Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Zdravotné predpisy WHO: Komisia EÚ rokuje o Slovensku !
Featured

Zdravotné predpisy WHO: Komisia EÚ rokuje o Slovensku !

VKontakte

 Zhrnutie o mandáte pre Brusel ohľadom MZP a zmluvy s WHO. Do mája 2024 77. Svetové zdravotnícke zhromaždenie prijme nielen novú nadnárodnú pandemickú zmluvu WHO, ale aj reformu Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP). NR SR a vláda SR ponecháva zastupovanie slovenských záujmov na komisiu EÚ, lenže toto všetko sa môže udiať ešte pred májom 2024 - otvor si články tu a tu !! 

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus by sa vo veľmi krátkom čase mohol stať najmocnejším mužom na svete, obávajú sa kritici plánovanej pandemickej zmluvy a reformy medzinárodných zdravotných predpisov. Slovensko na súčasných rokovaniach zastupuje Európska komisia, keďže mandát jej pridelili aj Slovenskí Europoslanci - v októbri 2022 a ešte v roku 2021 "(spoločne s vládou SR a NR SR, viac tu a tu (skús si vypočuť hlasovanie tu) )". 

Na medzinárodných rokovaniach „Pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov“ (WGIHR) pri Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) nemá Slovenská republika pri stole vlastný hlas. Vláda SR a NR SR prenechali svoje zastupovanie záujmov Európskej komisii. Vyplýva to aj z odpovede Spolkového ministerstva zdravotníctva (BMG) na žiadosť poslanca AfD Dr. Rainer Rothfuß upozorňuje:

Mandát na rokovania o zmenách a doplneniach Medzinárodných zdravotných predpisov (MZP) bol prenesený na Európsku komisiu. Európska únia (EÚ) spolupracovala so všetkými členskými štátmi na vývoji a prezentovaní vlastných navrhovaných zmien.“ ( PDF )

Sabine Dittmar (SPD), parlamentná štátna tajomníčka na federálnom ministerstve zdravotníctva a autorka týchto riadkov, odkázala Rothfußa na návrhy na reformu MZP v súlade s rozhodnutím WHO WHA75(9) , ktoré predložila Komisia EÚ podľa predsedníctvo ČR v pracovnej skupine . Možno ich nájsť ako dokument PDF na webovej stránke „Delegácie Európskej únie pri OSN a iných medzinárodných organizáciách v Ženeve“ alebo v kompilácii všetkých návrhov zmien IHR, ktoré boli doteraz na globálnej úrovni predložené ( PDF ).

IHR: Viac údajov, viac právomocí pre WHO

Podľa sprievodného listu českého ministerstva zdravotníctva bolo o mnohých požiadavkách EÚ na zmenu rozhodnuté už 30. septembra 2022. Ich hlavným cieľom je samozrejme umožniť ešte väčšiu výmenu informácií a údajov medzi WHO a jej členskými štátmi a udeliť generálnemu riaditeľovi WHO ešte viac právomocí. Najmä pokiaľ ide o „zaobchádzanie s neznámymi patogénmi“ (článok 3, Zásady).

„Kompilácia navrhovaných zmien podľa jednotlivých článkov“ zo sekretariátu WHO ( PDF ) ukazuje, ako by mohli vyzerať nové Medzinárodné zdravotné predpisy ako celok. „Viac ako 300 navrhovaných zmien a doplnení 33 zo 66 článkov MZP a 5 z jeho 9 príloh, ako aj 6 nových článkov a 2 nové prílohy“ už predložilo 196 „štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MZP“, podľa webová stránka pracovnej skupiny WGIHR . Očakáva sa preto, že skupina sa stretne ešte trikrát, kým zverejní svoj dokument o reforme IHR na posúdenie do 77. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia v máji 2024.

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

 

 

Plán reformy medzinárodných zdravotných predpisov:

  • 14. – 18. júla 2023: Štvrté zasadnutie pracovnej skupiny pre zmeny a doplnenia medzinárodných zdravotných predpisov (2005) (WGIHR)
  • 2. – 6. októbra 2023: Piate zasadnutie WGIHR
  • 7. – 8. decembra 2023: šieste zasadnutie WGIHR a 4. – 6. decembra 2023 o Pandemickej zmluve
  • Zasadnutia ohľadom Pandemickej zmluvy nájdete tu

Pandemická zmluva WHO: „právne záväzná“ pre členské štáty podľa EÚ

Európska komisia sa v mene svojich členských štátov stará nielen o reformu Medzinárodného zdravotného poriadku, ale je zaviazaná aj k novej nadnárodnej pandemickej zmluve WHO (predbežný stav bol k 1. februáru 2023: PDF ),ďalšie informácie nájdete tu

Na tento účel bol na mimoriadnom stretnutí WHO v decembri 2021 zriadený „ Medzivládny vyjednávací orgán“ všetkých členských krajín WHO . „Komisia rokuje o dohode v mene EÚ o záležitostiach v kompetencii Únie na základe rokovacích smerníc Rady,“ uvádza sa na webovej stránke Rady Európskej únie . Podľa WHO je návrh tiež stále vo fáze vývoja, lenže tento týždeň už predstavili - viac v tomto článku

Nápad na nový „nástroj“ na boj proti globálnym pandémiám sa mimochodom zrodil počas „Parížskeho mierového fóra“ v novembri 2020 na pozadí koronakrízy. S nápadom prišiel Charles Michel, predseda Európskej rady.

„Konečné rozhodnutie o prijatí nástroja je na členských štátoch WHO,“ uvádza sa na webovej stránke Rady Európskej únie . "Po odsúhlasení bude nástroj právne záväzný a bude zakotvený v ústave WHO."

Príklad Bundestag hovorí áno viac peňazí a moci pre WHO

Hoci hlas Nemecka o reforme IHR a zmluve o pandémii WHO je vypočutý iba počas prípravnej fázy prostredníctvom Komisie EÚ v medzinárodnej pracovnej skupine alebo prostredníctvom „Medzivládneho vyjednávacieho orgánu“ o zmluve o pandémii, Bundestag rozhodol väčšinou 12. mája , 2023 , vo všeobecnosti dať WHO viac peňazí a predovšetkým viac moci. Len tri dni predtým predložili tri frakcie semaforov zodpovedajúci návrh uznesenia ( dokument BT 20/6712 ). Píše sa tam okrem iného:

EÚ vo svojej globálnej zdravotnej stratégii jasne stavia agentúru OSN do centra akéhokoľvek nového globálneho zdravotného poriadku . […] Je potrebné, aby dva procesy medzinárodnej regulácie riadenia pandémie zohľadňovali a posilňovali vedúcu úlohu WHO v prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu. Prebiehajúce rokovania o pandemickej dohode alebo nástroji v rámci WHO a reforma MZP by mohli pomôcť zlepšiť asertivitu a nezávislosť WHO v prípade zdravotnej krízy . […] WHO [musí] byť schopná zohrávať vedúcu a koordinačnú úlohu, ako sa predpokladá aj v Globálnom akčnom pláne pre zdravý život a blaho pre všetkých, SDG 3 GAP . "To si však vyžaduje ochotu globálnych zainteresovaných strán v oblasti zdravia uznať jasnú vedúcu úlohu organizácie a členských štátov uprednostniť multilaterálny prístup ku globálnym a regionálnym zdravotným problémom."(Dôraz Oz Dôstojnosť Slovenska)

Vzdanie sa suverenity v otázkach zdravia?

Najmä plánovaná pandemická zmluva WHO naráža na veľký medzinárodný odpor. Existuje všeobecná obava, že suverenita národných štátov sa vzdá v prospech ďalekosiahlych právomocí pre WHO, najmä pre jej šéfa Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa: Ak by „nástroj“ skutočne prijali a ratifikovali členské štáty, Ghebreyesus by mal napríklad jediné slovo, keď prišlo k jej vyhláseniu pandémie a jej ukončeniu.

Vedecká iniciatíva Zdravie pre Rakúsko e. V., sieť zdravotníckych pracovníkov, to vo verejnom ohnivom liste politikom, súdom a médiám zhŕňa takto :

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) plánuje uzavrieť dohodu o „globálnej pripravenosti na pandémiu“. Projekt je mimoriadne nebezpečný. Táto dohoda má umožniť WHO, aby už nevydávala odporúčania pre vlády členských krajín, ako to robila predtým, ale radšej prijímala rozhodnutia, ktoré sa považujú za zákony a mali by byť dokonca nad rámec našej ústavy. „Dohoda o pripravenosti na pandémiu“ by znamenala obídenie všetkých demokratických inštitúcií, pretože samotná WHO nie je demokraticky legitimizovaná.

Možnosť odhlásenia stále existuje

Príklad tiež Walter Feichtinger z rakúskej antidezinformačnej platformy „Mimikama.org“ zaháňa, že by sa generálny riaditeľ WHO Ghebreyesus mohol stať svetovým diktátorom, do sféry konšpiračných teórií. Jeho dôkazy: 17. mája 2022 sám Ghebreyesus povedal, že WHO je „vyjadrením suverenity členských štátov“ a „presne tým, čo od nej suverénnych 194 členských štátov očakáva“. 

Okrem toho „články 20 a 22“ [ústavy WHO] stanovujú, že rozhodnutia WHO nenadobudnú platnosť pre tie členské krajiny, ktoré včas oznámili svoje odmietnutie alebo výhrady. „Každý členský štát má možnosť odstúpiť,“. Otvor si tento článok: Otvorený list - TERMÍN NA ZAMIETNUTIE POZMEŇOVANIA MEDZINÁRODNÝCH PREDPISOV JE 1. DECEMBER 2023

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes