Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

9.8.2022 Prichádza Totálna kontrola - digitálna peňaženka, ID, QR....

VKontakte

Áno je to tak. Už je to tu a krásne potichučky. Skôr než prejdeme k veci, tak skúste si otvoriť tento článok "je v ňom aj vysielanie ešte v januári.

Odporúčam aby ste to prečítali až do konca!!!

Chcete žiť v Bruselskej Totalite? alebo slobodne, dôstojne? 

Petícia za vyhlásenie referenda TU Klikni pre otvorenie

Podporte nás. Ďakujeme.

Človek si toho aj vypočul, že čo tu píšeme, hovoríme veľmi dlhú dobu, že... . Som zvedavý, že čo mi dnes na to poviete. 

O týchto veciach nebudete počuť od žiadneho politika, ani od tých čo by chceli ísť do politiky falošnými sľubmi (mimoparlamentné strany a hnutia) Pritom majú svojich známych v politike a podobne. Vždy čakajú čo dáme von, pretože veľmi dobre vedia, že dávame overené informácie a na základe toho si robia svoje videá na sociálnych sieťach. Ako to bolo teraz po zverejnení jednej výzvy poľnohospodárom. Hádam ľudia aj ich prekuknú. Aj oni sú pre Agendy, nielen politici v NR SR a v Eú parlamente.

Inak dobre sa Vám sledujú tie divadelné politické hádky na sociálnych sieťach? Preto taká otázka, pretože vôbec neviete čo sa tu deje, čo pripravuje Brusel, vláda za pomoci opozície. Aj taká Digitálna peňaženka.

Tento článok bude pokračovaním Total Control, kde momentálne prebieha v niektorých krajinách Eú "spustenie Digitálnej peňaženky, ID, sociálne kredity a atď. . O sociálnych kreditoch niečo sme už písali.

Tá šťastná či nešťastná Digitálna peňaženka? Pre mladých skôr hurá, ale ste si istí, že to budete chcieť? Lebo budete IN? Tak to ste vo veľkom omyle. Určite tomu nebudete chápať, že ako. Však? Jednoduchá odpoveď. Nikam sa nedostaneš, nič nekúpiš, nebudeš mať prácu, nebudeš mať Nič! A to len na základe nejakého QR kódu, s vašim ID, s vašim digitálnym očkovacím preukazom, s vašim OP, s vašim vodičským preukazom, prepojené s vašou prácou, s vašou bankou, s úradmi, so školou a atď, atď..

Známe heslo WEF: nič nebudeš vlastniť ale budeš šťastný

Chceš žiť v takom Európskom svete? No ja určite nie. A čo Vy ostatní? 

Ideme na to? Tak poďme sa do rúcajúceho sa rýchlika (Bruselom). Niektorí si myslia, že Eú už končí a podobne. Nie nekončí! Nenechajte sa oklamať! 

Ale poďme k tej peňaženke dobre. 

Tlačová správa 3. jún 2021 Brusel

Komisia navrhuje dôveryhodnú a bezpečnú digitálnu identitu pre všetkých Európanov

Pár slov z Eú: čítajte medzi riadkami

Komisia navrhla rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorý bude dostupný pre všetkých občanov EÚ, všetky osoby s pobytom, ako aj podniky so sídlom v EÚ. Občania budú môcť jednoduchým kliknutím na telefón preukázať svoju totožnosť a zdieľať elektronické dokumenty z európskej peňaženky s digitálnou identitou. Budú mať prístup k online službám pomocou vnútroštátnej digitálnej identifikácie, ktorá bude uznávaná v celej Európe. Používanie európskych peňaženiek s digitálnou identitou, napríklad na preukázanie veku, budú musieť na žiadosť používateľa akceptovať aj veľmi veľké platformy. O použití európskej peňaženky s digitálnou identitou bude vždy rozhodovať používateľ.

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Občania EÚ očakávajú nielen vysokú úroveň bezpečnosti, ale aj pohodlie, a to bez ohľadu na to, pri akom úkone potrebujú úradnú identifikáciu – či už ide o komunikáciu s orgánmi vnútroštátnej správy pri podávaní daňového priznania alebo zápis na Európsku univerzitu. Európska peňaženka s digitálnou identitou im ponúka novú možnosť uchovávať údaje a používať ich pri všetkých typoch služieb, od kontroly na letisku až po prenájom auta. Ide o to, aby spotrebitelia mali možnosť voľby, a to na európskej úrovni. Vďaka tomuto návrhu, ktorý ponúka riešenie pre bezpečné a dôveryhodné identifikačné služby, budú môcť digitálnu identitu využívať aj európske spoločnosti. Či už veľké alebo malé, budú schopné ponúknuť širokú škálu nových služieb.“

Európsky rámec digitálnej identity

Podľa nového nariadenia ponúknu členské štáty občanom a podnikom digitálne peňaženky, vďaka ktorým bude možné prepojiť vnútroštátne digitálne identity s dokladmi o ďalších osobných atribútoch (napr. vodičský preukaz, diplomy, bankový účet). Tieto peňaženky môžu poskytovať subjekty verejného sektora alebo subjekty súkromného sektora za predpokladu, že sú uznané členskými štátmi.

Nové európske peňaženky s digitálnou identitou umožnia všetkým Európanom prístup k online službám bez toho, aby museli využívať súkromné identifikačné metódy alebo zbytočne zdieľať osobné údaje. Vďaka tomuto riešeniu budú mať Európania plnú kontrolu nad údajmi, ktoré zdieľajú.

Európska digitálna identita bude:

  • dostupná pre každého, kto ju bude chcieť použiť: všetci občania EÚ, osoby s pobytom či podniky so sídlom v Únii, ktoré by chceli využiť európsku digitálnu identitu, tak budú môcť urobiť,
  • široko použiteľná: európske peňaženky s digitálnou identitou budú široko použiteľné buď ako spôsob identifikácie používateľov alebo ako forma preukázania určitých osobných atribútov na účely prístupu k verejným a súkromným digitálnym službám v celej Únii,
  • poskytovať používateľom kontrolu nad svojimi údajmi: európska peňaženka s digitálnou identitou umožní ľuďom rozhodnúť sa, ktoré aspekty svojej identity, ktoré údaje a certifikáty budú zdieľať s tretími stranami, a o tomto zdieľaní mať prehľad. Tým, že používatelia budú mať túto peňaženku pod kontrolou, sa zabezpečí, že budú zdieľať len tie informácie, ktoré je nevyhnutné zdieľať.

Teraz dobre čítajte!!! 

V záujme čo najrýchlejšej realizácie tohto návrhu je k nemu pripojené odporúčanie. Komisia vyzýva členské štáty, aby do septembra 2022 vytvorili spoločný súbor nástrojov a bezodkladne začali potrebné prípravné práce. Tento súbor nástrojov by mal zahŕňať technickú architektúru, normy a usmernenia k najlepším postupom.

A znovu ten nešťastný rok 2030 (Tu klikni pre Agenda 2030)

 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu

Verejná konzultácia bola spustená 24. júla 2020 a ukončená 2. októbra 2020. Celkovo bolo Komisii doručených 318 príspevkov. Komisii bolo doručených aj 106 odpovedí na cielený prieskum zainteresovaných strán. Zozbierali sa aj stanoviská členských štátov poskytnuté na rôznych bilaterálnych a multilaterálnych stretnutiach a v rámci prieskumov organizovaných od začiatku roka 2020. Ide najmä o prieskum medzi zástupcami členských štátov siete spolupráce eIDAS vykonaný v júli a auguste 2020 a rôzne špecializované semináre

 

Nakoniec po pátraní na stránkach Eú zistíte, že to bolo dávno pripravené. Sú tam jasne uvedené roky od 2016 a hlavne február 2020! Takže kto bola vláda a parlament v rokoch 2016 až 2020? Vláda bola Smer, SNS a Most-Híd. Samozrejme, že všetci sú ticho, ako to bolo s tým plynom, alebo s NATO.

Tu sa dozviete ďalšie veci. A to. Prvé zmienky a podobne.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0910&from=SK

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0910 

Už ste pochopili, že prečo tie ich divadelné hádky? 

V skutočnosti digitalizáciu v SR, ako je príklad zdravotníctvo, tak prijali v roku 2015 - 2016 a neskôr aj umelú digitalizáciu 2018 - 2019. Uvedené je to v článku TU.

Úvahy o COM(2021) 281 – Zmena a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o vytvorenie rámca pre európsku digitálnu identitu. Roky 2016 až 2019: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j4nvhdlglbmvdzx_j9vvik7m1c3gyxp/vljcjs2a8xyf

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

 Z Legislatívy Eú! Toto Vám nikto nepovedal a ani nepovie!

 Kto bol vláda vo februári 2020 - Smer, SNS, Most-Híd

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie 16. septembra 2020 pred Európskym parlamentom oznámila nový legislatívny návrh na vytvorenie európskeho priestoru údajov o zdraví.

Toto nadväzuje na jej list o poslaní komisárke pre zdravie Stelle Kyriakides, v ktorom uviedla: „Chcem, aby ste pracovali na vytvorení európskeho priestoru údajov o zdraví s cieľom podporiť výmenu údajov o zdraví a podporiť výskum nových preventívnych stratégií, ako aj o liečbe, liekoch, zdravotníckych pomôckach a výsledkoch. V rámci toho by ste mali zabezpečiť, aby občania mali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi“.

Vytvorenie priestoru pre údaje o zdraví bude súčasťou budovania Európskej únie zdravia, čo je proces, ktorý Komisia začala 11. novembra 2020 s prvým súborom návrhov na posilnenie pripravenosti a reakcie počas zdravotných kríz. Ide tiež o nadväznosť na európsku dátovú stratégiu prijatú vo februári 2020, v ktorej Komisia zdôraznila dôležitosť vytvárania európskych dátových priestorov, a to aj v oblasti zdravia.

Podľa Komisie bude európsky priestor údajov o zdraví:

  • podporovať bezpečnú výmenu údajov o pacientoch (aj keď cestujú do zahraničia) a kontrolu občanov nad ich zdravotnými údajmi;
  • podporovať výskum liečby, liekov, zdravotníckych pomôcok a výsledkov;
  • podporovať prístup k údajom o zdraví a ich využívanie na výskum, tvorbu politiky a reguláciu s dôveryhodným rámcom riadenia a dodržiavaním pravidiel ochrany údajov;
  • podpora digitálnych zdravotníckych služieb; a
  • objasniť bezpečnosť a zodpovednosť umelej inteligencie v oblasti zdravia.

Kombinovaný plán hodnotenia/počiatočné hodnotenie vplyvu bolo uverejnené 23. decembra 2020. Obdobie spätnej väzby sa skončilo 4. februára 2021. Verejná konzultácia prebiehala od 3. mája do 26. júla 2021.

Komisia zverejnila návrh nariadenia o Európskom priestore zdravotných údajov 3. mája 2022. Jeho cieľom je poskytnúť európskym občanom kontrolu nad ich zdravotnými údajmi (primárne využitie údajov o zdraví), a to aj pokiaľ ide o cezhraničné účely, a uľahčiť opätovné využitie údajov o zdraví (sekundárne použitie) na účely výskumu, inovácie a verejnej politiky pri zabezpečení súladu s normami EÚ na ochranu údajov.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa v návrhu stanovuje súbor pravidiel a infraštruktúr na podporu primárneho a sekundárneho využívania údajov o zdraví, ako aj európsky rámec riadenia.

Tento dokument všetko potvrdzuje. Eú HERA, očkovanie, digitálna kontrola a atď. .

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskom priestore pre zdravotné údaje

V Štrasburgu 3. 5. 2022

COM(2022) 197 final

2022/0140(COD)

Stále neveríte?

Viete vôbec, že Francúzske predsedníctvo Rady Eú v prvom polroku 2022 malo vo svojich prioritách digitalizáciu, ID, očkovanie? Informovali sme o tom hneď na začiatku roka. Samozrejme, že málo koho to zaujímalo. Že?

Viete vôbec čo už spustili Francúzi? Digitálnu peňaženku, ID ..... .

Biometrický zdravotný preukaz pre všetkých Francúzov! Toto ide postupne do všetkých členských krajín Eú!!

Francúzsko odoberá odtlačky prstov od 65 miliónov občanov, aby ich údaje uložilo na čip nových zdravotných kariet

Francúzski poslanci schválili plán na zavedenie biometrickej zdravotnej karty. S novým systémom sa platby uskutočňujú automaticky, pretože karta je prepojená s bankovým účtom používateľa, uvádza EVZ .

V rámci balíka finančnej podpory francúzskej vlády na riešenie krízy v oblasti životných nákladov bude po schválení pozmeňujúceho návrhu senátormi 20 miliónov eur na zavedenie biometrickej zdravotnej karty.

Čo obsahuje biometrická karta

Zdravotná karta má byť vybavená čipom, ktorý obsahuje fyzické vlastnosti poistenca, napríklad srdce. B. Odtlačky prstov, ktoré umožnia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ho identifikovať, čo sa podľa otca Justina Pârvu stane.

(Inak aj u nás v SR už schválili odtlačky prstov) 

Niektorí poslanci tiež vyjadrili obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov a toho, či budú plány v súlade s pravidlami EÚ na ochranu údajov, keďže zavedenie „biometrických“ kariet by nevyhnutne viedlo k vytvoreniu centrálnej databázy. Okrem toho existuje obava, že by sa tieto citlivé osobné údaje mohli stať obeťou počítačovej kriminality. 

Biometrická karta bude mať za následok, že najmenej 65 miliónov kariet vo Francúzsku bude nahradených a opätovne vydaných biometrickými čipmi, okrem toho, že sa odoberú odtlačky prstov všetkým, ktorých sa to týka, uvádza thelocal.fr.

Čo myslíte, že ako sa to bude používať? Zapoja do toho Váš digitálny očkovací preukaz, a Vaše QR kódy. 

A čo také Grécko?

Grécko zavádza digitálnu „peňaženku“ pre občanov; ID a vodičský preukaz teraz v telefóne

Grécko zaviedlo pre svojich občanov aplikáciu digitálnej peňaženky, ktorá zosúladila používateľské skúsenosti a služby so súčasným životom a umožnila ľuďom nosiť svoj občiansky a vodičský preukaz okrem iného na svojom mobilnom telefóne.

Nová aplikácia „Gov.gr Wallet“ poskytujúca virtuálnu peňaženku na mobilných telefónoch bola spustená pred dvoma týždňami, povedal minister digitálnej správy Kyriakos Pierrakakis v stredu na podujatí, na ktorom sa zúčastnil premiér Kyriakos Mitsotakis.

Stiahnutá mobilná aplikácia nahradí potrebu nosiť pri sebe policajný preukaz alebo vodičský preukaz vo fyzickej podobe a umožní rýchlejšie transakcie prostredníctvom zabezpečeného systému, ktorý okrem iného vyžaduje digitálne potvrdenie prostredníctvom QR kódu.

Pierrakakis uviedol, že aplikácia bola vytvorená prostredníctvom vnútornej štruktúry platformy „gov.gr“ všeobecnej verejnej správy a vysvetlil, ako sa sťahuje cez wallet.gov.gr a ​​ako sa používajú daňové (TaxisNet) alebo webové bankové kódy. Textové správy (SMS) potvrdia každý vydaný doklad, povedal.
Peňaženka Gov.gr je k dispozícii od toho istého dňa (27. júla) pre občanov, ktorých daňové číslo (AFM) končí na 1, a nakoniec bude k dispozícii pre všetkých.

Na preukazoch totožnosti sa bude nachádzať ich identifikačný QR kód, ktorý môže potvrdiť, keď o to úradníci požiadajú, a potom ho naskenovať.

Okrem toho: „Od 1. októbra vytvárame systém pre banky a telekomunikačných poskytovateľov, ako aj pre agentúry vyžadujúce od používateľa preukaz totožnosti. Namiesto kópií občianskeho preukazu sa vytvorí digitálna stopa, čím sa premení na digitálny dôkaz niečo, čo bolo bremeno poskytnúť vo fyzickej forme,“ povedal minister s odkazom na policajné preukazy potrebné na väčšinu oficiálnych transakcií.

Pierrakakis poďakoval svojim kolegom ministrom Kostasovi Karamanlisovi (infraštruktúra a doprava) a Takisovi Theodorikakosovi (ochrana občanov) a povedal premiérovi, že „toto bol váš srdcový projekt, keďže ste boli lídrom hlavnej opozície, a stále je a je. o svojom sne, presne preto sa nestal skutočnosťou."

Grécko zavádza digitálnu „peňaženku“ pre občanov;  ID a vodičský preukaz teraz v telefóne

V skratke povedané. Nie si očkovaný, nikam ťa nepustia. Keďže Eú jasne už zbiera údaje o vašom zdravotnom stave, ktoré majú byť prepojené priamo z bankou, s vašim telefónom, s vašou prácou a podobne, vy si stále myslíte, že to len tak pre radosť? Každý bude mať svoj QR kód, za ktorý súhlasil aj ten, čo to všetko spôsobil (Judr Fico, Pellegrini a ďalší).

Každý bude musieť mať svoj vlastný účet v banke, ktorý bude založený na sociálnych kreditoch (momentálne už to spustila Tatrabanka). Kto nebude mať svoj vlastný účet, tak jeho život končí "v úvodzovkách". Každý bude musieť byť aj očkovaný pre blaho WHO (Bill Gates), pre Blaho hlavne Eú - Bruselu. Total Control

Viete čo to spôsobí na Slovensku, keď Brusel pôjde po účtoch? Ľudia skrachujú kvôli dlhom, ktoré im spôsobil aj štát za posledných 8 rokov!! Digitálny vodičský preukaz bude tiež prepojený priamo s Bruselom, odtlačky a podobne. A to iba vďaka jednému QR kódu!!! Stačí, že nepočúvaš a v tom momente ti zablokujú všetko!! 

Prečo asi tak veľké: TU klikni - Európa buduje obrovský medzinárodný systém rozpoznávania tváre a Klikni tu: Európska únia sa chystá legalizovať rozsiahle policajné rozpoznávanie tváre a Klikni Tu: Európska únia si vynúti inštaláciu kamier do vozidiel pod zámienkou „zisťovania únavy vodiča“

Čo myslíte, že prečo dali veľké právomoci TU klikni Europolu?  Klikni TU: Brusel chce otvoriť zlatú baňu zdravotných údajov.

 A vy štátni zamestnanci, čo myslíte? Bude vás štát ešte potrebovať? Nie nebude, pretože digitalizácia. A čo vy učitelia? Bude vás ešte toľko potrebných? Nie nebude, pretože bude digitálne vyučovanie Európskym učiteľom - TU klikni pre otvorenie.

Hádam už ste pochopili, že tá politická petícia akože o predčasných voľbách nemá nič spoločné s predčasnými voľbami, ale prijatie totality, a vy o ničom neviete. Všetci o tom vedia!! Ale kto sú tí všetci?

Chcete žiť v Bruselskej Totalite? alebo slobodne, dôstojne? 

Petícia za vyhlásenie referenda TU Klikni pre otvorenie

Ďalšie dokumenty pre zaujímavosť o QR kódoch pri platbách

European Payments Council - EMVCo

QR kódy pre platby kartou v SEPA. Európska skupina zainteresovaných strán v oblasti kariet (ECSG)
Zverejnené 9. augusta 2022. QR kódy ponúkajú maloobchodníkom a spotrebiteľom možnosť platiť pomocou akéhokoľvek mobilného zariadenia. Táto technológia, ktorej používanie sa počas pandémie dramaticky zvýšilo, pravdepodobne poskytne nové užívateľsky prívetivé spôsoby vykonávania platieb kartou.

ECSG doteraz diskutovalo o dvoch scenároch platieb kartou s QR kódom:

· QR kód prezentovaný Predajcom, ktorý obsahuje platobné údaje, ktoré sú naskenované a dekódované mobilným zariadením spotrebiteľa. Tieto podrobnosti sa potom zobrazia na obrazovke mobilného zariadenia spotrebiteľovi, ktorý poskytne súhlas s platbou bezpečným spôsobom.

· QR-kód vygenerovaný Spotrebiteľom, ktorý sa predloží skeneru v Platobnom termináli. Súhlas s platbou udeľuje spotrebiteľ presne rovnakým spôsobom, ako je uvedené vyššie.

Na zabezpečenie flexibility sa ECSG bude venovať obom typom QR kódov. Štandardizácia – najmä pokiaľ ide o interoperabilitu a bezpečnosť – je najdôležitejším pilierom na zabezpečenie toho, aby trh vo veľkej miere prijal kódy QR pre platby na termináli vo fyzickom obchode, ako aj v kontexte elektronického obchodu. 

V tejto súvislosti ECSG uvádza, že:

Spoločnosť EMVCo už vyvinula špecifikácie vrátane vlastného formátu QR kódu na uľahčenie globálneho prijatia technológie a
Platby pomocou QR kódov sú už veľmi populárne v Ázii, ale nie v Európe, kde sú bezkontaktné karty a terminály široko dostupné a používajú sa v režime „klepni a choď“ s veľkým spoločenským akceptovaním.
Oprávnené technológie pre zväzok (pozri tu popis toho, čo zväzok je) prechádzajú starostlivo zdokumentovaným skríningovým procesom, ktorý sa nazýva Kritériá hodnotenia dopadu objemu (ďalej len „VIAC“). Pri výrobe VIAC sa kandidátska technológia hodnotí podľa 30 kritérií, od skutočných potrieb trhu, existencie dostatočnej ponuky predajcov, existencie uznávaných špecifikácií podporujúcich implementáciu, bezpečnosti a certifikácie, ako aj aspektov duševného vlastníctva. Na konci VIAC sa kvantifikuje zrelosť technológie a odporúčanie na jej zahrnutie alebo nezačlenenie do ďalšieho vydania zväzku sa eskaluje rade ECSG na rozhodnutie.

ECSG vytvoril VIAC pre QR kódy pre platby kartou, v ktorom dospel k záveru, že v súčasnosti vzhľadom na špecifickosť európskeho trhu neexistuje dostatočný dopyt po zahrnutí QR kódov do ďalšieho vydania zväzku v10, ktorý je naplánovaný. do konca roku 2022.

Tento počiatočný VIAC pre QR-kód bude pravidelne prehodnocovať expertmi ECSG podľa vývoja trhu. Medzitým sa platobný priemysel vyzýva, aby informoval ECSG o svojich inováciách v oblasti technológií QR-kódov. Začiatkom roku 2022 sa zorganizovalo špeciálne zasadnutie, na ktorom boli ECSG predstavené tri európske riešenia platieb kartou využívajúce QR kódy.

Podľa našich predpovedí, berúc do úvahy snahy prekonať existujúcu fragmentáciu trhu rôznymi patentovanými riešeniami QR-kódu, očakávame štandardizáciu technológie pre ďalšie vydanie zväzku v11.

Konečná verzia „Štandardizácie QR kódov pre MSCT“

https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/erpb/shared/pdf/16th-ERPB-meeting/Standardisation_and_governance_of_QR-codes_for_instant_payments_at_the_point-of-interaction.pdf

Po zverejnení dokumentu o štandardizácii a riadení kódov QR1 pre okamžité platby v mieste interakcie (IP v bode záujmu, EPC212-21v1.0) začala skupina viacerých zainteresovaných strán pre mobilné zariadenia

(okamžité) kreditné prevody (MSG MSCT) pripravilo nový dokument o štandardizácii QR kódov pre MSCT.

Dokument štandardizuje QR kód pre príjemcu a platiteľa pre všetky typy MSCT, t. j. všetky platobné kontexty: od osoby k osobe , medzi spotrebiteľmi (C2B) a medzi podnikmi (B2B) a medzi podnikmi a spotrebiteľmi (B2C), pričom

Okamžitý prevod kreditu a platby. MSG MSCT využilo na túto prácu dokument o „Štandardizácii a riadení QR-kódov pre IP v POI“ (EPC212-21), ktorý vypracovali v roku 2021, čím sa obrátili na požiadavku Rady pre maloobchodné platby v eurách adresovanú Európskemu platobnému úradu. Rada vo svojom vyhlásení z júna 2021 (/2021/012). Okrem toho tento dokument obsahuje kapitolu venovanú bezpečnostným aspektom údajov obsiahnutých v kódoch QR.

Nový dokument zohľadňuje aj odpovede prijaté od Európskeho orgánu pre bankovníctvo na otázky a odpovede 2020_5476 a 2020_5477.
Upozorňujeme, že tento nový dokument sa zaoberá aj odporúčaním A, ktoré je súčasťou
Vyhlásenie zverejnené v novembri 2021 (/2021/028).

S cieľom pomôcť pri rozvoji úspešného ekosystému MSCT, ktorý poskytuje hodnotu pre všetkých, bolo veľmi dôležité zhromaždiť názory priemyslu a trhovú spätnú väzbu týkajúcu sa tohto štandardu QR kódu pre MSCT. Preto bola začiatkom tohto roka spustená osemtýždňová verejná konzultácia, ktorá sa skončila 14. apríla 2022. MSG MSCT spracoval pripomienky prijaté prostredníctvom tejto verejnej konzultácie a pripravil konečnú verziu tohto dokumentu na zverejnenie. Cieľom je tiež vyvinúť všeobecnú verziu dokumentu o štandardizácii QR kódov pre (okamžité) prevody kreditov na predloženie prostredníctvom takzvaného „zrýchleného postupu“ medzinárodnému normalizačnému orgánu.

Zdroj:https://www.europeanpaymentscouncil.eu/document-library/guidance-documents/final-version-standardisation-qr-codes-mscts a https://www.linkedin.com/pulse/qr-codes-cards-payments-sepa-european-cards-stakeholders-group-/ 

Pokračovanie: 

Európska digitálna identita 15. júla 22

European Payments Council - EMVCo

Európska komisia (EK) teraz pracuje na elektronickej identifikácii (eID) a jej ďalšia harmonizácia v celej Európe by mala byť podstatnou súčasťou digitálneho sveta. Spýtali sme sa Loreny Boix Alonso, riaditeľky pre digitálnu spoločnosť, dôveru a kybernetickú bezpečnosť na GR CONNECT, aby sme sa dozvedeli viac o digitálnej budúcnosti Európy, eID a o tom, ako z nej budú môcť ťažiť európske členské štáty a občania.

Ako by ste opísali európsku digitálnu identitu? 

Európska digitálna identita by mala umožniť obyvateľov a podniky, aby sa identifikovali a bezpečne zdieľali určité osobné informácie s verejnými a súkromnými službami v celej Únii. Európska digitálna identita bude uložená v peňaženke mobilného telefónu 

Ako to v skutočnosti ovplyvní európskych občanov? 

Občania by mali mať možnosť nainštalovať si peňaženku European Digital Identity do svojho mobilného telefónu . Okrem „klasických“ identifikačných údajov (napr. meno, dátum narodenia, bydlisko) budú môcť do peňaženky ukladať a spravovať ďalšie informácie a úradné dokumenty v elektronickej podobe. Môžu zahŕňať vodičský preukaz, lekárske predpisy alebo kvalifikáciu o vzdelaní .

 
Dokonca aj už minulá vláda prezentovala slogan: 

Prichádza čas zamyslieť sa nad ešte väčším obmedzením hotovosti

7. 11. 2017 - Slovensko sa môže stať druhým Nórskom v oblasti bezhotovostných platieb. Je však potrebná pomoc štátu. Podľa podpredsedu vlády už v súčasnosti dozrel čas na to, aby sa opäť otvorila diskusia o posunutí hranice obmedzenie hotovostných platieb.

Predseda vlády bol R.Fico

„Aj v severských krajinách to tak bolo a je tomu tak aj doteraz. Vláda podporuje, aby sa ľudia ‚zbavovali‘ hotovosti,“ povedala dnes na konferencii Deň bez hotovosti, ktorú organizuje Združenie pre bankové karty, Susanne Hannestad, zakladateľka a riaditeľka svetového akcelerátora Fintech Mundi.

Slovensko je lídrom vo využívaní moderných technológií, najmä v oblasti bezkontaktných platieb. “Máme veľmi dobré predpoklady, aby sa naša krajina podobala tomu, čo dnes vidíme v severských krajinách, kde je používanie hotovosti minimálne,” uviedol vo svojej úvodnej reči Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Aká cesta k tomu vedie?

Na začiatku je nutné si uvedomiť, že bezhotovostné fungovanie štátu je skutočne potrebné pre všetkých – občanov, firmy i vládu. “Každá krajina funguje aj vďaka príjmom z daní a odvodov. Ide o peniaze, ktoré sú zaevidované, a teda majú svoju históriu. Ak chceme, aby sa naša krajina rozvíjala ďalej, je potrebné znižovať nelegálne a nezdanené príjmy, ktorých predstaviteľom je hotovosť,” povedal Rastislav Vallo, predseda Združenie pre bankové karty, ktoré konferenciu Deň bez hotovosti zorganizovalo.

Podľa podpredsedu vlády tak už v súčasnosti dozrel čas na to, aby sa opäť otvorila diskusia o posunutí hranice obmedzenie hotovostných platieb. “V súčasnosti je táto hranica 5 000 EUR medzi firmami a 15 000 EUR medzi ľudmi. A možno prichádza čas na to otvoriť diskusiu o tom, či neposunúť hranice ešte dalej,” dodal Peter Pellegrini. Ako dodal, vzorom sa pre nás stávajú práve severské krajiny. “Pri rozvoji bezhotovostného styku rozhoduje akceptácia platobných kariet. Zásadný posun v tomto smere urobí smernica PSD2, ktorá otvorí dvere fintechom. To znamená, že sa veci posunú vpred, keďže platiť budeme môcť aj tam, kde dnes ešte nie,” zdôraznila Susanne Hannestad, riaditeľka nórskej spoločnosti Fintech Mundi, ktorá pomáha firmám v oblasti fintech presadiť sa na zahraničných trhoch.

Práve smernica o PSD2, novela zákona o platobných službách, vstupuje do platnosti v roku 2018. Podľa odborníkov má ísť o revolúciu v oblasti poskytovania platobných služieb. Celý trh sa totiž otvorí novým technologickým – fintech – spoločnostiam, ktorých služby nám majú zaistiť vyšší komfort v používaní bezhotovostných transakcií. „Rezort financií chce pri tejto zásadnej zmene diskutovať s týmito firmami, ako aj bankami a inými poskytovateľmi platobných služieb. Budeme spoločne hľadať riešenia, ktoré pomôžu celému trhu,” povedal na akcii Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR.

 

Zľava Martin Peter, MFSR, Peter Pellegrini a Rastislav Vallo, predseda ZBK
Zľava Martin Peter, MFSR, Peter Pellegrini a Rastislav Vallo, predseda ZBK
 
Šéf oddelenia platobných kariet Tatra banky a člen výkonného výboru ZBK

Pretože už dnes je viac ako jasné, že najbližších päť rokov sa bude niesť v znamení digitálnej revolúcie. Kým v posledných rokoch sa Slovensko držalo na vlne rekordného rastu v bezkontaktných platbách, čoskoro sa dočkáme technológií, o ktorých sme možno ešte nepočuli. “Dôjde k technologickému posunu, kedy číslo karty nahradí token. Ľudia tak budú môcť masívne používať akékoľvek zariadenia na platby. Či už ide o mobil, autá, inteligentné spotrebiče, alebo hodinky,” zhodnotil Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR a dodal, že podľa jeho názoru sa “počet zariadení, ktoré budú schopné platby realizovať, sa v nadchádzajúcich rokoch desaťnásobne zvýši v porovnaní s aktuálnym počtom platobných kariet.” Priamo úmerne by tak mal vzrásť aj počet zariadení, ktoré dokážu tieto platby prijímať.

S tým, že Slovensko má reálne šance stať sa technologický lídrom, súhlasí aj Miroslav Lukeš, generálny riaditeľ Mastercard pre SR, ČR a Rakúsko. Dôvodom sú – Slováci. “Vidíme nielen inovatívnosť slovenských zákazníkov, ale taktiež záujem vlády a verejného sektora. Technologické inovácie ako napríklad digitálne platby napríklad znižujú náklady pre štát,” uzavrel Miroslav Lukeš.

A preto je dobré, že aj banky na Slovensku majú záujem o vytvorenie jednotného priestoru pre inovácie v platbách, ktoré môžu priniesť práve fintech spoločnosti. “Dobrou správou je, že vláda vyjadrila podporu digitalizácii verejnej správy. Tá môže pokračovať aj v podpore rozvoja nových platobných služieb, ktoré budú spojené so smernicou PSD2,” myslí si Miroslav Pekárek, inovátor a odborník v oblasti bezhotovostných platieb.

Faktom je, že vďaka platobným kartám a technologickým novinkám sa už dá platiť rýchlejšie a jednoduchšie, čo môžeme pozorovať na relatívne stále novej technológii bezkontaktných platieb. „Ľudia si na túto technológiu veľmi rýchlo zvykli, aj vďaka tomu sa zvýšil počet platieb realizovaných platobnými kartami. Zároveň je pre nás dôležité, že tento spôsob platenia poskytuje zákazníkovi vyššiu bezpečnosť a v prípade zneužitia aj lepšiu vymožiteľnosť finančných prostriedkov,“ uzatvára Patrick Melioris, riaditeľ odboru platobných kariet a hotovosti ČSOB a člen výkonného výboru Združenia pre bankové karty.

Dnes Tatrabanka už ako prvá banka na Slovensku takzvané sociálne kredity vo forme CO2!!! 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval:  © OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes