Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

24.6.2022 Rada Európy o očkovaní detí, rúško, digitálne pasy, hlasovanie o pandemickej zmluve s WHO!!

VKontakte

Vedeli ste o tom, že na základe rozhodnutia v Rade Európy sa znovu prijali ďalšie opatrenia ohľadom nejakých kovid pasov a o očkovaní? Áno je to pravda. Veď hneď na to v Bruseli (februári 2022) už bol predstavený nový kovid pas, a následne bolo možné sa proti nim vyjadriť. Vtedy sme vyzývali verejnosť aby sa zapojila. Samozrejme, že politici, zvlášť europoslanci sa tvárili, že o ničom nevedeli......až po dnešok. Dnes sa politici prezentujú, že nikto nič nevidel a ani nepočul. 

Práve kvôli politikom si dnes ľudia myslia, že toto šialenstvo politického kovidu skončilo. Tak vážená verejnosť ste vo veľkom omyle!! 

Kvôli tomuto sme vyhlásili petíciu za referendum v otázkach: Proti očkovaniu, proti kovid pasom, proti zmluve s WHO, QR kódom, digitálnym očkovacím pasom a ďalšie.

Týka sa to nás všetkých! 

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Podporte nás. Bez vašej pomoci by sme toto nedokázali. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

A teraz poďme smerom do Štrasburgu, že čo sa tam udialo, deje, čo sa prijalo a podobne.

Stála delegácia NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy

Zoznam členov:

Záborská, Anna(Klub OĽANO)vedúca

Beluský, Martin(nie je členom poslaneckého klubu)člen (ĽSNS)

Halgašová, Jarmila(Klub SaS)členka

Šeliga, Juraj(nie je členom poslaneckého klubu)člen (Za Ľudí)

Andrejuvová, Anna(Klub OĽANO)náhradníčka

Kočiš, Eduard(nie je členom poslaneckého klubu)náhradník (Republika)

Žiak, Miroslav(Klub SaS)náhradník

Na letnom zhromaždení Rady Európy, ktoré sa koná práve teraz od 20.6.2022 do 24.6.2022 je aj poslanec NR SR M. Beluský a poslanec NR SR Miroslav Žiak. Samozrejme, že aj na predošlých zhromaždeniach boli poslanci NR SR, a zatajili veľmi veľa vecí verejnosti.  

Ako je príklad ešte z januára 2022:

27/01/2022

Poraziť Covid-19 opatreniami v oblasti verejného zdravia 

Vlády a parlamenty v členských štátoch Rady Európy a na celom svete musia podľa PACE, ktoré sa dnes zišlo na plenárnom    zasadnutí, posunúť paradigmu k „porazeniu COVID-19 opatreniami v oblasti verejného zdravia, spôsobom v súlade s ľudskými  právami, raz a navždy“. zasadnutí v Štrasburgu.

 Poslanci sa domnievajú, že pandémia Covid-19, ktorá už podľa WHO zabila viac ako 5,5 milióna ľudí, sa ani zďaleka neskončila. „Toto je oveľa viac ako zdravotná kríza, pretože ovplyvňuje spoločnosti a ekonomiky v ich jadre so zvyšujúcou sa chudobou a rastúcimi nerovnosťami,“ uviedli v naliehavej diskusii.

 Rezolúcia prijatá na základe správy Stefana Schennacha (Rakúsko, SOC) zdôraznila naliehavú potrebu, aby sa všetky krajiny poučili z doterajšej pandémie, „začínajúc implementáciou nevyhnutných opatrení v oblasti verejného zdravia a sociálnych vecí na získanie je pod kontrolou“, pričom sa zabezpečí, aby sa rozhodnutia prijímali a oznamovali transparentným spôsobom, boli založené na dôkazoch, plnili legitímny cieľ a boli primerané.

 S cieľom zabrániť šíreniu vírusu bez toho, aby sme museli uzavrieť veľkú časť spoločnosti, PACE podporilo „očkovanie, nosenie masiek, udržiavanie fyzického odstupu, hygienu rúk, vyhýbanie sa preplneným a uzavretým priestorom a zabezpečenie riadneho vetrania v školách“.

 Aby sa rýchlo reagovalo na rastúcu mieru infekcie, odporučila vyvinúť výrobnú kapacitu a distribúciu vysokokvalitných masiek (postupne prejsť na masky FFP2, ak je to možné), zvážiť ich použitie vo vysoko rizikových situáciách (napríklad vo verejnej doprave, v preplnených priestoroch vo vnútri). a vonku av školách); a bezplatného sprístupnenia testovania na Covid-19, najmä pre zdravotníckych pracovníkov, deti a školský personál.

 S cieľom prelomiť infekčné reťazce PACE odporučil zaviesť systémy na sledovanie kontaktov a nariadiť dostatočne dlhé obdobie izolácie pre infikovaných a dostatočne dlhú karanténu pre prípady kontaktu. S cieľom ochrániť vysoko zraniteľné osoby pred infekciou navrhla „uzákoniť mandát na očkovanie pre zdravotnícky personál alebo personál sociálnej starostlivosti, ktorý je s nimi v kontakte“.

 PACE vyzvalo štáty, aby začali verejnú diskusiu o „možnej legislatívnej úprave očkovacích mandátov pre špecifické skupiny alebo všeobecnú populáciu“ a zároveň uchovávali záznamy o vedľajších účinkoch očkovania – takýto očkovací mandát by sa nemal vzťahovať na deti, kým nebude úplná bezpečnosť všetkých vakcín sprístupnených deti sú zabezpečené.

 Prijatý text navyše požaduje „vzájomné uznávanie osvedčení o očkovaní vydaných členskými štátmi Rady Európy, ako aj osvedčení o očkovaní všetkých vakcín schválených WHO“.

 Zhromaždenie tiež vydalo odporúčania týkajúce sa globálnej spravodlivej distribúcie vakcín a liečby, riešenia „dlhého Covidu“, budovania silnejších zdravotných systémov a riešenia sociálno-ekonomických problémov spôsobených pandémiou.

PACE zdôraznilo, že je dôležité vyhnúť sa politizácii pandémií a opatrení v oblasti verejného zdravia a prijať účinné opatrenia na boj proti dezinformáciám, dezinformáciám a váhavostiam v súvislosti s vakcínami proti Covid. 

A, že nikto o ničom nevie!?

Nakoniec Zhromaždenie odporučilo, aby Výbor ministrov navrhol členským štátom, aby podporili reformu WHO a návrh dohovoru, dohody alebo iného medzinárodného nástroja podľa jej ústavy na posilnenie prevencie, pripravenosti a reakcie na pandémiu. Vážení Kotlebovci, tak ako to je teda? Ste proti očkovaniu či nie? Hádam ak by ste boli, tak by ste aj informovali, či nie!? 

Hlasovanie o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 

Poraziť Covid-19 opatreniami v oblasti verejného zdravia

33 za 54 proti 7 sa zdržali (A.Záborská nehlasovala)

Hlasovanie o odporúčaní plus dokument v plnom znení

92 za 13 proti 4 sa zdržali (A.Záborká "ZA") 

Hlasovanie o uznesení a celý dokument:

Pár bodov z dokumentu:

rozvoj výrobnej kapacity, distribúcia a zváženie nariaďovania používania vysokokvalitných masiek (ak je to možné, postupného prechodu na masky normy FFP2) vo vysokorizikových situáciách (napríklad vo verejnej doprave, v preplnených priestoroch vo vnútri a mimo nich a v školách) a poskytovanie takýchto masiek bezplatne zraniteľným skupinám, ak je to možné;

bezplatné sprístupnenie vhodného testovania na Covid-19 používateľom, najmä zdravotníckemu a sociálnemu personálu, deťom a školskému personálu, základným pracovníkom, kontaktným prípadom a osobám s príznakmi;

zavedenie účinných, dostupných a cenovo dostupných testovacích systémov, ako aj systémov sledovania kontaktov - Tu klikni

nariaďovanie dostatočne dlhej izolácie period pre infikovaných osôb a dostatočne dlhú karanténu pre kontaktné prípady (na základe odporúčaní WHO a odborníkov v oblasti verejného zdravia)

chrániť veľmi zraniteľné osoby pred infekciou, a to aj prijímaním právnych predpisov o mandátoch na očkovanie pre zdravotnícky personál alebo personál sociálnej starostlivosti

zvýšenia miestnej výrobnej kapacity

prijatím účinných opatrení na boj proti dezinformáciám, dezinformáciám a váhavosti v súvislosti s vakcínami proti ochoreniu Covid

investovať do silných kampaní v oblasti vzdelávania v oblasti očkovania a šíriť transparentné informácie o bezpečnosti a možných vedľajších účinkoch vakcín, pracovať s platformami sociálnych médií a regulovať ich s cieľom zabrániť šíreniu dezinformácií; 9.4.2.2. spolupráca s mimovládnymi organizáciami a/alebo inými miestnymi iniciatívami s cieľom osloviť marginalizované skupiny a spolupráca s miestnymi komunitami pri vypracúvaní a implementácii prispôsobených stratégií na podporu zaočkovanosti;

Pokračovanie dole v PDF:

Tu ešte chcem poukázať, že zástupcovia Ruskej Federácie hlasovali vo všetkom a všetci ZA!!

výsledky hlasovania zhromaždenia

86 za 13 proti 10 sa zdržalo hlasovania (Za SR nehlasoval nikto)

Hneď na to sa predložilo v Eú parlamente predĺženie digitálneho Covid pas:

V Bruseli 3. 2. 2022 COM(2022) 50 final 2022/0031 (COD)

Odporúčam si ho otvoriť a zistíte, čo sme Vám hovorili po celý čas.

A teraz prejdeme ku dňu 24.6.2022 

Názov programu: Boj proti chorobám, ktorým možno predchádzať očkovaním, prostredníctvom kvalitných služieb a búrania mýtov proti očkovaniu

Toto bolo odprezentované dňa 24.6.2022:

V obavách z nárastu výskytu chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním v Európe a na celom svete, PACE dnes vyzvalo členské štáty, aby prisúdili vysokú prioritu prevencii opätovného výskytu nákazlivých chorôb a „vyvinuli komplexné, perspektívne, proaktívne a očkovacie stratégie v súlade s ľudskými právami“.

Podľa poslancov očkovanie vo veľkej miere predchádza chorobám a úmrtiam spojeným s infekčnými chorobami tak u očkovaného jednotlivca, ako aj pre spoločnosť ako celok, a to prostredníctvom rozvoja „stádovej imunity“. "Vysoké a spravodlivé využívanie vakcín tiež vytvára širšie zdravotné, sociálne, politické a ekonomické výhody a je kľúčové pre dosiahnutie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja," uviedli poslanci.

V rezolúcii prijatej na základe správy Carmen Leyte (Španielsko, EĽS/CD) PACE vyzvalo štáty, aby zabezpečili, že „kvalitné očkovacie služby budú dostupné a dostupné pre všetkých ľudí“, čo zahŕňa aj zabezpečenie adekvátnych zásob vakcín, bezplatné očkovanie pre všetkých a lepšie sledovanie systému zdravotnej starostlivosti. „Úzka spolupráca medzi členskými štátmi je nevyhnutná na zabezpečenie spravodlivého prístupu k vakcínam a ich preberania na medzinárodnej úrovni,“ uviedli poslanci.

Prijatý text zdôrazňuje, že povinné očkovanie by sa malo považovať len za poslednú možnosť, „ak je to nevyhnutné na splnenie legitímneho cieľa, je to ustanovené zákonom a je to primerané“; a že jeho zavedenie by malo byť predmetom verejnej diskusie, parlamentnej kontroly a súdneho dohľadu.

PACE tiež vyzvalo členské štáty, aby sa postavili proti vakcinačným postojom prostredníctvom systematických a vedecky podložených protiargumentov a transparentnej komunikácie o bezpečnosti a kontrole kvality vakcín a výhodách očkovania a zároveň zaviedli politiky a predpisy na riešenie dezinformácií.

Boj proti chorobám, ktorým možno predchádzať očkovaním, prostredníctvom kvalitných služieb a búrania mýtov proti očkovaniu

Návrh Uznesenia číslo a dátum: Doc. 14890 20/05/2019

Návrh uznesenia:03. júna 2022

Úryvok z bodov:

Podvýbor pre verejné zdravie a trvalo udržateľný rozvoj Výboru pre sociálne veci, zdravie a trvalo udržateľný rozvoj usporiadal 9. februára 2021h uchovanie s názvom "Prekonanie váhavosti s očkovaním: stratégie pre parlamenty a poslancov parlamentu" s týmito odborníkmi: pani Lisa Menningová, zastupujúca vedúca tímu, dopytové a behaviorálne vedy, Oddelenie imunizácie, vakcín a biologických údajov, Svetový liečiteľ Organizácia (WHO), pani Dolores Utrilla, docentka verejného práva na Univerzite Castilla-La Mancha v Španielsku a asistentka redaktora v eú Law Live, pán Neil Datta, tajomník Európskeho parlamentného fóra pre sexuálne a reprodukčné práva, pani Janne Bigaard, Kræftens Bekæmpelse (Dánska spoločnosť pre rakovinu), pán Robert Kanwagi, koordinátor programu World Vision pre zavádzanie vakcín proti ebole, Akceptácia a dodržiavanie predpisov a zástupca organizácie občianskej spoločnosti pri pracovnej skupine COVAX (Covid-19 Vaccines Global Access) Demand a laurence Lwoffová, vedúca oddelenia bioetiky Rady Európy.

Pokaračovanie v PDF:

 

Rozhodnutie: 

Pár bodov z uznesenia:

"Covid passy alebo certifikáty: ochrana základných práv a právnych dôsledkov" poskytujú užitočné usmernenie o nasadení vakcín proti ochoreniu Covid-19 v súlade s ľudskými právami.

  1. Zhromaždenie vyzýva členské štáty Rady Európy, aby prikladali vysokú prioritu prevencii opätovného výskytu nákazlivých chorôb. Odporúča členským štátom, aby vypracovali komplexné, perspektívne, proaktívne a ľudskoprávne stratégie očkovania tým, že zabezpečia, aby:

13.1.5. zásada najlepšieho záujmu dieťaťa sa rešpektuje vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa detí a očkovania; príslušné právne predpisy sa prehodnocujú tak, aby umožňovali očkovanie detí v ich najlepšom záujme v situáciách, keď jeden alebo obaja rodičia sú proti takémuto očkovaniu, a to aj zabezpečením riadneho zohľadnenia detí, ktoré majú byť vypočuté vo veciach týkajúcich sa ich vlastného zdravia, v súlade s ich vekom a vyspelosťou; "tu chcem poukázať, že právo dieťaťa je väčšie než právo rodiča, a to tak, že v škole presvedčia vaše dieťa na očkovanie a rodič sa bude chcieť brániť: tak mi verte, že skončíte na súde práve kvôli právam dieťaťa, a súd rozhodne v neprospech rodičov, veď preto aj ten iný pedagóg, ktorého schválili v minulom roku v NR SR v školách a zdravotný personál v školách - Tu klikni

13.1.4. povinné očkovanie sa považuje za poslednú možnosť len vtedy, ak je to potrebné na splnenie legitímneho cieľa, je stanovené zákonom a je primerané; jeho zavedenie podlieha verejnému rozhovoru, parlamentnej kontrole a súdnemu dohľadu a ak je to možné, uprednostňujú sa menej obmedzujúce opatrenia;

(U tohto bodu upozorňujem, že povinné očkovanie bude, pretože v januári 2022 bol predložený návrh na povinné očkovanie, ktorý bol prezentovaný 8.12.2021 v NR SR) 

  

Parlamentné zhromaždenie

VÝSLEDKY HLASOVANIA

27 za 2 proti 9 sa zdržali (za Slovensko nehlasoval nikto)

O pandemickej zmluve s WHO: 

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/zastavme-eu

Ak ste došli až sem, tak sa zapojte do: 

Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 

 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval:  OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes