Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

„Klimatická politika“ EÚ s kladivom: Takto vyzerajú súčasné klimatické zákony

„Klimatická politika“ EÚ s kladivom: Takto vyzerajú súčasné klimatické zákony

VKontakte

 Na to, aby sme sa k téme „klímy“ skutočne mohli vyjadriť, nebude stačiť jednoducho odmietnuť všetky excesy, ktoré nám cez politiku prídu do cesty. Najprv sa musíte pozrieť na právny základ: o čom EÚ s politikmi rozhodli nad našimi hlavami, čo z toho už na Slovensku platí a treba to implementovať. Teraz, keď bola agenda dokonale zorganizovaná zosúladením systémových médií, niet žiadnej (hlasnej) námietky. Zvlášť madam Laššaková, ktorá ide kandidovať za europoslankyňu a sa snaží poučovať verejnosť vlastnou neznalosťou o fungovaní práva z Bruselu !! Samozrejme, že aj ďalší protagonisti ako je súdruh Rudolf Huliak !!

Riešenie je dole pod článkom. 

Po prvé – čo je nariadenie EÚ?

Čo sú smernice EÚ?

 • Smernice EÚ sú súčasťou sekundárneho práva EÚ. Preto ich prijímajú inštitúcie EÚ na základe zmlúv. Členské štáty EÚ ich potom implementujú do vnútroštátneho práva.
 • Smernice sa však líšia od nariadení alebo rozhodnutí v týchto smeroch:
  Na rozdiel od nariadení, ktoré platia okamžite po nadobudnutí účinnosti v členských štátoch, smernice nie sú v členských štátoch okamžite platné. štátov. Najprv ich musia jednotlivé členské štáty implementovať do vnútroštátneho práva.
 • Na rozdiel od rezolúcií majú usmernenia všeobecnú platnosť.

Od roku 2021 sa objavila záplava nových smerníc a nariadení – na úrovni EÚ:
NARIADENIE (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021 („Európske klimatické právo“) , ktoré boli prijaté ešte v roku 2013 a v ďalších rokoch ako v roku 2017 a 2018 v Rade Eú, do platnosti prišli po roku 2020 !!

Hlasovanie si môžete overiť tu: Kompletné hlasovanie z Rady Eú a z Eú parlamentu

Toto nariadenie (európske klimatické právo) má tieto dôvody:

 • Klimatické zmeny sú „existenčnou hrozbou“!
 • „Je potrebné riešiť rastúce hrozby pre zdravie spôsobené klimatickými zmenami, ako sú častejšie a silnejšie vlny horúčav, požiare a záplavy, ohrozenie potravinovej a vodnej bezpečnosti a potravinovej bezpečnosti a vznik a šírenie infekčných chorôb.

Odôvodnenie EÚ na vydanie nariadenia sa vymyká akejkoľvek kontrole reality. Pretože nedochádza k nárastu extrémnych prejavov počasia, počet úmrtí na extrémne počasie a infekčné choroby už 100 rokov klesá!

Tým by sa v skutočnosti odstránil základ pre toto „nariadenie 2021/1119“. Ale rozprávanie o klimatickej katastrofe súvisiacej s CO2 pretrváva – nanešťastie sa nikto nezastáva ľudí v EÚ.

Plány do roku 2050

To znamená, že plán pre všetky krajiny EÚ je: „klimatická neutralita“ & Čistá nula do roku 2050. To znamená:

 • Do roku 2050 by sa malo vypúšťať len toľko „skleníkových plynov“, koľko sa ich zachytí (emisie/rok = zachytávanie/rok)
 • Emisie: predovšetkým CO2 zo spaľovania ropy, plynu a uhlia; ale aj metán, oxid dusný a fluórované plyny (ekvivalenty CO2)
 • Sekvestrácia CO2: prostredníctvom pestovania lesov, technológií zachytávania a ukladania CO2 (CCS).
 • Dôsledok: Zhruba o 90 % menej fosílnych palív do roku 2050

Pre štáty EÚ: NARIADENIE (EÚ) 2023/857 z 19. apríla 2023 stanovujúce záväzné národné ročné ciele na zníženie emisií skleníkových plynov

 • Národné ciele zníženia emisií (2005 až 2030)
 • Implementácia je pre štáty povinná
 • Ciele zníženia sa v apríli 2023 opäť výrazne sprísnili
 • NEOvplyvňuje spoločnosti EH (EH = obchodovanie s emisiami)
 
„Staré redukčné ciele“ vľavo vs. „aktuálne platné redukčné ciele“ vpravo.

Ako môžete vidieť z tejto tabuľky, ciele zníženia na rok 2021 sa opäť výrazne zvýšili. To vytvára nebezpečenstvo/situáciu/realitu migrácie priemyslu a obchodu:

Čo s tým EÚ robí?

 • Stále sa plánuje 100 % bezplatné prideľovanie emisných práv pre odvetvia, v ktorých existuje riziko presunu emisií CO2 do krajín bez obchodovania s emisiami.
 • CBAM – mechanizmus cezhraničnej úpravy: daň z CO2 na dovážaný tovar (napr. oceľ z Číny)

Výhľad a hodnotenie autorov:

 • Nereálne požiadavky EÚ
 • Mnohé štáty EÚ to jednoducho nezavedú
 • Masívny tlak byrokracie EÚ na národné štáty
 • Približne 5 % svetovej populácie žije v EÚ – inými slovami: 95 % ľudí sa nezúčastňuje
 • Riziko: Prílišné zameranie sa na CO2 vedie k tomu, že sa nerealizujú rozumné opatrenia na ochranu životného prostredia

Ukážka SMERNICE (EÚ) 2022/2464,

Toto usmernenie zo 14. decembra 2022 týkajúce sa podávania správ o udržateľnosti podnikov (=CSRD) sa týka nielen veľkých spoločností/korporácií, ale aj mnohých malých a stredných podnikov, ale viac o tom už čoskoro! Táto téma bude prezentovaná v nasledujúcom článku „Klimatická politika“ EÚ s kladivom – 2. časť – spoločnosti EÚ.

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes