Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

17.9.2022 Založenie vojenskej aliancie proti Rusku - Kyjevská zmluva

VKontakte

Ukrajinské predsedníctvo práve zverejnilo Kyjevskú bezpečnostnú zmluvu (*), ktorej vypracovanie veľmi diskrétne riadil Anders Rasmussen, bývalý generálny tajomník NATO, s prispením bývalých západných premiérov, ministrov, vysokých úradníkov a akademikov. Zmluva predpokladá vytvorenie mechanizmu pre vojenskú intervenciu NATO a spojeneckých krajín vo vojne na Ukrajine. Cieľom je nielen premeniť celú Ukrajinu na bojovú platformu proti Rusku, ale predovšetkým zničiť samotné Rusko.

„Bezpečnostné záruky by mali byť kodifikované v spoločnom strategickom partnerskom dokumente nazvanom Kyjevský bezpečnostný pakt, ktorý by mala podpísať hlavná skupina partnerov, ktorí by pôsobili ako garanti sebaobrany Ukrajiny. To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Kanadu, Poľsko, Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Austráliu, Turecko a severské, pobaltské a stredoeurópske krajiny.

 

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu:

Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

Nečakajte na politikov a ani na druhých.    

Už viete prečo chceme výstup aj z EÚ, proti WHO, proti digitálnym očkovacím preukazom, QR kódom......?

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých Podporte Referendum: TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli Jediné riešenie.
 

Okrem dokumentu o strategickom partnerstve môže Ukrajina a niektoré ručiteľské štáty podpísať bilaterálne dohody o špecifických otázkach súvisiacich s bezpečnostnými zárukami medzi Ukrajinou a ručiacimi štátmi. Okrem hlavných garantov by krajiny na rôznych úrovniach mohli pridať ďalšie alebo špecifické otázky týkajúce sa bezpečnostných záruk.“

Ide o koalíciu s rôznym stupňom zapojenia, vrátane stabilnej skupiny plne zapojených krajín. Všeobecným účelom tejto koalície je obrana Ukrajiny, ktorá sa tak stáva novým všeobecným záujmom týchto krajín:

„Formát Rammstein, tiež známy ako Kontaktná skupina na obranu Ukrajiny, zložený z približne 50 krajín, by mohol tvoriť základ tejto širšej skupiny, ktorá by sa mohla formalizovať do koalície závetov. Je potrebné prijať opatrenia, ktoré umožnia Ukrajine odradiť a v prípade potreby brániť sa proti ďalšiemu ozbrojenému útoku alebo aktom agresie. Na to bude Kyjev potrebovať veľké obranné sily, silné kapacity a silný a zreformovaný obranný priemysel. To musí byť podporené trvalými investíciami do obrannej priemyselnej základne, významnými transfermi zbraní a spravodajskou podporou od spojencov a dobre vycvičenými a vycvičenými silami.

Formálne nejde o obranu, ale plánuje sa aj útok. Na to, aby sa zničená Ukrajina stala bojiskom tejto svetovej vojny, je potrebné vojnové úsilie zo strany spomínaných krajín na posilnenie ekonomickej a priemyselnej sily krajiny, ale aj armády.

Sú dve oblasti. Jedna je vojenská, druhá ekonomická. Ukrajina sa podľa dokumentu musí zúčastňovať cvičení NATO a Európskej únie, ťažiť z výcviku svojej armády, bezplatného transferu technológií, rekonštrukcie svojho vojenského priemyslu, dodávky zbraní atď. Je to ako článok 5 zmluvy NATO, ktorej zmluvnou stranou nie je Ukrajina:

„Rozhodovací proces musí byť založený na princípe kolektívnych konzultácií, po ktorých nasledujú individuálne príspevky. Na žiadosť Ukrajiny sa garanti stretnú na hromadných konzultáciách vo veľmi krátkom čase (napr. 24 hodín) a rozhodnú o predĺžení záruk na základe koalície závetov (napr. 72 hodín)“.

Garanti tak majú 72 hodín na to, aby sa stali bojujúcimi, hneď ako tieto dohody podpíšu, keďže už uznávajú „ruskú agresiu“. Inými slovami, nedôjde k žiadnej národnej konzultácii a najmä európske obyvateľstvo sa ocitne vo vojne, pričom v tejto veci nebude mať žiadne slovo. V texte sa tiež uvádza, že nejde o alternatívu vstupu Ukrajiny do NATO. Možno premisa, pretože ak bude tento text schválený, prelomí sa posledná psychologická bariéra a zostane už len symbolický krok.

Čo sa týka ekonomického aspektu, ručiteľ a agresívne krajiny strácajú právomoc rozhodovať o sankciách prijatých proti Rusku. Tieto krajiny sú však dnes rozdelené, čo sa týka plynu aj víz. Pod rúškom Ukrajiny bude NATO môcť určovať zahraničnú politiku signatárskych krajín:

„Bez ohľadu na mechanizmus sankcií popísaný nižšie sa ručitelia musia zdržať zrušenia sankcií proti Rusku dohodnutých od roku 2014, kým Moskva: a) neukončí svoju agresiu proti Ukrajine; b) zaručiť, že v budúcnosti nezaútočí na Ukrajinu; c) nahradiť Ukrajine škody spôsobené počas invázie. Akékoľvek rozhodnutie o dočasnom zrušení alebo pozastavení sankcií v rámci vyjednanej mierovej dohody sa musí prijať v úzkej koordinácii s Ukrajinou. Dohoda o záruke bezpečnosti musí obsahovať ustanovenie, ktoré stanovuje opätovné uloženie sankcií (ustanovenia o reaktivácii) v prípade nových útokov alebo agresií. Sankcie sa musia zachovať, kým Rusko neprestane byť hrozbou pre ukrajinskú suverenitu […]

„Sankčný balík musia iniciovať a implementovať ukrajinskí garanti bezpečnosti v úzkej koordinácii s ďalšími medzinárodnými orgánmi, ako sú G7 a EÚ. Mali by byť pozvané aj ďalšie podobne zmýšľajúce krajiny, ktoré podporujú sankcie (napríklad Švajčiarsko, Nórsko, Singapur, Južná Kórea, Austrália a ďalšie).

Na finančnú pomoc Ukrajine sa navrhuje zabaviť ruský majetok a finančné prostriedky a pomôcť pri obnove Ukrajiny.

„Keď sa táto vojna skončí, musíme zabezpečiť, aby Rusko nemohlo znova napadnúť Ukrajinu. Najlepším spôsobom, ako to urobiť, je mať Ukrajina veľkú vojenskú silu, ktorá dokáže odolať akémukoľvek budúcemu ruskému útoku,“ zdôraznil Rasmussen. Vybudovanie a udržiavanie takejto sily si bude vyžadovať desaťročia oddanosti spojencov Ukrajiny, dodal Rasmussen.

Je to politická a ekonomická smrť členských krajín tejto bojovnej koalície, ktorú vytvorilo priamo NATO v mene obrany Ukrajiny. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí to zdôraznila takto:

„Dostať západné krajiny do úplnej závislosti a prinútiť ich pokračovať v poskytovaní pomoci kyjevskému režimu znamená ich spálenie. Predstavte si, že sa to navrhuje urobiť štátom, ktoré teraz premýšľajú o tom, ako prežiť zimu […] Teraz vyspelé krajiny okamžite klesli na úroveň zaostalých krajín, ktoré sa nevedia zahriať, “ povedala Zakharová.

Hovorkyňa dodala, že krajinám, ktoré sa už v tejto situácii nachádzajú, "sa ponúka aj taká strašná poroba, že ju musia podpísať celou svojou krvou, čo bude nekonečná hrôza."

Pre NATO ide o zničenie Ruska ako veľmoci. Vojenská aliancia sa snaží hlavné bojisko obmedziť najmä na Ukrajinu a v rámci možností ho rozšíriť aj na Rusko.

Prečítajte si aj tento článok, že kto čo a kedy podpísal TU KLIKNI

(*) PREZIDENT UKRAJINY VOLODYMYR ZELENSKYJ

Oficiálna web stránka

Andriy Yermak a Anders Fogh Rasmussen spoločne prezentujú odporúčania o bezpečnostných zárukách Ukrajiny

Odporúčania obsahujú výzvu na vytvorenie Kyjevskej bezpečnostnej zmluvy – spoločného dokumentu o strategickom partnerstve, ktorý spája Ukrajinu a garantujúce štáty.

Odporúčania poskytujú viacúrovňový prístup k zárukám. Hlavná skupina spojencov by prijala jasné záväzky na podporu ukrajinských ozbrojených síl, zatiaľ čo širšia skupina by poskytla nevojenské záruky postavené na mechanizmoch sankcií.

Zdroj: https://www.president.gov.ua/

 

Chcete zostať v takej diktatúre? MY určite nie, a preto bojujeme proti týmto zvrátenostiam , každý Boží deň pre Vás všetkých
Alebo tu na stiahnutie
 

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes