Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

16.3.2023 Európsky parlament - ďalší krok k zrušeniu súkromného vlastníctva bytov

VKontakte

 Ako sa obávalo: EÚ prijíma ešte prísnejšie usmernenia pre nútené renovácie. Na všetko sme upozorňovali ešte v roku 2021 pred NR SR niekoľko mesiacov aby sme to zastavili!! To znamená, že ako sme tvrdili ešte v roku 2021 pred NR SR, že do roku 2027 bude zákaz vykurovanie plynom, drevom, uhlím.

Medzitým dokonca aj mainstream informoval o škandalóznych plánoch na povinnú renováciu v celej EÚ pod rúškom „ochrany klímy“. Pritom slávni bojovníci zvlášť z opozície to mali na stole už veľmi dlhú dobu. Samozrejme aby to zakryli, tak sa spustili večerné pochody, falošné hádky medzi sebou a podobne....no ...... samozrejme, že pekne potichučky a v pozadí sa schvaľujú zvrátenosti, totalita. 

MÁTE CHUŤ ZOSTAŤ v TEJTO TOTALITNEJ EÚ??? ZAPOJTE SA DO PETÍCIE? KTORÁ JE AJ V TOMTO ČLÁNKU

V Európe sa začalo virtuálne zrušenie súkromného vlastníctva bývania. Európsky parlament hlasuje za povinnú energetickú rekonštrukciu „starých budov“. odhadom je ovplyvnených 35 miliónov nehnuteľností v Európe. Rozhodnutie nasleduje po praktickom zrušení súkromnej automobilovej dopravy a rozpade európskeho automobilového priemyslu zákazom spaľovacích motorov.

Parlament v utorok 14.3.2023 prijal návrh opatrení na zvýšenie miery renovácie a zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov z budov. Toto sú opatrenia programu Fit pre 55, o ktorom už Oz Dôstojnosť Slovenska informovalo "TU". Dôsledky Zelenej dohody - vyvlastnenie a zbavenie domovov "TU".

Zapojte sa. 
Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Európsky parlament to však neodradilo a hlasoval za sprísnenie utopických a protiobčianskych usmernení. Ide o vyvlastňovanie zadnými dvierkami?

O predmetných smerniciach EÚ sme informovali prvýkrát v decembri: Vtedy sa ešte hovorilo, že novostavby musia byť od roku 2030 „bezemisné“ a obytné budovy s najhoršou „triedou energetickej náročnosti“ byť zrenovované aspoň na triedu F do roku 2030 To bol škandál sám o sebe, pretože zatiaľ čo regulácia stavebníctva ešte viac prehĺbi nedostatok bytov a prudko stúpne ceny nájomného, ​​nútené rekonštrukcie pre majiteľov domov s nízkou energetickou účinnosťou sú jednoducho nezvládnuteľné.

Cieľom navrhovanej revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov je zabezpečiť, aby stavebný sektor v EÚ do roku 2030 produkoval výrazne menej emisií skleníkových plynov a spotrebovával energiu a do roku 2050 sa stal klimaticky neutrálnym.

Ciele zníženia emisií

Všetky nové budovy by mali byť od roku 2028 bez emisií. Pre nové budovy používané, prevádzkované alebo vlastnené úradmi by to malo platiť od roku 2026. Všetky nové budovy majú byť navyše do roku 2028 vybavené solárnymi systémami, pokiaľ to bude technicky možné a ekonomicky opodstatnené. Obytné budovy, ktoré potrebujú veľké rekonštrukcie, na to majú čas do roku 2032.

Na stupnici od A po G – s energetickou triedou G zodpovedajúcou 15 % najhoršie fungujúcich budov v stavebnom fonde členského štátu – musia obytné budovy podľa návrhu dosiahnuť do roku 2030 aspoň triedu E a do roku 2033 triedu D. To znamená, že ako sme tvrdili ešte v roku 2021 pred NR SR, že do roku 2027 bude zákaz vykurovanie plynom, drevom, uhlím.

Nebytové a verejné budovy musia dosiahnuť tieto triedy energetickej účinnosti do roku 2027 a 2030. Energetická účinnosť sa musí zlepšiť (prostredníctvom izolácie alebo lepších vykurovacích systémov), keď sa budovy predávajú alebo renovujú vo väčšom rozsahu alebo keď sa podpisuje nová nájomná zmluva.

Len v Nemecku by „klimaticky neutrálna konverzia“ budov mohla stáť 254 miliárd eur. Podľa Spiegelu to budú musieť v prvom rade zaplatiť nájomníci a majitelia.

Podľa dostupných údajov je trik v tom, že byt, ktorý nespĺňa nové normy, bude „zmrazený“, teda majiteľ ho nebude môcť obývať, prenajímať ani predať.

Európska komisia prijala 15. decembra 2021 legislatívny návrh na revíziu smernice o energetickej hospodárnosti budov, ktorá je súčasťou balíka „Fit for 55“. Európsky klimatický zákon z júla 2021 stanovil, že ciele na rok 2030 a do roku 2050 sú právne záväzné v celej EÚ.

A to znamená, že od roku 2030 dôjde de facto k vyvlastňovaniu domov a bytov, ktoré nedosahujú energetickú triedu požadovanú byrokraciou EÚ a lobistami. Nesmiete v nich bývať, prenajímať ich ani predávať. Ak si niekto myslí, že sa to tak nejedí, pripomeňte si, aké diktátorské je vedenie EÚ v oblasti korónových opatrení, očkovacích certifikátov a nákupu 5,4 miliardy injekčných striekačiek a najnovšie aj nákupu granátov na použitie vo vojne proti Rusko.

Demokratizácia EÚ je pravdepodobne ešte ďaleko. Vedenie EÚ koná v záujme korporácií a americkej finančnej elity, jedinou reálnou možnosťou je čo najrýchlejší odchod z EÚ. Zo spleti s obrovským lobistickým aparátom v Bruseli je ťažké sa vymaniť.

Parlament prijal jeho pozíciu 343 hlasmi za, 216 proti a 78 sa zdržalo hlasovania. Hlasovanie našich slávnych Europoslancov je hanbou!! Je potrebné si pozrieť aj hlasovanie v bodoch (pozmeňujúcich bodoch, nielen celkové hlasovanie, pretože slávny Uhrík sa tam aj zdržal hlasovania a Smeráci s KDH hlasovali ZA s liberálmi).

V EÚ sa však nekoná v prospech občanov, ale čisto podľa ideológie. „V záujme klímy“ sa požadovalo sprísnenie uvedených smerníc  ( správa Oz DôstojnosťSlovenska ): Nové budovy musia byť od roku 2028 „bez emisií“ a obytné budovy musia byť do roku 2030 renovované na triedu E namiesto F. Tým to však nekončí: do roku 2033 by mala byť najhoršou triedou energetickej náročnosti trieda D – a tak ďalej a tak ďalej. Požiadavky, ktoré sa predtým nedali realizovať, sa stali ešte utopickejšími.

Napriek masívnej kritike sa Európsky parlament drží týchto plánov . Triedy energetickej účinnosti, ktoré sa v jednotlivých členských štátoch líšia, sa majú harmonizovať v celej EÚ, aby bolo možné presadiť jednotné rekonštrukcie. „Výnimky by mali byť možné pre domy, v ktorých bývajú ľudia s nízkymi príjmami,“ píše sa v nej – o tom, ako tieto výnimky vyzerajú, však mlčia. Podrobnosti ešte treba prediskutovať a objasniť. Faktom je, že inflácia požiera tých pár zostávajúcich úspor občanov – a ani tí, ktorí sú považovaní za vyššie zarábajúcich, si nemôžu dovoliť rekonštruovať do 100 000 eur.

Za presadzovanie budú zodpovedné jednotlivé členské štáty. Sotva sa dá predpokladať, že krajiny južnej a východnej Európy, v ktorých je priemerná energetická účinnosť budov často nižšia ako v Nemecku, skutočne uvalia prísne sankcie na veľkú časť svojho obyvateľstva. Budú to krajiny ako Nemecko, ktoré, ako sa to často stáva, budú konať proti vlastným občanom, poháňané ideológiou: AGENDA 2030, Uhlíková neutralita, Zelená Európska dohoda.

„Je neuveriteľné, že ekofanatici a klimatickí sektári si môžu dovoliť taký hlboký zásah do vlastníctva a súkromných práv. Tento proces sa netýka len majiteľov domov. Náklady budú musieť znášať aj nájomníci. Tešiť sa možno aj na tisíce súdnych konaní, ktoré budú utrápení občania stíhať. Pretože na Slovensku stále platí základné, Ústavné právo.  

Žiaľ, koronakríza pôsobivo ukázala, že základný zákon už nie je pre politikov prioritou.

O konečnej podobe pravidiel teraz rokuje s Radou. Nedá sa predpokladať, že v tom budú zohrávať úlohu záujmy občanov EÚ.

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes