Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

19.3.2023 V pozadí plačoviek - falošných hádok - schválili peňaženku digitálnej identity EÚ!!

VKontakte

 Hurá do Totality. Upozorňovali sme všetkých a na všetko už veľmi dlhú dobu, že čo plánujú schváliť v pozadí falošných hádok, plačoviek politikov, pochodov, víkendových podujatí. Nechceli ste veriť. Dúfame, že už ste spokojní s svojou ľahostajnosťou, lenivosťou..... . Ale je tu riešenie - v článku.

A takto sa to robí do psej matere - nech sa páči. Však páni Uhrík, Fico, Mazurek, Kotleba, Heger, Kollár, Budaj, Lajčák, Šefčovič, Medvecký, Taraba, Kuffovci, Pellegrini, Eštok, Blanár, Blaha, Sulík.....v skratke celá NR SR a všetci Europoslanci . Spýtajte sa Smerákov, KDHákov, liberálov, že ako sa im o tom hlasovalo. Spýtajte sa Uhríka, že prečo o tom mlčí, keď pred voľbami do EP v roku 2019 sľuboval aj s Kotlebovcami hory doly, že budú o všetkom hovoriť a atď. . 

 Bez EuID ani na vlastný web, a nielen to!! Digitálny doklad totožnosti vstupuje do fázy implementácie na európskej úrovni (viď dokument dole). Aj Holandské média upozorňovali, že ak nie si očkovaný, zablokujú ti vodičský preukaz (písali sme aj o tom). Po tom, čo Komisia odhalila technickú architektúru, ktorá bude podporovať rôzne pilotné projekty, a vybrali spoločnosti, ktoré ich vyvinú..... ! 

Prvýkrát to bolo zavedené s pandémiou Corona takpovediac na skúšku, ale očkovací preukaz už nie je relevantný. Digitálne ID je však nevyhnutným predpokladom pre množstvo ďalších projektov, ako je osobný rozpočet na CO2, všetky druhy dopravných obmedzení na záchranu klímy, peniaze digitálnej centrálnej banky a samozrejme pre pokračujúce globálne očkovacie kampane s úplne novými prípravkami mRNA proti všetkým. druhy vírusov a chorôb.

Predtým sme informovali verejnosť a prv odporúčam otvoriť si tieto články aby ste pochopili o čom to je: "digitálna peňaženka od septembra - TU , Rada ministrov predkladá - TU , o tom ste nikdy nepočuli - TU , implementácia - TU , ID s QR - TU , TU , ITRE schvaľuje - TU a ešte TU". 

V súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu (článok 71 ods. 1) parlamentná komisia zodpovedná za súbor digitálnej identity (v tomto prípade komisia ITRE, zodpovedná za priemyselné záležitosti) odhlasovala väčšinou svojich členov splnomocnenie predložiť zákona priamo k rokovaciemu stolu, bez rozpravy a bez hlasovania poslancov.

Európsky zákon o digitálnom doklade totožnosti tak bude pokračovať vo svojej legislatívnej ceste medzi Európskou komisiou (výkonná vláda) a Európskou radou (zastupiteľstvo členských štátov) a parlamentná rozprava sa preskočí. 

Riešenie: Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, proti QR, kontrolným nástrojom, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Dokument obsahuje anamnézu

Digitálny doklad totožnosti je v plánoch Európskej únie už viac ako rok a pol. V júni 2021 bolo zmenené a doplnené nariadenie o digitálnych právach (nariadenie eIDAS), aby zahŕňalo právny rámec budúceho digitálneho dokumentu.

Odvtedy to boli dve veľké piruety. Po prvé, typický temný tím odborníkov v Európskej komisii navrhol referenčnú architektúru, ktorá bude podporovať digitálne dokumenty a zabezpečí ich interoperabilitu. Neskôr Komisia vybrala dve spoločnosti (Potential a Nobid), aby postavili prvé pilotné projekty.

Digitálny dokument, aplikácia ukotvená v mobilnom telefóne na novej generácii SIM kariet, bude obsahovať občianske a biometrické údaje (odtlačok prsta, fotografiu atď.), umožní uchovávanie zdravotnej dokumentácie a prijímanie elektronických receptov liekov, prístup k bankovému účtu a štátnym službám (dane, sociálne dávky), bude obsahovať vodičský preukaz a prípadne všetky dôležité dokumenty a potvrdenia (diplomy, potvrdenia o poistení). Nakoniec musí byť schopný slúžiť ako platobný terminál prostredníctvom NFC konektivity mobilných telefónov a bude kompatibilný s ďalším digitálnym eurom. Je to súčasne s vašim QR kódom, digitálnym očkovacím pasom a atď. .

Táto technológia je nástrojom politickej kontroly . Štátom poskytuje vyčerpávajúce poznatky o každodennom správaní ich občanov. Spoločnosti, ktoré spolukonštruujú prvé pilotné projekty (Thales, Idemia), sú špičkou v technológiách sledovania a policajnej kontroly.

Dokumenty poskytnú európskym občanom jedinečný identifikátor, ktorý budú môcť európske vlády a spoločnosti, ktoré ich vyrobia, sledovať. 

Bez rozpravy sa o tomto v EP hlasovalo tento týždeň 16.3.2023!!

ZA hlasovali: Smer, KDH, PS, OĽano, SaS, NICHOLSONOVÁ, HAJŠEL - kandidoval za Smer, ROTH NEVEĎALOVÁ za Smer (nová poslankyňa od 30.12.2022. Bilčík a Beňová neprítomní, Radačovský Proti, Uhrík alibisticky proti - totiž o tom tiež hlasoval veľmi dávno vo výbore (pozri dokument dole, do dnešných je o tom ticho). 

Revízia nariadenia eIDAS – Európska digitálna identita (EUid)

V „Európa vhodná pre digitálny vek“

Cieľom súčasných pravidiel elektronickej identifikácie a dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (tj nariadenie eIDAS) z roku 2014 je  zabezpečiť interoperabilitu vnútroštátnych systémov eID v celej Európe s cieľom uľahčiť prístup k online službám. V digitálnej stratégii EÚ „Shaping Europe's Digital Future“ Komisia oznámila, že preskúma nariadenie eIDAS s cieľom zlepšiť jeho účinnosť, rozšíriť jeho uplatňovanie na súkromný sektor a podporiť ho. Iniciatíva vychádza z výsledkov prebiehajúcej revízie nariadenia eIDAS, ktorá je spojená s regulačnou povinnosťou revízie zahrnutou v článku 49 nariadenia.

Komisia zverejnila svoj návrh 3. júna 2021. Komisia dúfa, že týmto návrhom splní ciele svojho digitálneho kompasu, ktorý hovorí, že do roku 2030 majú byť všetky kľúčové verejné služby dostupné online, všetci občania majú mať prístup k svojim digitálnym zdravotným záznamom a 80 % občanov by malo byť pomocou digitálneho ID. Okrem toho Komisia očakáva, že bezpečnosť a kontrola, ktorú ponúka aktualizovaný európsky rámec digitálnej identity, ponúkne každému prostriedky na kontrolu toho, kto má prístup k ich digitálnemu ID a ku ktorým údajom presne. Návrhom sa Komisia snaží dosiahnuť posun od spoliehania sa len na vnútroštátne riešenia digitálnej identity k poskytovaniu elektronických osvedčení atribútov platných na európskej úrovni.

V parlamente bol spis pridelený Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Spravodajkyňou je Romana Jerković (S&D, Chorvátsko).

Európska komisia 17. júna 2021 predložila legislatívny návrh hlavnému výboru Parlamentu ITRE. Poslanci návrh uvítali, pričom vyjadrili určité obavy týkajúce sa digitálnej priepasti a začlenenia pre tých občanov, ktorí sú menej digitálne gramotní, a potrebu zaručiť bezpečnosť a ochranu údajov v riešeniach.

Na schôdzi výboru ITRE 30. novembra 2021 si členovia výboru ITRE vymenili názory s Európskou komisiou a 3. februára 2022 usporiadal výbor ITRE verejné vypočutie o európskej peňaženke digitálnej identity a dôveryhodných službách. Zainteresované strany poukázali najmä na otázky ochrany a bezpečnosti osobných údajov. Viacerí rečníci vyjadrili obavy z implementácie budúceho nariadenia.

Návrh správy výboru ITRE zverejnený 31. mája 2022 sa zameriava na štyri oblasti: kybernetickú bezpečnosť, riadenie, ochranu údajov a digitalizáciu verejných služieb. Mení a dopĺňa definíciu európskej peňaženky digitálnej identity a upravuje jej štruktúru. Peňaženku by mohli vydávať nielen členské štáty alebo na základe mandátu členských štátov, ale aj organizácie so sídlom v EÚ. Návrh správy rozširuje používanie peňaženky tým, že umožňuje občanom nielen preukázať svoju totožnosť a zdieľať doklady, ale aj overovať totožnosť a doklady spoločností a iných občanov. Návrh správy obsahuje aj výslovnú požiadavku na dizajn peňaženky s cieľom zabezpečiť kybernetickú bezpečnosť a súkromie už od návrhu. ďalej návrh správy obsahuje novú kapitolu o Európskom výbore pre digitálnu identitu, ktorý by mal poradné a koordinačné úlohy, ako aj úlohu pri podpore uplatňovania nariadenia. Napokon návrh správy podporuje zásadu „len raz“ (tj povinnosť poskytovať tie isté údaje verejným orgánom viackrát).

Počas diskusie o návrhu správy vo výbore ITRE 14. júna 2022 poslanci vo všeobecnosti návrh správy uvítali. Niektorí poslanci zdôraznili  , že digitálna peňaženka by mala byť technologicky neutrálna a niektoré aspekty súvisiace s ochranou údajov by sa mali ďalej rozvíjať. Poslanci sa pýtali aj na novozavedenú kapitolu o správe a riadení a subjektoch, ktoré by mali byť oprávnené vydávať a uznávať digitálnu peňaženku.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené vo výbore ITRE v júli 2022 navrhli upraviť niektoré kľúčové body návrhu správy. Napríklad v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 338 a 340 sa navrhovalo, že európsku peňaženku s digitálnou identitou by mohli poskytovať kvalifikovaní poskytovatelia dôveryhodných služieb so sídlom v EÚ. Toto nahrádza časť návrhu správy, ktorá hovorí, že peňaženku by mohli vydávať organizácie so sídlom v EÚ.

Výbor ITRE prijal svoju pozíciu 9. februára 2023 55 hlasmi za, 8 proti a 2 sa zdržali hlasovania. Výbor ITRE dal zelenú aj na začatie medziinštitucionálnych rokovaní, ktoré čakajú na formálne schválenie na plenárnom zasadnutí v marci 2023. V správe ITRE sa navrhuje, aby peňaženku mohol vydať priamo členský štát na základe mandátu od členského štátu alebo nezávisle od členského štátu, ktorý by však tento členský štát uznal. Správa tiež upravuje text Komisie, pokiaľ ide o kvalifikované certifikáty na overenie totožnosti webových stránok. Zachováva návrh Komisie zaviazať webové prehliadače, aby uznávali QWAC, ale dodáva, že „webovým prehliadačom sa nebude brániť v prijímaní opatrení, ktoré sú potrebné a primerané na riešenie opodstatnených rizík narušenia bezpečnosti,

V Rade začala pracovná skupina pre telekomunikácie a informačnú spoločnosť skúmať spis v júni 2021. Rada 6. decembra 2022 prijala spoločnú pozíciu (všeobecné smerovanie) k spisu. Členské štáty vykonali určité zmeny a doplnenia fungovania peňaženky, aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá si nárokuje totožnosť, je skutočne jej držiteľom. Zabezpečila tiež, aby bol text v súlade s inými právnymi predpismi EÚ, ako sú napríklad právne predpisy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nakoniec, Rada si myslí, že peňaženka by nemala stáť nič pre jednotlivcov, ale firmám môžu vzniknúť náklady na overenie pomocou peňaženky. 

 

Referencie:

Ďalšie čítanie:

Zdroj: https://www.europarl.europa.eu/

Ľudia sú prirovnávaní k hospodárskym zvieratám a ich domácim miláčikom .

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes