Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

26.7.2023 Ďalší právnici analyzujú usmernenia WHO a zmluvu o pandémii: Bráňte sa teraz – inak bude neskoro!

26.7.2023 Ďalší právnici analyzujú usmernenia WHO a zmluvu o pandémii: Bráňte sa teraz – inak bude neskoro!

VKontakte

 Prv je potrebné oznámiť, že za SR nikto ešte nepodpísal túto zmluvu, ako sa snaží jeden pán na Facebooku presviedčať svojím úbohým statusom bez dôkazov!!

Odporúčam celý článok prečítať si, aby ste zasa nešírili nezmysli po internete!! Prosíme všetkých aby šírili, zdieľali aj tento dôležitý článok všade kde sa len dá, aj do komentárov politikov, skupín a podobne. Ďakujeme! 

Ďalší zahraniční právnici v oblasti základných práv

Dr. Silvia Behrendt, Univ.-Prof.in Dr.in Astrid Deixler-Hübner, Dr. Alexander H. Gaischin, Mag. Gernot Klopcic, Dr. Roland Orthner, Dr. Friedrich Rödler, Dr. Thomas Friedrich Užnik, Mag.a iur. Angelika Zwicklhuber, MA, Mag. Nina Mori zverejnili komplexnú analýzu „Medzinárodných zdravotných predpisov“ a takzvanej Pandemickej zmluvy, v ktorej dôrazne varujú, že ľudia sa teraz musia brániť – pretože akonáhle nariadenia vstúpia do platnosti, WHO sa teší imunite a právne prostriedky nápravy v členských štátoch sa už nebudú uplatňovať. Obyvateľstvo bude nakoniec úplne vydané na milosť a nemilosť tejto nedemokratickej organizácii.

Prečítajte si nižšie uvedenú analýzu právnikov v oblasti základných práv :

Ako WHO zbavuje parlamenty a občanov pandemickou zmluvou a medzinárodnými zdravotnými predpismi

Na Slovensku sú vláda, parlament a europoslanci na pokraji trvalého presunu základných ústavných právomocí na Svetovú zdravotnícku organizáciu. Ak sa WHO odvolá na prijatie opatrení proti pandémii, Rakúsko a ľudia žijúci v Rakúsku stratia základné aspekty svojej suverenity. Možné účinky takýchto zásahov sú dobre známe: zablokovanie, obmedzenie prístupu, povinné očkovanie, cenzúra a dohľad. Toto je upravené v novej verzii Medzinárodných zdravotných predpisov a novej „Pandemickej zmluvy“. Tvrdenie Spolkového kancelára, že WHO vydáva len odporúčania, ktoré nie sú pre členské štáty záväzné, je v súčasnosti stále správne, ale už nezodpovedá realpolitike.[1] , [2]  Verejná ani parlamentná diskusia o tom nie je.  

Prosíme Vás všetkých, podporte túto petíciu, žiadna online petícia nepomôže, sú len na odvedenie pozornosti: Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO, proti digitalizácii .... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

Obsah:

 1. pozadia
 2. Zomrela rastlina KTO?
 3. „Pandemická zmluva“ a jej dôsledky
 4. Novela Medzinárodného zdravotného poriadku
 5. Nedostatok diskusie v politike a médiách
 6. Možná informačná kontrola a obmedzenie slobody prejavu
 7. The One-Health Concept: Monitoring všetkých potenciálne relevantných procesov v životnom prostredí a spoločnosti
 8. Kroky na odvrátenie prevzatia
 9. pozadia

Už viac ako 100 rokov žijeme v Rakúsku v demokracii. "Aj na Slovensku údajne žijeme niekoľko desiatok rokov demokracie". Dávno sú preč časy, keď absolutistickí panovníci a feudáli určovali pravidlá tým, ktorí im podliehali, sami ich násilne vykonávali a poddaní boli aj jedinými a teda najvyššími sudcami. Dôvodom tejto pozitívnej zmeny nebolo to, že by sa zmenila ľudská povaha a že by už neexistovali žiadne túžby jednotlivcov povyšovať sa nad ostatných ako vládcov. Zmenu prinieslo rozhodnutie más už to ďalej neznášať . Spoločne sa vytvorila a podporila forma vlády, ktorá by mala určovať „pravidlá hry“ pre spoločný život a zabezpečiť ho prostredníctvom početných kontrolných mechanizmov – demokracia.

Ale znova a znova sa objavujú pokusy jednotlivých záujmových skupín zmocniť sa moci a majetku. Keď sa pred niekoľkými rokmi presadzovali medzinárodné dohody o voľnom obchode CETA a TTIP (dohodu CETA schválil, prijal a podpísal sám najväčší kápo súdruh Fico, TTIP prijal tiež kápo Fico), politici a médiá sa na ne ticho pozerali. Napokon, členské štáty by mali byť de facto obmedzené vo svojich legislatívnych právomociach. Štáty by nemali zakázané prijímať zákony, ktoré sú v rozpore so záujmami spoločností. Potom by však boli splatné likvidačné miliardové pokuty, ktoré by mohli vyhlásiť súkromné ​​tajné súdy (neštátne arbitrážne tribunály). Tento útok na sebaurčenie však nie je ničím v porovnaní s tým, čo v súčasnosti plánuje WHO . Žiaľ,   v médiách a politike neprebieha kritická diskusia.

2. Zomrela rastlina KTO?

Grafický kredit: CRUSADE

 Lenže zmluva sa môže použiť aj teraz - tu čítaj!! Na základe ústavy WHO sa v súčasnosti rokuje o „Medzinárodných zdravotných predpisoch“ (IHR) a novej „Pandemickej zmluve“. [1]  O oboch projektoch WHO sa má rozhodnúť v máji 2024 na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení (WHA). [2 ]  Následne musia byť obe nariadenia implementované členskými štátmi WHO do ich príslušných právnych systémov. Pre MZP postačuje jednoduchá väčšina hlasujúcich štátov vo Svetovom zdravotníckom zhromaždení, pre pandemickú zmluvu je potrebná 2/3 väčšina. Obe by potom na Slovensku mali začať platiť v roku 2025, a v Eú sa už teraz môže použiť, čo dokazujú dokumenty tejto zmluvy - tu čítaj!! 

Slovenská Republika plánuje postúpiť svoju suverenitu WHO v „krízovej situácii“ (Public Health Emergency of International Concern, skrátene PHEIC).  O tom, kedy takáto krízová situácia nastane,  rozhoduje iba generálny riaditeľ WHO . Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať ani sa proti nemu odvolať. Končí, keď si to generálny tajomník želá. V krízovej situácii členské štáty „uznávajú WHO ako vedúci a koordinačný orgán“ a  zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO. Doterajšie nezáväzné odporúčania WHO by sa preto mohli stať nátlakom, ktorému by sa rada podriadila aj rakúska vláda.

Kto si vie reálne predstaviť, že po rozhodnutí na 77. Svetovej zdravotníckej konferencii v máji 2024 sa zrazu v Rakúsku rozbehne diskusia, v ktorej sa bude otvorene uvažovať o tom, či treba odmietnuť Pandemickú zmluvu a MZP? Aké alternatívy má Rakúsko na výber? Zostáva buď podpísať zmluvu, ktorú už prerokovali súkromné ​​záujmové skupiny, alebo vystúpiť z WHO. Zatiaľ čo súkromné ​​zainteresované strany sú veľmi aktívne zapojené do rokovaní,  naši volení zástupcovia a vláda hazardujú s naším sebaurčením tým, že nič nerobia a postúpili základné práva na rokovania Európskej komisii. Nestráca sa čas informovaním obyvateľov a pýtaním sa na ich názor. Naopak, väčšina poslancov sa zdá byť úplne neinformovaná.    

Hoci sa nás všetkých dotýkajú plánované nariadenia  až po našu veľmi osobnú sféru života  , v Rakúsku sa o tom verejne nediskutuje. Kto z nás zvolil generálneho riaditeľa WHO, ktorý si v budúcnosti bude môcť dovoliť zasahovať akýmkoľvek spôsobom do nášho súkromného života a našej ekonomiky? To, čo v súčasnosti robí vláda a poslanci Národnej rady, zmení budúce demokratické voľby v Rakúsku na frašku:  vláda a poslanci parlamentu sa môžu slobodne rozhodnúť len dovtedy, kým generálny tajomník WHO nerozhodne o PHEIC.. Predpokladajme, že v Dánsku je vtáčia chrípka a WHO sa rozhodne zničiť všetky kurčatá v Európe. Potom by sa to muselo realizovať v Rakúsku. Predpokladajme, že znečistenie jemným prachom alebo CO2 v niektorých európskych hlavných mestách sa WHO zdá príliš vysoké a rozhodla by sa vo veľkej miere zakázať dopravu a priemysel. Potom by sa to muselo realizovať v Rakúsku. Predpokladajme, že WHO je znepokojená počtom prípadov rakoviny a zaväzuje členské štáty, aby preventívne liečili celú populáciu 15 rôznymi vakcínami proti rakovine. Potom by sa to muselo realizovať v Rakúsku.

3. „Pandemická zmluva“ a jej dôsledky

V Rakúsku sú teraz vláda a parlament na pokraji  trvalého presunu základných ústavných právomocí na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) . V dôsledku toho sú dôležité aspekty suverenity našej krajiny a ochrany základných práv občanov natrvalo opustené, len čo WHO tvrdí, že je aktívna v oblasti pripravenosti na pandémiu. Tieto zmeny sú založené predovšetkým na dvoch zmluvách:

 • Revidovaná verzia Medzinárodných zdravotných predpisov z roku 2005 a
 • úplne znovu prerokovaná dohoda o pandémii („WHO CA+“).

Na základe toho bude v budúcnosti oveľa pravdepodobnejšie, že WHO vyhlási „ medzinárodnú zdravotnú pohotovosť“  a bude ju môcť udržiavať oveľa dlhšie ako doteraz. Vďaka tomu bude môcť WHO oveľa dlhšie a priamejšie zasahovať do suverenity a ekonomiky našej krajiny, ako aj do života obyvateľstva (povinné testy, izolácia, uzamykanie, obmedzenia prístupu s certifikátmi až po povinné očkovania ako aj cenzúra a dohľad), ako to bolo predtým možné.

Aj keď tento mocenský presun od inštitúcií našej krajiny a spolkových krajín k WHO nemôže mať ďalekosiahlejší dosah na občanov, obyvateľstvo  a parlament sú ponechané v úplnej nevedomosti o obsahu týchto zmlúv  a tzv. súvisiace ciele, náklady a riziká  .

Rakúsky právny expert na pandémiu a  bývalý konzultant WHO Dr. Silvia Behrendt  a  švajčiarsky právnik Philipp Kruse  sa ponorili do týchto plánov WHO na rozšírenie svojich právomocí a tiež získanie finančných právomocí. Už mesiace sa títo dvaja snažia objasniť, ako veľmi môžu nové právomoci WHO ovplyvniť náš každodenný život. Plánuje sa komplexný súbor dohôd medzi WHO a jej členskými štátmi, ktoré umožnia WHO  vydávať nariadenia priamo ľuďom v zmluvných štátoch. Napríklad WHO, ktorá je do značnej miery riadená záujmom, by mala mať možnosť v prípade núdze po uzavretí zmluvy uvoľniť určité lieky na celom svete a mala by mať možnosť diktovať štátom, aby ich používali. Obzvlášť znepokojujúce je, že WHO bude mať v budúcnosti možnosť vyhlásiť globálnu zdravotnú núdzovú situáciu (= Public Health Emergency of International Concern, skrátene PHEIC) alebo následnú pandémiu ešte skôr, na ešte dlhšie časové obdobie a tiež na regionálnej úrovni, pričom kritériá sú také široké, že je to  prakticky kedykoľvek možné  . Kontrolný a overovací mechanizmus na ukončenie pandémie sa neplánuje.

Približne 80 % financií WHO pochádza z účelových príspevkov, ktoré  umožňujú rôznym sponzorom  profitovať z pandemických rozhodnutí WHO. Toto financovanie prostredníctvom účelových príspevkov tiež znamená, že rozhodnutia vo WHO nevyplývajú z vôle obyvateľstva členských štátov (demokraticky), ani sa neriadia „vedou“. Oficiálne tu nakupuje každý, kto platí na konkrétny účel. To je nezlučiteľné s činnosťou verejnej organizácie, ktorá by sa mala zaviazať k spoločnému dobru.

 Pod názvom „Public Private Partnerships“ je tiež narušená požadovaná transparentnosť spolupráce medzi WHO a farmaceutickým priemyslom . V budúcnosti by mal byť farmaceutický priemysel schopný uzatvárať zmluvy aj v prípade „bezprostrednej pandémie“, čím WHO môže zaviazať členské štáty, aby kupovali ich produkty a používali ich. Doteraz sa lobisti museli snažiť presvedčiť poslancov Národnej rady, aby rozhodovali vo finančných záujmoch svojich klientov (napr. z farmaceutického priemyslu), no v budúcnosti bude stačiť lobista v osobe tajomníka WHO -Generál, ktorý to bude môcť robiť na neurčitý čas na základe vlastnej  autorizácie  , ktorá je oprávnená robiť želané rozhodnutia sami.

Doteraz sme WHO poznali ako „poradnú“ organizáciu  , ktorá podáva návrhy štátom v sektore zdravotníctva, ktoré môžu členské štáty implementovať. Štáty berú do úvahy svoje ústavy a podliehajú demokratickej kontrole svojho obyvateľstva. V budúcnosti by mali byť odporúčania WHO právne záväzné pre všetkých ľudí v zmluvných štátoch počas „zdravotnej núdze“ alebo pandémie a priamo obmedzovať základné a ľudské práva  či vydávať odporúčania na očkovanie svetovej verejnosti.

Subjekty sa už proti týmto nariadeniam nemôžu brániť:  ústava WHO stanovuje, že organizácia požíva v členských štátoch imunitu. [3]  Domáce opravné prostriedky proti WHO (sťažnosti, žaloby) sa neuplatňujú a obyvateľstvo neplánuje priamo ovplyvňovať WHO . Neexistuje ani medzinárodná právna kontrola nad WHO. [4]

Generálny tajomník WHO tak môže kedykoľvek vydať ľubovoľné nariadenia, ktoré platia, kým ich nebude chcieť opäť zmeniť – bez právnych následkov. Obyvateľstvo musí dodržiavať tieto nariadenia, naša národná vláda je povinná ich implementovať. Presadzovanie predpisov majú vykonávať výkonné sily zmluvných štátov. Polícia a armáda sa potom už neriadia demokraticky prijatými zákonmi, ale skôr slovom generálneho tajomníka WHO. Preskúmanie diktátu WHO súdmi zmluvných štátov už nebude možné z dôvodu nedostatku jurisdikcie.

4. Zmena Medzinárodného zdravotného poriadku

Návrh nového článku 13A MZP [5]  znie:

„1. Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, uznávajú WHO ako usmerňujúci a koordinačný orgán pre medzinárodnú reakciu v oblasti verejného zdravia počas mimoriadnej udalosti medzinárodného záujmu v oblasti verejného zdravia a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania WHO vo svojej medzinárodnej reakcii v oblasti verejného zdravia.“

V preklade to neznamená nič iné ako to, že v prípade pandémie (vyhlásenej WHO) zmluvné štáty uznávajú WHO  ako vedúci a koordinačný orgán pre medzinárodné opatrenia a zaväzujú sa dodržiavať odporúčania. Ďalšie právomoci - tu čítaj.

V článku 42 MZP sa dokonca stanovuje , že tieto opatrenia  majú členské štáty okamžite  vykonať . Musia sa prijať aj opatrenia štátu, ktoré  prinútia neštátne subjekty  vykonávať opatrenia WHO.

„ Prístup celej spoločnosti “ a „ prístup celej vlády “ , ktorý presadzuje aj WHO, znamená, že všetky aspekty spoločnosti a vlády by mala v prípade pandémie kontrolovať WHO.

5. Nedostatok diskusie v politike a médiách

Každý, kto predpokladá, že tieto závažné a trvalé zásahy do slovenského právneho poriadku budú verejne prerokované a podrobené referendu, sa mýli. Pretože na jednej strane vláda, politika a masmédiá nechávajú občanov úplne v nevedomosti. Na druhej strane sa možno obávať, že celá európska populácia bude vybitá tým, že   uzatvorí zmluvu s WHO za jednotlivé členské štáty - A to sme dokázali my Oz Dôstojnosť Slovenska dokumentmi priamo z Bruselu tu čítaj , tu , tu!! Nedostatok diskusie je preto, lebo nám to zakazujú a jediní sa tejto téme aj venujeme tri roky! 

Ako je možné, že o týchto ďalekosiahlych plánoch neprebieha žiadna verejná diskusia? Minimálne od súborov na Twitteri [6]  a súborov na uzamknutie [7] , [8]  bolo dokázané, že médiá môžu byť v prípade potreby priamo ovplyvnené vládami. DR Behrendtová sa v rámci svojho výskumu o „ naratívnej kontrole “ WHO podrobne zaoberala „Infodemickým manažmentom“. [9]  „Infodemic Management“ znamená riadenie informácií na základe vojenského modelu, keďže informácie sú klasifikované ako „zbraň“, a teda ako nebezpečenstvo . Nežiaduce informácie by sa nemali dostať ani na verejnosť, čo sa dotýka najmä sociálnych sietí a alternatívnych médií.

6. Možná informačná kontrola a obmedzenie slobody prejavu

Pandemická dohoda v článku 17 stanovuje:  „vykonávať pravidelné sociálne počúvanie a analýzu s cieľom identifikovať prevalenciu a profil dezinformácií, ktoré prispievajú k navrhovaniu stratégií komunikácie a správ pre verejnosť s cieľom čeliť dezinformáciám, dezinformáciám a falošným správam, čím sa posilní dôvera verejnosti“, čo  znamená znamená, že zmluvné štáty by mali kontrolovať, ktoré „dezinformácie“ sa v súčasnosti šíria s cieľom pôsobiť proti nim a posilniť dôveru verejnosti. Tu je podstatné, kto by mal mať právomoc interpretovať to, čo sa vykladá ako „dezinformácia“ Tu čítaj.. Vzhľadom na štruktúru prispievateľov WHO je nepravdepodobné, že verejná mienka prevládne. Už teraz je otázny prístup, že by sa z posudzovania individuálnej zodpovednej osoby odoberala právomoc interpretovať kvalitu informácií a chcela ich preniesť na centrálnu inštitúciu.

Plánovaná cenzúra nie je zlučiteľná so slovenským právnym poriadkom, ktorý má slobodu prejavu podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v ústavnom postavení.  Napriek tomu má byť toto monitorovanie informácií prostredníctvom WHO zavedené ako povinné.

7. Koncepcia jedného zdravia: Monitorovanie všetkých potenciálne relevantných procesov v životnom prostredí a spoločnosti a podávanie správ WHO

Koncepcia jedného zdravia v súlade s článkom 18 Pandemickej zmluvy tiež stanovuje povinnosť členských štátov  neustále monitorovať potenciálne hrozby  z oblastí klimatických zmien, biodiverzity, ekosystémov, ľudí a zvierat. Ak nemožno vylúčiť vypuknutie pandémie u ľudí, členský štát zodpovedný za monitorovanie musí do 48 hodín podať správu WHO. Generálny riaditeľ potom môže predpísať regionálne alebo medzinárodné opatrenia, aj keď existuje len nejasné podozrenie na nebezpečenstvo .

Je nepravdepodobné, že by si väčšina obyvateľstva všimla svojvoľné rozhodnutie generálneho riaditeľa WHO Tedrosa Ghebreyesusa  v rozpore s názorom jeho vlastnej rady expertov WHO. vyhlásiť opičie kiahne za stav verejného zdravia medzinárodného záujmu. Len veľmi špecifická, zvládnuteľná časť populácie je ohrozená infekciou a na rozdiel od afrických variantov je choroboplodný efekt veľmi obmedzený. Tento incident sotva vyvolal rozruch kvôli okrajovým protiopatreniam. Ak by už existovala nová zmluva o pandémii a MZP, Tedros by mohol zavrieť hranice, zaviesť blokády a urobiť povinné očkovanie sám od seba a urobiť z akéhokoľvek kritického názoru trestný čin. Tieto opatrenia mohla kontrolovať polícia a armáda a dokonca ich implementovať silou.

8. Kroky, ako zabrániť prevzatiu

Chceme veriť, že to s nami príslušný generálny tajomník WHO myslí dobre a skutočne sa raz a navždy vzdať možnosti demokratického vplyvu na formovanie našich životov? Ak nie, musíme konať rýchlo a rozhodne.  Svetové zdravotnícke zhromaždenie WHO sa koná každý rok v máji. V máji tohto roku bol prvý hrubý návrh zmluvy o pandémii („nultý návrh“) prevedený do novej verzie. Pasáže, ktoré vyvolali kritiku, boli zneškodnené z hľadiska jazyka – nie obsahu. Očakáva sa, že zmluva bude podpísaná v máji budúceho roka. [10]  Naša sloboda a práva sú ohrozené. Je len na nás, či to prijmeme. Lenže zmluva sa môže použiť aj teraz - tu čítaj!!

DR Behrendt vytvoril  10-bodový program  o tom, ako sa môžeme brániť proti tomuto uchopeniu moci zo strany WHO a korporácií a ako si môžeme zachovať svoju slobodu. [11]  Právnik Kruse pri viacerých príležitostiach vysvetlil, prečo považuje dôsledky pripravovaných zmlúv WHO za oveľa nebezpečnejšie pre širokú verejnosť ako samotnú vírusovú hrozbu. [12]  Vzdelávajte sa, stýkajte sa so svojím okolím a s politikmi a médiami, dožadujte sa verejného diskurzu a urobte z tohto útoku na naše slobodné životy verejnú záležitosť. 

Nezabudni, že: 

Americká vláda oznamuje nový úrad „Pandemickej pripravenosti a reakcie (Pandemická zmluva)“, ktorý vyzerá ako vojenský program, Globálna agenda biologickej bezpečnosti, známa aj ako medzinárodná pripravenosť na pandémiu, neprichádza, už je tu, rastie a expanduje do Afriky a do Eú!! 

 

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
V ére systematickej „veľkej technickej“ cenzúry a rozšírenej inštitucionálnej korupcie sú médiá hľadajúce pravdu a alternatívne perspektívy životne dôležité a akýkoľvek druh podpory pomáha viac, než si myslíte!
 
 

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes