Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Nová pandemická zmluva s WHO prijatá (nie podpísaná) na valnom zhromaždení WHA v máji 2023...lenže...!!
Featured

Nová pandemická zmluva s WHO prijatá (nie podpísaná) na valnom zhromaždení WHA v máji 2023...lenže...!!

VKontakte

Tri roky informujeme verejnosť, že to nikdy neskončí a bude to pokračovať v ešte horšom prevedení TOTALITY. Nikto tomu neujde! Nikto!! Môžeš si tu nadávať a písať, že kašleš na nich a podobne. A si si istý, že ti to pomôže?? Odporúčam prečítať si celý článok až do konca ,aby nevznikali hlúpe šírenie neprávd, a Váš dôvod sa konečne zapojiť do našej reálnej petície!! V Nemecku majú úspešnú petíciu, teraz aj v Rakúsku chcú referendum, a len na Slovensku nie je možné pretože verite politikom!? Všetky online petície sú len klamstvo a zavádzanie!!

 

 

WHO, nevolená globálna zdravotnícka agentúra, je chvíľu od dokončenia medzinárodnej pandemickej zmluvy/dohody a dodatkov k Medzinárodným zdravotným predpisom (2005) . Tieto dva nástroje spoločne poskytnú Svetovej zdravotníckej organizácii rozsiahle nové právomoci na boj proti dezinformáciám a zvýšenie právomocí v oblasti dohľadu . 

 Začiatky našej iniciatívy nielen proti WHO. 

Začiatkom roka 2022 sme vydali jeden zaujímavý článok o WHO TU, že WHO vyčlenila milióny na vybudovanie digitálnej brány ohľadom digitálnych očkovacích pasoch. Samozrejme, že aj v roku 2021 pred NR SR sme to povedali aj s dôkazmi, že nič nekončí a bude to ešte horšie. Nikto nám nechcel veriť, že to príde. A ono to prišlo však? Tu čítaj! Spojili sme sa aj na medzinárodnej úrovni proti WHO a to bolo rečí, že "čítaj TU". Ďalšie články aj s dokumentami - TU, TU! Ak si sa už dosmial, podpíšeš našu petíciu??

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

O tejto pandemickej zmluve s WHO vedia všetci politici už od roku 2020!!  Dôležitý článok pre Teba TU, TU a TU

 
 

 Nemôžu tvrdiť, že o ničom nevedeli! Dokonca aj výbory NR SR pre zdravotníctvo tu, pre európske záležitosti tu, zahraničný výbor NR SR tu vedia o tom!! Ďalší dôkaz nájdete v tomto článku z Rady Európy aj s hlasovaním tu čítaj!

Pandemická zmluva s WHO zabezpečí právomoci dodatkov k Medzinárodným zdravotným predpisom (2005) pre WHO a Eú. Prečo práve aj pre Eú!? 

Teraz si rozoberieme novú pandemickú dohodu a pár bodov z nej. Budete prekvapení, že SR na teraz nebude potrebovať nejaký podpis k tejto zmluve a o tom vedia všetci politici bez rozdielu!! 

BRUSEL 9. februára (Reuters) - Európska únia presadzuje globálnu dohodu zameranú na predchádzanie novým pandémiám, ktorá by mohla zahŕňať aj zákaz trhov s voľne žijúcimi zvieratami a stimuly pre krajiny, aby hlásili nové vírusy alebo varianty, uviedol pre agentúru Reuters predstaviteľ EÚ. Hovorca Charlesa Michela, predsedu Európskej rady, ktorý v novembri 2020 navrhol novú zmluvu o pandémiách, uviedol pre agentúru Reuters, že k tejto záležitosti nemá žiadne nové pripomienky. 

Medzi opatreniami, ktoré chce EÚ zahrnúť do zmluvy, je postupné odstavenie trhov s voľne žijúcimi zvieratami, uviedol predstaviteľ EÚ. Európska komisia, od ktorej sa očakáva, že bude rokovať v mene štátov EÚ, uviedla, že jej mandát ešte nebol schválený vládami EÚ a konkrétne návrhy ostatným medzinárodným vyjednávačom budú predložené neskôr.

Z novembra 2021 Európska únia (EÚ) spolu s približne 70 krajinami presadzovala dohodu o medzinárodnej právne záväznej zmluve, no medzi tými, ktorí sa zdráhajú zaviazať sa k zmluve, boli Brazília, India a Spojené štáty Zdroj

 Čítate dobre, že Eú komisia sa vo februári 2022 vyjadrila pre agentúru Reuters , že mandát ešte nebol schválený na vyjednávanie a rokovanie v mene celej Eú!! V minulom roku v októbri sme zverejnili niekoľko článkov s dôkazmi, že Brusel získal mandát na všetko, samozrejme, že do dnešných dní všetci politici o tom mlčia a zvlášť najväčší Bohovia na Slovensku z opozície a alternatívnych médií !! Nech sa páči TU, TU!! A TU máte zverejnené nové nariadenie Eú, o ktorých hlasovali slávni bojovníci z Republiky, zo Smeru, Oľano, z Slovenský Patriot, liberáli!!

My sme tvrdili, že digitálne očkovacie pasy neskončili, a že budú už na trvalo a na všetko. Samozrejme, že všetko sa potvrdilo, čo sme zverejnili pár rokov dozadu a povedali pred NR SR v roku 2021 po dobu niekoľkých mesiacov! Už Vám prešiel ten škodoradostný úsmev?? Všetko nájdete TU, TU, TUTU. A nedávno sme zverejnili článok s dôkazmi, že sme mali pravdu - TU čítaj

Teraz prejdime k novej zmluve s WHO. Hore už máte skoro všetko vysvetlené a doplníme ďalšie informácie zo zmluvy, ktoré dokazujú, že žiaden podpis pre Eú nie je potrebný a atď atď .  Testovanie na všetko, očkovanie na všetko, kontrola, financovanie, proti online správam a atď!!

Pár bodov, PDF v slovenskom jazyku je nižšie:

Možnosť 4.B
2.
Každá zmluvná strana vypracuje, posilní, zavedie, pravidelne aktualizuje a prehodnocuje komplexné multisektorové vnútroštátne opatrenia, plány a programy na prevenciu a kontrolu infekcií vrátane tých, ktoré sa zaoberajú zoonotickými chorobami a patogénmi.

Možnosť 5.A
1. Zmluvné strany, uznávajúc, že väčšina objavujúcich sa infekčných chorôb a pandémií je spôsobená zoonotickými patogénmi, sa zaväzujú v kontexte prevencie pandémie, pripravenosti, reakcie a obnovy zdravotníckych systémov podporovať a implementovať prístup jedného zdravia na národnej úrovni. a, ak je to vhodné, na regionálnej a globálnej úrovni, ktorá je koherentná, integrovaná, koordinovaná a spolupracujúca medzi všetkými príslušnými aktérmi, s uplatňovaním a v súlade s vnútroštátnym právom a existujúcimi nástrojmi a iniciatívami.

Článok 6. Pripravenosť, pripravenosť a odolnosť

d) trvalé národné a/alebo regionálne laboratórne kapacity vrátane kapacity genómového sekvenovania, ako aj analýzy a zdieľania takýchto informácií; 

g) posilnenie laboratórií verejného zdravia a diagnostických kapacít a národných, regionálnych a globálnych sietí prostredníctvom uplatňovania noriem a protokolov na prevenciu a kontrolu infekcií a biologickú bezpečnosť a biologickú bezpečnosť laboratórií verejného zdravia

Článok 7. Pracovná sila v zdravotníctve a starostlivosti

c) posilniť úsilie o riešenie bezpečnosti pracovnej sily v oblasti zdravia a starostlivosti, a to aj zabezpečením priaznivého prostredia pre pracovníkov v oblasti zdravotníctva a starostlivosti v prvej línii a prioritu prístup k produktom súvisiacim s pandémiou počas pandémie, minimalizácia prerušení poskytovania kvalitných základných zdravotníckych služieb a ochrana zdravotníckych a opatrovateľských pracovníkov pred násilím a zastrašovaním počas vykonávania pandémie, reakcie a obnovy; a
d) zaviesť a udržiavať efektívne systémy plánovania pracovnej sily na efektívne a efektívne nasadenie vyškolených zdravotníckych pracovníkov počas pandémie. (naša poznámka: tento bod jasne nasvedčuje, že čo sa bude diať (očkovanie), a keďže v SR máme na to už aj dokonalé zákony o ochrane zdravotného personálu, zdravotný personál v školách z roku 2018, vojakov uliciach už schválených ešte v októbri 2019 "(treba sa spýtať na to redaktorky Slovan Tv M. Šimkovičovej, že ako sa jej o tom hlasovalo, inak vtedy všetci hlasovali ZA a ĽSNS sa iba zdržali hlasovania!!)", policajti ťa odvedú na očkovanie a atď, atď)

Článok 8. Monitorovanie pripravenosti a funkčné preskúmania
1. Každá zmluvná strana v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a kontextom vykonáva pravidelné a systematické hodnotenia s cieľom identifikovať medzery v kapacite a vypracovať a implementovať komplexné, inkluzívne, viacodvetvové, financované národné plány a stratégie na prevenciu pandémií, pripravenosť, reakciu a zdravotné systémy. obnovy na základe príslušných nástrojov vyvinutých WHO v partnerstve s príslušnými organizáciami. (naša poznámka: digitálne očkovacie, monitorovacie pasy)

U tohto článku sa zastavíme, a vy ostatní poriadne čítať!!

(naša poznámka: regionálna organizácia hospodárskej integrácie - je Európska únia a tá získala mandát vyjednávať, podpisovať, prijímať a použiť aj za SR!! Čítaj TU, TU, TU)

Síce píše, že: Článok 35. Podpis
WHO CA+ bude otvorená na podpis všetkým členom Svetovej zdravotníckej organizácie, všetkým štátom, ktoré nie sú členmi Svetovej zdravotníckej organizácie, ale sú členmi Organizácie Spojených národov, a organizáciám regionálnej hospodárskej integrácie v sídle Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve, bezprostredne po jeho prijatí Svetovým zdravotníckym zhromaždením na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení od XX. mája 2024 do XX júla 2024 a potom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od XX. augusta 2024 do XX novembra 2024.

Článok 37. Nadobudnutie účinnosti
1. WHO CA+ nadobudne platnosť tridsiaty deň po dátume uloženia tridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení, formálnom potvrdení alebo pristúpení u depozitára.

3. Pre každú organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá uloží listinu o formálnom potvrdení alebo
listinu o pristúpení po splnení podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku na nadobudnutie platnosti, WHO CA+ nadobudne platnosť tridsiaty deň po dátume o uložení svojej listiny o formálnom potvrdení alebo o pristúpení.
4. Na účely tohto článku sa žiadna listina uložená organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie nebude
počítať ako dodatočná k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie regionálnej hospodárskej integrácie.                     

ALE!!!!!

Článok 38. Predbežné uplatňovanie
Pred nadobudnutím účinnosti WHO CA+ sa môže dočasne, úplne alebo čiastočne, uplatňovať

1. štát alebo regionálna organizácia hospodárskej integrácie, ktorá súhlasí s jej predbežným uplatňovaním tak, že to písomne oznámi depozitárovi pri podpise alebo uložení svojej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení, formálnom potvrdení alebo pristúpení. Takéto predbežné uplatňovanie nadobudne účinnosť odo dňa prijatia oznámenia depozitárom.
2. Predbežné uplatňovanie štátom alebo organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie sa skončí po
nadobudnutí platnosti CA+ WHO pre tento štát alebo organizáciu regionálnej hospodárskej integrácie alebo po písomnom oznámení tohto štátu alebo organizácie regionálnej hospodárskej integrácie depozitárovi o svojom zámere ukončiť jeho predbežného uplatňovania.

Takže Brusel môže použiť túto dohodu už túto jeseň, a nemusí čakať na podpis v máji 2024!!! Nie nadarmo spustili znova digitálne očkovacie pasy a EMA už schvaľuje novú vakcínu XBB aj pre deti s troma dávkami po celej Eú!! Ver tomu, že to nebude na dobrovoľnej báze. Aj o tom máme dokumenty!!

Vo zmluve sa ďalej uvádza o OneHealth(jedno zdravie) čítaj TU, TU, potom boj proti dezinformáciám, pričom WHO len včera prehlásilo, že anuluje všetky správy o dezinformáciách ohľadom covidu 19!! Takže od 25.8.2023 vymažú všetko a každému hoci je to pravda!! 

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes