Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

5.12.21 Európa medzi demokraciou a diktatúrou: Štyria poslanci parlamentu EÚ opäť v boji proti zelenému pasu

VKontakte

Štyria Euro poslanci na svojej poslednej tlačovej konferencii v Európskom parlamente v Štrasburgu diskutovali o tom, prečo je digitálny certifikát Covid porušením základných ľudských práv a že Európa v súčasnosti zažíva transformáciu od demokracie k tyranii.

Poslanci EÚ tiež odolávajú čoraz hrozivejším represáliám, ktoré postihujú každého jedného občana. Poslanci okolo Cristiana Terhesa 20. októbra 2021 vyzvali ľudí, aby bránili svoju slobodu -  Klikni TU- https://dostojneslovensko.eu/308-4-poslanci-europskeho-parlamentu-zaujali-historicky-postoj-proti-mandatom-na-ockovanie-lekarskemu-natlaku-a-tyranii

O niekoľko dní neskôr sa opäť stretli na tlačovej konferencii „Klikni TU - Poslanci EP podporujúci práva pracovníkov proti povinnému digitálnemu certifikátu “.https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=t7gO1byQozk

Tretia tlačová konferencia nasledovala 24. novembra. Zúčastnili sa:

Video konferencia: https://youtu.be/hq55vOwKpTM

Hlavné body tlačovej konferencie sú uvedené nižšie.

Pandémia sa skončila - nie sú potrebné certifikáty

Poslanec Európskeho parlamentu Stasys Jakeliūnas z Litvy je v korešpondencii s tromi inštitúciami zodpovednými za štatistické informácie v Európskej únii: ECON , Eurostat a ECDC . Všetci mu potvrdili, že jediná spoľahlivá a porovnateľná databáza týkajúca sa Covid-19 je databáza nadmernej úmrtnosti. EUROMOMO v tomto smere nevykazuje žiadne abnormality, čo vedie Jakeliūnasa k záveru, že pandémia sa skončila.U detí nikdy nebola nadmerná úmrtnosť, a preto plány litovskej vlády na zavedenie povinného certifikátu Covid pre deti od 12 rokov nemajú žiadny základ. Údaje umožňujú dospieť k záveru, že nie sú potrebné opatrenia ani národné a medzinárodné certifikáty.

Klinické a laboratórne kritériá sú kritické

Litovský poslanec sa obáva, že jedným z faktorov je manipulácia s údajmi. Jeden z nich bol schopný pozorovať vo veľkom meradle v priebehu pandémie. Vyzval inštitúcie a politikov, aby zabezpečili ochranu údajov občanov. Jakeliūnas tiež nalieha na Európsky parlament a Európsku komisiu, aby zohľadnili aktuálne odporúčanie ECDC z 18. októbra 2021, ktoré možno nájsť v pokynoch pre dohľad nad COVID-19. Prechod z núdzového sledovania COVID-19 na rutinný dohľad nad respiračnými patogénmi na strane 4:

„V rámci syndrómového dohľadu by sa mala uvádzať miera chrípky podobných ochorení (ILI) a/alebo akútnych respiračných infekcií (ARI) [9]. Reprezentatívna vzorka týchto prípadov ILI/ARI by mala byť v ideálnom prípade testovaná súčasne na vírusy chrípky a SARS-CoV-2. Multiplexné testy RT-PCR možno použiť na súčasné testovanie na SARS-CoV-2, chrípku a iné respiračné vírusy. Pred zavedením novej testovacej metódy alebo nového testu by sa mala vykonať validácia a overenie, aby sa zabezpečilo, že laboratórny testovací systém funguje primerane pre cirkulujúce vírusy.

Na účely sledovania by sa prípad COVID-19 definoval takto:

  • Klinické kritériá : Akútna respiračná infekcia (ARI) alebo chrípke podobné ochorenie (ILI) [9]
  • Laboratórne kritériá : Detekcia SARS-CoV-2 nukleovej kyseliny alebo antigénu v klinickej vzorke
  • Potvrdený prípad : každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá A laboratórne kritériá.“

(Potvrdený prípad Covid-19 je osoba, na ktorú sa vzťahujú klinické A laboratórne kritériá. Moja poznámka).

Musí vzniknúť celoeurópske hnutie

Europoslanec Ivan Vilibor Sinčić z Chorvátska uvádza, že po zavedení digitálneho certifikátu Covid vo verejnom sektore nasledoval okamžitý odpor obyvateľstva. Ľudia sa zorganizovali sami. 20. novembra sa na hlavnom námestí v Záhrebe konalo najväčšie politické zhromaždenie v chorvátskej histórii.Táto demonštrácia vyslala vláde jasný signál, že ľudia hovoria nie diskriminácii a rozdeľovaniu, cenzúre médií a potláčaniu nesúhlasných vedeckých a lekárskych názorov. Namiesto toho hovoria áno zachovaniu základných ľudských a ústavných práv. Väčšina populácie v Chorvátsku, podobne ako v iných východoeurópskych krajinách, sa zatiaľ rozhodla čeliť kríze bez očkovania proti Covid-19, pričom mnohí z očkovaných iba reagovali na tlak, ktorý je na nich vyvíjaný.

Sinčić víta pouličný protest ako oslavu demokracie a prejav verejnej mienky. Treba ho však doplniť. Na ďalšej úrovni sa lekári, právnici, politici, novinári atď. musia zorganizovať do skupín a nakoniec do celoeurópskeho hnutia: „Musíme to urobiť politickým“ – „Musíme to spolitizovať.“ Pretože mnohí politici z demonštrácie sa nestanú jedným Ak sa má zmeniť ich pohľad, treba im podľa poslanca vyjsť v ústrety tam, kde to bolí. Z tohto dôvodu sa digitálny certifikát Covid musí stať politickou záležitosťou: „Začalo sa to v Európskom parlamente a na tomto mieste sa to aj zastaví.“ Podľa Sinčića sú teraz všetci občania povolaní držať spolu.

Rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou

Europoslanec Cristian Terhes z Rumunska cituje článok 1 Zmluvy o Európskej únii : „Táto zmluva predstavuje novú etapu v procese vytvárania ešte užšej únie medzi národmi Európy, v ktorej sa rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a čo najužšie. " Nemecko:" Táto zmluva predstavuje novú etapu v realizácii čoraz užšieho spojenia národov Európy, v ktorom sa rozhodnutia prijímajú čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi."

Skutočnosť, že časť zmlúv medzi výrobcami vakcín a EÚ bola poslancom a občanom predložená len v začiernenej podobe, je jasným porušením uvedeného článku 1 Zmluvy o EÚ. Práve to robí rozdiel medzi demokraciou a diktatúrou Terhes poznamenáva : „Ak občan vie, čo všetko jeho vláda robí, je to demokracia. Keď však vláda vie všetko o občanovi, je to tyrania."

Poslanec Terhes, ktorý výslovne hovorí nielen o ľudských právach, ale aj o právach národov, aby bolo jasné, že ide o konkrétnych ľudí, ktorých sa represálie dotknú - „Ľudia sa boja, že prídu o prácu, ak nebudú očkovaní “- uvádza, že on a jeho kolegovia dostávajú tisíce a tisíce e-mailov od zúfalých ľudí, ktorí chcú byť vypočutí. Európa, v ktorej ich život závisí od certifikátu, ktorý v skutočnosti nič nesvedčí, nie je Európou, v ktorej chcú títo ľudia žiť, hovorí Terhes.

Všetky sľuby boli porušené

„Akú Európu chceme? Tyranský, v ktorom sú základné práva udeľované ako privilégiá nevolenou byrokraciou? “Pýta sa europoslanec a upozorňuje na skutočnosť, že Zelený pas je len prvým z niekoľkých v súčasnosti diskutovaných krokov – kľúčové slová Európska peňaženka digitálnej identity (1)Európske sociálne (2)             sieť Security Pass (3) - ktoré sú vhodné na vytvorenie systému monitorovania, kontroly a podmieňovania práv všetkých európskych občanov pod rúškom „úľavy“.Čo sa týka systému dohľadu zavedeného v Číne, ktorý zahŕňa každého občana, Terhes hovorí o „chinifikácii“ Európskej únie, o zavedení tyranského systému pod osobitným vedením Ursuly von der Leyenovej.

(1) Európska peňaženka digitálnej identity Európska peňaženka digitálnej identity: https://www.electronicid.eu/en/blog/post/european-digital-identity-wallet/en

(2) Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začleneniehttps://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sk

(3) https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sk

Terhes vyzýva všetkých novinárov, aby pozorne sledovali, čo zodpovední sľúbili a čo sa následne realizuje. Keď komisár Didier Reynders v apríli tohto roku viedol kampaň za zavedenie digitálneho certifikátu Covid, zdôraznil nediskrimináciu a ochranu údajov. „Pozrite sa, čo sa z toho stalo,“ žiada poslanec. Je to presne naopak. Ľudia nemôžu vykonávať svoju prácu bez zeleného pasu. Zákaz vstupu do obchodov, používania verejnej dopravy a cestovania. 

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-politike/nezavisla-kontrolna-cinnost-politikov/302-uspech-v-europskom-parlamente-europsky-sudny-dvor-zrusil-zakaz-vstupu-bez-digitalneho-certifikatu-covid

Títo štyria Europoslanci vedia, čo znamená diktatúra.

V článku 3 Charty základných práv EÚ sa uvádza: 

https://dostojneslovensko.eu/informacie-o-kovide-a-pravne-dokumenty/charty-eu/9-charta-zakladnych-prav-europskej-unie

(1) Každý má právo na telesnú a duševnú integritu. (2) V rámci medicíny a biológie sa musí dodržiavať najmä:
a) slobodný súhlas dotknutej osoby po predchádzajúcom objasnení v súlade s podrobnosťami ustanovenými zákonom.

S odvolaním sa na príklad Rakúska, kde ľudia čoskoro nebudú môcť využívať svoje základné práva, pokiaľ nebudú očkovaní proti Covid-19, sa Terhes pýta: "Deje sa to v súčasnosti v Európe alebo nie?"

Sledujeme pomalý, ale istý prechod Európskej únie od demokracie k tyranii, povedal rumunský europoslanec. Poukazuje na to, že všetci účastníci tejto tlačovej konferencie vedia, čo znamená diktatúra, pretože ju museli vydržať vo svojich domovských krajinách. To je tiež dôvod, prečo sa postavili: bojovať za slobodu a demokraciu a obnoviť základné práva v Európskej únii.

Stále si myslíte, že v tom ide iba samotná vláda? Idú v tom všetci a bez rozdielu!! Aj minulé vlády a všetky politické strany a Hnutia v tom idú pretože nikto z nich nechce výstup z EÚ a naši Europoslanci o tom všetkom mlčia a dokonca priznali tento politický Cocid riadený z EÚ (Ficovo tvrdé jadro!!) Prečo asi za vyše roka to nechceli zastaviť ale iba výhovorky na vládu!? To vás nikoho nenapadne, že to nechcú ukončiť!? Ako je možné, že Europoslanci o tom mlčia!?

JUDr Fico verejne prehlásil, že je za OTP režim, za QR kódy, a jeho členovia ako je Blanár tak ten verejne prehlásil, že je za lockdown a je dokonca aj za povinné očkovanie infraštruktúry! Strana Hlas je tiež za všetky opatrenia a za povinné očkovanie! Vláda je za všetko! A zvyšok opozície, mimoparlamentných strán a hnutí sú tiež za. Odbory sú za očkovanie a za OTP režim....(samozrejme, že niektoré odbory sú proti a sme s nimi v neustálom kontakte).

Okamžitý výstup z EÚ!!! Prosíme vás....zapojte sa do toho, vytlačte hárky a zbierajte podpisy. Samo to nepôjde. Takáto petícia má väčšiu váhu než on-line!! 

Tak už poďme do toho!!!! Čas sa nám kráti.

https://dostojneslovensko.eu/o-nas/ciel-a-idea/168-peticia-za-vystupenie-z-eu

Položili ste si niekedy otázku, prečo je stále viac ľudí chorých, hoci medicína a ochrana životného prostredia stále tvrdia, že je lepšie a lepšie? 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo sú voľby zbytočné? 

Premýšľali ste niekedy nad tým, prečo je všetko otočené hore nohami? 

V jednej knihe a celkom zaujímavej  „Prebudenie začína“ sa drzým a srdečným hlasom rozpráva o všetkom, čo ste vždy chceli vedieť, ale nikdy ste sa neodvážili opýtať. 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

5.12.2021 Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Potrebujeme vašu pomoc:  Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali.

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.


 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes