Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

14.6.2023 Európske úrady chcú aby deti do 5 rokov boli očkované proti Covidu 3 dávkami injekcie

VKontakte

 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA) vyzvali krajiny EÚ, aby deťom mladším ako 5 rokov podali tri dávky vakcíny Covid prispôsobené novým omikrónovým podvariantom. Tehotné ženy a zdravotníci by tiež mali byť primárnym cieľom očkovacej kampane. Prednostne otvor tento článok - TU, TU, TU a TU!!

Zdá sa, že mnohé spoľahlivé štúdie, ktoré preukázali riziká vakcín proti Covidu, sa nedostali k európskym orgánom a správa, že pandémia sa skončila a počet prípadov Covid sa stal bezvýznamným, sa úradom EÚ – Zdravotníckym politikom nedostalo.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európska agentúra pre lieky (EMA) požiadali výrobcov, aby na jesennú očkovaciu kampaň dodali vakcínu Covid prispôsobenú podvariantu Omicron. Európske úrady vyžadujú, aby túto vakcínu dostali aj deti mladšie ako 5 rokov, ktoré by mali dostať tri dávky. Táto veková hranica je založená na epidemiologických údajoch, ktoré naznačujú, že deti staršie ako 5 rokov už boli vo veľkej miere vystavené vírusu SARS-CoV-2, či už prostredníctvom infekcie, očkovania alebo oboch, a preto si vyvinuli imunitu špecifickú pre SARS-CoV-2. odpoveď podľa predstaviteľov EMA.

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

„Jednorazová dávka readaptovanej vakcíny je indikovaná jedincom starším ako 5 rokov, ktorým sa očkovanie odporúča podľa národných smerníc. Pre deti mladšie ako 5 rokov, ktoré nikdy neboli očkované alebo ktoré už prekonali infekciu SARS-CoV-2, sa odporúča základná séria 2 alebo 3 dávok v závislosti od konkrétnej vakcíny, ktorá sa má podať. Použitie u detí a dospievajúcich sa má riadiť národnými smernicami. U jedincov s oslabenou imunitou môžu byť potrebné ďalšie dávky. Počet dávok a intervaly by mali byť prispôsobené individuálnemu pacientovi v závislosti od závažnosti ochorenia a v súlade s národnými smernicami,“ uviedla EMA vo vyhlásení.

Od očkovania v 3 mesiacoch po očkovanie v 4 mesiacoch

Podľa Európskej agentúry pre lieky umožňuje schválenie vakcín proti Covid-19 preočkovanie až tri mesiace po poslednej dávke, ak sa to považuje za potrebné.

Interval medzi dávkami sa však môže líšiť v závislosti od epidemiológie a cieľovej populácie. O dlhších intervaloch najmenej štyri mesiace možno uvažovať v očkovacích kampaniach, ak bola preukázaná vysoká ochrana pred závažným ochorením a udržiavaná najmenej štyri mesiace po posilňovacej vakcinácii, uviedla agentúra.

„Podľa úvah o verejnom zdraví, ktoré nedávno zverejnilo ECDC, by budúce jesenné očkovacie kampane mali uprednostňovať očkovanie ľudí, ktorí v dôsledku rizikových faktorov, ako sú starší dospelí (napríklad nad 60 rokov), ľudia s oslabenou imunitou, ľudia so základným ochorením, bez ohľadu na vek a tehotné ženy sú vystavené zvýšenému riziku vzniku závažných ochorení po infekcii. Zdravotnícki pracovníci by mali byť tiež považovaní za prioritu pre preočkovanie Covid-19 zdravotníckymi orgánmi. Cieľom očkovania zdravotníckych pracovníkov by bolo

Anti-Covid, ako proti chrípke

Predstavitelia Európskej agentúry pre lieky tvrdia, že vakcína proti Covidu bude sezónna ako vakcína proti chrípke a naliehajú na výrobcov, aby pravidelne upravovali zloženie vakcíny, aby národné úrady mohli vykonávať včasnú očkovaciu kampaň.

„Odporúčanie okolo apríla/mája každého roka by malo poskytnúť väčšine vývojárov dostatok času na úpravu ich výrobného procesu a zhromaždenie údajov potrebných na schválenie vakcíny do konca leta. Zdravotnícke orgány by potom mali potrebné povolenia na prípravu očkovacích kampaní, ktoré sa začnú na jeseň v závislosti od miestnej epidemiologickej situácie. Tento plán je potrebné považovať za významný, pretože je založený na súčasnej situácii a chápaní sezónnej povahy vírusu, ale môže byť revidovaný, keď sa budú hromadiť dôkazy a údaje,“ dodáva EMA.

EMA odporúča XBB vakcínu na jeseň

Podľa Európskej liekovej agentúry (EMA) by vakcíny proti Covid-19 mali pre pripravované jesenné očkovacie kampane obsahovať iba jeden komponent, a to variant XBB. Úrad odporúčanie oznámil 30. mája.
 
To zdôrazňuje, že hlavným cieľom prispôsobenia zloženia antigénu je rozšírenie imunitnej ochrany proti SARS-CoV-2 a nie zameranie sa na najnovší variant vírusu. Európe sú teraz schválené štyri bivalentné omikrónové adaptované vakcíny : dve mRNA vakcíny , ktoré okrem divokého typu vírusu obsahujú aj zložku BA.1, a dve mRNA vakcíny , ktoré obsahujú divoký typ a BA.4/5. Medzitým je XBB.1.5 dominantným korónovým variantom v Európe s takmer 90 percentami dôkazov, ako vyplýva z aktuálnej správy Európskeho zdravotníckeho úradu ECDC.sa objaví. Na druhej strane BA.1, BA.4 a BA.5 takmer úplne vymizli.
Monvalentná XBB vakcína by sa podľa odborníkov dala použiť na preočkovanie, ale aj na základné očkovanie, a to najmä u detí do štyroch či piatich rokov. Na schválenie upravených vakcín sú potrebné len údaje o výrobe a kvalite vakcín a laboratórne údaje o imunogenicite , klinické štúdie o účinnosti nie sú. Táto metóda hodnotenia, ktorá sa už používa pre variantné vakcíny mRNA, by sa mala preniesť aj na iné typy vakcín.

Ďalšie budúce úpravy sú plánované

Nie všetky očkovacie platformy sú vhodné na takúto krátkodobú zmenu v zložení antigénu, a preto nie všetci výrobcovia budú môcť dodať XBB vakcíny túto jeseň, uviedla ICMRA. Pre budúce úpravy vakcín proti Covid-19 by EMA mohla vydať odporúčania v apríli alebo máji, čo by umožnilo výrobu vakcín až do jesennej očkovacej kampane – aspoň pre väčšinu vakcín .

Na stretnutí expertov sa zúčastnili aj zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie ( WHO ). Toto už zverejnilo vyhlásenie o adaptácii vakcín proti Covid 19 18. mája . Zdôrazňuje, že vakcinačná ochrana proti infekciám SARS-CoV-2 a miernym ochoreniam klesá oveľa rýchlejšie ako ochrana proti závažným priebehom Covid-19, čo by si mohlo vyžadovať následné očkovanie. Predklinické údaje od výrobných spoločností ukázali, že kandidáti na vakcínu XBB vyvolali vyššie titre neutralizačných protilátok ako predtým schválené vakcíny proti Covid-19 .

Už sú schválené 4 vakcíny pre štandardné použitie, čo znamená, že už im nič nebude brániť v povinnom očkovaní - čítaj TU.

Pre overenie priamo z EMA: Zdroj

        Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes