Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

01.6..2022 Bolsonaro: Brazília nikdy nepodpíše dohodu WHO o pandémii

VKontakte

Viackrát sme Vás informovali, že aj Oz Dôstojnosť odmieta takúto zmluvu, a spustili sme petíciu za vyhlásenie Referenda: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

Pred nedávnom aj Africké únia prehlásila: https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/419-25-5-2022-afrika-je-proti-pandemickej-zmluve-ktoru-ma-who-v-umysle-schvalit-na-navrh-spojenych-statov

O tomto sme už informovali ešte v marci 2022 aj tu:https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/376-12-3-2022-prichadza-globalna-kontrola-stavu-ockovania-who-planuje-jednotne-digitalne-osvedcenia-o-ockovani-a-pandemicka-zmluva

A teraz sa pridáva aj samotná Brazília! 

Kontroverznú dohodu WHO o pandémii, ktorá by globálnej organizácii kúpenej Billom Gatesom a Big Pharma poskytla komplexné práva v „časoch pandémie“, brazílsky prezident Jair Bolsonaro ostro odmieta. Pohrozil tiež odchodom z WHO.

Brazílsky konzervatívny prezident Jair Bolsonaro sa v posledných dvoch rokoch často ocitol v krížovej paľbe kritiky, pretože nechcel podporiť katastrofálnu politiku blokovania, ktorú požaduje WHO. Aj dnes uráža západných politikov, pretože stavia blaho svojej krajiny pred ideologicky motivované sankcie proti Rusku a nezúčastňuje sa na nich. 

Podporte nás. Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

To však nie je všetko. Teraz sa stavia aj proti globálnym elitám a Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO), ktorá je teraz považovaná za nástroj Billa Gatesa a Big Pharma.

"Pred časom sme vás už o tom informovali na našom blogu (fb - Dostojneslovensko.eu)"

Šéf WHO propaguje knihu Billa Gatesa o „ďalšej pandémii“

Malá láskavosť pre najdôležitejšieho darcu? Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pózoval na Twitteri 15. apríla s najnovšou knihou Billa Gatesa Ako zabrániť ďalšej pandémii a pôsobil ako propagačný influencer.

Ďakujeme @BillGates za zaslanie kópie vašej novej knihy. Plne súhlasím s tým, že musíme konať podľa lekcií #COVID19 a inovovať, aby sme mohli poskytovať rýchle a spravodlivé riešenia zdravotnej starostlivosti, aby sme zabránili ďalšej pandémii. @gatesfoundation

 Bild

Skutočnosť, že WHO nie je nezávislou organizáciou, ktorá má na mysli blaho svetoobčanov, by mala byť každému racionálne uvažujúcemu človeku jasná minimálne od krízy Covid. WHO je notoricky veľmi závislá na financovaní od Nadácie Billa a Melindy Gatesových , čo dáva Billovi Gatesovi, ktorý má zjavne osobné záujmy vďaka svojim investíciám do zdravotníctva, no nie je odborníkom na medicínu, veľkú moc a vplyv. Globálne právomoci WHO sa majú tiež zvýšiť: v rámci „ Pandemickej zmluvy„Plánuje sa, že „opatrenia“ predpísané demokraticky nelegitímnou organizáciou môžu v budúcnosti dokonca prevrátiť ústavy členských štátov – a to všetko pod zámienkou „boja proti pandémii“. To teší nielen šéfa WHO, ale určite aj darcu, na ktorého tóny tancuje.

„Brazília sa nepripojí k [pandemickej dohode WHO]. Brazília je autonómna,“ vysvetlil Bolsonaro. "Už som hovoril s naším kabinetom pre zahraničné vzťahy a ak bude tento návrh prijatý, nebude to z Brazílie," pokračoval a naznačil, že Brazília by mohla kvôli dohode o pandémii opustiť WHO. Pretože táto dohoda je široko kritizovaná za podkopávanie ústav jednotlivých štátov.

Bolsonaro potom zopakoval svoj záväzok dodržiavať občianske slobody uprostred globálneho tlaku na obmedzenia v krajine. „Okrem toho som bol jediný štátnik, ktorý sa nedržal zásady blokovania. Povedal som, že sa musíme postarať o starších ľudí a ľudí s komorbiditami, a dnes štúdie mimo Brazílie ukazujú, že som mal pravdu.“ Potom kritizoval politiku blokovania: „ A hádajte, ktorý štát je v Brazílii najviac izolovaný? Sao Paulo. Ktorý štát mal najviac úmrtí na obyvateľa? Sao Paulo. To je znak, že som mal pravdu."

 

Zatiaľ čo mnohé krajiny už naznačili svoju ochotu podpísať Zmluvu o pandémii WHO, rastúci počet politikov na celom svete si túto zmluvu všimol a sú proti nej. Medzi týchto politikov patrí europoslankyňa Christine Andersonová, ktorá ako prvá zazvonila na poplach, a kanadská poslankyňa Leslyn Lewisová, ktorá vytrvalo tvrdí, že pandemická zmluva bude mať zničujúce dôsledky pre národnú zdravotnú suverenitu.

„Keď sa 190 krajín spojí, aby vytvorili rámec pre zmluvu a pracovali na dohode, a už sa stretli dvakrát, v decembri a marci, potom to nie je teória, ale fakt. A toto je niečo, čo sa skutočne deje. WHO navrhuje globálnu dohodu o pandémii, ktorá obmedzí schopnosť suverénneho národa stanoviť veci ako: B. kedy budú zatvorené hranice a aké ochranné prostriedky sa používajú, “ povedala Lewis moderátorke CBC Vassy Kapelos, ktorá tu Lewis kritizovala.

 

"Môžete poskytnúť vetu alebo dokument, ktorý to hovorí?" spýtal sa moderátor, možno ani nevedel, že WHO na svojej vlastnej webovej stránke (1) informuje o svojom pláne implementovať zmluvu do roku 2024. Právnik Lewis odpovedal: „Uviedli ste, že ide o celosvetovú pandemickú dohodu. Musíme si dávať pozor na to, čo podpisujeme a na čo dávame súhlas.“

Európska komisia (2) už medzitým potvrdila, že nemá záujem na zachovaní demokracie v Európskej únii a podporuje túto kontroverznú pandemickú dohodu. Pretože zatiaľ čo prezident Bolsonaro je oddaný svojmu ľudu, politici v Európe majú zjavne iné priority.

(1) 1 December 2021 Svetové zdravotnícke zhromaždenie súhlasí so spustením procesu rozvoja historickej globálnej dohody o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu

WHO | World Health Organization

V konsenzuálnom rozhodnutí zameranom na ochranu sveta pred budúcimi krízami infekčných chorôb sa dnes Svetové zdravotnícke zhromaždenie dohodlo na začatí globálneho procesu s cieľom navrhnúť a vyjednať dohovor, dohodu alebo iný medzinárodný nástroj podľa Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie na posilnenie prevencie pandémie. pripravenosť a odozva.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generálny riaditeľ WHO, uviedol, že rozhodnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia je svojou povahou historické, životne dôležité pre jeho poslanie a predstavuje príležitosť raz za generáciu posilniť globálnu architektúru zdravia na ochranu a podporu blaho všetkých ľudí.

„Pandémia COVID-19 objasnila mnohé nedostatky v globálnom systéme ochrany ľudí pred pandémiami: najzraniteľnejších ľudí, ktorí sú bez vakcín; zdravotnícki pracovníci bez potrebného vybavenia na výkon svojej život zachraňujúcej práce; a prístupy „najskôr ja“, ktoré brzdia globálnu solidaritu potrebnú na riešenie globálnej hrozby,“ povedal Dr Tedros.

"Ale zároveň sme videli inšpiratívne demonštrácie vedeckej a politickej spolupráce, od rýchleho vývoja vakcín až po dnešný záväzok krajín vyjednať globálnu dohodu, ktorá pomôže udržať budúce generácie bezpečnejšie pred dopadmi pandémií."

Zdravotné zhromaždenie sa stretlo na mimoriadnom zasadnutí, druhom od založenia WHO v roku 1948, a prijalo jediné rozhodnutie s názvom: „Svet spolu“. Rozhodnutím zhromaždenia sa zriaďuje medzivládny vyjednávací orgán (INB), ktorý má navrhnúť a prerokovať dohovor WHO, dohodu alebo iný medzinárodný nástroj o prevencii, pripravenosti a reakcii na pandémiu s cieľom prijatia podľa článku 19 ústavy WHO alebo iného ustanovenia ústavy, ak to INB považuje za vhodné.

Článok 19 ústavy WHO poskytuje Svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu právomoc prijímať dohovory alebo dohody o akejkoľvek záležitosti v kompetencii WHO. Jediným nástrojom doteraz ustanoveným podľa článku 19 je Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku, ktorý od nadobudnutia platnosti v roku 2005 významne a rýchlo prispel k ochrane ľudí pred tabakom.

Podľa dnes prijatého rozhodnutia INB zvolá svoje prvé zasadnutie do 1. marca 2022 (aby sa dohodlo na spôsoboch práce a harmonogramoch) a druhé do 1. augusta 2022 (na prerokovanie pokroku na pracovnom návrhu). Bude tiež organizovať verejné vypočutia, aby informovala o svojich rokovaniach; predložiť správu o pokroku na 76. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2023; a predloží svoj výsledok na posúdenie 77. svetovému zdravotníckemu zhromaždeniu v roku 2024.

Prostredníctvom tohto rozhodnutia Svetové zdravotnícke zhromaždenie tiež požiadalo generálneho riaditeľa WHO, aby zvolal zasadnutia INB a podporil jej prácu, a to aj uľahčením účasti iných systémových orgánov Organizácie Spojených národov, neštátnych subjektov a iných relevantných zainteresovaných strán v tomto procese. v rozsahu, o ktorom rozhodne INB. Zdroj: who.int

(2) (Aj o tomto sme Vás informovali) Zmluva o pandémii WHO: Komisia EÚ potvrdzuje: Žiadny záujem o zachovanie demokracie.

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to/407-12-5-2022-stop-zmluve-o-pandemiach-s-who

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-to

Plánovaná „pandemická zmluva“ WHO, ktorej cieľom je v konečnom dôsledku preniesť vládnu moc na demokraticky nelegitímnu Svetovú zdravotnícku organizáciu v prípade „mimoriadnej situácie“, akou je kríza Covid, je naďalej predmetom ostrej kritiky. Christine Anderson (AfD) je poslankyňou Európskeho parlamentu a dlhodobo bojuje za ochranu základných práv a slobôd občanov. Nedávno zaslala Európskej komisii písomnú žiadosť, v ktorej jej dala možnosť vyvrátiť „konšpiračné teórie“ o progresívnej dedemokratizácii. Komisia však o to nemá záujem.

Andersonová sa 8. mája obrátila na občanov prostredníctvom video správy , v ktorej načrtla svoju požiadavku a odpoveď Európskej komisie . Pýtala sa, do akej miery komisia dbá na to, aby boli zachované princípy ľudového vládnutia a politickej zodpovednosti volených zástupcov a aby občania nepodliehali svojvôli nevoleného orgánu, čo by podporovalo stále narastajúcu dedemokratickosť.

Odpoveď možno podľa Andersonovej zhrnúť veľmi stručne: Vôbec nie.

Vo svojej odpovedi sa Komisia vôbec nezmieňuje o občanoch ani o zásadách ľudového poriadku. Nevyužila príležitosť povedať, že demokratické rozhodovacie procesy sú rešpektované alebo že občania EÚ a ich záujmy sú pre Komisiu mimoriadne dôležité.

V poslednej vete odpovede bol Anderson informovaný, že Európska komisia zabezpečí, aby bola zaručená spolupráca s „príslušnými zainteresovanými stranami“ pri práci na príprave novej zmluvy. Kto sú však tieto „relevantné zainteresované strany“? To zostáva otvorené. Nemalo by sa tým rozumieť občan – inak by sa to podľa Andersona zaručene zdôraznilo. Veď aj tak sa dali vyvrátiť údajné „konšpiračné teórie“ o zrušení demokratických princípov. Ale to ste nechceli (alebo nemohli) urobiť.

Pozrite si video Christine Anderson tu:

 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: © OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Ak sa vám páči naša práca....podporte nás. Nie sme financovaní a nedostávame žiadne granty od štátu a ani od politických strán či hnutí - čo je pre nás tiež veľmi dôležité z hľadiska zachovania našej nezávislosti. Všetko iba z vlastných zdrojov. Vopred ďakujeme za vašu podporu a priazeň

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami: reprt24, mpr21, epoch, lanchet.......
 

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates