Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

12.4.2023 EÚ chce sprísniť zmluvu o pandémii!!

VKontakte

 Veľmi dlhú dobu upozorňujeme verejnosť o veľmi kritickej situácii ohľadom pandemickej zmluvy s WHO. Otvor si článok o pandemickej zmluve s WHO - tu. Lenže EÚ chce ešte prísnejšiu zmluvu o pandémii. Navrhuje zaviesť aj pojem „pandemická situácia“. Vtedy na prechod do havarijného stavu stačí prípadná zdravotná kríza. Otvor si článok, že o čom sa hlasovalo v EP - v októbri 2022. - tu.

Koncom marca EÚ predstavila vlastný návrh toľko diskutovanej zmluvy WHO o pandémii. Dokument, ktorý bol zverejnený koncom marca, navrhuje rozšírenie a sprísnenie pandemickej zmluvy. Zdá sa, že dohoda o pandémii nezachádza pre EÚ dostatočne ďaleko.

“Pandemická situácia”

V prvom článku zmluvy by EÚ zaviedla pojem „pandemická situácia“ a doplnila tak pojem „pandémia“. „Pandemická situácia“ je potom prepuknutie choroby, ktorá sa „šíri alebo môže šíriť vo veľkej geografickej oblasti, často celosvetovo, a postihuje alebo pravdepodobne postihne veľký počet ľudí. Na rozdiel od „pandémie“ postačuje „pandemická situácia“ na možnosť vzniku takejto krízy.

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme

 

Generálny riaditeľ WHO má rozhodnúť, či nastala „pandemická situácia“. Druhá časť reformy WHO ( novela Medzinárodného zdravotného poriadku- zhrnutie je dole a tu) má zabezpečiť, aby potom generálny riaditeľ mal v takomto prípade široké právomoci nariaďovať „opatrenia“. 

Rozšírenie pandemickej zmluvy o „pandemickú situáciu“ by tak zintenzívnilo presun moci v prospech WHO. Prečo za tým tak stojí EÚ? Princíp „nasleduj peniaze“ by to vysvetľoval logicky. Po impériu Billa Gatesa je Nemecko najväčším finančníkom WHO a Nemecko je stále krajinou v EÚ, ktorá udáva smer. Nemecko je tvrdé jadro Róberta Fica.

Ak sa EÚ presadí, budúca politika biologickej bezpečnosti by sa mala rozhodne zakladať na „pandemickej situácii“, presnejšie na predchádzaní takejto situácii. Preto EÚ navrhuje úplne novú kapitolu s názvom „Prevencia, odhaľovanie a hlásenie pandemických situácií“.

Dáva jasne najavo, že sa nechcete zastaviť ani v súkromných izbách. EÚ chce vaše vlastné štyri steny na zastavenie ďalšej pandémie.

Ďalšie dodatky k návrhu EÚ na Pandemickú zmluvu:

 • Nehody v biologických laboratóriách a náhodné uvoľnenie patogénov by mali byť okamžite hlásené WHO. (Existuje dôvod na toto pridanie?)
 • „Neudržateľné využívanie pôdy“ a „spotreba voľne žijúcich zvierat“ by sa mali prísne kontrolovať. Jeleniu zver od miestnych poľovníkov treba podľa EÚ „čo najviac obmedziť“, aby sa znížilo „riziko zoonóz“.
 • Má sa zriadiť expertný výbor pre „pandemické opatrenia“.
 • Má sa zriadiť expertná komisia na monitorovanie One Health.
 • "Falošné správy" by mali byť cenzurované. A čo je zlé, určuje WHO.

 

 Zhrnutie pandemickej zmluvy s WHO

 1. 3 „Zásady“ sa vypúšťajú slová „pri plnom rešpektovaní dôstojnosti, ľudských práv a základných slobôd osôb“. Namiesto toho by teraz mali byť nariadenia založené na „začlenení, rovnosti“ a iných veciach. Ľudské práva sú na druhej strane uvedené v článku 2, ale v inom kontexte a už nie v „zásadách“. „Základné slobody“ úplne zmizli.

 1.  Znenie sa zmenilo z odporúčaní na záväznú dohodu s „výborom pre dodržiavanie pravidiel“, ktorý má preskúmať „záväzky spolupracovať“.
 2.  Vytvorenie siete dohľadu a byrokracie : „Posilnenie ústrednej úlohy vnútroštátnych zdravotníckych orgánov pri riadení a koordinácii s politickými, medzirezortnými, medzirezortnými a viacúrovňovými orgánmi v záujme včasného a koordinovaného dohľadu a reakcie“. (Poznámka: Tejto funkcii by presne zodpovedalo krízové ​​koordinačné centrum, ktoré chcela rakúska vláda vybudovať pod ministerstvom vnútra a vychádzalo by z pôvodne neúspešného „zákona o krízovej bezpečnosti“.)
 3. „Jedno zdravie“ prostredníctvom zapojenia ďalších agentúr OSN, čo by umožnilo WHO rozšíriť svoju jurisdikciu na všetky oblasti planéty (divoká príroda, rastliny, oceány, ekosystémy, dobytok, poľnohospodárstvo okrem ľudského zdravia). Primeraný pokrok sa dosiahol aj na klimatickej konferencii v Egypte.
 4. Zdieľanie genomických údajov. Vyžaduje si to súhlas národov, ale nie jednotlivcov, ktorých údaje možno zdieľať.
 5. Rozšírená právomoc pre tímy odborníkov WHO kontrolovať, čo sa deje v krajine. "Ako by WHO reagovala na informácie, ktoré získali, nie je jasné," píše Nass.
 6. WHO by mohla zaviesť povinné testovanie a očkovanie pri cestovaní.
 7. Mohli by predpísať očkovacie preukazy s QR kódmi.

 1. Opatrenia možno uložiť osobám, „ktoré by dosiahli najvyšší možný stupeň ochrany zdravia“. Nass hovorí: „ Môže to zahŕňať nútené očkovanie, lieky, karantény, diéty alebo iné opatrenia, ktoré majú chrániť zdravie.“ Doteraz sa hovorilo o „vhodných opatreniach“.

 1. "Opatrenia", vrátane liekov, vakcín alebo iných liekov, ktoré WHO považuje za "neprimerané alebo nadmerné" môžu byť zakázané. Myslite na zinok, vitamín D alebo ivermektín.

 1. Nové zdravotné predpisy majú byť financované 50 miliardami dolárov ročne. WHO to krajinám G20 navrhla v apríli 2022.
 2. Viac cenzúry. Nový IHS by zaviazal štáty, aby „bojovali“ proti údajným dezinformáciám alebo dezinformáciám o verejnom zdraví v médiách a sociálnych médiách a „iným spôsobom šírenia takýchto informácií“.

Všetky plánované zmeny IHS nájdete tu. 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... . 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes