Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +
13.7.2023 Európsky parlament rozhodol o - Renaturalizácii Európy - pre Zelenú dohodu

13.7.2023 Európsky parlament rozhodol o - Renaturalizácii Európy - pre Zelenú dohodu

VKontakte

 Hoci niektorí poslanci hlasovali proti, to neznamená, že nejdú s Bruselom. Ani jeden z nich o tom nehovorí!! Hlavne keď vzniká Eú Federácia a všetci o tom mlčia - tu čítaj a tu!! Odporúčam otvoriť si výzvu TU čítaj.

EÚ tvrdo pracuje na presadzovaní svojej zelenej dohody. Nový zákon o „renaturácii v celej Európe“ vedie predovšetkým k presunu výroby potravín z prírody do tovární, čím ohrozuje poľnohospodárstvo, farmárov a naše zdravé potraviny. Prijatie Zelenej európskej dohody nájdete TU , TUTU. A vy ste si mysleli, že sebestačnosť v Eú bude možná? Nebude to možné! Možné bude len až po výstupe z Eú a neverte klamstvám politikom ako je nejaký Draxler, ktorý tiež bol ministrom za vlády Fica a má dosť za ušami!! Neverte tým klamstvám, pretože nás ťahajú do digitálnej totality. 

Európsky parlament schválil návrh Komisie na nariadenie o „obnove poškodených ekosystémov a renaturácii v celej Európe“ 336 hlasmi za, 300 proti a 13 sa zdržali hlasovania - to po tom, čo vedúci environmentálny výbor predtým odporučil plénu 27. júna 2023, aby bol návrh Komisie zamietnutý . Výbor pre životné prostredie sa obrátil proti návrhu mimoriadne tesným hlasovaním (44 ku 44).

Ukážka hlasovania ZA!! Smeráci sú s PS!! Inak aj Hajšel je Smerák!!

 

Nárok na celú Európu je dosť trúfalý, keďže rozloha EÚ je približne 4,5 km², čo je menej ako polovica z 10,53 km² celej Európy vrátane Balkánu. Ukrajina, Veľká Británia a časti Ruska a Türkiye. 

Jediné riešenie Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

Vyjadrenia operátorov

Spravodajca César Luena (S&D, ES) po hlasovaní uviedol: „ Zákon o obnove prírody je základnou súčasťou Európskej zelenej dohody a vychádza z vedeckého konsenzu a odporúčaní na obnovu európskych ekosystémov. Poľnohospodári a rybári z toho budú mať úžitok a pre budúce generácie to zabezpečí obývateľnú zem.“

„ Za posledných 40 rokov sa Európa oteplila dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta . Pohoda ľudí sa zlepšuje, čím viac zelene je tam. To znižuje znečistenie a znižuje riziko zoonóz,“ povedala Luena. Zoonózy sú choroby, ktoré sa prenášajú medzi zvieratami a ľuďmi – kľúčový problém pre WHO na zdôvodnenie nových genetických vakcín.

Zistili sme, čo si myslieť o „ vedeckom konsenze “ v kampaniach proti koronavírusu a očkovaní. Bolestnú skúsenosť toho, čo znamená postaviť sa proti „konsenzu“, zažili aj Galileo Galilei a Giordano Bruno. Dokonca aj vymenovanie Alberta Einsteina za profesora sa celé roky odkladalo, pretože, ako je známe, odporovalo konsenzu. To však neznamená, že neexistuje konsenzus o dobre preskúmaných zisteniach, ale nikto o tom nehovorí. Otázne sa to stáva až vtedy, keď na obhajobu pochybných a politicky determinovaných téz treba namiesto faktov a výsledkov výskumu použiť konsenzus.

Tvrdenie, že najmä Európa sa oteplila dvakrát rýchlejšie – presne o 2,2 stupňa, ako nedávno informoval mdr Knowledge – koluje už dlhšie a poslušne ho opakujú mainstreamové médiá. Vzhľadom na úzku vzájomnú závislosť globálnych poveternostných udalostí je toto tvrdenie absurdné a neobstojí pri žiadnom overovaní. Je to len strašenie, ktoré v súčasnosti prebieha na základe rovnakého vzoru ako pri údajne novom type korona vírusu.

Pokračujeme však s Komisiou: „ Suchá, záplavy a lesné požiare sa stali súčasťou novej reality. Hoci sú poháňané zmenou klímy, degradácia ekosystémov a oslabená odolnosť v dôsledku straty biodiverzity zrýchľujú a zosilňujú vplyv týchto udalostí ,“ povedal v utorok v parlamentnej rozprave komisár EÚ pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius.

Človek sa čuduje, prečo existujú mapy, ktoré zobrazujú 30- a 100-ročné povodne.

Opatrenia _

Komisia má teraz 12 mesiacov na prípravu implementácie a financovania opatrení . O zákone sa takpovediac rozhodlo vopred, pretože Parlament uviedol, „ že zákon by sa mal uplatňovať až vtedy, keď Komisia predloží údaje o nevyhnutných podmienkach na zabezpečenie dlhodobej potravinovej bezpečnosti a keď krajiny EÚ vyčíslia oblasť. "

To dáva Komisii voľnú ruku, aby si mohla robiť, čo chce. Vyhlásenia o tom, čo sa skutočne stane, sú zodpovedajúcim spôsobom vágne . Z veľmi všeobecných dokumentov Komisie vyberiem len tri z navrhovaných cieľov .

"Odstráňte prekážky v riekach, aby sa do roku 2030 zmenilo najmenej 25 000 kilometrov riek na voľne tečúce rieky".

Nie je celkom jasné, čo sa tým myslí. Mali by sa vodné elektrárne zbúrať, aby sa elektrina stala vzácnou a ešte drahšou, čím by sa dokončila deindustrializácia Európy?

Alebo sa plánuje vyčistenie, ako je od polovice 19. storočia známe ako regulácia riek a vodných plôch? V každom prípade to malo za následok obrovské škody a ničivé povodne. V skutočnosti sa teraz začalo s demontážou tohto „predpisu“ a dokonca boli nainštalované umelé prekážky toku.

Čokoľvek sa plánuje, vyzerá to tak, že to bude mať veľmi negatívne dôsledky pre ekonomiku a obyvateľstvo.

V poľnohospodárskych ekosystémoch zvýšenie celkovej biologickej diverzity a pozitívny vývoj u lúčnych motýľov, poľnohospodárskeho vtáctva, organického uhlíka v minerálnych orných pôdach a vysoko rozmanitých krajinných prvkov na poľnohospodárskej pôde.

V Holandsku má byť vyvlastnených 11 000 farmárov na základe predchádzajúcich nariadení EÚ obmedzujúcich produkciu dusíka, ktorý už teraz tvorí 78,03 % zemskej atmosféry. Na presadenie týchto vyvlastnení vláda dokonca nedávno vyhlásila výnimočný stav, aby zastavila protesty farmárov. EÚ a holandská vláda chcú ako prvý krok odstrániť 3000 farmárov z ich fariem a v prípade potreby ich vyvlastniť. Nasledovať budú tisíce ďalších . S cieľom presadiť tieto opatrenia sa teraz vláda uchyľuje k fašistickým metódam a na vlastné obyvateľstvo výnimočný stav!!! 

Nasleduje po Európskej komisii a jej klientoch v digitálno-finančnom komplexe. Zakladateľ Google Sergej Brin a Ventur -Capitalists investovali v Holandsku stovky miliónov eur do priemyselného chovu mäsa v Petriho miskách. Poľnohospodári sú samozrejme v ceste a musia byť eliminovaní všetkými prostriedkami.

Organizátori protestu začiatkom júla, Farmers Defence Force FDF , uviedli, že výnimočný stav je prostriedkom na potlačenie ich demokratických práv a slobody združovania.

Zároveň sa však investujú stovky miliónov do výroby laboratórneho mäsa , tlačených steakov v Holandsku a dokonca miliardy do tovární na výrobu kuracieho náhradného mäsa v USA .

Investori tiež riadia lobistické skupiny v Bruseli, ktoré píšu požadované návrhy zákonov pre Komisiu a Parlament.

Podpora ekologického poľnohospodárstva by bola najistejšou cestou k „renaturácii“ a zlepšeniu nutričnej situácie. Vo všeobecnosti sa však financuje priemyselné poľnohospodárstvo, monokultúra a genetické inžinierstvo. Presný opak renaturácie.

V lesných ekosystémoch zvýšenie celkovej biologickej diverzity a pozitívne trendy z hľadiska prepojenosti lesov, mŕtveho dreva, podielu lesov so zmiešanou vekovou štruktúrou, lesného vtáctva a zásob organického uhlíka,

Aj tu pôjde o znemožnenie aspoň čiastočného pokrytia nákladov na hospodárenie s drevom. Lesy sa obhospodarujú tisíce rokov a lesníci sa naučili myslieť aj za generácie. Ak sa s tým EÚ popasuje, budú poškodení najmä malí a strední vlastníci lesov a v konečnom dôsledku bude poškodený aj les.

protesty a odpor

Odmietnutie podvýbore a viaceré zmeny ukazujú, že odpor voči plánom Komisie je tu masívnejší ako takmer kdekoľvek inde.Poľnohospodárske združenie EÚ COPA-COGECA vyzvalo na protesty a kontrolóri „faktov“ už pracujú na ich diskreditácii .

„ Áno, farmári sú na prvom mieste, pokiaľ ide o obnovu prírody, ale nie, nemôžeme to dosiahnuť návrhom, ktorý bol predložený na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu,“ uviedla asociácia .

Farmári po proteste vyhlásili: „V stávke je veľa: tri výbory, ktoré sa pokúsili zmeniť tento text v Európskom parlamente, nedokázali nájsť uspokojivé riešenie vzhľadom na nevyváženosť textu, ktorý predložila Komisia, a na nedostatok jasne identifikovaných finančných prostriedkov. .“

Ľutovali, že spolitizácia zákona zabránila „riadnej diskusii“ o jeho obsahu, ale varovali, že „ táto iniciatíva nebude mať víťazov, ale veľa porazených v našich vidieckych oblastiach, počnúc najmenšími a najzraniteľnejšími ekonomickými štruktúrami “.

"Z tohto dôvodu tento návrh nemôžu implementovať všetci farmári od Írska po Fínsko, ktorí sú dnes prítomní v Štrasburgu, a preto by mal byť čo najskôr vrátený odosielateľovi," zdôraznili hovorcovia združenia na zhromaždení v Bruseli 11. júla . a upozornil, že „zásadne“ chybný text sa už nedá zachrániť.

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes