Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

07.12.2022 Európska digitálna identita - eID - Rada ministrov EÚ predkladá svoje návrhy na peňaženku EUid

VKontakte

Ako vždy. Vždy je potrebné hľadať celé pozadie hádok poslancov NR SR a čo prezentujú média. 

Ako vždy. My to pozadie falošných hádok "nájdeme vždy". Našli sme ho! 

Držte si klobúky, nervy a hlavne chráňte svoje srdiečko, lebo..... .  Odkaz na petíciu - Tu , alebo dole pod článkom

Nedávno poslanec NR SR a člen klubu Smer-SD Ľ. Blaha vykrikoval, že jedine EÚ a nič iné. Kápo Smeru-SD R. Fico zasa na 1. Mája nič netušiacim poslucháčom pustil Európsku hymnu "Tvrdého jadra "na znak poslušnosti, oddanosti. 

Ak niekto mi šiel tvrdiť, na čo poukazujeme už dosť veľmi dlhú dobu, že tá Totálna kontrola už je na ceste, že hovoríme a píšeme hlúposti, no hlavne v minulom roku niekoľko mesiacov pre NR SR, tak som veľmi zvedavý, že čo budete hovoriť teraz. 

V predchádzajúcom článku "(poznámka autora: klikni na označené)" "Eú pokračuje v implementácii ID", v tomto článku Prichádza Totálna kontrola ID, QR , v tomto článku Digitálne euro a ID , a nezabudnite na digitálny očkovací pas s vašim QR kódom (QR kód obhajoval aj samotný el R. FICO) , v ďalšom článku G20 sa dohodne na medzinárodnom očkovacom pase QR , a v tomto článku, ako WHO vyčlenila milióny na vybudovanie brány pre očkovacie pasy s QR kódom , a ďalšie informácie nájdete TU

A teraz si držte klobúky a hlavne pozor na srdiečko , lebo...... .

Vedeli ste o tom, čo sa stalo 6.12.2022 v Bruseli??? Asi s určitosťou nie, pretože nemáte čas, lebo Vás zamestnávajú falošnými hádkami a hlavne bojovníkmi proti azylovej politike, hlavne tým pánom čo bol poslancom v NR SR, pričom novú azylovú politiku mal v rukách ešte v októbri 2020, alebo teraz hra okolo Žilinku s Ficom s Blahom a podobne. 

06.12.2022 Vzhúru do totality.

"Rada súhlasila so svojou spoločnou pozíciou („všeobecný prístup“) k navrhovanému právnemu aktu o rámci pre európsku digitálnu identitu (eID). Cieľom revidovaného nariadenia je zabezpečiť, aby ľudia a podniky mali univerzálny prístup k zabezpečenej a dôveryhodnej elektronickej identifikácia a autentifikácia prostredníctvom osobnej digitálnej peňaženky v mobilnom telefóne."

    • Rada EÚ
    •  
    • Tlačová správa
    •  
    • 6. decembra 2022

 

Európska digitálna identita (eID): Rada dosiahla významný pokrok pri zavádzaní digitálnej peňaženky EÚ, ktorá predstavuje zmenu paradigmy digitálnej identity v Európe

Rada prijala spoločnú pozíciu („všeobecné smerovanie“) k navrhovaným právnym predpisom týkajúcim sa rámca pre európsku digitálnu identitu (eID). Cieľom revidovaného nariadenia je zabezpečiť ľuďom a podnikom univerzálny prístup k bezpečnej a dôveryhodnej elektronickej identifikácii a autentifikácii prostredníctvom osobnej digitálnej peňaženky na mobilnom telefóne.

V júni 2021 Komisia navrhla rámec pre európsku digitálnu identitu, ktorá by bola dostupná pre všetkých občanov, obyvateľov a podniky EÚ prostredníctvom európskej peňaženky digitálnej identity.

Navrhovaným novým rámcom sa mení nariadenie z roku 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (nariadenie eIDAS), ktorým sa položili základy pre bezpečný prístup k verejným službám a vykonávaniu cezhraničných transakcií online v EÚ.

V návrhu sa od členských štátov vyžaduje, aby v rámci oznámenej schémy elektronickej identifikácie vydávali digitálnu peňaženku, a to na základe spoločných technických noriem a v nadväznosti na povinnú certifikáciu. S cieľom vytvoriť potrebnú technickú architektúru, urýchliť vykonávanie revidovaného nariadenia, poskytnúť členským štátom usmernenia a vyhnúť sa fragmentácii sa k návrhu pripojilo odporúčanie na vypracovanie súboru nástrojov Únie, v ktorom sa vymedzujú technické špecifikácie tejto peňaženky.

Európska peňaženka digitálnej identity

Jedným z hlavných politických cieľov návrhu je poskytnúť občanom a ďalším obyvateľom vymedzeným vo vnútroštátnom práve harmonizovaný prostriedok európskej digitálnej identity založený na koncepcii európskej peňaženky digitálnej identity.

Ako prostriedok elektronickej identifikácie vydávaný v rámci vnútroštátnych systémov s úrovňou zabezpečenia „vysoká“ by táto peňaženka bola sama osebe prostriedkom elektronickej identifikácie založeným na vydávaní osobných identifikačných údajov a peňaženky členskými štátmi. V znení všeobecného smerovania Rady sa preto ďalej rozvíja koncepcia peňaženky a jej prepojenie s vnútroštátnymi prostriedkami elektronickej identifikácie.

charakterizovať stupeň dôveryhodnosti prostriedkov elektronickej identifikácie, čím by poskytovali záruku, že osoba hlásiaca sa k nejakej totožnosti je naozaj osobou, ku ktorej je daná totožnosť priradená. Z tohto dôvodu sa peňaženka musí vydať v rámci systému elektronickej identifikácie, ktorý spĺňa úroveň zabezpečenia „vysoká“.

Okrem toho sa doplnilo osobitné ustanovenie o zapojení používateľov (onboarding) s cieľom riešiť obavy členských štátov, v ktorých už bol vydaný značný počet vnútroštátnych prostriedkov elektronickej identifikácie na úrovni zabezpečenia „pokročilá“.

Vykonávacie obdobie na poskytovanie peňaženky a poplatky

Na základe usmernení členských štátov sa v znení Rady navrhuje, aby sa vykonávacie obdobie 24 mesiacov počítalo od prijatia vykonávacích aktov.

V znení sa tiež objasňuje, že vydávanie peňaženiek, ich používanie na autentifikáciu a zrušenie by malo byť pre fyzické osoby bezplatné.

Keď sa však peňaženky používajú na autentifikáciu, môžu službám spoliehajúcim sa na používanie peňaženky vzniknúť náklady, napr. na vydávanie elektronických osvedčení atribútov peňaženky.

V znení sa stanovuje výslovné prepojenie s existujúcimi právnymi predpismi, čím sa zabezpečuje prístup k hardvérovým a softvérovým prvkom ako súčasť základných platformových služieb poskytovaných strážcami prístupu.

V novom ustanovení sa objasňuje, že poskytovatelia peňaženiek a vydavatelia oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie konajúci v rámci svojej obchodnej alebo odbornej činnosti sú komerčnými používateľmi strážcov prístupu v zmysle príslušného vymedzenia v akte o digitálnych trhoch.

Doplnilo sa aj znenie s cieľom načrtnúť dôsledky prepojenia s aktom o digitálnych trhoch....

Alternatívne možnosti vydávania elektronického osvedčenia atribútov verejnými orgánmi

Zachovalo sa vydávanie kvalifikovaného elektronického osvedčenia atribútov kvalifikovanými poskytovateľmi, ako aj povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby sa atribúty mohli overiť na základe autentického zdroja v rámci verejného sektora.

Okrem toho sa zaviedla možnosť, aby elektronické osvedčenie atribútov s rovnakými právnymi účinkami ako kvalifikované elektronické osvedčenie atribútov peňaženke vydal priamo subjekt verejného sektora zodpovedný za autentický zdroj alebo subjekt verejného sektora určený v mene subjektu verejného sektora zodpovedného za autentický zdroj za predpokladu, že sú splnené potrebné požiadavky.

....v prípade peňaženiek zachovala koncepcia jedinečného a trvalého identifikátora. V príslušnom vymedzení sa objasňuje, že identifikátor môže pozostávať z kombinácie viacerých vnútroštátnych a sektorových identifikátorov, ak slúži svojmu účelu.

Ďalšie kroky

Prijatie všeobecného smerovania umožní Rade začať rokovania s Európskym parlamentom (tzv. trialógy), keď Európsky parlament prijme svoju vlastnú pozíciu s cieľom dosiahnuť dohodu o navrhovanom nariadení.

Európsky parlament Legislatívne observatórium

európsky rámec digitálnej identity 2021/0136(COD))

COD – riadny legislatívny postup (predtým spolurozhodovací postup)
nariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 2014/910 2012/0146(COD)

Predmet
1.20.05 Verejný prístup k informáciám a dokumentom, administratívna prax
1.20.09 Ochrana súkromia a ochrana údajov
2.50.04.02 Elektronické peniaze a platby, cezhraničné prevody
2.80 Spolupráca medzi správami
3.30.05 Elektronická a mobilná komunikácia, osobná komunikácia
3.30.06 Informačné a komunikačné technológie, digitálne technológie
3.30.25 Medzinárodné informačné siete a spoločnosť, internet
3.45.05 Obchodná politika, elektronický obchod, popredajný servis, obchodná distribúcia
4.60.06 Ekonomické a právne záujmy spotrebiteľov
4.60.08 Bezpečnosť výrobkov a služieb, zodpovednosť za výrobok

Legislatívne priority

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0136(COD)&l=en

Stanovisko - JURI_AD(2022)731697

STANOVISKO
Výboru pre právne veci
pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 910/2014, pokiaľ ide o stanovenie rámca pre európsku digitálnu identitu
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pascal Arimont

7.11.2022

Click to Open PDF

Medziinštitucionálny spis: 2021/0136(COD)

Click to Open PDF

 Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes