Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

7.1.2024 Nemecké tanky v Litve a „vojenský Schengen“ (nová železná opona) !!
Featured

7.1.2024 Nemecké tanky v Litve a „vojenský Schengen“ (nová železná opona) !!

VKontakte

 Nemecká obrnená brigáda v Litve je prvým krokom k „vojenskému Schengenu“ a reguluje nemeckú dominanciu nad Poľskom a nad celou východnou Európou. 

Ak sa v najbližších rokoch nestane niečo neočakávané, ideologická a vojenská dominancia Nemecka nad Východnou Európou sa pravdepodobne zvýši. Pôjde to na úkor suverenity Poľska a celej Východnej Európy. Ale dominancia Nemecka v EÚ sa zvyšuje.

nemecké vedenie

Nemecký minister obrany Boris Pistorius nedávno podpísal dohodu o rozmiestnení obrnenej brigády v Litve, ktorá bude umiestnená v blízkosti hraníc štátu únie a do roku 2027 bude plne funkčná. Mesiac predtým, keď predstavil novú vojensko-strategickú doktrínu svojej krajiny, vyhlásil: „Potrebujeme Bundeswehr, ktorý sa dokáže brániť a viesť vojnu, aby ochránil našu bezpečnosť a našu slobodu.“ Tento dokument je založený na hegemónnom manifeste Kancelára Olaf Scholz od decembra 2022.

Krátko po zverejnení tejto doktríny navrhol šéf logistiky NATO generálporučík Alexander Sollfrank vytvorenie takzvaného „vojenského Schengenu“. Cieľom bolo optimalizovať vybavenie v rámci EÚ. Zámienku na urýchlenie týchto plánov poskytla zmluva o obrnenej brigáde medzi Nemeckom a Litvou, ktorá nebola prekvapením, keďže sa o nej diskutovalo od začiatku leta a hlavne v minulom roku 2022 ohľadom stretnutia projektu Trojmorie (tu) .

Plán NATO „vojenského Schengenu“ treba vnímať v kontexte zmeny režimu v Poľsku a na Slovensku. Návrat bývalého poľského premiéra a predsedu Európskej rady Donalda Tuska do vedenia Poľska treba využiť na podriadenie Poľska ako zástupcu. Jaroslaw Kaczynski preto opakovane obvinil Tuska, že je „nemeckým agentom“ a varoval, že plánuje postúpiť poľskú suverenitu Nemecku. A aby sa nezabudlo aj na návrat veľkého šéfa Roberta Fica, ktorý dokáže verejnosť klamať a v pozadí so svojím ministrom zahraničných vecí Blanárom prijali nové dohody s NATO (tu). Veď samotný šéf Fico verejne povedal, že chce byť pod Nemeckom !! Inak, ak si pamätáte z NR SR 16.10.2021, tak vtedy sa hlasovalo vyslanie Slovenských vojakov do Líbye pod Nemeckou vlajkou, a Kotleba naschvál posielal ľudí pred ÚVZ aby náhodou nenarušili voľný odchod pod Nemeckou vlajkou !! 

 

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Stačí si pozrieť aj tento Návrh zákona za ktorý hlasovala aj madam Šimkovičová, Marček a celá vláda Smeru, SNS, Most-hídu (Ľsns sa iba úboho zdržali hlasovania). Je to presne ten zákon, ktorý je aj súčasťou podpory pre Ukrajinu, stačí si pozrieť zákon !!

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tu) . Zákon prijatý v roku 2019 !! 

Vyberáme:

„(1) Ozbrojené sily rozhodujúcim výkonným prvkom systému obrany štátu. Hlavnou úlohou ozbrojených síl je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná

(2) Ozbrojené sily sa podieľajú na zachovaní bezpečnosti Slovenskej republiky.5) Povinnosťou ozbrojených síl je podieľať sa aj na plnení úloh v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu,5a) pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb alebo majetok. (môžu hocikedy použiť vojakov v uliciach, ako to bolo v roku 2020 !!)

(3) Ozbrojené sily plnia úlohy aj mimo územia Slovenskej republiky v súlade s medzinárodným právom; plnia úlohy v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie, úlohy vyplývajúce zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo úlohy medzinárodného vojenského veliteľstva 5b) a úlohy v rámci spolupráce ozbrojených síl so zahraničnými ozbrojenými silami.“.
v.
5b) Napríklad Severoatlantická zmluva
 
10.V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:
„i) poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky,8a)
j) plnenie opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie,
 
(12) Ozbrojeným silám vyslaným na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky môže veliť v súlade s medzinárodným právom príslušný veliteľ zahraničných ozbrojených síl alebo príslušný veliteľ medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom.“ Zdroj
 
Pokračovanie článku.....

Pozorovatelia by si mali uvedomiť, že dohoda o obrnenej brigáde Nemecka s Litvou bola podpísaná až po Tuskovom návrate do funkcie v polovici decembra, no dohodnutá ešte v rokoch 2017 a 2018 na summitoch vo Waršave (tu) . To naznačuje, že Berlín nechcel súhlasiť s touto dohodou vopred, pretože to mohlo dať predchádzajúcej vláde impulz v októbrových voľbách. Kaczynski by tvrdil, že 4 800 vojakov a 200 civilistov, ktorí tam majú byť umiestnení do roku 2027, možno efektívne zásobovať iba tranzitom cez Poľsko. Kompletné dokumenty nájdete tu .

Aby sa Nemecko nestalo predmetom sporov pred už aj tak napätými voľbami, rozhodlo sa Nemecko pravdepodobne odložiť podpis tejto dohody na obdobie po Tuskových voľbách. O niektorých detailoch by sa dalo aj prerokovať, ak by prehral. Keďže však išlo všetko podľa plánu, Sollfrank strategicky načasoval svoj návrh na takzvaný „vojenský Schengen“ takmer mesiac po tom, čo bolo jasné, že sa Tusk vráti k moci.

Tuskovo Poľsko

Bezprostredne predtým bola zverejnená vojenská strategická doktrína Nemecka. Po poľských voľbách takmer určite, aby Kaczynskému nevznikol ďalší problém, ktorým by podnecoval svoju základňu proti Tuskovi. Ale teraz, keď je Tusk späť v úrade, Nemecko už nemusí skrývať svoje hegemónne vojenské zámery. Ukazuje to vyhlásenie tejto doktríny, návrh nemeckého Sollfranka a novo dohodnutej nemeckej tankovej brigády v Litve.

Ako už bolo napísané, Nemecko môže efektívne zásobovať svoje 5000-členné sily v tejto pobaltskej krajine len tranzitom cez Poľsko, preto je opodstatnené urýchlenie plánov na „vojenský Schengen“. Myšlienka nemeckej výzbroje, vybavenia a munície valiacej sa cez Poľsko na ceste do Litvy je však neprijateľná z pohľadu mnohých konzervatívno-nacionalistických Poliakov, ktorí by to považovali za silný symbol nemeckej nadvlády nad ich čerstvo podrobenou krajinou.

Tusk mal pravdepodobne tieto obavy a predvídateľný odpor voči novému migračnému paktu EÚ na mysli, keď sa pokúšal ovládnuť poľské štátne médiá po tom, čo ich konzervatívno-nacionalistická opozícia roky obsadila svojimi kádrami. Nový kontroverzný postoj Poľska k Nemecku a nelegálnym imigrantom, ktorý sa predvídateľne prejaví prostredníctvom „vojenského Schengenu“ a väčšej imigrácie do Poľska, si od neho vyžaduje, aby formoval príbeh zhora.

Tieto inštitúcie práve rozpustil spor medzi liberálno-globalistom Tuskom a konzervatívno-nacionalistickým prezidentom Andrzejom Dudom. Duda zostane vo funkcii až do najbližších prezidentských volieb na jar 2025, opozíciu to však prinajmenšom pripraví o hlásnu trúbu. Výsledný škandál okolo Tuskovho zabavenia tohto média (pozri dole) tiež odvrátil pozornosť Poliakov od dvoch nových kontroverzných pozícií jeho vlády.

Svoju agendu teda presadzuje tak či onak, keďže štátne médiá sa rozpadnú, ak mu Duda nezverí kontrolu, a zároveň presadzuje väčšiu imigráciu. A Nemecko zabezpečuje tranzitné práva prostredníctvom „vojenského Schengenu“.

Ak sa budúci rok nestane niečo neočakávané, očakáva sa, že ideologická a vojenská dominancia Nemecka nad Poľskom ešte silnie na úkor suverenity krajiny, presne tak, ako to predpovedal Kaczynski.

„Zmena režimu“ v Poľsku: očista médií a tajných služieb

Začína sa proúnijná zmena režimu v Poľsku: bola vypnutá stanica ÖRR a vymenení šéfovia médií a tajných služieb. Nová opozícia varuje pred „diktatúrou“. 

V Poľsku sa začala nová éra, už týždeň vládne vláda Tuska III, koalícia od progresívnych po konzervatívnu. Skončilo sa osemročné kraľovanie strany „Právo a spravodlivosť“ (PiS) a na čelo sa dostal Donald Tusk. Nový premiér je zanieteným bojovníkom EÚ. A teraz sa „režim“ mení. Šéfovia poľského ÖRR (televízia, rozhlas, tlačová agentúra) boli odvolaní a tiež tajné služby. Televízny kanál bol jednoducho vypnutý.

Pripojenie k EÚ

Oznámilo to v stredu ministerstvo kultúry. Vymení sa predstavenstvo aj dozorná rada. Dôvody: ÖRR sa za režimu PiS stala „propagandistickou stanicou“, roky kritizovala opozícia. Teraz dôjde k čisteniu – a propaganda zmení tón. Tusk povedal, že vytvorí „nové kanály“, ktoré „zaujmú vyváženejší prístup“, ako uvádza agentúra Reuters.  Ako vzor zrejme poslúži nemecký ÖRR, no nevieme.

V každom prípade nová vláda v Poľsku postupuje pomerne dôsledne. Ľudia očividne vedia o dôležitosti médií v rámci hegemónneho poriadku. Takže v stredu signál TVP Info zmizol a bol nahradený TVP 1. To isté sa stalo s webovou stránkou kanála. „Koniec TVPiS. TVP Info bola vypnutá ,“ vyhlásila Občianska platforma – najväčšia strana v novej vláde – na platforme sociálnych médií X.

Deň predtým bolo v parlamente prijaté uznesenie, ktoré „nalieha na všetky štátne orgány, aby bezodkladne prijali opatrenia na obnovenie ústavného poriadku, pokiaľ ide o prístup občanov k spoľahlivým informáciám a fungovanie verejnoprávnych médií“.

Reštrukturalizácia médií je jednou z priorít novej vlády, ktorá sa chce pevne postaviť za Brusel. Hlasné hecovanie z Poľska do EÚ bude minulosťou.

„Nezákonné kroky ministra kultúry týkajúce sa TVP, poľského vysielania a PAP ukazujú, ako orgány, ktoré sa údajne starajú o právny štát, ho na každom kroku porušujú,“ napísal bývalý premiér PiS Mateusz Morawiecki na platforme X. „Nebudeme dovoliť, aby bola v Poľsku nastolená „diktatúra“, povedal.

Nové tipy však nedostávajú len médiá. Vymenia sa aj šéfovia tajných služieb a protikorupčnej agentúry. Oznámil to v utorok premiér Donald Tusk. Na tlačovej konferencii Tusk povedal, že očakáva „veľmi dobrú, lojálnu a disciplinovanú“ spoluprácu s novým vedením. Všetci noví ľudia sú vysoko kvalifikovaní. Predchádzajúci šéfovia úradov pôsobili za predchádzajúcej pravicovo-populistickej a euroskeptickej vlády strany PiS.

Poznámka: Nerobí sa to náhodou aj na Slovensku !?

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes