sk SK be BE bs BS bg BG hr HR en EN fr FR de DE hu HU it IT pl PL pt PT ru RU sr SR sl SL es ES

  10.10.20 CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EU

  VKontakte

  ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII (KONSOLIDOVANÉ ZNENIE) CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE 7.6.2016 Úradný vestník Európskej únie C 202/391 SK

   

  Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za Chartu základných práv Európskej únie
  tento text: Otvoriť dokument PDF

   

   

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska

  https://t.me/dostojneslovensko