Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

15.10.2020 AGENDA OSN 2030 Ficovou vládou

VKontakte
Máj 2018 AGENDA 2030: Slovenská vláda prijala dokument, podľa ktorého máme zabezpečiť nielen usporiadanú a pravidelnú migráciu
 
Podobne ako Istanbulský dohovor kde sa pod rúškom boja proti násiliu na ženách podsúva zvrátená gender ideológia, máme tu aj ďalší medzinárodný dokument, určený na udržateľný rozvoj krajín a svetový mier, no podprahovo sa tam podsúva aj príjímanie imigrantov. Na rozdiel od Istanbulského dohovoru, sme však dokument s názvom Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj prijali a slovenská vláda ho už implementuje do našej legislatívy.
 
Tieto šľachetné ciele sú v poriadku. Kto by mohol namietať proti odstraňovaniu chudoby, proti prosperite a rozvoju? V skutočnosti sa ale v tomto dokumente podsúva aj prijímanie imigrantov.
 

Podporte nás"

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

V 29. bode tohto dokumentu sa píše:
“Uvedomujeme si pozitívny prínos migrantov pre inkluzívny rast a udržateľný rozvoj. Taktiež si uvedomujeme, že medzinárodná migrácia je viacrozmernou skutočnosťou zásadného významu pre rozvoj krajín pôvodu, tranzitu a cieľového miesta, ktorá si vyžaduje jednotnú a komplexnú reakciu. Budeme spolupracovať na medzinárodnej úrovni, aby sme zabezpečili bezpečnú, usporiadanú a pravidelnú migráciu vrátane plného rešpektovania ľudských práv a humánneho zaobchádzania s migrantmi bez ohľadu na ich migračný status, s utečencami a vysídlenými osobami. Takáto spolupráca by mala posilniť odolnosť spoločenstiev, ktoré utečencom poskytujú útočisko, najmä v rozvojových krajinách. Zdôrazňujeme právo migrantov vrátiť sa do ich domovskej krajiny a pripomíname, že krajiny musia zabezpečiť, aby svojich vracajúcich sa občanov riadne prijali.”
 
Agenda 2030 je jedna z top priorít predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslava Lajčáka. Platí pre všetky krajiny vrátane Slovenska. Podľa M. Lajčáka sa ale Európska únia správa, akoby sa jej netýkala. Pellegriního veľmi chváli‼️ Peter Pellegrini, po tom, čo sa stal predsedom vlády, si túto agendu plánuje ponechať po Ficovi na tomto poste a aj ponechal‼️ Vytvorili  celospoločenský výbor, ktorý sa tomuto venuje,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý predsedal 72. Valnému zhromaždeniu OSN‼️‼️
 
Túto Agendu 2030 dohodli ešte v roku 2014!! (je v rôznych bodoch)
 
Slovensko sa podujme na plnení Agendy 2030, Raši predstavil v OSN šesť národných priorít. Agendy 2030 OSN na pôde Organizácie Spojených národov v New Yorku predstavil vicepremiér Richard Raši a trojica ambasádorov pre národné priority. 
 
O prioritách Dobré zdravie a Právny štát, demokracia a bezpečnosť hovoril lekár, humanitárny pracovník a jezuit rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Krčméry.
 
„Ako človek z generácie, ktorá vyrastala v totalitnom režime, si veľmi cením hodnotu demokracie, mieru a dobre spravovanej republiky,“ povedal Krčméry.
Agenda 2030...bola schválená na mimoriadnom samite OSN v New Yorku v roku 2015 a oficiálne sa zameriava na odstránenie chudoby a dosiahnutie udržateľného rozvoja do roku 2030. Hlavný zámer pochopiteľne zostáva, a to vytvorenie globálneho fašizmu pod diktátom svetovej vlády. Ciele Agendy 2030 + ich "preklady" sú nasledovné:
 
cieľ č. 1: žiadna chudoba = centralizácia bankového systému, bezhotovostná spoločnosť a globálna digitálna mena;
 
cieľ č. 2: žiadny hlad = GMO potraviny pre všetkých;
 
cieľ č. 3: kvalita zdravia a života = masová vakcinácia, potravinové štandardy, zákaz alternatívnej medicíny;
 
cieľ č. 4: kvalitné vzdelanie = vymývanie mozgov cez donucovací vzdelávací systém od narodenia po hrob;
 
cieľ č. 5: rodová rovnosť = kontrola populácie cez nútené "rodinné plánovanie";
 
cieľ č. 6: čistá voda a hygiena = privatizácia vodných zdrojov a fluorizácia vody;
 
cieľ č. 7: dostupná a čistá energia = centralizovaná kontrola všetkých energetických zdrojov a zásob, chytrá sieť;
 
cieľ č. 8: dôstojná práca a ekonomický rast = TPP, voľné zóny obchodu, ktoré slúžia korporátnym záujmom, deindustrializácia, centralizovaná kontrola všetkých ekonomických aktivít;
 
cieľ č. 9: priemysel, inovácie a infraštruktúra = cesty s mýtom, verejná doprava, environmentálne reštrikcie;
 
cieľ č. 10: zníženie nerovností medzi krajinami a v rámci krajín = ešte viac byrokracie v regionálnych politikách;
 
cieľ č. 11: udržateľné mestá a komunity = zhromaždenie ľudí do husto osídlených miest, nepretržitý dozor nad obyvateľmi;
 
cieľ č. 12: zodpovedná spotreba a výroba = centralizovanie produkcie a distribúcie a zrušenie strednej vrstvy;
 
cieľ č. 13: ochrana klímy = uhlíková daň, obchodovanie s emisiami, odsunutie ľudí z pôdy;
 
cieľ č. 14: trvalo udržateľné využívanie oceánov a morí = centralizovaná kontrola nad oceánmi a moriami a nad všetkým, čo je v nich;
 
cieľ č. 15: trvalo udržateľné využívanie pozemných ekosystémov a lesného hospodárstva a zachovanie biodiverzity = väčšie environmentálne obmedzenia, viac kontroly nad prírodnými zdrojmi a nerastmi;
 
cieľ č. 16: mier, spravodlivosť a silné inštitúcie = svetový súd "spravodlivosti", väčšia kontrola nad regiónmi a podrobenie celej populácie policajnému štátu;
 
cieľ č. 17: partnerstvá za ciele = odstránenie národných suverenít na celom svete, globalizácia s cieľom zaviesť orwelliánsku byrokraciu pod záštitou OSN, prejdenie všetkej moci do rúk globálnej vlády.
 
Toto nájdete aj na stránke WHO‼️‼️
Európska imunizačná agenda do roku 2030
Európsky akčný plán pre vakcíny na roky 2015 - 2020 stanovil smer v oblasti kontroly, eliminácie alebo eradikácie chorôb, ktorým sa dá predísť očkovaním, v európskom regióne WHO. Naliehanie členských štátov v regióne, aby začali s „európskou imunizačnou agendou 2030
 
Agenda OSN 2030 bola prijatá Ficovou vládou v rokoch 2014 a 2015!
 

Táto práca stavia most k traume, do ktorej sme nútení a z ktorej sa môžeme oslobodiť až po prebudení.

 
Preto bude vyzvaná celá verejnosť na zastavenie takýchto zmlúv a dohôd. 

O.z. Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes