Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

29.10.2022 Imunitný systém zničený: v nemocnici sú rady detí s jednoduchým prechladnutím

VKontakte

 Fanúšikovia blokovania môžu byť na seba hrdí: „zdravotné opatrenia“ v takzvanej pandémii viedli k bezprecedentnému oslabeniu imunitného systému. To má vážne následky, najmä pre deti. V mnohých prípadoch sú teraz tak vážne chorí na prechladnutie, ktoré by pre neporušený imunitný systém nerobilo problém, že musia ísť na pohotovosť. Čísla z CDC v USA to jasne ukazujú.

No hlavne môžu byť na sena hrdí rodičia, všetci politici, všetci právnici - krikľúni v alternatívnych médiách a v hlavných médiách. 

Nová správa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) (1) ukazuje v auguste 2021 bezprecedentnú úroveň vírusov prechladnutia medzi osobami mladšími ako 18 rokov. Na analýzu CDC odobrala vzorky z niekoľkých detských nemocníc v Spojených štátoch a na ich základe vytvorila odhady rozšírenosti niektorých vírusov. Po prísnych blokovacích opatreniach v predchádzajúcich mesiacoch prekvitali studené vírusy, ako napríklad respiračný syncyciálny vírus (RSV):V čase štúdie bolo na siedmich analyzovaných klinikách takmer 700 detí s respiračnými chorobami a približne polovica mala pozitívny test na RSV. Všetky deti boli symptomaticky choré, ale to neznamená, že tam museli byť kvôli vírusu. Vypočítané hodnoty sú však neprirodzene vysoké: Normálne sa infekcie RSV a podobnými patogénmi hromadia v zime, nie v lete.

Fenomén však nebol obmedzený na leto 2021. Nedávne údaje z CDC ukazujú, že nezvyčajne vysoký počet malých detí prichádza na pohotovosť kvôli respiračným problémom. Daily Mail uvádza, že detské nemocnice sa v septembri čoraz viac zapĺňali deťmi do štyroch rokov s respiračnými ochoreniami – oveľa skôr ako zvyčajne. Detská nemocnica vo Wisconsine je tiež znepokojená rastúcou mierou hospitalizácie pre malé deti. Správy z médií sa tam hromadianajmä podľa prípadov RSV: V skutočnosti ľahké ochorenie zasiahne bábätká a deti tak silno, že musia byť hospitalizované pre dýchavičnosť. U zdravotníkov vyvolávajú čísla obavy, že by sa situácia mohla ešte zhoršiť v zime, keď sa prechladnutie skutočne vyskytuje.

Už v júni dali lekári na poplach aj preto, že deti na klinikách už netrpeli len nádchou, ale mali nezvyčajné viaceré infekcie až tromi vírusmi naraz. Ďalšie články o tom, čo spôsobuje prekrytie horných dýchacích ciest: Tu klikni

Odborníci sa súčasnému vývoju nečudujú. DR Scott Roberts, riaditeľ medicíny na Yale University, pre Daily Mail vysvetlil, že blokovacie opatrenia zbavujú deti možnosti vybudovať si imunitu voči bežným patogénom. Okrem toho sa objavila požiadavka na masku a v priebehu toho zvýšenie génovej vakcinácie pre mladšie a mladšie deti – obe sú dobre známe svojimi negatívnymi účinkami na imunitný systém. Odborníci opakovane varovali, že tieto opatrenia sa vypomstia, no neboli vypočuté.

Krajiny ako Slovensko, Nemecko, Rakúsko a podobne sa však namiesto toho, aby sa postarali o to, aby sa chyby takzvanej pandémie neopakovali, opäť spoliehajú na požiadavky na masky, a tak ďalej a ďalej ničia imunitný systém detí a dospelých. Aj v USA sú niektorí za návrat k povinným maskám, čo sa odráža v dočasných trendoch na Twitteri, ako napríklad „#BringBackMasks“. V niektorých prípadoch sa dokonca ako dôvod používa rastúci počet hospitalizovaných detí – hoci k tomu cestu vydláždili len nezmyselné opatrenia, akými sú rúška (respirátory podporili všetci poslanci NR SR bez rozdielu, všetci poslanci NR SR podporili pokuty za nenosenie rúška a ďalších nezmyslov na tvári, čo donútilo celú verejnosť zo strachu z pokút nosiť tieto ..... . 

Podporte Referendum aj proti očkovaniu: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli, alebo dole pod článkom. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO. Vieme kto všetko o tom vedel a vie - budete veľmi prekvapení!! A toho sa veľmi boja, že sa o tom verejnosť dozvie!! A sa aj dozvie veľmi rýchlo!!

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

(1) Nárast akútnych respiračných ochorení u detí a dospievajúcich spojených s rinovírusmi a enterovírusmi, vrátane enterovírusu D68 – Spojené štáty americké, júl – september 2022

27. septembra 2022 bola táto správa zverejnená online ako MMWR Early Release.

Zhrnutie

Čo je už o tejto téme známe?

Enterovírus D68 (EV-D68) spôsobil v rokoch 2014, 2016 a 2018 v Spojených štátoch amerických dvojročné prepuknutia závažných respiračných ochorení a akútnej ochabnutej myelitídy (AFM).

Čo pridáva táto správa?

Po dlhšom období nízkej cirkulácie EV-D68 počas pandémie COVID-19 údaje z dohľadu naznačujú zvýšenú detekciu rinovírusu/enterovírusu a EV-D68, súbežne so zvýšenými návštevami pohotovosti deťmi a dospievajúcimi s akútnym respiračným ochorením a astmou/reaktívnymi dýchacími cestami choroba v lete 2022.

Aké sú dôsledky pre prax verejného zdravotníctva?

Lekári by mali zvážiť EV-D68 ako možnú príčinu akútneho respiračného ochorenia a AFM u detí a dospievajúcich túto jeseň a mali by si byť vedomí pokynov na rýchle testovanie a odporúčanie pacientov s podozrením na AFM.

 
 
Súvisiace materiály

Nárast závažných respiračných ochorení a akútnej ochabnutej myelitídy (AFM) medzi deťmi a dospievajúcimi v dôsledku infekcií enterovírusom D68 (EV-D68) sa v Spojených štátoch vyskytol každé dva roky počas rokov 2014, 2016 a 2018, predovšetkým koncom leta a na jeseň. Hoci ročné trendy EV-D68 nie sú úplne pochopené, úrovne EV-D68 boli v roku 2020 nižšie, ako sa očakávalo, potenciálne z dôvodu implementácie opatrení na zmiernenie ochorenia COVID-19 (napr. nosenie rúšok, zvýšená hygiena rúk a fyzický odstup) ( 1). V auguste 2022 lekári v niekoľkých geografických oblastiach oznámili CDC nárast počtu hospitalizácií pediatrických pacientov s ťažkým respiračným ochorením a pozitívnymi výsledkami testov na rinovírus/enterovírus (RV/EV).* Údaje o sledovaní boli analyzované z viacerých národných zdrojov údajov, aby sa charakterizovali hlásené trendy pri akútnom respiračnom ochorení (ARI), exacerbáciách astmy/reaktívneho ochorenia dýchacích ciest (RAD) a percente pozitívnych výsledkov testov RV/EV a EV-D68 počas roku 2022 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Tieto údaje preukázali zvýšený počet návštev pohotovostného oddelenia (ED) u detí a dospievajúcich s ARI a astmou/RAD koncom leta 2022. Počas tohto obdobia sa zvýšilo aj percento pozitívnych výsledkov testu RV/EV v národnom laboratórnom sledovaní a percento pozitívnych výsledkov testu EV-D68 v pediatrickom sentinelovom sledovaní. Predchádzajúce nárasty respiračných ochorení EV-D68 viedli k značným požiadavkám na zdroje v niektorých nemocniciach a zhodovali sa aj s nárastom prípadov AFM (2 ), zriedkavé, ale závažné neurologické ochorenie postihujúce miechu. Preto by lekári mali zvážiť AFM u pacientov s akútnou ochabnutou slabosťou končatín, najmä po respiračnom ochorení alebo horúčke, a zabezpečiť rýchlu hospitalizáciu a odoslanie do špeciálnej starostlivosti pre takéto prípady. Lekári by tiež mali testovať na poliovírusovú infekciu u pacientov s podozrením na AFM kvôli klinickej podobnosti s akútnou ochabnutou paralýzou spôsobenou poliovírusom. Prebiehajúci dohľad nad EV-D68 je rozhodujúci pre zabezpečenie pripravenosti na možné budúce zvýšenie ARI a AFM.

ARI spôsobená EV-D68 primárne postihuje malé deti s rôznou závažnosťou. Medzi typické znaky a symptómy patrí kašeľ, upchatý nos, sipot a dýchavičnosť; infekcia môže zhoršiť astmu alebo RAD ( 1 , 3 , 4 ). U detí s astmou/RAD v anamnéze je pravdepodobnejšie, že budú potrebovať lekársku starostlivosť, hoci každé dieťa s ARI spôsobené EV-D68 môže mať závažné ochorenie ( 3 , 4 ). Dôležité je, že EV-D68 súvisí s AFM, závažným stavom, ktorý môže viesť k svalovej slabosti a paralýze ( 2). Štandardné multiplexné respiračné panely nedokážu rozlíšiť medzi RV a EV ani identifikovať špecifické typy vírusov. Prípady EV-D68 sú teda pravdepodobne podhodnotené, pretože identifikácia typu sa bežne nevykonáva a hlásenie nie je povinné. 

Pre túto správu boli analyzované týždenné údaje z troch zdrojov. Najprv sa hodnotili týždenné návštevy ED od 1. týždňa roku 2018 do 37. týždňa roku 2022 deťmi a dospievajúcimi vo veku <18 rokov z Národného programu sledovania syndrómov (NSSP) § ; identifikovali sa návštevy s ARI  a astmou/RAD** a použili sa filtre kontroly kvality, aby sa umožnilo porovnanie medzi rokmi. †† Po druhé, týždenné percentá pozitívnych výsledkov testu RV/EV od 1. týždňa roku 2014 do 35. týždňa roku 2022 boli analyzované z Národného systému dohľadu nad respiračnými a enterickými vírusmi (NREVSS), §§sieť 473 laboratórií, ktoré pasívne vykazujú súhrnné údaje z testovania. Po tretie, detekcia RV/EV a EV-D68 sa hodnotila u detí a dospievajúcich vo veku <18 rokov, ktorí navštívili ED alebo boli hospitalizovaní pre ARI v rámci siete New Vaccine Surveillance Network (NVSN) ¶¶ počas rokov 2017–2022; boli charakterizované týždenné percentá pediatrických pacientov s pozitívnym výsledkom testu RV/EV, ktorí mali tiež pozitívny výsledok testu EV-D68. Pre všetky platformy sa vykonali deskriptívne analýzy dlhodobých trendov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a rozdelili sa podľa vekovej skupiny a geografického regiónu, ak boli k dispozícii. Táto aktivita bola posúdená CDC a bola vykonaná v súlade s platnými federálnymi zákonmi a zásadami CDC.***

Percento návštev ED medzi deťmi a dospievajúcimi vo veku 0–4 a ​​5–17 rokov, ktoré súviseli s ARI, bolo kvalitatívne zvýšené od 15. do 37. týždňa roku 2022 (koncový bod dostupných údajov) v porovnaní s rokmi 2018–2020; hladiny boli porovnateľné s letom 2021, keď bola zvýšená cirkulácia respiračného syncyciálneho vírusu (Obrázok 1 ) (doplnkový obrázok 1, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/121524 ). ††† Nedávne zvýšenie percenta návštev ED s ARI začalo v 31. týždni u oboch vekových skupín. Percento návštev ED spojených s astmou/RAD v roku 2022 medzi deťmi vo veku 0 – 4 roky bolo kvalitatívne vyššie vo všetkých týždňoch od 29. do 37. týždňa v porovnaní s príslušnými týždňami počas rokov 2018 – 2021 a do 37. týždňa dosiahlo úrovne vyššie, ako sa pozorovalo v ktoromkoľvek inom bode v rokoch 2018–2022, hoci údaje z tohto týždňa sú predbežné (obrázok 1). Percento návštev ED s astmou/RAD medzi deťmi a dospievajúcimi vo veku 5–17 rokov počas týchto týždňov bolo tiež kvalitatívne vyššie ako v rokoch 2020–2021, ale bolo podobné tým, ktoré boli hlásené v rokoch 2018–2019 (doplnkový obrázok 1,https://stacks.cdc.gov/view/cdc/121524 ). Tieto pozorovania boli konzistentné pri hodnotení počtu návštev ED s ARI a astmou/RAD, a nie percentami (doplnkový obrázok 2, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/121525 ). Do 37. týždňa percento návštev ED s astmou/RAD pre každú vekovú skupinu v určitom nedávnom bode prekročilo úrovne pozorované kedykoľvek počas rokov 2018 – 2021 vo väčšine regiónov zdravotníctva a sociálnych služieb (doplnkový obrázok 3, https:// stacks.cdc.gov/view/cdc/121526 ).

Percento pozitívnych výsledkov testu amplifikácie nukleovej kyseliny RV/EV v NREVSS sa zvýšilo koncom leta a začiatkom jesene v rokoch 2014–2022 s výnimkou roku 2020 (Obrázok 2 ) a obzvlášť vysoké miery boli zaznamenané buď koncom jari alebo koncom leta počas rokov so zvýšenými detekciami EV-D68 v Spojených štátoch (2014, 2016 a 2018). Zdá sa, že týždenné percento pozitívnych výsledkov testov RV/EV v roku 2022 rastie rýchlosťou porovnateľnou s predchádzajúcimi rokmi prepuknutia EV-D68: percento pozitívnych výsledkov testov RV/EV sa približne zdvojnásobilo od 32. týždňa (15,8 %) do 35. (31,4 %), čo bola štvrtá najvyššia hodnota pozorovaná v danom týždni po rokoch 2014 (41,5 %), 2018 (34,4 %) a 2015 (31,7 %).

V období od 1. marca do 20. septembra 2022 NVSN zaregistrovalo 5 633 detí a dospievajúcich s ARI, ktorí hľadali núdzovú starostlivosť alebo potrebovali hospitalizáciu. Testovanie prebieha; avšak k 20. septembru 2022 bola RV/EV zistená u 1 492 (26,4 %) týchto pacientov, z ktorých 260 (17,4 %) malo pozitívny výsledok testu EV-D68. Percento pozitívnych výsledkov testu EV-D68 medzi deťmi a dospievajúcimi s ARI a pozitívnymi výsledkami testu RV/EV sa počas 32. týždňa zvýšilo na 56 % (Obrázok 3 ). Percento pozitívnych výsledkov testov EV-D68 počas júla a augusta 2022 bolo vyššie ako počas rovnakých mesiacov rokov 2017 a 2019 – 2021 a podobné maximálnym hladinám pozorovaným v roku 2018. Počet detekcií EV-D68 a miery nárastu sa líšili podľa geografická poloha sentinelových lokalít (doplnkový obrázok 4, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/121527 ). Medián veku 260 pediatrických pacientov v NVSN s zisteným EV-D68 bol 2,6 roka (IQR = 0–15 rokov) a najčastejšími znakmi a symptómami boli dýchavičnosť alebo rýchle plytké dýchanie, sipot, kašeľ a upchatý nos .

Diskusia

Pomocou údajov z troch samostatných systémov sledovania táto analýza zistila nárast medicínsky sledovaných ARI a exacerbácií astmy/RAD u detí a dospievajúcich počas leta 2022. Tento nárast možno čiastočne pripísať zvýšenej cirkulácii RV/EV a konkrétne cirkulácii EV. -D68. V roku 2014 rozšírené prepuknutie EV-D68 v Spojených štátoch spôsobilo podobný nárast lekárskych závažných respiračných ochorení a exacerbácií astmy a bolo spojené s nárastom prípadov AFM ( 2 , 3 ). Úsilie o sledovanie EV-D68 sa po tejto epidémii zintenzívnilo, vrátane zavedenia aktívneho, potenciálneho sentinelového dohľadu ( 2 , 5 , 6). Sezónnosť EV-D68 a súvisiacich prípadov AFM zostáva nedostatočne charakterizovaná, ale dvojročné vrcholy sa vyskytli v rokoch 2014, 2016 a 2018, pred pandémiou COVID-19 ( 7 ). Priebežný dohľad je potrebný na pochopenie toho, kedy a kde sa môže v budúcnosti vyskytnúť obeh a závažné ochorenie spojené s EV-D68 vzhľadom na potenciálne zmeny v cirkulácii vírusu a imunite populácie súvisiace s opatreniami na zmiernenie ochorenia COVID-19 ( 1 ).

Zistenia v tejto správe podliehajú najmenej piatim obmedzeniam. Po prvé, rozdiely v populáciách povodia dohľadu a reprezentatívnosti obmedzujú priame porovnania medzi systémami a zovšeobecnenie zistení. Po druhé, oneskorenia vo vykazovaní sa líšia v závislosti od systému a môžu viesť k podhodnoteniu nedávno nahlásených údajov. Po tretie, v údajoch ED je ARI široká definícia navrhnutá tak, aby zachytávala všetky diagnózy súvisiace s respiračným ochorením, vrátane SARS-CoV-2, chrípky, pneumónie a kašľa, čo potenciálne obmedzuje špecifickosť na identifikáciu návštev s respiračnými ochoreniami spojenými s EV-D68. . Po štvrté, pandémia COVID-19 pravdepodobne ovplyvnila správanie pri vyhľadávaní zdravotnej starostlivosti a testovacie postupy viacerými spôsobmi; tieto rozdiely by mohli ovplyvniť porovnateľnosť nedávnych údajov s rokom 2019 a predchádzajúcimi rokmi. nakoniec

Lekárom sa odporúča, aby zvážili EV-D68 ako možnú príčinu závažného respiračného ochorenia u detí a dospievajúcich, najmä u tých, ktorí majú sipot alebo potrebujú podporu dýchania. Zdravotnícke zariadenia by mali byť pripravené na možné zvýšenie používania pediatrickej zdravotnej starostlivosti spojené s ťažkým respiračným ochorením spojeným s EV-D68 ( 8 ). Minulé zvýšenie cirkulácie EV-D68 bolo tiež spojené so zvýšenými hláseniami o AFM. §§§ Poskytovatelia by mali mať vysoký index klinického podozrenia na AFM u pacientov s akútnou ochabnutou slabosťou končatín, neurologickými znakmi a symptómami alebo bolesťami krku alebo chrbta, ktorí majú nedávno v anamnéze respiračné ochorenie alebo horúčku. Deti s AFM môžu zaznamenať rýchlu progresiu slabosti a mali by byť okamžite hospitalizované a poslané do špeciálnej starostlivosti.¶¶¶ Vzhľadom na zistenie prípadu paralytickej obrny a vzoriek odpadových vôd pozitívnych na poliovírus v New Yorku počas leta 2022 ( 9 ), lekári by mali tiež testovať infekciu poliovírusom u pacientov s podozrením na AFM z dôvodu klinickej podobnosti s akútnou ochabnutou paralýzou spôsobenou poliovírusom. Poskytovatelia by mali okamžite hlásiť možné prípady AFM a prípady akútnej ochabnutej paralýzy s podozrením na detskú obrnu miestnym a štátnym zdravotníckym oddeleniam a koordinovať s oddeleniami zdravotníctva a CDC protokoly o testovaní.****

Noví spolupracovníci siete pre dohľad nad vakcínami

Leila C. Sahni, Baylor College of Medicine a Texas Children's Hospital, Houston, Texas; Vasanthi Avadhanula, Baylor College of Medicine, Houston, Texas; Natasha B. Halasa, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee; Laura S. Stewart, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, Tennessee; Eileen J. Klein, Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington; Janet A. Englund, Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington; Geoffrey A. Weinberg, Univerzita Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester; New York; Peter G. Szilagyi, Univerzita Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, New York a University of California at Los Angeles, Los Angeles, California; Rangaraj Selvarangan, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri; Jennifer E. Schuster, Children's Mercy Kansas City, Kansas City, Missouri; John V. Williams, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania; Marian G. Michaels, UPMC Children's Hospital of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania; Mary A. Staat, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio; Christina Quigley, Cincinnati Children's Hospital Medical Center, Cincinnati, Ohio

Autor korešpondencie: Kevin C. Ma, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

 Národné centrum pre imunizáciu a respiračné choroby, CDC; 2 Epidemická spravodajská služba, CDC; 3 Centrum pre dozor, epidemiológiu a laboratórne služby, CDC; 4 ICF, Atlanta, Georgia; 5 General Dynamics Information Technology, Inc., Falls Church, Virginia, 6 InductiveHealth Informatics, Atlanta, Georgia

Všetci autori vyplnili a odoslali formulár International Committee of Medical Journal Editors na zverejnenie možných konfliktov záujmov. Nezverejnili sa žiadne potenciálne konflikty záujmov.

https://emergency.cdc.gov/han/2022/han00474.asp

 Ďalšie výzvy spočívajú v tom, že 1) testovanie RV/EV je dostupné predovšetkým ako súčasť panelov respiračných vírusov, ktoré sú drahé a obmedzujú široké klinické použitie; 2) RV/EV zahŕňajú viaceré typy vírusov, ktoré sa nedajú rozlíšiť klinicky alebo vo väčšine respiračných vírusových panelov; a 3) klinické zariadenia s testovaním špecifickým pre EV-D68 nie sú bežné a použitie testu je primárne obmedzené na RV/EV-pozitívne vzorky.

§ NSSP je sieť pozostávajúca zo zástupcov CDC, štátnych a miestnych zdravotníckych oddelení a zdravotníckych partnerov z akademického a súkromného sektora, ktorí spoločne zbierajú a zdieľajú elektronické údaje o stretnutiach s pacientmi. Platforma BioSense NSSP zahŕňa približne 6 000 zdravotníckych zariadení s pokrytím pre 49 štátov a District of Columbia. NSSP obsahuje údaje o návštevách ED od približne 71 % ED v USA.

 Definícia CDC „Broad Acute Respiratory Discharge Diagnosis (DD) v1“ identifikuje návštevy ED spojené s celkovými respiračnými infekciami (napr. chrípka, respiračný syncyciálny vírus alebo koronavírus), ako aj všeobecnými respiračnými ochoreniami, ako je kašeľ alebo pneumónia. Tieto sú identifikované v Medzinárodnej klasifikácii chorôb, desiatej revízii, klinickej modifikácii (ICD-10-CM) a Medzinárodnej klasifikácii chorôb, deviatej revízii, klinickej modifikácii (MKN-9-CM) prepúšťacích diagnózach.

** Definícia syndrómu používaná pre astmu/RAD je ESSENCE „CDC Asthma Chief Complaint/Discharge Diagnosis (CCDD) v1“ a obsahuje dopytové kritériá pre výrazy súvisiace s astmou, bronchospazmom a reaktívnym ochorením dýchacích ciest a vybrané preklepy vyskytujúce sa v hlavnej sťažnosti . Diagnostické kódy prepustenia boli tiež zahrnuté v tomto dotaze pre ICD-10-CM a SNOMED CT.

†† V prípade rozšírených historických časových radov a analýz používa NSSP filtre kvality údajov, ktoré zohľadňujú výkyvy, ktoré možno pripísať nastupovaniu a výpadkom lokality a zariadenia. Filtre kvality údajov pre tieto časové rady zahŕňajú indikátor triedy pacientov na pohotovosti, priemerné týždenné percento návštev s informatívnou diagnózou prepustenia ≥ 70 % a koeficient rozptylu kvality údajov ≤ 30 za posledné 4 roky do dnešného dňa.

§§ Netypizované výsledky RV/EV sa oznamujú NREVSS, dobrovoľnému pasívnemu systému dohľadu 473 amerických verejných zdravotníckych, klinických a referenčných laboratórií, ktoré každý týždeň hlásia agregované RV/EV amplifikačné testy nukleovej kyseliny a počet pozitívnych RV/EV detekcie. Výsledky RV/EV boli prvýkrát nahlásené do NREVSS v júli 2006. NREVSS zhromažďuje len netypizované výsledky RV/EV.

¶¶ NVSN zahŕňa sedem amerických lekárskych centier, ktoré vykonávajú aktívny dohľad nad detskou ARI. Testovanie EV-D68 prebiehalo v júli až októbri 2017, v júli až novembri 2018 až 2020 a v júli 2021, kedy sa začalo celoročné testovanie. Retrospektívne testovanie stále prebieha na rok 2021 a začiatok roku 2022. Dve miesta vykonávajú paralelné testovanie pomocou testu pan-RV a EV-D68; päť miest robí sekvenčné testovanie buď testom pan-RV, pan-EV alebo RV/EV, po ktorom nasleduje test EV-D68. Všetky miesta používajú test reverznej transkripcie – polymerázovej reťazovej reakcie vyvinutý CDC.

*** 45 CFR časť 46, 21 CFR časť 56; 42 USC Sect. 241 (d); 5 USC Sect. 552a; 44 USC Sect. 3501 a nasl.

††† https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00443.asp

§§§ K 21. septembru 2022 medzi 45 vyšetrovanými pacientmi bolo v roku 2022 potvrdených 15 (33 %) prípadov AFM v desiatich štátoch. V rokoch zvýšeného obehu EV-68 120 (2014), 153 (2016 ) a 238 (2018) prípadov AFM bolo hlásených v každom roku v porovnaní s 22 (2015), 38 (2017), 47 (2019), 33 (2020) a 28 (2021) v rokoch nízkej EV- 68 obehu. https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/cases-in-us.html

¶¶¶ https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/hcp/clinicians-health-departments/clinical-presentation.html

**** https://www.cdc.gov/acute-flaccid-myelitis/hcp/specimen-collection.html

OBRÁZOK 1 . Týždenné trendy v hlásenom percente návštev pohotovosti spojených s akútnym respiračným ochorením (A) a astmou/reaktívnym ochorením dýchacích ciest (B) u detí vo veku 0 – 4 roky, podľa vekovej skupiny a roku — National Syndromic Surveillance Program, Spojené štáty americké, január 2018 – september 2022*
Obrázok pozostáva z dvoch panelov zobrazujúcich týždenné trendy hláseného percenta návštev pohotovostného oddelenia pre akútne respiračné ochorenie a astmu/reaktívne ochorenie dýchacích ciest podľa vekovej skupiny a roku v Spojených štátoch v období od januára 2018 do septembra 2022 podľa National Syndromic Surveillance Program.

Skratka: ED = pohotovostné oddelenie.

* Posledný nahlasovací týždeň (37. týždeň) sa skončil 17. septembra 2022; údaje z tohto týždňa sa považujú za predbežné.

OBRÁZOK 2 . Týždenné trendy hláseného percenta pozitívnych výsledkov testov amplifikácie nukleových kyselín rinovírusu/enterovírusu podľa rokov — Národný systém dohľadu nad respiračnými a enterickými vírusmi, Spojené štáty, január 2014 – august 2022* ,†
Obrázok je čiarový graf znázorňujúci týždenné trendy hláseného percenta pozitívnych výsledkov testu amplifikácie nukleovej kyseliny rinovírusu/enterovírusu podľa rokov v Spojených štátoch v období od januára 2014 do augusta 2022 podľa Národného systému dohľadu nad respiračnými a enterovírusovými vírusmi.

Skratka: RV-EV rinovírus/enterovírus.

* Posledný úplný prehľadový týždeň (35. týždeň) sa skončil 3. septembra 2022.

 Detekcie enterovírusu D68 boli v rokoch 2014, 2016 a 2018 vysoké.

OBRÁZOK 3 . Týždenné trendy hláseného percenta pozitívnych výsledkov testu na enterovírus D68 medzi deťmi a dospievajúcimi vo veku <18 rokov s akútnym respiračným ochorením a pozitívnymi výsledkami testov na rinovírus/enterovírus, ktorí dostali starostlivosť na pohotovostnom oddelení alebo na lôžkových jednotkách — New Vaccine Surveillance Network,* Spojené štáty americké, 2017 – 2022 
 

Skratka: EV-D68 = enterovírus D68.

* Sedem miest v sieti New Vaccine Surveillance Network sa nachádza v Kansas City, Missouri; Rochester, New York; Cincinnati, Ohio; Pittsburgh, Pennsylvania; Nashville, Tennessee; Houston, Texas; a Seattle, Washington. Dve miesta vykonávajú paralelné testovanie pomocou testu na pan-rinovírus a EV-D68; päť miest robí sekvenčné testovanie pomocou testu na pan-rinovírus a pan-enterovírus alebo test na rinovírus/enterovírus, po ktorom nasleduje test EV-D68. Všetky miesta používajú rovnaký test reverznej transkripcie-polymerázovej reťazovej reakcie vyvinutý CDC.

 Testovanie na EV-D68 sa uskutočnilo na všetkých siedmich miestach počas júla až októbra 2017 a počas júla až novembra 2018 až 2020. Celoročné testovanie sa začalo na väčšine miest v júli 2021 a bolo plne implementované na všetkých miestach v priebehu júna 2022. Testovacie okná EV-D68 v NVSN sa časom menili, čo obmedzuje ročné porovnávanie mimo týchto okien. Retrospektívne testovanie je stále v procese pre rok 2021 a začiatok roka 2022 a údaje sú aktuálne k 22. septembru 2022. 33. až 35. týždeň podlieha oneskoreniu pri nahlasovaní.

Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

My, dole podpísaní občania Slovenskej republiky, podľa čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa zákona č.85/1990 Zb. zákonov o petičnom práve v znení neskorších predpisov vyjadrujeme súhlas:
1) Súhlasím s vystúpením Slovenskej republiky z medzinárodného spoločenstva Európska únia a z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a následne s vyhlásením neutrality Slovenskej republiky.
2) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zaviazal Národnú radu SR neratifikovať zmluvy s medzinárodnými organizáciami (ako sú napríklad WHO, EÚ) týkajúcich sa boja proti pandémii, ak obsah takýchto zmlúv predstavuje zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.
3) Súhlasím so zakotvením článku do Ústavy SR, ktorý by zakázal Národnej rade SR a výkonným orgánom moci SR do praxe implementovať povinné očkovanie (príklad: ako sú respiračné choroby – chrípka, Covid-19 a iné).
4) Súhlasím so sprísnením financovania politických strán a zrušením finančných príspevkov od štátu za volebné výsledky.
5) Súhlasím, aby Národná rada SR a výkonné orgány moci SR boli Ústavou SR zaviazané neimplementovať do praxe monitorovacie a kontrolné nástroje (QR kód, digitálny očkovací preukaz), ktoré predstavujú zásah do ústavných, základných a slobodných práv každého jednotlivca.

Alebo tu na stiahnutie
 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes