skcsnlendehuplrusr

  Môžete nás podporiť:

  Nie sme financovaní a nedostávame žiadne granty od štátu a ani od politických strán či hnutí - čo je pre nás tiež veľmi dôležité z hľadiska zachovania našej nezávislosti. Všetko iba z vlastných zdrojov. Vopred ďakujeme za vašu podporu a priazeň. 

  Kontakt pre podporu:

  Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska v SLSP

  SK28 0900 0000 0051 7971 8989

  Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zakazuje sa..... šíriť tieto právne podklady pod iným menom než je OZ Dôstojnosť Slovenska a vydávať ich za svoje, tak ako to bolo pred tým, keď sme MY OZ Dôstojnosť Slovenska ako jediný na Slovensku sme dokázali zastaviť mnohé veci na školách a na ďalších....samozrejme, že veľké ĎAKUJEME patrí výlučne rodičom.  

  https://www.facebook.com/dostojnostslovenska