozsiahly súbor dohôd, ciele Svetového ekonomického fóra (WEF) sú do značnej miery totožné s cieľmi OSN.

Rakúsko je špeciálny vzorový študent, Klaus Schwab dokonca pochválil Rakúsko za to, že je piatou najlepšie spravovanou krajinou na svete, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek zahraničných majstrov. Ak potrebujete ďalšie základné informácie o interakcii medzi Klausom Schwabom a Svetovým ekonomickým fórom a OSN, nájdete ich v tomto článku: Urýchlenie veľkého resetu: Strategické partnerstvo WEF-OSN v roku 2019 . Veď vzorovým žiakom je aj samotný predseda Vlády SR R. Fico a budúci prezident SR P. Pellegrini ....obaja účastníci v Davose. 

V Apríli 2024 Minister Edtstadler odpovedá: Nie je potrebné odpovedať, či je dôležitejšia Agenda 2030 alebo základné práva

Novinári pokračujú:

Spolkové ministerstvo svoju vtedajšiu odpoveď opäť spresnilo. Vyšší cieľ bol uvedený na pravú mieru – chýba však odpoveď na otázku, či Agenda 2030 alebo základné práva rakúskych občanov sú vyšším právnym záujmom.

Prvá odpoveď z ministerstva prišla vo februári a bola zarážajúca. Pretože z toho by sa dalo vyvodiť, že spolková ministerka Edtstadler (ÖVP) sa plne zaviazala svojou prácou k Agende OSN 2030.

Potom, čo sme neboli úplne presvedčení o vtedajšej odpovedi, sme sa znova opýtali:

Veľmi pekne vám ďakujem za váš dokument, ktorý popisuje ciele trvalo udržateľného rozvoja a ich implementáciu v Rakúsku.

Neviem však nájsť konkrétnu odpoveď na moju otázku, ktorá je rozdelená do šiestich podbodov. Bolo by pre mňa oveľa jednoduchšie, keby boli uvedené odpovede na tieto body, takže som nútený interpretovať a hádať, čo by mohlo viesť k nesprávnym interpretáciám.

Môžete, prosím, konkrétne odpovedať, či spolková ministerka Edtstadler myslela realizáciu Agendy 2030 pod „vyšším cieľom, ktorému slúži“?

Chcete mi povedať, že plnenie Agendy 2030 predstavuje vyšší právny záujem ako základné právo na slobodu zhromažďovania?

Teraz prišla odpoveď. Prvá odpoveď (pozri odkaz vyššie) bola do istej miery kvalifikovaná. Keď sa pani ústavná ministerka Edtstadlerová odvolávala na „vyšší cieľ“, ktorému slúži, „v abstraktnej forme myslela účel, ktorému slúži opatrenie v oblasti infraštruktúry (napr. vytvorenie trvalo udržateľného zdroja energie) . , Podľa ktorého pri prijímaní politických rozhodnutí treba vždy dosiahnuť rovnováhu medzi rôznymi právnymi pozíciami, predovšetkým medzi základnými právami.

 

Je potrebné pripomenúť, že Edtstadler vo svojom vyhlásení vtedy jasne uviedla, že základné práva musia byť pre tento údajne vyšší cieľ odložené.

Na moju otázku, či treba viac hodnotiť plnenie Agendy 2030 alebo základné právo na zhromažďovanie, ministerstvo odpovedalo:

Na právne posúdenie, či sa má plnenie Agendy 2030 posudzovať ako vyšší právny záujem ako základné právo na slobodu zhromažďovania, sa teda informačná povinnosť nevzťahuje.

Je a zostáva úplne nesporné, že Rakúsko plní obsah Agendy 2030 – teda zoznam zákaziek zo zahraničia – bez toho, aby sa Rakúšania vôbec pýtali, či to tak chcú.

Pre pripomenutie, reč bola o týchto dvoch citátoch ministerky Karoline Edtstadlerovej pri príležitosti 2. dialógu SDG Forum Austria 6. a 7. októbra 2022.

A to ma privádza k právu demonštrovať. Samozrejme, každý má na to právo a my to tiež zažívame. Ale práve títo sa zrejme postavia na barikády. Na jednej strane je to pochopiteľné, ale robíme to preto, lebo tu chceme slúžiť vyššiemu účelu.

A znova hovorím ako právnik, neobmedzujeme opravné prostriedky preto, že sme nejako zlí alebo chceme odbremeniť súdy, ale robíme to preto, lebo jednoducho musíme slúžiť vyššiemu cieľu, ktorým je dosiahnutie energetickej nezávislosti.

Report 24 pri podávaní správ ministerstvu poukázal na to, že rakúska spolková ústava neuznáva žiadne „vyššie ciele“.

A čo na to Vláda SR? Pripomenieme im, že Ústava SR neuznáva žiadne vyššie ciele" !!

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes