sk SK be BE bs BS bg BG hr HR en EN fr FR de DE hu HU it IT pl PL pt PT ru RU sr SR sl SL es ES

  10.10.20 CHARTA PRÁV PACIENTA

  VKontakte

  Práva pacientov v Slovenskej republike sú zakotvené vo viacerých zákonoch. Charta práv pacienta v Slovenskej republike bola prijatá vládou Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2001 a upravuje ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

  Pozrieť Chartu práv pacienta v PDF

   

   

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

  https://t.me/dostojneslovensko