Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

28.2.2023 Vyhlásenie z Versailles 10. a 11. marca 2022

VKontakte

O tomto vyhlásení už sme pár slov napísali. A ako viete, politici sú nejako už rok o tom ticho. Samozrejme, že vedia dať do éteru akože tajný dokument - pritom o tom sa aj hlasovalo v EP v minulom roku 2022!!

Neformálne zasadnutie hláv štátov alebo predsedov vlád Vyhlásenie z Versailles 10. a 11. marca 2022 

Je to od zbrojenia, až po zdravie, 5G - 6G, proti dezinformáciám, zbavenie sa fosílnych palív a mnoho ďalšieho proti nám Ľudu SR!! Samozrejme, že slávni akože bojovníci z opozície a podobne sú o tom ticho. Veď im ide o naše blaho. 

PDF na stiahnutie je dole pod článkom a pevne veríme, že sa pridáte ďalší do našej petície.

Odporúčam si to celé prečítať, že čo nám zatajili!!

Rusko pred dvoma týždňami vrátilo do Európy vojnu. Rusko nevyprovokovanou a neopodstatnenou vojenskou agresiou voči Ukrajine hrubo porušuje medzinárodné právo a zásady Charty OSN a oslabuje európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu. Spôsobuje neopísateľné utrpenie ukrajinskému obyvateľstvu. Rusko a jeho spolupáchateľ Bielorusko nesú za túto vojenskú agresiu plnú zodpovednosť a zodpovedné osoby budú brané na zodpovednosť za ich zločiny vrátane útokov, ktoré bez rozlišovania mieria na civilistov a civilné objekty. V tejto súvislosti vítame rozhodnutie prokurátora Medzinárodného trestného súdu začať vyšetrovanie. Vyzývame na okamžité zaistenie bezpečnosti a ochrany jadrových zariadení na Ukrajine, a to s pomocou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Žiadame, aby Rusko okamžite a bezpodmienečne ukončilo svoje vojenské akcie a stiahlo všetky ozbrojené sily a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovalo územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Najdôležitejšie body, ktoré sa dohodli:

6. Ruská agresívna vojna predstavuje tektonickú zmenu v európskych dejinách. Na našom stretnutí vo Versailles sme diskutovali o tom, ako si má EÚ v tejto novej realite plniť svoje povinnosti, chrániť svojich občanov, hodnoty, demokracie a svoj európsky model. 7. Vzhľadom na rastúcu nestabilitu, strategické súperenie a bezpečnostné hrozby sme sa rozhodli prevziať väčšiu zodpovednosť za našu bezpečnosť a podniknúť ďalšie rozhodné kroky smerom k budovaniu našej európskej suverenity, zníženiu našej závislosti a navrhnutiu nového modelu rastu a investícií do roku 2030. V tejto súvislosti sme sa dnes zaoberali tromi kľúčovými rozmermi: a) posilňovanie našich obranných spôsobilostí, b) znižovanie našej energetickej závislosti a c) budovanie pevnejšej hospodárskej základne.

I. POSILŇOVANIE NAŠICH OBRANNÝCH SPÔSOBILOSTÍ

8. V decembri 2021 sme sa rozhodli, že Európska únia prevezme väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a že v oblasti obrany bude pokračovať v strategickom postupe a zvýši svoju schopnosť konať samostatne. Transatlantické vzťahy a spolupráca medzi EÚ a NATO sú pri plnom dodržiavaní zásad stanovených v zmluvách a zásad dohodnutých Európskou radou vrátane zásad inkluzívnosti, reciprocity a rozhodovacej autonómie EÚ kľúčom k našej celkovej bezpečnosti. Silnejšia a spôsobilejšia EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany pozitívne prispeje ku globálnej a transatlantickej bezpečnosti a bude dopĺňať NATO, ktoré zostáva základom kolektívnej obrany jeho členov. Solidarita medzi členskými štátmi sa odráža v článku 42 ods. 7 ZEÚ. Zo všeobecnejšieho hľadiska, EÚ opätovne potvrdzuje svoj zámer zintenzívniť podporu globálneho poriadku založeného na pravidlách, ktorého jadrom je Organizácia Spojených národov.

a) výrazne zvýšime výdavky na obranu, ktorých významný podiel budú predstavovať investície so zameraním na identifikované strategické nedostatky, pričom obranné spôsobilosti sa budú vyvíjať v rámci Európskej únie na základe spolupráce;

b) vytvoríme ďalšie stimuly na podnietenie spoločných investícií členských štátov do spoločných projektov a spoločného obstarávania obranných spôsobilostí;

c) budeme ďalej investovať do spôsobilostí potrebných na vykonávanie celej škály misií a operácií, a to aj investovaním do strategických faktorov, ako je kybernetická bezpečnosť a vesmírna konektivita;

d) posilníme synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym výskumom a inováciami a budeme investovať do kritických a novovznikajúcich technológií a inovácií v záujme bezpečnosti a obrany; e) prijmeme opatrenia na posilnenie a rozvoj nášho obranného priemyslu vrátane MSP.

Odporúčam tento článok "TU"

10. Musíme sa taktiež čo najlepšie pripraviť na rýchlo sa objavujúce výzvy, a to tak, že:

a) sa budeme chrániť pred stále intenzívnejšou hybridnou vojnou, posilníme našu kybernetickú odolnosť, budeme chrániť našu infraštruktúru – najmä kritickú infraštruktúru – a budeme bojovať proti dezinformáciám;

b) posilníme bezpečnostný a obranný rozmer vesmírneho priemyslu a vesmírnych činností;

c) urýchlime aktuálne vyvíjané úsilie o posilnenie vojenskej mobility v celej EÚ.

II. ZNIŽOVANIE NAŠEJ ENERGETICKEJ ZÁVISLOSTI

14. V posledných rokoch si Európska únia stanovila ambiciózne ciele zamerané na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

15. EÚ pracuje na jej dosiahnutí, pričom súčasná situácia si vyžaduje dôkladné prehodnotenie spôsobu, akým zaistíme bezpečnosť našich dodávok energie.

16. V tejto súvislosti sme sa dohodli, že čo najskôr postupne odstránime našu závislosť od dovozu ruského plynu, ropy a uhlia, a to najmä:

a) urýchlením znižovania našej celkovej závislosti od fosílnych palív s prihliadnutím na vnútroštátne okolnosti a rozhodnutia členských štátov týkajúce sa ich energetického mixu;

b) diverzifikáciou našich dodávok a trás, okrem iného prostredníctvom využívania LNG a rozvoja odvetví bioplynu;

Odporúčam aj tento článok "TU"

Zdravotníctvo

Zameriame sa na podporu inovácií a udržateľnej európskej výroby cenovo dostupných liekov, zrýchlenie registrácie európskych dodávateľov, financovanie výskumu a vývoja a budovanie výrobných kapacít pre kritické produkty v oblasti reakcie na zdravotné krízy, a to aj prostredníctvom úradu HERA, a tiež na to, aby sa Európa stala lídrom v oblasti biologických liečiv (naša poznámka: mRNA vakcíny)

Digitálna oblasť

Budeme investovať do digitálnych technológií vrátane umelej inteligencie, cloudových technológií a zavádzania 5G v Európe i v zahraničí. Preskúmame možnosť vytvorenia digitálnych partnerstiev, posilníme normatívny rámec EÚ rýchlym prijatím prerokúvaných legislatívnych aktov (najmä akt o údajoch, akt o digitálnych službách, akt o digitálnych trhoch a akt o umelej inteligencii) a budeme prispievať k formovaniu normalizácie kľúčových technológií vrátane budúcej 6G.

Potraviny

Zlepšíme našu potravinovú bezpečnosť znížením našej závislosti od kľúčových dovážaných poľnohospodárskych výrobkov a vstupov, a to najmä zvýšením produkcie rastlinných bielkovín v EÚ. (naša poznámka: 3D potraviny a hmyz)

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

 

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes