Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

5.10.2022 Nie je koniec - Austrália pripravuje pôdu pre povinné očkovanie proti Covid-19 (a čo v EÚ?)

VKontakte

 V austrálskom štáte Západná Austrália bol prijatý radikálny zákon, ktorý „dôstojníkom Covid-19“ umožňuje vyviesť ľudí z ich domovov a násilne očkovať proti vírusu.

V skutočnosti by si človek pomyslel, že všetkým „pandemickým“ nezmyslom je opäť koniec. Vlastne. Na celom svete sa stále viac krajín vracia k normálu a dokonca aj keď príde na kontroverzné a experimentálne vakcíny proti Covid, zdá sa, že stále viac vlád si uvedomuje, že robia viac škody ako úžitku – aj keď nie sú ochotné to oficiálne priznať. Ale nie v Austrálii.

Napríklad v štáte Západná Austrália bol nedávno schválený zákon, ktorý priznáva takzvaným „úradníkom Covid-19“ rozsiahle práva a zároveň prevažuje nad právom občanov na fyzické sebaurčenie. Minulý rok bol schválený samotný „zákon o núdzovom riadení“. Nová novela alebo doplnenie zahŕňa „oprávnenia úradníkov vo vzťahu k osobám vystaveným vírusu SARS-CoV-2“ a predstavuje ďalšiu radikalizáciu opatrení.

 

z 3.10.2022

Tento zákon uvádza:

„Kým je v platnosti vyhlásenie o COVID-19, za účelom obmedzenia šírenia vírusu SARS-CoV-2 môže oprávnený úradník COVID-19 upozorniť každú osobu, ktorá bola vystavená vírusu SARS-CoV-2, alebo nariadiť akejkoľvek skupine osôb, ktoré mohli byť vystavené vírusu, aby prijali všetky alebo niektoré z nasledujúcich opatrení:
a) zdržiavali sa v oblasti určenej komisárom počas obdobia určeného komisárom;
b) byť v karanténe pred inými osobami na dobu a primeraným spôsobom, ako určí úradník;
c) podrobiť sa postupom prevencie a kontroly infekcií v primeranom čase a primeraným spôsobom, ako určí dôstojník.

Odsek c teda umožňuje zaočkovať ľudí proti ich vôli experimentálnymi vakcínami proti Covid (aj keď to nie je výslovne uvedené) po tom, ako ich títo úradníci Covid-19 evakuovali zo svojich domovov v súlade s odsekmi a a b, odvliekli a umiestnili v karanténnych zariadeniach. Oficiálna angličtina v Austrálii je porovnateľná s oficiálnou nemčinou v našich zemepisných šírkach a umožňuje úradom konať s ďalekosiahlymi právomocami.

A vzhľadom na to, že Canberra už dlho presadzuje „stratégiu nulového Covidu“, ktorá zahŕňa rozsiahle očkovacie programy (ktoré sa ukázali ako úplne zbytočné vzhľadom na explozívne rozšírenie „Omicron“), je bezpečné predpokladať, že s novými „bivalentnými posilňovačmi“ tlak na ľudí, aby si ich spravovali, sa zodpovedajúcim spôsobom zvyšuje. „Ak to musí byť“, tiež povinne.

Z EÚ:

Prv odporúčam si otvoriť články s dôkazmi priamo z Bruselu: Tu klikni, Tu klikni, aj tu klikni - veľmi dôležité

Rakúsko ani tak neukončilo povinné očkovanie, pretože na stole majú pripravený epidemický zákon!

Nemecko už tiež má epidemický zákon, ale ešte prichádza v tom pokračovanie na dokončenie plánu celkového očkovania!!

Česká republika nezrušila pandemický zákon!! 

Dánsko už má tiež epidemický zákon na stole!!

V skutočnosti v týchto dňoch sa to pripravuje po celej EÚ, a preto politici so svojimi aktivistami sa snažia zastaviť naše občiansku petíciu. Nedajte sa odradiť. Všetky petície, ktoré boli vydané rôznymi skupinami, politikmi a podobne boli naschvál zle spracované!!

Podporte Referendum nielen proti očkovaniu: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli

Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes