Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

16.2.2023 Zákonodarcovia EÚ podporujú a schvaľujú digitálnu peňaženku v celej EÚ

VKontakte

 Európska únia chce zaviesť jednotný digitálny preukaz totožnosti o ktorom už veľmi dlho informujme. Takzvaná „európska peňaženka digitálnej identity“ (ID-Wallet) by mala občanom EÚ umožniť identifikovať sa online aj offline vo všetkých členských štátoch.

 

Poslanci Európskeho parlamentu (EPP) prijali návrh legislatívy , ktorá má pripraviť pôdu pre zavedenie digitálnej peňaženky EÚ.

Predošlé články zverejnené ešte v minulom roku a odporúčam si ich aj prečítať "TU" , "TU" , "TU" .

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Ďalší krok nastal 9. februára aj s hlasovaním (čítaj nižšie). Potom vedúci Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) kde legislatívny proces začal ešte 29/06/2021 "o tom sme už informovali tiež pred časom" - Európskeho parlamentu hlasuje o kompromisnom návrhu zodpovedajúceho nariadenia eIDAS 2.0, ktorý zahŕňa aj odporúčania Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v ktorom sedí aj samotný bojovník M. Uhrík!! . Návrh tiež mení niektoré body, ktoré aktivisti za občianske práva a ochrancovia údajov dlhodobo kritizujú, kde sme sa aj My Oz zapojili. 

Súčasný kompromisný text teraz výslovne poskytuje ochranu pred diskrimináciou. Občania by preto mali mať možnosť voľne používať ID peňaženku u verejných a súkromných poskytovateľov služieb. Ak teda nebudú mať smartfón alebo budú chcieť použiť iné prostriedky identifikácie, nepocítia žiadne nevýhody. Zdrojový kód ID peňaženky by mal byť navyše otvorene prístupný, teda open source - iba na určitý čas. Veď nejako musia začať aby nevystrašili verejnosť. Radšej pomaličky, potichučky a ako to príjmu ovečky. 

Osobné identifikačné číslo: Obmedzenie „super cookies“

Ak chcete použiť peňaženku ID, môžete ju použiť na identifikáciu aj autentifikáciu. V prvom prípade užívateľ oznamuje, kto je, poskytnutím osobných údajov; v druhom prípade len potvrdzuje, že je tou osobou, za ktorú sa vydáva.

Pokiaľ ide o identifikáciu, ochrancovia údajov kritizujú najmä to, že Komisia sa snaží zaviesť jasný, trvalý osobný kód (jedinečný identifikátor) . S tým sa však počíta aj v kompromisnom návrhu Európskeho parlamentu. Ich použitie by však malo byť prísne obmedzené na cezhraničné administratívne služby. Lenže určite to tak bude? Nebolo náhodou sľubované niečo aj s covid pass?? Prečo Kanada prepája digitálny očkovací pas s ID "TU čítaj".  

„Hrozí, že tieto „super cookies“ jednoznačne identifikujú každého v Európe a podľa plánov Komisie by sa mohli použiť aj na sledovanie a profilovanie. V kompromisnom znení výboru ITRE už nie je potrebné zaviesť takýto identifikátor . Jednoznačnú identifikáciu používateľov peňaženky musia štáty zabezpečiť len na cezhraničné použitie smerom k verejným inštitúciám.

Konkrétne, osobné identifikačné číslo by sa malo pýtať iba vtedy, ak napríklad slovenský občan komunikuje s miestnou správou v Belgicku a jeho poskytnutie je zo zákona povinné. Dá sa však očakávať, že Komisia sa v ďalšom legislatívnom procese bude držať svojich plánov, aby sa na rodné číslo mohli dovolať aj súkromné ​​spoločnosti. Samotné zavedenie osobného identifikačného čísla navyše v sebe nesie riziko, že jeho používanie – v zmysle postupného odcudzenia ( funkcia creep ) – by sa mohlo neskôr rozšíriť.

Autentifikácia na úsporu údajov by mala byť technicky možná

Ak sa návrh ITRE presadí, používatelia by sa v bežnom živote nemali identifikovať svojím rodným číslom, ale predovšetkým svojimi osobnými údajmi. Kompromisný text obsahuje „minimálny zoznam atribútov“, ktorý okrem iného obsahuje adresu osoby, dátum narodenia a rodinný stav, ale aj doklady o vzdelaní a firemné údaje („firemné údaje“).

Potrebu regulácie vidí aj európsky komisár pre ochranu údajov Wojciech Wiewiórowski. Na konferencii o štandardizácii kybernetickej bezpečnosti 7.2.2023 vyjadril obavu, že v budúcnosti bude musieť človek na internete na každom rohu vyťahovať ID peňaženku. Okrem toho Wiewiórowski pozoruje rastúcu medzeru v prebiehajúcom procese: na jednej strane sú zákonodarcovia a na druhej strane tí, ktorí rozhodujú o technických normách a ich implementácii. Technické normy sú však minimálne také dôležité ako zákonné požiadavky, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v parlamente EÚ. Najmä z technického hľadiska zostáva veľa otázok nezodpovedaných.

Najväčšie riziká pre ochranu údajov: „Momentálne by každá spoločnosť alebo vládna agentúra mohla vyhľadávať všetky možné dátové polia od všetkých používateľov. Zodpovednosť leží na pleciach každého, s kým sa o ktoré informácie podelí a následne sa sťažovať na nadmerné žiadosti o informácie.“ Doteraz kompromisný návrh stanovuje, že „spoliehajúce sa strany“ musia svoje prípady použitia vopred zaregistrovať. Potom môžu požiadať používateľov o osobné informácie prostredníctvom peňaženky ID. Zoznam zaregistrovaných spoľahlivých strán by mal byť verejne prístupný. Predregistrácia, ktorá je sprevádzaná oficiálnym potvrdením, by sa mala vyžadovať len v prípade citlivých údajov, ako napríklad v zdravotníctve.

Ak výbor ITRE rozhodne o kompromisnom znení, poslúži ako návrh uznesenia na marcovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. V následných trialógových rokovaniach sa Komisia EÚ, Parlament a Rada ministrov napokon dohodnú na súbore legislatívy predtým, ako ju Rada a Parlament prijmú. Očakáva sa, že to bude najskôr v druhej polovici roka. V priebehu nasledujúcich 18 mesiacov potom musia jednotlivé členské štáty ponúknuť svojim občanom peňaženku na doklady.

Výbor už rozhodol začiatkom februára.

Schéma, ktorá má pokryť celý blok, je aktualizáciou európskeho rámca digitálnej identity (eID) a Európsky parlament (EP) ju opisuje ako digitálnu identitu „všetko v jednom“.

Identifikačné údaje a elektronické certifikáty sa budú používať online a offline na prístup k verejným a súkromným službám a tovarom.

Nová digitálna peňaženka bude závisieť od vytvorenia interoperability medzi rôznymi národnými programami a bude poskytovať online identifikačné a autentifikačné služby občanom, ktorí sa podľa EP nebudú spoliehať na komerčných poskytovateľov.

To znamená, že centralizované riešenie bude prevádzkovať vláda (vlády) a digitálna peňaženka bude obsahovať údaje od občanov týkajúce sa ich osobného a pracovného života: osobné poverenia, kontakty, ako aj sociálne, finančné a zdravotné informácie.

„Digitálna identita už nie je len príjemnou vlastnosťou, ale novým hnacím motorom občianskej angažovanosti a sociálneho posilnenia a nástrojom pre inkluzívnu digitálnu Európu,“ citovala spravodajkyňa Romana Jerkovic vo vyhlásení EP.

Niektoré z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pôvodnému návrhu zavádzajú schopnosť peňaženky čítať a overovať elektronické dokumenty a interakcie typu peer-to-peer. Iní hovoria o posilnení súkromia a bezpečnosti a o registrácii všetkých transakcií, „aby sa zabezpečilo, že tretie strany budú niesť zodpovednosť“.

Schválenie schémy na aktualizáciu eID týmto spôsobom prišlo v hlasovaní Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku, pričom 55 poslancov EP hlasovalo za, 8 proti a 2 sa zdržali.

Ďalšie hlasovanie s takmer identickými výsledkami (57-7-3) schválilo návrh na vstup do medziinštitucionálnych rokovaní, pričom sa očakáva, že ho formálne schváli plenárne zasadnutie EP naplánované na polovicu marca.

 

Identifikačné údaje a elektronické certifikáty sa budú používať online a offline na prístup k verejným a súkromným službám a tovarom.

Nová digitálna peňaženka bude závisieť od vytvorenia interoperability medzi rôznymi národnými programami a bude poskytovať online identifikačné a autentifikačné služby občanom, ktorí sa podľa EP nebudú spoliehať na komerčných poskytovateľov.

To znamená, že centralizované riešenie bude prevádzkovať vláda (vlády) a digitálna peňaženka bude obsahovať údaje od občanov týkajúce sa ich osobného a pracovného života: osobné poverenia, kontakty, ako aj sociálne, finančné a zdravotné informácie.

„Digitálna identita už nie je len príjemnou vlastnosťou, ale novým hnacím motorom občianskej angažovanosti a sociálneho posilnenia a nástrojom pre inkluzívnu digitálnu Európu,“ citovala spravodajkyňa Romana Jerkovic vo vyhlásení EP.

Niektoré z pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k pôvodnému návrhu zavádzajú schopnosť peňaženky čítať a overovať elektronické dokumenty a interakcie typu peer-to-peer. Iní hovoria o posilnení súkromia a bezpečnosti a o registrácii všetkých transakcií, „aby sa zabezpečilo, že tretie strany budú niesť zodpovednosť“.

Schválenie schémy na aktualizáciu eID týmto spôsobom prišlo v hlasovaní Výboru Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku, pričom 55 poslancov EP hlasovalo za, 8 proti a 2 sa zdržali.

Ďalšie hlasovanie s takmer identickými výsledkami (57-7-3) schválilo návrh na vstup do medziinštitucionálnych rokovaní, pričom sa očakáva, že ho formálne schváli plenárne zasadnutie EP naplánované na polovicu marca.

Tí, ktorí stoja za novou digitálnou peňaženkou EÚ, tvrdia, že jej používanie bude dobrovoľné, a sľubujú, že budú podniknuté kroky, aby tí, ktorí sa rozhodnú nepodpísať sa do systému, neboli diskriminovaní.

EP uviedol, že návrh obsahuje ustanovenia umožňujúce občanom žiadať, získavať, uchovávať, kombinovať a používať osobné identifikačné údaje a elektronické certifikáty bezpečným spôsobom.

Pokiaľ ide o to, prečo EÚ potrebuje aktualizované eID, EP uviedol, že verejné a súkromné ​​služby sa čoraz viac presúvajú online, najmä pokiaľ ide o platobné systémy.

 Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes