Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

19.1.2024 Veterné elektrárne zohrievajú noci a poškodzujú vegetáciu
Featured

19.1.2024 Veterné elektrárne zohrievajú noci a poškodzujú vegetáciu

VKontakte

Tieto zvrátené stavby sa nesmú dovoliť na celom území Slovenska !! Informujte sa navzájom. Je verejne známe, že takéto turbíny sa majú stavať na Slovensku a práve na miestach, kde chcú vyvlastniť parky pod štát!! Viac sa dozviete aj tu, kde sa píše o lokalitách. 

Klimatickí fanatici sa spoliehajú predovšetkým na veternú a slnečnú energiu, aby znížili údajne škodlivé emisie CO2 spôsobené výrobou elektriny. Ale negatívne účinky na klímu spôsobené obrovskými veternými a solárnymi farmami sú zámerne ignorované.

V predošlých článkoch už sme písali a varovali verejnosť

24.8.2022 „Klimatický zabijak“: Veterné turbíny vypúšťajú vysoko......

28.8.2022 Gumové medvedíky sa majú vyrábať z vyradených veterných turbín

Robí sa to zámerne alebo jednoducho z klamu? Budeme informovať aj na základe kritických štúdií o potenciálnych negatívnych klimatických účinkoch veľkých solárnych fariem, ako sú tie plánované príklad pre severnú Afriku a Blízky východ. No nielen takéto veľké solárne parky majú masívny vplyv na regionálnu a globálnu klímu, rozsiahle veterné turbíny majú negatívny vplyv aj na klímu a životné prostredie.

Štúdia publikovaná v roku 2022 informovala o negatívnych vplyvoch 319 skúmaných veterných fariem na povrchové teploty a vegetáciu v Spojených štátoch. Výskumníci použili rádiospektrometrické satelitné údaje na kvantifikáciu účinkov týchto systémov na miestnu klímu a vegetáciu.

V úvode píšu:

Naše výsledky ukázali nevýznamné účinky na dennú povrchovú teplotu (LST), ale významné oteplenie o 0,10 °C ročnej priemernej nočnej LST bolo v priemere vo všetkých veterných farmách a 0,36 °C pre tých 61 % veterných fariem s otepľovaním. Nočné účinky LST vykazovali sezónne variácie, so silnejším oteplením v zime a na jeseň až do 0,18 °C, ale slabšími účinkami v lete a na jar. Pozorovali sme pokles maximálneho normalizovaného rozdielového vegetačného indexu (NDVI) pre 59 % veterných elektrární v dôsledku výstavby infraštruktúry, s priemerným znížením o 0,0067 v porovnaní s oblasťami, ktoré veternými elektrárňami nie sú ovplyvnené.

Vplyvy veterných elektrární záviseli od veľkosti veternej farmy, pričom zimné dopady LST pre veľké a malé veterné farmy sa pohybovali od 0,21 °C do 0,14 °C a maximálne vplyvy NDVI od -0,009 do -0,006. Dopady LST klesali so zvyšujúcou sa vzdialenosťou od veternej farmy, s detekovateľnými dopadmi do 10 km. Na rozdiel od toho boli účinky na vegetáciu v NDVI evidentné iba v lokalitách veterných fariem. Veterné farmy postavené na pastvinách a ornej pôde vykazovali väčšie otepľovacie účinky, ale slabší vplyv na vegetáciu ako tie, ktoré boli postavené v lesoch.

Okrem toho analýzy priestorovej korelácie s environmentálnymi faktormi naznačujú obmedzené geografické kontroly heterogénnych vplyvov veterných fariem a zdôrazňujú dôležitú úlohu miestnych faktorov. Naše analýzy založené na veľkej vzorke poskytujú nové poznatky o vplyvoch veterných elektrární so zlepšenou reprezentatívnosťou v porovnaní s predchádzajúcimi štúdiami.

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Vedci dospeli k záveru, že tieto veterné elektrárne spôsobujú nielen nočné otepľovanie, ale majú aj negatívny vplyv na vegetáciu obklopujúcu elektrárne. Pridajte k tomu masové vraždenie vtákov a netopierov spôsobené veternými turbínami a celkový obraz bude ešte pochmúrnejší. A klimatickí fanatici týmto chcú zachrániť svet? Vzhľadom na všetky tieto údaje a fakty vyvstáva otázka, či sú úplne slepí alebo jednoducho ignoranti.

Zelená vražda: Veterné turbíny zabijú každý rok milióny vtákov a netopierov

Nebezpečenstvo pre vtáky a netopiere z veterných elektrární sa teraz dostalo aj k klimatickým apokalyptom. Správa ilustruje, ako turbíny účinne spôsobujú genocídu medzi týmito zvieratami. Ekosystém tým trpí.

Každý rok zahynie na svete nespočetné množstvo vtákov a netopierov, pretože ich zabíjajú listy rotora veterných elektrární. Všetky tieto veterné elektrárne na výrobu elektriny spôsobujú každodenný masaker. Mŕtve telá zvierat sú roztrúsené po celej ploche, čo z dlhodobého hľadiska ovplyvňuje aj kvalitu pôdy. Kritika tohto bola doteraz väčšinou ignorovaná klimatickými cvokmi.

Teraz sa však celá vec mení. Cieľom je znížiť počet vtákov a netopierov zabitých veternými turbínami. Najmä preto, že jednotlivým druhom – vrátane niektorých druhov netopierov – podľa správy hrozí vyhynutie kvôli veterným turbínam. A čím viac sa takýchto veterných elektrární stavia, tým väčší je počet zabitých zvierat. Správa tiež uvádza, že len v Austrálii príde ročne o život viac ako 10 000 vtákov a desaťtisíce netopierov kvôli veterným turbínam. V Spojených štátoch sú počty niekoľko stoviek tisíc vtákov a takmer milión netopierov. Virtuálna genocída týchto živočíšnych druhov.

Iné portály (napr. “Windmillskill”) však očakávajú výrazne vyššie čísla. Podľa tamojších údajov je „miera zabitia“ vtákov a netopierov len v Španielsku okolo 111 až 333 vtákov a 222 až 666 netopierov na veternú turbínu za rok. V Nemecku bol počet (a to bolo v roku 1993, keď sa robila štúdia) 309 vtákov ročne na veternú turbínu a vo Švédsku to bolo dokonca 895. Vzhľadom na to, že v roku 2017 bolo na celom svete v prevádzke viac ako 341 000 takýchto veterných turbín a toto číslo sa teraz zhruba zdvojnásobilo, hovoríme o približne 600 000 až 700 000 takýchto systémov. Ak každý z nich zabije (konzervatívne) v priemere len 250 vtákov a 500 netopierov, hovoríme o približne 150 miliónoch vtákov a 300 miliónoch zabitých netopierov.

A už to nebude lepšie. Čoraz viac takýchto veterných turbín sa inštaluje po celom svete. Viac takýchto zariadení znamená aj viac mŕtvych vtákov a netopierov. A v čoraz väčšom počte regiónov sveta. To má však aj negatívny vplyv na regionálne ekosystémy. Lietajúce zvieratá hrajú v prírode dôležitú úlohu. Od kontroly populácií hmyzu až po distribúciu semien rastlín – bez vtákov a netopierov sa tieto systémy postupne zrútia.

Prečítajte si moju novú knihu o klimatických zmenách: „CO2 nie je náš nepriateľ: Pochopenie klimatických zmien“. K dispozícii na zakúpenie ako tlačená kniha na Amazonealebo ako súbor PDF tu. (Informácie: Problém so sťahovaním súboru PDF bol vyriešený. Ospravedlňte prosím nepríjemnosti)

 

 

Petícia za vyhlásenie referenda

 Chceš žiť v takomto svete? MY nie!! Tak sa pridaj .... Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes