Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Štvrtý list najvyšším politikom: odmietnite nové zmluvy WHO
Featured

Štvrtý list najvyšším politikom: odmietnite nové zmluvy WHO

VKontakte

 Svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji prinesie rozhodujúce dni pre reformu WHO, ktorá je v súčasnosti na stole. Iniciatíva O.z. Dôstojnosť Slovenska vyzýva už štvrtýkrát vrcholných politikov, aby odmietli reformu WHO. 

Ak sa v máji neprijme pandemická zmluva a (ešte výbušnejšie) zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov, bola by to vážna porážka pre Vládu SR, ministerstvo zdravotníctva a generála WHO Tedrosa. Všetci mlčia o reformách WHO. Ale odpor je veľký a pravdepodobnosť, že sa moc WHO nerozšíri, je daná.

List je teraz zverejnený. Možno dúfať, že mnohí poslanci Národnej rady si dajú tú námahu a list si prečítajú. Tu je text pre všetkých:

Otvorený list slovenským predstaviteľom s rozhodovacou právomocou (Prezidentke SR, ministrom, politikom, poslancom Národnej rady...)

Predošlé listy:

Otvorený list - TERMÍN NA ZAMIETNUTIE POZMEŇOVANIA MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV JE 1. DECEMBER 2023

Ďalšie tajné stretnutia 5. – 9. februára 2024 ohľadom MZP WHO a zmluvy s WHO

Pandemická zmluva WHO: vyzývam vládu SR, poslancov NR, prezidenta SR aby konali !!

Nižšie si môžete prečítať ďalší otvorený list

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Predmet: Dohovor WHO z mája 2024 – Odmietnite nové zmluvy!

Odosielateľ

O.z. Dôstojnosť Slovenska 

Bauerova 1025/7, 040 23 Košice 

Predseda Kamil Jakub

Košice, 04. marec 2024

Drahí …,

Zdravotné zhromaždenie WHO sa uskutoční v máji 2024, kde sa očakáva hlasovanie o dvoch dôležitých projektoch:

 • Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR)
 • a pandemickej zmluvy (WHO CA+)

Máte zodpovednosť za slovenské obyvateľstvo a zodpovednosť niekedy znamená mať odvahu protirečiť si. Najmä vtedy, keď je potrebné zabrániť poškodeniu. Pre nás všetkých je najvyššia priorita: Neublížiť (Primum non nocere) . To isté platí pre vládu demokratickej krajiny: Predovšetkým nesmie škodiť vlastnému obyvateľstvu.

Preto vás vyzývame, aby ste prevzali svoju zodpovednosť a odmietli navrhované zmeny MZP aj pandemickú zmluvu.

Pretože tieto dve dohody by poškodili slovenské obyvateľstvo.

 1. Odmietnite zmeny Medzinárodného zdravotného poriadku a Pandemickej zmluvy v ich súčasnej podobe! Vyjadrite sa verejne proti tomu.
 1. Ak budú zmeny zdravotných predpisov schválené jednoduchou väčšinou na konferencii o zdraví v máji, Slovensko do 10 mesiacov vyjadrí námietku.
 1. Ak bude pandemická zmluva schválená, NERATIFIKUJTE na Slovensku.

Opýtajte sa sami seba...

 1. Prečo by sa teraz odporúčania WHO mali stať záväznými predpismi pre všetky krajiny , keď už boli odporúčania bez problémov implementované?
 2. Prečo by mal generálny riaditeľ WHO sám rozhodovať , kedy vyhlásiť pandémiu alebo stav núdze v oblasti verejného zdravia (prečo nie skupina odborníkov?)
 3. Aký otvorený by bol jeden človek v tejto mocenskej pozícii voči vplyvom z politiky a priemyslu
 4. Aké vplyvy má vyhlásenie pandémie na dĺžku schvaľovacieho procesu a tým na bezpečnosť (!) nových liekov
 5. Prečo by mal šéf medzinárodnej inštitúcie ako jednotlivec (ktorý nebol nikdy demokraticky zvolený) rozhodovať o opatreniach na Slovensku (od blokád po donucovacie lekárske opatrenia) a nakoľko by to bolo nezlučiteľné s naším ústavným štátom
 6. Prečo nie je zavedený kontrolný mechanizmus na preskúmanie týchto ďalekosiahlych rozhodnutí
 7. Prečo by mala byť prostredníctvom pandemickej zmluvy predpísaná cenzúra

Nižšie uvádzame niektoré kľúčové body z dvoch návrhov, ktoré sú obzvlášť sporné. Našu kritiku si môžete overiť sami pomocou pôvodných textov.

Návrh nového Medzinárodného zdravotného poriadku nájdete tu:

Návrh pandemickej zmluvy nájdete tu:

Čo by umožnili Medzinárodné zdravotné predpisy

Článok 12 (strana 9 nasl.):

Generálny riaditeľ WHO (lekársky laik!) by mohol sám rozhodnúť, kedy a prečo vyhlásiť núdzový stav v oblasti verejného zdravia . A to aj v prípade, že existuje len možnosť zdravotnej núdze (odsek 6). Teoreticky to môže byť aj ďalšia vojna alebo ľubovoľne nastavená hodnota CO2). Neexistuje jasná definícia takejto zdravotnej núdze. Každý, kto to podpíše, podpisuje bianko šek na meno Slovenska.

Články 15 a 18 (strany 14 a 16):

WHO by mohla diktovať, ako sa máme ako slovenská populácia v takomto prípade správať . Mohla rozhodnúť, aké zdravotné vyšetrenia budeme musieť absolvovať a aké liečebné postupy (napr. lieky a očkovanie) budeme musieť podstúpiť . Mohlo by to vyžadovať, aby sa mobilita ľudí monitorovala a obmedzovala hneď, ako ich WHO klasifikuje ako hrozbu. Ale aj to, či a koľko smieme vykurovať alebo do akej miery smú naše priemyselné podniky vyrábať a teda vypúšťať CO2. A slovenská vláda by sa už nezodpovedala svojim voličom. Čo iné to je, ak nie strata našej suverenity?

Článok 13A (strana 12):

 1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú WHO ako usmerňujúci a koordinačný orgán pre medzinárodnú reakciu v oblasti verejného zdravia počas ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu a pri svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia sa zaväzujú dodržiavať odporúčania WHO.

Nový článok 13A so znením „zaviazať sa dodržiavať“ mení všetko, čo je v zvyšku textu opísané ako odporúčanie WHO, na povinnosť . Každý, kto to podpíše, odovzdá WHO niekoľko právomocí a práv , ktoré zabezpečuje naša ústava .

Pandemická zmluva vyžaduje cenzúru

Článok 18 (strana 22):

Časť o komunikácii a vnímaní verejnosti obsahuje skrytú výzvu na kontrolu informácií a cenzúru:

 1. Strany posilnia vedeckú, zdravotnú a pandemickú gramotnosť obyvateľstva, ako aj prístup k informáciám o pandémiách a ich účinkoch a faktoroch, a budú bojovať proti falošným, zavádzajúcim, dezinformáciám alebo dezinformáciám, a to aj prostredníctvom účinnej medzinárodnej spolupráce a spolupráce, ako sa uvádza v Článok 16 v.
 1. Strany podľa potreby uskutočnia výskum a informujú politiku o faktoroch, ktoré bránia dodržiavaniu opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych opatrení počas pandémie a dôvere vo vedu a inštitúcie verejného zdravotníctva.

Nedemokraticky zvolená inštitúcia sa odváži rozhodnúť, ktoré informácie sú správne a ktoré nesprávne. To je nielen v rozpore so základným liberálnym a demokratickým chápaním, ale otvára to dvere zneužívaniu. Nie nadarmo sa veda vždy skladá z téz a antitéz. Informačná kontrola bráni slobodnej vede. „Dôvera vo vedu“ – dôveru vo vedu možno získať späť len vtedy, ak môže byť aj veda slobodná.

Kto platí, tvorí

Navrhované zmeny Medzinárodných zdravotných predpisov sú ďalším znakom toho, že WHO sa čoraz viac angažuje v iných záujmoch ako je zdravie ľudí. Dá sa to vysvetliť, ak sa bližšie pozriete na ich financovanie. WHO je financovaná z 80 percent z účelových darov, veľkú časť týchto darov pochádzajú napríklad od Nadácie Billa & Melindy Gatesových (600 mil. USD) a očkovacej asociácie GAVI (400 mil. USD).

A to je škoda. Myšlienka Svetovej zdravotníckej organizácie by bola dobrá, ak by skutočne obhajovala ľudí, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, napríklad preto, že nemajú čistú vodu alebo sú postihnutí hladom a chudobou. Ak však o práci tejto organizácie rozhodujú účelové dary od súkromných darcov, Nemecka, Číny, treba to kriticky preskúmať.

Zdravie je komplexná, biopsychosociálna záležitosť a je zodpovednosťou miestnych ľudí

Aj odhliadnuc od týchto konfliktov záujmov je projekt z čisto medicínskeho hľadiska zdraviu nebezpečný. Pretože zdravie nemôže organizovať globálna autorita a „vnútiť“ ho ľuďom. Najmä nie, ak ho financujú priemyselné lobby. Zdravie je skôr individuálna a vysoko intímna záležitosť

každého jednotlivca. Našou úlohou ako lekárov je vnímať a liečiť pacienta ako celok ako jednotlivca. Každá choroba má iné účinky, a preto sa s ňou musí zaobchádzať inak. Neexistuje žiadny liek, ktorý by fungoval pre každého. Ani pri vírusových ochoreniach. A čo je najdôležitejšie: pacient rozhoduje o svojom tele sám. Cieľom dvoch dohôd WHO je zrušiť toto právo na sebaurčenie a individuálnu zdravotnú starostlivosť.

Každý, kto rozumie biopsychosociálnemu prístupu k zdraviu, tiež vie, že miestne podmienky na celom svete sa tak veľmi líšia, že nie je možné vydať všeobecný zdravotný predpis. Jednotlivé regióny majú úplne iné životné podmienky a teda aj úplne iné zdravotné problémy. Len si spomeňte na rozdiely v hustote obyvateľstva, priemernom veku, životnom štýle a prístupe k čistej vode. Regióny sú preto ohrozené zdravotnou núdzou rôzne: Napríklad v regióne, kde ľudia žijú vonku, má vírusové ochorenie iné účinky ako v krajine, kde ľudia trávia veľa času vo vnútri. Pokúšať sa zaviesť zdravotné opatrenie pre celý svet by bolo jednoducho absurdné. Rovnako absurdné by bolo nenechať rozhodovanie o zdraví na ľuďoch, ktorí žijú v tomto regióne.

Všetci klamú?

Generálny tajomník WHO Tedros označuje akúkoľvek kritiku týchto dvoch dohôd za „klamstvá“. Vo svojom prejave pred Výkonnou radou WHO (22. januára 2024) vyzval predstaviteľov členských štátov, aby „čelili týmto klamstvám (sic!) tým, že sa doma vyjadrujú a svojim občanom povedia, že prostredníctvom tejto dohody a zmeneného a doplneného MZP č. suverenita bude postúpená WHO...“ – Pýtame sa vás: Ak by to boli, ako predtým, iba „odporúčania“ WHO, načo by boli tieto dve zmluvy vôbec potrebné? A ak si prečítate návrhy v plnom znení, aj keď sa právnici na celom svete obávajú o suverenitu svojich krajín – kto klame?

Vaša lojalita: komu?

Vo svojej úlohe sa zaväzujete k slovenskému obyvateľstvu, a nie k medzinárodnej organizácii bez demokratickej legitimity a financovanej priemyselnými lobby. Preto vás vyzývame:

 1. Odmietnite zmeny Medzinárodného zdravotného poriadku a Pandemickej zmluvy v ich súčasnej podobe! Vyjadrite sa verejne proti tomu. 
 1. Ak budú zmeny zdravotných predpisov schválené jednoduchou väčšinou na konferencii o zdraví v máji, Slovensko do 10 mesiacov vyjadrí námietku. 
 1. Ak bude pandemická zmluva schválená, NERATIFIKUJTE ju na Slovensku.

 

S Pozdravom Kamil Jakub

Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/who-zmluvy

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/peticia/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu/nariadenia-o-ockovani/1107-v-propagacii-nasho-europskeho-sposobu-zivota-nedavny-covid-bol-len-odvarom

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes