Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

27.11.2023 Nové usmernenia OSN otvárajú dvere pre pedofilov: konsenzuálny pohlavný styk s deťmi by už v budúcnosti nemal byť stíhaný

27.11.2023 Nové usmernenia OSN otvárajú dvere pre pedofilov: konsenzuálny pohlavný styk s deťmi by už v budúcnosti nemal byť stíhaný

VKontakte

 Organizácia Spojených národov sa snaží o začlenenie sexu s maloletými do hlavného prúdu. Správa hovorí, že vzťahy s maloletými možno považovať za konsenzuálne napriek celosvetovému zákazu takýchto činov.

"Sexuálne akty zahŕňajúce osoby, ktoré nedosiahli domáci vek súhlasu so sexuálnym stykom, môžu byť v skutočnosti, hoci nie legálne, konsenzuálne," uviedli v marci viacerí obhajcovia OSN. správa obhajujúca dekriminalizáciu týchto činov ako súčasť „prístupu založeného na ľudských právach“ k zákonom upravujúcim sexuálne vzťahy.

"Presadzovanie trestného práva by malo odrážať práva a schopnosť osôb mladších ako 18 rokov rozhodovať o konsenzuálnom sexuálnom akte, ako aj ich právo byť vypočutý vo veciach, ktoré sa ich týkajú," uvádza sa v správe, ktorú pripravil Medzinárodný výbor. právnikov (ICJ) bol napísaný s podporou UNAIDS a vysokého komisára OSN pre ľudské práva. „V súlade s ich rozvíjajúcimi sa schopnosťami a rastúcou autonómiou by osoby mladšie ako 18 rokov mali byť zapojené do rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú, s náležitým ohľadom na ich vek, vyspelosť a najlepšie záujmy a s osobitnou pozornosťou na záruky nediskriminácie.

Správa OSN odráža myslenie skupín, ako je Severoamerická asociácia lásky medzi mužmi a chlapcami, ktorá ospravedlňuje pedofíliu a zasadzuje sa za zrušenie zákonov o dospelosti. Hoci správa nepožaduje legalizáciu sexu s maloletými, tvrdí, že osoby mladšie ako 18 rokov sú mentálne schopné dobrovoľne mať sex so staršími ľuďmi. Správa vyvoláva poplašné zvony medzi odborníkmi, ktorí tvrdia, že Organizácia Spojených národov sa snaží legalizovať sex s maloletými presadzovaním „prebudenej“ ideológie, ktorá už dlho existuje na okraji spoločnosti.

„Tento dokument obhajuje množstvo znepokojujúcich myšlienok a zlých politík,“ povedala Grace Meltonová, vymenovaná Trumpovou administratívou v OSN, ktorá pracuje ako analytička think-tanku Heritage Foundation. „Nielen, že naznačuje, že maloletí môžu byť dostatočne zrelí na to, aby súhlasili so sexuálnymi činmi, ale tiež tvrdí, že trestné právo nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do takzvaného práva na potrat alebo na ‚rodovo potvrdzujúcu starostlivosť‘.“

Správa, dodal Melton, „ilustruje niektoré dôsledky rozšírenia toho, čo progresívna ľavica nazýva „ľudské práva“.

Ďalšie časti správy obhajujú masovú dekriminalizáciu sexuálnych aktov. V rámci tejto dekriminalizácie „sú za žiadnych okolností kriminalizované konsenzuálne sexuálne akty, bez ohľadu na typ sexuálnej aktivity, pohlavie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo prejav osôb, ktorých sa to týka, alebo ich rodinný stav,“ uvádza sa v správe. „Konsenzuálne sexuálne vzťahy rovnakého pohlavia, ako aj konsenzuálne sexuálne vzťahy medzi rôznymi pohlaviami alebo konsenzuálne sexuálne vzťahy s alebo medzi transsexuálnymi, nebinárnymi a inými rodovo odlišnými ľuďmi alebo mimo manželstva – či už predmanželské alebo mimomanželské – nesmú byť preto nikdy kriminalizované.“

Ian Seiderman, riaditeľ pre právo a politiku na ICJ, vo svojom vyhlásení uviedol, že zákony kriminalizujúce sex „nielen porušujú ľudské práva , ale aj základné princípy samotného trestného práva.“

Bývalý zbrojný inšpektor OSN Scott Ritter neodpovedal na žiadosť o komentár.

Ďalší zdroj píše takto: OSN hovorí, že maloletí môžu súhlasiť so sexom

'Sexuálne správanie zahŕňajúce osoby, ktoré nedosahujú domácu minimálnu vekovú hranicu pre súhlas so sexom, môže byť v skutočnosti konsenzuálne, ak nie v zákone,' hovorí OSN

Organizácia Spojených národov pracuje na mainstreamingu sexu s maloletými, pričom v správe uvádza, že vzťahy s maloletými jednotlivcami možno považovať za konsenzuálne napriek celosvetovým zákazom takýchto činov.

"Sexuálne správanie zahŕňajúce osoby, ktoré nedosahujú domácu minimálnu vekovú hranicu pre súhlas so sexom, môže byť v skutočnosti konsenzuálne, ak nie v zákone," niekoľko organizácií podporovaných OSN tvrdilo v marcovej správe, ktoré obhajuje dekriminalizáciu týchto činov ako súčasť "prístupu založeného na ľudských právach"; na zákony upravujúce sexuálne vzťahy.

"Presadzovanie trestného práva by malo odrážať práva a schopnosť osôb mladších ako 18 rokov rozhodovať sa o dobrovoľnom sexuálnom správaní a ich právo byť vypočutý vo veciach, ktoré sa ich týkajú," podľa správy, ktorú vypracoval Medzinárodný výbor právnikov (ICJ) s podporou UNAIDS a Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva. "V súlade s ich rozvíjajúcimi sa schopnosťami a progresívnou autonómiou by sa osoby mladšie ako 18 rokov mali zúčastňovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú, s náležitým ohľadom na ich vek, vyspelosť a najlepšie záujmy a s osobitnou pozornosťou na záruky nediskriminácie."

Správa OSN odzrkadľuje myšlienky skupín, ako je Severoamerická asociácia lásky medzi mužmi a chlapcami, ktorá ospravedlňuje pedofíliu a pracuje na zrušení zákonov o veku súhlasu. Aj keď sa správa nezaoberá výzvou na legalizáciu sexu s maloletými, tvrdí, že osoby mladšie ako 18 rokov majú mentálnu kapacitu dobrovoľne mať sex so staršími ľuďmi. Správa upozorňuje expertov, ktorí tvrdia, že Organizácia Spojených národov sa snaží mainstreamovať sex s neplnoletými, pretože presadzuje prebudenú ideológiu, ktorá už dlho existuje na okraji spoločnosti.

"Tento dokument obhajuje množstvo znepokojujúcich nápadov a zlých zásad," povedala Grace Meltonová, kandidátka Trumpovej administratívy v OSN, ktorá pracuje ako analytička think-tanku Heritage Foundation. "Nielenže naznačuje, že maloletí môžu byť dostatočne zrelí na to, aby súhlasili so sexuálnou aktivitou, ale tiež tvrdí, že 'trestné právo nesmie žiadnym spôsobom narúšať' takzvané právo na interrupciu alebo na 'rodovo potvrdzujúcu starostlivosť.'"

Správa, dodal Melton, "ilustruje niektoré dôsledky expanzie progresívnej ľavice v tom, čo predstavuje "ľudské práva".

Ďalšie časti správy obhajujú masovú dekriminalizáciu sexuálnych aktov. V rámci tejto dekriminalizácie „konsenzuálne sexuálne správanie bez ohľadu na typ sexuálnej aktivity, pohlavie/pohlavie, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové vyjadrenie zainteresovaných osôb alebo ich rodinný stav nemožno kriminalizovať v žiadnom okolnosti," podľa správy. „Konsenzuálne sexuálne vzťahy rovnakého pohlavia, ako aj konsenzuálne sexuálne vzťahy rôznych pohlaví alebo konsenzuálne sexuálne vzťahy s trans, nebinárnymi a inými rodovo odlišnými ľuďmi alebo medzi nimi alebo mimo manželstva – či už predmanželským alebo mimomanželským – môžu preto, nikdy nebyť kriminalizovaný."

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes