Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

14.9.2022 Po poľnohospodárstve idú velitelia EÚ zničiť aj lesníctvo - koniec lesníctva

VKontakte

 Áno, čítate správne. Po poľnohospodárstve je na rade lesníctvo! Sme veľmi zvedaví, že ako teraz budú rozprávať rečníci na sociálnych sieťach aby zaujali o svoju priazeň. My stále tvrdíme, že sú to "nereálne veci, ktoré sme vyvrátili" o záchrane poľnohospodárstva, chovateľstva, života ako takého nielen na dedinách. Jediné riešenie je okamžitý výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť Neutralitu. V tomto článku sme vyzvali poľnohospodárov, chovateľov a podobne- tu klikni, že je veľký problém, na ktorý upozorňujeme už veľmi dlhý čas, a to aj v minulom roku pred parlamentom. Samozrejme, že všetko došlo na naše slová aj ohľadom energií, priemyslu, poľnohospodárstva, lesov.

Aj v tomto článku chceme dokázať, že všetko je to iba hra medzi politikmi, aby ste sa o tom nedozvedeli. Riešenie je v článku. Vôbec nemáte povedomie, že čo sa tu okolo Vás deje. Podporujete práve tých, ktorí Vás v skutočnosti vedú do záhuby.

No teraz sa znova vrátime k lesníctvu. Je potrebné si prv vypočuť vysielanie: https://t.me/dostojneslovensko/685, alebo tu https://www.facebook.com/100044118037715/videos/601995441660262/

Slávny slogan Grety Thunbergovej: Ľudstvo už nesmie spaľovať drevo. Je to obnoviteľná surovina, niečo, čo sekta Greta doteraz hlásala ako udržateľnú (WEF). Teraz EÚ poslušne nasleduje príklad a opäť ide o globalistickú agendu, ktorú prijala Slovenská vláda - Tu klikni pre otvorenie: Po poľnohospodárstve by mu teraz malo pod hrozbou trestu veriť aj lesné hospodárstvo. Chcú zahnať ľudstvo späť do jaskýň!? Áno chcú! V jednom článku: Konferencia o budúcnosti EÚ je tiež uvedené, že drevopriemysel končí - Tu klikni, je to tiež oficiálny dokument z dielne EÚ.

Ničenie západného sveta v súčasnosti prebieha v rýchlom slede. Nikto si už neoddýchne, nič sa nemôže zotaviť ani normalizovať. Tak ako prvé národy ako Slovensko, Kanada a Holandsko poslušne poslúchli príkaz na zničenie poľnohospodárstva, a teraz vychádza už aj ďalší slogan, ktorý bude ohlasovať koniec lesníctva.

Pod rúškom ochrany životného prostredia sa EÚ snaží rozširovať svoje kompetencie na úkor národných štátov a podkopávať princíp subsidiarity. „Táto stratégia EÚ v oblasti lesného hospodárstva je priam paradoxná, pretože ešte viac ohrozuje energetické zásobovanie štátov EÚ, najmä v mimoriadne citlivej a napätej situácii,“

Hrozba zákazov a odobratie financií na ťažbu dreva z EÚ. škodové udalosti ako víchrice a chrobáky a iné Lesné sortimenty dreva z primárnych lesov.

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

 

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
Globalisticky orientované systémové médiá, takzvané alternatívne média a politici zbabelo skrývajú správy z EÚ z NR SR. Hlásia iba jedno a to isté aby čo najmenej ľudí o tom vedelo. 
Zachytíte len rôzne pohľady na štatistické údaje ako sú: energia dreva tvorí asi 40 percent obnoviteľných zdrojov energie v Európe a asi do 30 percent na Slovensku. 
 
Príklad teplárne v 2019 roku dodali celkovo 15 173 GWh tepla, čo je v porovnaní s rokom 2018 o 0,2 % menej. Z toho biomasa (18.8%) 
 
Po takmer úplnom vyradení plynu – pre svojvoľný spor s Ruskom – sa od drevnej štiepky ako zdroja energie ustupuje. 
„Stratégia lesného hospodárstva 2030“ , ktorú Európska komisia predstavila v rámci európskej „zelenej dohody“ . Cieľom je podporiť ochranu klímy a druhov na kontinente a vrátiť časti lesov do prirodzenejšieho stavu. To sa má dosiahnuť okrem iného požiadavkou umiestniť pod ochranu až 30 percent plôch , najmenej 10 percent by malo podliehať najprísnejšiemu kritériu ochrany a už by sa na nich nemalo pestovať drevo.EÚ chce znovu regulovať, ktoré drevo sa považuje za „obnoviteľnú energiu“ a ktoré nie. V zásade by sa malo ustanoviť, že spaľovať sa môžu len zvyšky drevospracujúcich podnikov. To je v protiklade s vyhlásením konzultanta pre bioenergiu a viceprezidenta pre biomasu Christiana Metschinu, citovaného v nemeckom denníku „Kleine Zeitung“: Pre tieto teplárne by sa väčšinou používali druhy stromov, „pre ktoré aj tak nie je využitie v piliarskom priemysle. “. 
Boh vie čo tým myslel. Asi vŕby... .
 
Stromy na vykurovanie – čoskoro budú potrestané (zrušené)
Používanie celých stromov na účely vykurovania bude v budúcnosti trestným činom – a dá sa to aj predpokladať, pretože o niečom sa už rozhodovalo na úrovni EÚ komisie a parlamentu (dole je hlasovanie a dokument z Bruselu). Musíte myslieť na tradíciu kúrenia alebo varenia drevom. Sťažiť to ľuďom alebo dokonca to zakázať je porušením tabu, ktoré pravdepodobne nemá obdobu v celej histórii ľudstva. Politici za všetkých ľudí a bez nášho vedomia opäť predkladajú argumenty, ktoré sú fackou pre udržateľne hospodáriacich lesníkov. Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo, navrhnuté tak, aby vydržalo celé generácie, sa aj na Slovensku príkladne praktizuje už desaťročia.
Thomas Waitz, poslanec Európskeho parlamentu, oznámil, že nové nariadenie by malo zabrániť vypáleniu celých lesov z peňazí EÚ. V rámci „zelenej dohody“ EÚ majú byť celé lesné oblasti „vyradené z používania“. Tu sa kruh uzatvára prianím Svetového ekonomického fóra, SDG 2030 Organizácie Spojených národov a cieleného Nového svetového poriadku.
 
Ak sa pozriete na stratégiu šedých eminencií, ktoré zjavne dokážu kormidlovať západný svet z pozadia prostredníctvom lobingu a kontroly, potom cesta smeruje buď k jadrovej energii – alebo späť do jaskýň. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, jadrová energia nie je nevyhnutne nesprávnym riešením. Ale tento prístup je zaujímavý hlavne vtedy, keď sa spoliehate na transmutačné reaktory štvrtej generácie. Tie možno prevádzkovať s odpadom z predchádzajúceho jadrového priemyslu, ale aj s materiálom z odzbrojených jadrových bômb. Nebezpečné jadrové úložisko, ako bolo predtým známe a obávané, potom už nebude potrebné, existujúce skladovacie zariadenia možno demontovať a rozpustiť.

Tradične ľudia iba klamú
To, že ľudia plošne nepoznajú, nedoceňujú a nevyužívajú tieto moderné, no dobre preskúmané a prakticky overené jadrové technológie, je spôsobené klamárskou politikou a s nimi spojených médií spoločne s aktivistami od politikov. Rusko a Čína sú tu o desaťročia vpredu a prvé reaktory sú už dávno v prevádzke. A to najlepšie na tom: Jadrová katastrofa ako v Černobyle už nie je možná, pretože reaktory IV. generácie sa pri kritických nehodách jednoducho ochladia.
 
Kde je tá demokracia?
To však neznamená, že ľudstvo automaticky súhlasilo s budúcim a do značnej miery výhradným využívaním jadrovej energie – v skutočnosti sa na to nikto nepýtal. Demokracia by znamenala najprv plne informovať obyvateľstvo, urobiť ho kompetentnými – a až potom nechať rozhodnúť. Ako to bolo v aj v tomto prípade. Pokiaľ ide o plyn, ropu, uhlie a drevo, nikto nespochybňuje. Stratégie plánujú v pozadí pochybné skupiny ľudí a organizácie a realizujú nad hlavami ľudí. Toto všetko sa deje bez toho, aby sa skutoční vládcovia západného sveta prihlásili a pomenovali svoje skutočné zámery. 

konšpiračná teória? Dobre si premyslite, koľko spolurozhodovania a priestoru na formovanie poslancov Národnej rady na Slovensku skutočne má, najmä keď fakty v zákonoch vytvára EÚ. A dobre si premyslite, do akej miery ide o demokraciu, keď horúce púštne krajiny majú slovo v tom, ako bude slovenský lesnícky priemysel v budúcnosti fungovať. Osamelým hlasom rozumu na Slovensku sú opäť Europoslanci a vlády od 1993 roku, ktoré síce logicky vyhlasujú: Jednotné predpisy pre úplne iné lesy v Európe sú nezmyselné.
"Európska komisia a Európsky parlament sa stali najväčším nepriateľom svojich občanov."
Drevené palivá poskytujú viac energie v sektore vykurovania ako zemný plyn alebo ropa. V posledných rokoch sa v duchu trvalej udržateľnosti a regionality vybudovalo nespočetné množstvo systémov na výrobu energie z dreva, ako sú vykurovacie systémy na biomasu, drevnú štiepku a pelety alebo systémy kombinovanej výroby elektriny a tepla. „Hlavnú úlohu zohráva drevo najmä v regionálnom zásobovaní energiou. EÚ chce teraz toto všetko zničiť ťahom pera,“,  považujem túto smiešnu lesnú stratégiu za ohrozenie nielen dodávok energie, ale aj mnohých svetových pracovných miest a know-how uprostred hospodárskej krízy. Riadené plány EÚ ohrozujú nielen dodávky energie, ale aj údržbu lesov a udržateľnú premenu lesov. „Táto lesná stratégia hladko zapadá do série kontraproduktívnych a negatívnych plánov bruselskej centrály. Implementácia tejto stratégie by veľmi poškodila naše lesy a našich občanov. Európska komisia a Europarlament sa teraz stali najväčším nepriateľom vlastných občanov,“
Celý oficiálny dokument priamo z Bruselu o ktorom sa aj hlasovalo vo výboroch (milé prekvapenie, že koho to vlastne chcete podporovať v tej Bratislave). A nakoniec zistíte, že to na stole mali ešte v januári 2022, a nielen to! Dozviete sa aj to, že čo bolo prijaté v predošlých rokoch!! Sú to dôkazy
 
 
 
Hlasovanie prebehlo v EÚ parlamente 13.9.2022!! 
 
Dňa: 2022-09-13, Číslo: A9-0225/2022, Nová lesná stratégia EÚ do roku 2030 – Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe Nová lesná stratégia EÚ do roku 2030 – Ulrike Müller - Návrh uznesenia (celé znenie)
 
ZA, Proti, Zdržal sa 
 
 
 
 
 
 
Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých
Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes