Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

29.5.2023 Takzvaný školský program z dielne Bruselu jasne dokazuje že čo budú jesť deti a o čom to vlastne je...

VKontakte

Predtým zrušili obedy zdarma v školách, a teraz celá opozícia s Borisom aj s Uhríkom kričia "treba naspäť obedy zdarma", len už nepovedia, že prečo tak na to teraz tlačia!

Pred začatím čítania, upozorňujem, že otvor si tie články skryté v slovách modrou farbou, pretože to inak nepochopíš. Toľko sa o tom tu popísalo a hovorilo nami v rôznych reláciách v Slobodný vysielač, že čo je vlastne ten školský program (z farmy na stôl, Konferencia o budúcnosti Eú, Agenda 2030).  Školský program pre ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky uvedený v nariadení o spoločnej organizácii trhu, o ktorom sa len nedávno hlasovalo v EP je úplne o niečom inom než čo prezentuje názov nariadenia. Ale čo je ešte veľmi dôležité, tak ukázalo len jedno, že všetci idú pre Agendu 2030, Zelenú Eú dohodu a ďalšie zvrátené ideológie WHO a ďalších - viď dole.

V minulom roku sme vydali článok s názvom " Konferencia o budúcnosti Eú - tu čítaj , kde dokument jasne prezentuje, že aká strava bude v školských jedálňach od roku 2023 predsa udržateľná. Len škoda, že ľudia sú ku všetkému ľahostajní a čakajú na politikov, presne na tých, ktorí hlasujú nielen v EP proti vlastným ľuďom. Len nedávno prebehla búrlivá diskusia na sociálnych sieťach o hmyze, ktoré má byť aj v školských jedálňach , v týchto článkoch sa dočítate viac "tu a tu". Nie nadarmo začali skúšať na deti s hmyzom v Slovenských školách. 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ......

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujem

Po preštudovaní dokumentu, o ktorom sa hlasovalo v EP 9.5.203 som natrafil na zvláštne veci, a to na Agenda 2030,z farmy na stôl, boj proti rakovine..... .  Niekomu sa bude pozdávať, že za týmito slovami sa nič zlého neskrýva. Ale je to v skutočnosti tak? Len nedávno sme zverejnili článok tu ohľadom uhlíkových kreditov. Viete .... tento článok má súvis aj s týmto článkom. Aj školy si budú musieť dávať pozor, že čo kupujú a od koho , tak viete tie uhlíkové kredity. Ak si zoberieme, že čo schválili na prevýchovu deti, mládeže.....tu čítaj, tak zistíte, že toto všetko je dokonalý plán, lebo ako začať keď nie od detí, a vlastné deti svojich rodičov budú nenávidieť, lebo ješ mäso, fajčíš, piješ pivo a atď atď. 

Národy svrčka do úst nevložia? Budú sa to musieť naučiť. Jedenie hmyzu má pomôcť klíme aj nasýtiť populáciu (určite je to kvôli klíme, ktorá sa mení po desiatkach, stovkách rokov, veď také Alpy pred dvoma tisícmi rokmi vôbec nemali ľadovce) . 

Z dokumentu o ktorom sa hlasovalo vyberiem pár bodov (PDF nájdete nižšie aj s hlasovaním) všimnite si slovo udržateľný, spravodlivý (Agenda 2030) aby si to pochopil, tak čítaj TU

1.) so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (COM(2020)0381),

 „z farmy na stôl“ Nie je nič iné než proti chovateľom a pestovateľom a budeš jesť len to, čo ti dovolia!! Veď musí byť predsa udržateľné. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0038_SK.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0001_SK.html

2.) so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2021 o stratégii „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu,

cieľmi zelenej dohody. Komisia na urýchlenie a uľahčenie prechodu na udržateľný systém a na zabezpečenie toho, aby všetky potraviny uvedené na trh v EÚ boli v čoraz väčšej miere udržateľné, do konca roka 2023 predloží legislatívny návrh rámca pre udržateľný potravinový systém. Zelenú dohodu prijala predošlá vláda - tu čítaj

To znamená, že medzi hlavné potraviny bude hmyz, takzvané umelé mäso (3D tlačené), výlučne zelená strava, pretože červené mäso má byť vylúčené, ako to už priznali v Británii - tu čítaj a tu  Je zaujímavé, že aké mlieko sa bude podávať toľkým deťom v celej Eú, keď nebudú kravy, žeby takéto - tu čítaj? Propagácia na školách - tu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0381

https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-navrhov-aktov-eu/-/detail/COO-2145-1000-3-3870145

Alebo umelé vajíčka? Veď sú udržateľné - tu čítaj. Udržateľné mäso - tu čítaj

3.) so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, čítaj tu a tu

4.) so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. apríla 2021 o akčnom pláne pre napredovanie ekologickej poľnohospodárskej výroby (COM(2021)0141),

5.) so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. februára 2021 s názvom Európsky plán na boj proti rakovine (COM(2021)0044),

V Bruseli 3. 2. 2021 Ak si otvoríte tento dokument, tak zistíte, že červené mäso chcú odstaviť a nielen to!! Pritom mäso je zdravé a veľmi dôležité pre človeka!! 3.4.Podpora lepšieho zdravia zabezpečením prístupu k zdravému stravovaniu Spolu s členskými štátmi preskúma daňové stimuly na zvýšenie ich konzumácie, "(dnes tomu už dali správny názov "uhlíkové kredity" tu čítaj)". Návrh Komisie o sadzbách DPH umožňuje členským štátom cielenejšie využívať sadzby, napríklad na podporu dostupnosti a cenovej prijateľnosti zdravých a výživných potravín. V roku 2022 Komisia uverejní štúdiu zmapovania fiškálnych opatrení a cenových politík v prípade cukru, nealkoholických a alkoholických nápojov. 

Samozrejme, že chcú predsa udržateľné potraviny - tu čítaj, že aké, keďže deťom zakazujú hot dogy a podobne na školách. 

6.) so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele udržateľného rozvoja OSN, čítaj TU

7.) so zreteľom na európsku iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie zameranú sledovanie obezity detí (WHO COSI) a jej prvých päť prieskumov, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2007 až 2020,

Čítaj tu a tu. Čo myslíš? Budeš mať to mäso? 

8.) keďže školy kladú základy udržateľnej a zdravej spoločnosti,

9.) keďže všetci žiaci by mali mať rovnaký a spravodlivý prístup k zdravým, výživným a udržateľným potravinám,
(medzi tie potraviny patrí aj hmyz a umelé mäso)
Slovák predáva hmyz na jedenie a chváli deti: Deti sú najlepší zákazníci, lebo nemajú predsudky: zdroj
 
10.) oboznámiť sa s udržateľnými poľnohospodárskymi postupmi a na vlastnej koži spoznať a zažiť životne dôležitú úlohu, ktorú poľnohospodárstvo EÚ zohráva pri zabezpečovaní prístupu k bezpečným a výživným potravinám, ako aj jeho prínos k ochrane životného prostredia, krajiny a biodiverzity; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby na základe poznatkov získaných po pandémii COVID-19 zvýšili využívanie digitálnych nástrojov a digitálnych vzdelávacích materiálov s cieľom doplniť v prípade potreby osobné vzdelávacie aktivity,
 
11.) keďže je potrebný integrovaný a komplexný prístup medzi výživou a životným štýlom
 
12.) keďže deti môžu zohrávať zásadnú úlohu pri informovaní a zvyšovaní povedomia rodičov, príbuzných a rovesníkov v oblasti uvedomelého, rozmanitého, vyváženého a udržateľného stravovania, ako aj zdravého životného štýlu
 
  A nedávno sa spustila prevýchova detí na školách , pod názvom environmentálna výchova. A hádajte o čom to je. Že mäso a dobytok sú zlé ...., že hmyz je úžasný a podobné nezmysli!! Spýtajte sa svojich detí, že čo ich učia a o čom robia testy!! 
 
 
 
 
A čo také hlasovanie v EP?
 
Hlasovanie sa uskutočnilo 09.5.2023
 
 
 
 
 
 
 Hlasovanie nájdete aj PDF dokumente pod číslom: 23. A9-0096/2023 - Carmen Avram - Návrh uznesenia (text ako celok)
 
 
Takže rodičia dúfam, že ste pripravení na hádky s deťmi doma ohľadom zdravého udržateľného jedla, pitia .... (zvykaj si na hmyz, na 3D potraviny, bez, piva, bez vína, bez alkoholu, bez cigaretky) 
Obrázok článku je z zdroj
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes