Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

4.3.2023 WHO presadzuje trvalé celosvetové očkovacie pasy

VKontakte

Ako jediní poukazujeme skutočnosti, ktoré sa schvaľujú v tichosti a pod rúškom akože hádok medzi politikmi a v rôznych médií počnúc aj alternatívnych, rôznych akože protestov, pochodov a podobne - ktoré sú v skutočnosti politicky riadené. Je zaujímavé , že nikto o tom neinformuje , okrem nás Oz Dôstojnosť Slovenska kde proti tomu robíme aj kroky, informujeme priamymi dôkazmi z Bruselu , WHO , OSN .... . Alternatívne média nás nechcú pustiť , ale zato majú rečí až až , že akí sú. 

Digitálna globálna identifikácia je jedným z cieľov WHO a jej finančníkov. Prvýkrát to bolo zavedené s pandémiou Corona takpovediac na skúšku, ale očkovací preukaz už nie je relevantný. Digitálne ID je však nevyhnutným predpokladom pre množstvo ďalších projektov, ako je osobný rozpočet na CO2, všetky druhy dopravných obmedzení na záchranu klímy, peniaze digitálnej centrálnej banky a samozrejme pre pokračujúce globálne očkovacie kampane s úplne novými prípravkami mRNA proti všetkým druhom vírusov a chorôb!!

WHO preto načrtla svoje plány na globálne očkovacie pasy v sérii navrhovaných zmien Medzinárodných zdravotných predpisov ( IHR ) – právne záväzného nástroja, ktorý ukladá rôzne podmienky pre 196 krajín, keď WHO rozhodnutím generálneho riaditeľa opäť vyhlási zdravotnú pohotovosť. . Dokonca sa s tým vôbec nebáli ísť von ešte začiatkom minulého roka "TU čítaj" kde WHO vyčlenila veľké milióny na vybudovanie brány. A ďalšie články s dôkazmi "tu , tu , tu , tu , tuplán očkovacieho digitálneho preukazu Eú v roku 2018 , a ďalšie články nájdete tu . Ešte tento dôležitý článok, že čo schválili začiatkom októbra 2022 - tu

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

Keďže vlády na celom svete postupne rušia svoje programy imunizačných pasov, nevolená Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pokúša, aby bola táto technika sledovania z éry Covid trvalá a globálna.

WHO načrtla svoje plány na globálne imunizačné pasy v sérii navrhovaných zmien IHR – právne záväzného nástroja, ktorý ukladá rôzne podmienky pre 196 krajín, keď WHO vyhlasuje určité typy zdravotných núdzových situácií.

Snahy o novelizáciu MZP sa začali v januári minulého roka, keď Bidenova administratíva v tichosti presadzovala zásadné zmeny Od tohto prvého podnetu ostatné členské štáty navrhli svoje vlastné zmeny a doplnenia, čím sa celkový počet navrhovaných zmien a doplnení zvýšil na 307.

Navrhované zmeny dávajú WHO nové právomoci vyhlasovať „potenciálne“ zdravotné núdzové situácie a vyžadujú, aby členské štáty uznali WHO za „ rozhodujúci orgán“ v prípade núdzových zdravotných situácií. Tiež podrobne uvádzajú, ako WHO zamýšľa využiť svoje nové právomoci na presadzovanie globálnych imunizačných pasov, keď vyhlási „potenciálne alebo skutočné“ zdravotné núdzové situácie.

Aktuálna verzia MZP už umožňuje WHO vydávať odporúčania týkajúce sa „overenia očkovania“, „povinného očkovania“ a „sledovania kontaktov s podozrivými alebo dotknutými osobami“.

Navrhované zmeny MZP však výrazne presahujú existujúce odporúčania a vytvárajú rámec pre digitálne záznamy o očkovaní a iné formy digitálneho sledovania.

Bol pridaný nový text, ktorý umožňuje členským štátom požadovať „dokumenty obsahujúce informácie na laboratórny test v digitálnom alebo fyzickom formáte“ a „informácie o očkovaní proti chorobe“.

V ďalšom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu sa uvádza, že „dokumenty obsahujúce informácie o mieste určenia cestujúceho by sa mali prednostne predkladať v digitálnej forme, pričom zostávajúcou možnosťou je papier“ a navrhuje, aby sa to použilo na sledovanie kontaktov.

Novela pripravuje pôdu pre „iné typy dôkazov a potvrdení“, ktoré môže navrhnúť „Zdravotnícke zhromaždenie“ (rozhodovací orgán WHO) s cieľom „vysvedčiť držiteľovi, že má nižšie riziko, že bude prenášačom choroby“. byť choroba. Medzi takéto ďalšie dôkazy patria osvedčenia o teste (dokazujúce, že niekto bol testovaný na chorobu) a osvedčenia o zotavení (dokazujúce, že sa niekto z choroby vyliečil).

Okrem požadovania záznamov o očkovaní, digitálnych záznamov a digitálnych certifikátov pre obdobie po Covide sa v navrhovaných zmenách MZP uvádza, že „osvedčenia o očkovaní by sa mali považovať za schválené“, keď WHO vyhlási medzinárodnú núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia (PHEIC). „Existuje scenár dobrovoľného očkovania s produktmi, ktoré sú stále vo fáze výskumu alebo majú veľmi obmedzenú dostupnosť“.

Okrem toho WHO vyžaduje, aby digitálne zdravotné dokumenty mali „prostriedky na overenie ich pravosti ich získaním z oficiálnej webovej stránky, napr. QR kód“.

A to nie je všetko. Navrhované zmeny tiež stanovujú „minimálny“ a „maximálny“ scenár pre údaje, ktoré sa majú zbierať s navrhovaným záznamom o očkovaní a digitálnymi osvedčeniami.

WHO chce, aby osvedčenia o vakcíne, teste a zotavení obsahovali minimálne meno jednotlivca, národné identifikačné číslo, číslo pasu, typ vakcíny, číslo šarže vakcíny, dátum podania, miesto podania a úradnú pečiatku.

V maximálnom scenári by WHO chcela, aby tieto digitálne certifikáty obsahovali všetky údaje z minimálneho scenára, ako aj históriu očkovania osoby a QR kód, ktorý podporuje získanie informácií o očkovaní.

Tu je úplný zoznam navrhovaných zmien MZP :

 

Navrhované zmeny MZP sa stretli s politickou opozíciou . Napriek tomu sa WHO svojich plánov drží.

Na stretnutí WHO minulý týždeň prehodnotila pracovná skupina WHO navrhované zmeny MZP dohodla sa na ďalších krokoch pre intenzívnejšie rokovania a naplánovala ďalšie stretnutie na 17. až 20. apríla. Podľa predbežného harmonogramu sa očakáva, že zmeny budú dokončené do mája 2024.

WHO má v úmysle prijať tieto navrhované zmeny podľa článku 21 ústavy WHO. Keď budú zmeny dokončené, členské štáty budú „riadne informované“ a budú mať šesťmesačnú lehotu na to, aby sa proti nim postavili, kým nadobudnú účinnosť.

Keď navrhované zmeny dospejú do tohto štádia, mnohé z hlasov odovzdajú diplomati, ktorí sú skôr menovaní ako volení – proces, ktorý je v kontraste s bežným demokratickým legislatívnym procesom, v ktorom volení predstavitelia hlasujú o zákonoch ovplyvňujúcich ich voličov.

  

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes