Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

29.3.2023 Pandemická zmluva dáva WHO kontrolu nad dobytkom a zásobovaním potravinami

VKontakte

 Prosba všetkým. Informujte všetkých svojich priateľov. Otvor si aj článok "TU" je to rozpracovanie tejto zmluvy a menný zoznam zastúpenia SR!! Neber to na ľahkú váhu a začni konečne aj konať - podpíš petíciu, ktorú nájdeš aj v tomto článku. Deti sa Vám raz za to poďakujú.

S novými verziami Pandemickej zmluvy a Medzinárodných zdravotných predpisov sú WHO efektívne zverené právomoci svetovej vlády v čoraz väčšom počte oblastí. Nie je volený a má prednosť pred všetkými ochrannými mechanizmami, akými sú základné a ľudské práva. Informovali sme o programe „One Health“, do ktorého sú zapojené medzinárodné organizácie WHO, FAO, OIE a UNEP. Stojí za to sa bližšie pozrieť na konkrétnu implementáciu v plánovanej pandemickej dohode. Uvádzame ďalší dokument z mnohých ako je trvalé očkovacie pasy - tu , vakcíny do 100 dní - tu , 300 bodov z pandemickej zmluvy - tu , vrcholom bolo v októbri 2022 z EP- tu. Jedným z mála bodov v tejto zmluve je aj zrušenie základných ľudských práv, trvalé očkovacie pasy!!

WHO nám už dáva vedieť, že sa začne s hydinou (tu a tu). To možno použiť buď na kontrolu, monitorovanie a vakcináciu stád, alebo ich zabiť, aby sa vírusy, ktoré nemajú, nemohli rozšíriť na ľudí (alebo poškodiť životné prostredie). Základy na to sú už položené v dohode o pandémii. Tejto zmluve sa venujeme už dva roky ako jediní (všetko nájdete tu aj s dokumentami aby ste pochopili celú zmluvu a kedy má byť prijatá). Neustále bojujeme proti tejto zmluve! Budeme úprimní - čas nám kráti, a to už iba na 6  mesiacov!! 

Prosíme celú verejnosť aby sa zapojila do tejto petície na vyhlásenie referenda. Nenechajte sa odradiť a oklamať politikmi. Ďakujeme

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni pre ďalšie informácie - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

 

 

32-stranový návrh dohody dáva WHO právomoc prevziať kontrolu nad poľnohospodárstvom a našimi dodávkami potravín:

 1. Podpísaním dohody krajina uznáva, že „väčšina nových infekčných chorôb má pôvod u zvierat, vrátane divých a domácich zvierat, a potom sa šíria na ľudí“. (Pozri str. 6)
  Od začiatku je položený základ, že „väčšina infekčných chorôb“ začína u zvierat; preto je v ich kompetencii regulovať zvieratá.

 2. Zmluvné strany musia opätovne potvrdiť dôležitosť „prístupu jedného zdravia“ na zisťovanie a prevenciu zdravotných hrozieb na rozhraní zviera-človek, „najmä zoonotického prenosu a mutácie, a na vyváženie zdravia ľudí, zvierat a ekosystémov udržateľným spôsobom a na optimalizáciu“. (Pozri str. 6)
  Inými slovami, členský štát podpisujúci dohodu musí súhlasiť s „prehltnutím krotu“. Nechcú, aby členské štáty nesúhlasili, takže každý musí znovu potvrdiť svoju vernosť iniciatíve s názvom One Health Approach, ktorej rozsah zahŕňa zdravie ľudí, zvierat A ekosystémov.

 3. Strany musia uznať „vytvorenie štvorčlennej skupiny“, aby „lepšie riešili všetky problémy súvisiace s One Health“.
  Tu vidíme, kto bude mať „autoritu“ nad potravinami a farmárčením. Nie je to ministerstvo poľnohospodárstva bývalých nezávislých štátov, zvolený Ab, zákonodarcovia, zákonodarcovia a farmári, ktorí vlastnia pôdu.
  V návrhu sa konkrétne uvádza, že „štvorstranu“ tvorili WHO – medzi ktorých troch najväčších darcov patria USA, Nadácia Billa a Melindy Gatesových a ďalší americkí oligarchovia – Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo, Svetová organizácia pre zdravie zvierat a Program OSN pre životné prostredie.  

 4. Podpísaním tejto dohody sa krajina musí zaviazať k „Jednému systému zdravotného dohľadu [. . .] zisťovať a posudzovať riziká a výskyt patogénov a variantov s pandemickým potenciálom s cieľom minimalizovať a predchádzať udalostiam prelievania, mutáciám a rizikám spojeným so zoonotickými, zanedbávanými tropickými chorobami a chorobami prenášanými vektormi, malé ohniská u voľne žijúcich alebo domácich zvierat sa stávajú pandémie (strana 24).
  Okrem toho bude každá zmluvná strana „podporovať činnosť na národnej a komunitnej úrovni, ktorá zahŕňa vládne a komunitné prístupy k riešeniu ohnísk zoonózy (u voľne žijúcich zvierat a domácich zvierat), vrátane zapojenia komunít do dohľadu, ktorý identifikuje ohniská zoonóz a antimikrobiálnu rezistenciu na zdroj“.
  Nasledujúce časti sa zaoberajú tým, ako musia strany zlepšiť dohľad s cieľom „identifikovať a nahlásiť patogény“ a „posilniť prevenciu a kontrolu infekcií v zdravotnej starostlivosti a sanitáciu a biologickú bezpečnosť pri chove zvierat […]“.

 

Na webovej stránke WHO sa ďalej uvádza:

„Niektoré z kritických oblastí, ktorým sa tento orgán venuje, zahŕňajú produkciu a distribúciu potravín, urbanizáciu a rozvoj infraštruktúry, medzinárodné cestovanie a obchod, činnosti vedúce k strate biodiverzity a zmene klímy a tie, ktoré zvyšujú tlak na prírodné zdroje – to všetko môže viesť k vznik zoonotických chorôb“.

Stále je čas zastaviť toto „Jedno zdravie“ a „Svetový poriadok Oneo“. Môže to skončiť len totálnou katastrofou ako všetky ostatné diktatúry doteraz.

 

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes