Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

21.3.2023 Na ceste k digitálnej identite v EÚ - elektronický vodičský preukaz - Totalita

VKontakte

Niekoľko rokov sa snažíme vysvetliť verejnosti, že čo sa skrýva za víkendovými festivalmi "a nie protestov" opozičných politikov, a teraz k tomu tie večerné pochody.

Upozorňovali sme verejnosť, že čo sa za všetkým skrýva. Nedávno sme zverejnili, že čo už schválil "TU" a teraz ďalší podraz od všetkých politikov!!

Európska komisia predložila návrhy na modernizáciu pravidiel udeľovania vodičských preukazov vrátane zavedenia digitálneho vodičského preukazu platného v celej EÚ a nových pravidiel na uľahčenie cezhraničného presadzovania dopravných predpisov. Nový vodičský preukaz bude platný v celej EÚ a bude vychádzať z projektu European Digital Identity Wallets. Vodičský preukaz by sa mal dať digitálne uložiť napríklad do smartfónu, no naďalej by mal byť dostupný aj ako karta len na určité obdobie - počíta sa s tým iba na tri roky.

Nové pravidlá majú podľa návrhu Komisie na smernicu o vodičských preukazoch zvýšiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov cestnej premávky a pomôcť EÚ dosiahnuť nulovú víziu – do roku 2050 už nebudú na cestách EÚ úmrtia v doprave. Umožnia tiež mladým vodičom získať skúsenosti prostredníctvom programu asistovaného riadenia – od 17 rokov sa mladí ľudia môžu učiť šoférovať a získať vodičský preukaz. Tí, ktorí získajú vodičský preukaz v 17 rokoch, môžu od 18. narodenín jazdiť sami a pracovať ako profesionálni vodiči, len čo im to určitá práca dovolí. To by tiež malo pomôcť napraviť súčasný nedostatok vodičov.

Návrhom vodičského preukazu sa mení a dopĺňa súčasné právo EÚ a vychádza z osvedčených elektronických vodičských preukazov, ktoré už platia vo viacerých členských štátoch.

Počíta sa aj s cielenejším hodnotením lekárskej vhodnosti, pričom sa zohľadní pokrok v liečbe chorôb, ako je cukrovka. Vodiči sa tiež vyzývajú, aby aktualizovali svoje vodičské zručnosti a znalosti, aby držali krok s technologickým vývojom.

Chýbať nesmie klimatická záchrana. Aktualizované skúšobné predpisy majú zohľadňovať prechod na vozidlá s nulovými emisiami. „Napríklad zhodnotíte znalosti a zručnosti súvisiace s pokročilými asistenčnými systémami vodiča a ďalšími automatizovanými technológiami. Začínajúci vodiči sa tiež učia, ako ich štýl jazdy ovplyvňuje emisie.

Cieľom dnešných návrhov je vyriešiť tento problém tým, že orgánom činným v trestnom konaní sa umožní prístup k vnútroštátnym registrom vodičských preukazov. Komisia tiež navrhuje posilniť úlohu zriadených vnútroštátnych kontaktných miest, aby mohli lepšie spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní zapojenými do vyšetrovania trestných činov. Cieľom je riešiť súčasné nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi pri vyšetrovaní trestnej činnosti.

Aby sa predišlo tomu, že páchatelia dopravných priestupkov nezostanú nepotrestaní, zavedie sa nový systém umožňujúci zákaz viesť motorové vozidlo v celej EÚ, ak sa členský štát rozhodne diskvalifikovať vodiča za priestupok spáchaný na jeho území. Dokonca aj za to, že ste prejazdili určitý počet Km, alebo vaše autíčko malo väčšiu spotrebu, CO2 ..... budú môcť na diaľku vypnúť vaše auto (je to z Bruselu) . Inak Ford už patentovalo si, že pre nejaké nedoplatky a atď automaticky vypne vaše auto a rovno zavezie na šrotovisko!!

 Návrhy určite obsahujú užitočné informácie. Motiváciou a konečným výsledkom však bude zvýšené monitorovanie mimo skutočných jazdných operácií. Elektronický vodičský preukaz je po očkovacom preukaze ďalším krokom k digitálnej globálnej identifikácii, čo je aj jedným z cieľov WHO a jej finančníkov. Prvýkrát to bolo zavedené s pandémiou Corona takpovediac na skúšku, ale očkovací preukaz už nie je relevantný. Digitálne ID je však nevyhnutným predpokladom pre množstvo ďalších projektov, ako je osobný rozpočet na CO2, všetky druhy dopravných obmedzení na záchranu klímy, peniaze digitálnej centrálnej banky a samozrejme pre pokračujúce globálne očkovacie kampane s úplne novými prípravkami mRNA proti všetkým. druhy vírusov a chorôb.

Prečo si myslíte, že EÚ chce legalizovať rozsiahle rozpoznávanie tváre "tu čítaj" ?? Alebo povinné inštalovanie kamier do áut "tu čítaj" . 

Stále váhaš zostať v totalite?? Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes