Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

11.6.2022 Strategický dokument EÚ ukazuje, že po lete budú neočkovaní cielení

VKontakte

Každý, kto si myslí, že pozastavenie opatrení na ochorenie Covid vo veľkej časti Európy znamená, že tieto opatrenia a s nimi aj očkovacia kampaň C-19 sú minulosťou, mal by sa pozrieť na nedávne vyhlásenia Európskej komisie v tejto veci, počnúc vyhlásenie predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej z 27. apríla o „ďalšej fáze pandémie“. Určite si poniektorí pamätáte z vysielania na Facebooku https://www.facebook.com/camillo.paja/videos_by (28.apríl 2022 a ďalšie)

Výzva všetkým občanom Slovenskej republiky:

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

Podporte nás: Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené ® OZ Dôstojnosť Slovenska. Zákaz kopírovania!! Zdieľanie dovolené.

Aj keď von der Leyen uznáva, že „núdzová“ fáza pandémie sa skončila – ale zjavne nie pandémia ako taká – varuje: „Musíme zostať ostražití. Počty infekcií sú v EÚ stále vysoké a na COVID-19 na celom svete stále zomiera veľa ľudí. Taktiež sa môžu objaviť a rýchlo šíriť nové varianty.“ „Ale poznáme cestu vpred,“ uzavrela, „musíme neustále zvyšovať očkovanie a posilňovacie a cielené testovanie.“ Dôraz je na mne.

Všimnite si , že nielen von der Leyen hovorí, že očkovanie a posilňovacia dávka by mali pokračovať – povedzme pre vysokorizikové skupiny – ona hovorí, že ich treba „ďalšie zintenzívniť“! A to v EÚ, kde podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb je už takmer 85 % dospelej populácie plne zaočkovaných!

V tlačovej správe Komisie je výzva von der Leyenovej na „zvýšené“ očkovanie a preočkovanie prvým zo série opatrení, ktoré by mali členské štáty prijať „do jesene“.

Informačný list na tému „COVID-19 – Udržanie pripravenosti a reakcie EÚ: Pohľad do budúcnosti“, ktorý Európska komisia zverejnila v ten istý deň, 27. apríla (Konferencia o budúcnosti Eú). V apríli zopakovala názor von der Leyenovej. Prvá časť má názov „Zvýšenie miery očkovania proti COVID-19“ a prvá zarážka znie:

Členské štáty by mali zvýšiť zaočkovanosť a poskytovanie posilňovacích dávok a štvrtých dávok oprávneným osobám. Mali by tiež zvýšiť zaočkovanosť detí.

Dôraz je tu kladený na originál. Druhá odrážka je nasledovná:

Členské štáty by mali vypracovať stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19 na nadchádzajúce mesiace, berúc do úvahy spoločné šírenie sezónnej chrípky, a zahrnúť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 do národných imunizačných programov.

Nedávno zriadený osobitný výbor Európskeho parlamentu pre pandémiu Covid-19 (COVI) usporiadal 12. mája stretnutie s otázkami a odpoveďami s komisárkou EÚ pre zdravie Stellou Kyriakides. Video aj v češtine (1) Francúzska europoslankyňa Virginie Joron v tweete zhrnula podstatu Kyriakidesových poznámok takto (preklad autora):

  • PRIORITA: 100 miliónov neočkovaných ľudí v EÚ, ktorých treba presvedčiť a osloviť bez diskriminácie.
  • Boj proti dezinformáciám
  • Ďalšia pandémia s novými variantmi túto zimu

Mimochodom, podobne ako Kyriakides, aj tlačová správa Komisie uvádza „zintenzívnenie spolupráce proti dezinformáciám a dezinformáciám o vakcínach proti COVID-19“ ako jedno z prioritných opatrení na jeseň.

Zo 17. mája Virginie Joron zdieľala nižšie uvedenú fotografiu dokumentu Komisie distribuovaného Výboru Európskeho parlamentu pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, ktorý skutočne obsahuje „stratégiu očkovania“ na jeseň. Tento dokument sa zameriava aj na neočkovaných a v prvom bode vyzýva členské štáty EÚ, aby: „zintenzívnili úsilie o zvýšenie zaočkovanosti alebo ukončenia primárnej imunizácie medzi neočkovanými alebo čiastočne zaočkovanými, a to aj prostredníctvom neustáleho monitorovania a analýzy neochoty zaočkovať sa s cieľom prekonať toto.”

Dôraz na „zacielenie“ na neočkovaných je obzvlášť záhadný vzhľadom na to, ako rýchlo sa ukázalo, že ochrana vakcínou proti Covid-19 klesá. Z imunologického hľadiska sa samozrejme potom nedá zmysluplne rozlišovať medzi očkovanými a neočkovanými subjektmi. Niektoré štúdie a údaje dokonca naznačujú, že očkovaní sú v tomto bode náchylnejší na infekciu. Len úplne čerstvo zaočkovaní môžu požívať určitú dodatočnú ochranu.

Početné pozorovacie štúdie ukázali, ako rýchlo sa znižuje účinnosť vakcín proti Covid-19, najmä vakcíny BioNTech-Pfizer, ktorá je zďaleka najpoužívanejšou vakcínou v EÚ. Nie je však potrebné citovať tieto štúdie, pretože ďalší bod dokumentu Komisie mlčky uznáva rýchly pokles účinnosti vakcín a vyzýva členské štáty, aby: „ Zintenzívnili úsilie o zahrnutie posilňovacej vakcinácie u všetkých spôsobilých dospelých, počnúc tromi mesiacov po prvom očkovaní. „Dôraz je tu opäť kladený na „moje“.

Tretia a posledná zarážka týkajúca sa očkovania je špecifická pre očkovanie detí. V dokumente, ktorý odfotografoval Joron, je to skrátené, ale plnú verziu možno nájsť v najúplnejšom vyhlásení Komisie o jej jesennej stratégii COVID-19 - viď hore PDF: pochádza oznámenie Parlamentu a ďalším inštitúciám EÚ, tiež z 27. apríla. Plná verzia odporúčania znie takto: „Pred začiatkom školského roka 2022-2023 by sa mali zvážiť stratégie na zvýšenie zaočkovanosti u mladších detí, napr. B. spoluprácou s pediatrami a inými zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú pre mnohých rodičov dôveryhodným zdrojom informácií.“

Od Kyriakidesa bolo ohľaduplné trvať na tom, aby neočkovaní neboli diskriminovaní, aj keď musia byť „cielení“. Treba však poznamenať, že oznámenie z 27. apríla, ktoré sa odráža na Joronovej fotografii, tiež zdôrazňuje potrebu „zabezpečiť prijatie návrhu Komisie na rozšírenie uplatňovania nariadenia EÚ o digitálnych certifikátoch COVID“. Hlavným efektom a účelom digitálneho certifikátu EU Covid, ktorý slúžil aj ako rámec a infraštruktúra pre národné „zdravotné“ či „vakcínové“ certifikáty v členských štátoch EÚ, je samozrejme práve odmeňovanie očkovaných a neočkovaných za diskrimináciu.

Dokumenty Európskej komisie z 27. apríla jasne odkazujú na novú jesennú očkovaciu kampaň proti Covid-19, ktorá je zameraná špeciálne na doteraz neočkovaných, ale aj na deti. Ak Komisia zvíťazí – a je pravdepodobné, že tak urobí – a digitálny certifikát EÚ pre Covid bude skutočne predĺžený, možno sa obávať, že túto novú kampaň budú sprevádzať presne tie isté diskriminačné donucovacie opatrenia, ktoré spôsobili, že nezaočkovaní sociálni vydedenci v Európe vydržia.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen trvá na násilnom očkovaní 150 miliónov ľudí, ktorí žijú v krajinách Európskej únie. Nie náhodou tých, ktorí do dnešného dňa neboli!?

(1) EÚ:Osobitný výbor pre pandémiu COVID-19

https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/event_20220512-0900-COMMITTEE-COVI_vd?start=20220512070526&end=20220512082012

Zriadenie osobitného výboru pre pandémiu ochorenia COVID-19: získané skúsenosti a odporúčania do budúcnosti 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen na tlačovej konferencii ešte 1. decembra 2021 oznámila, že chce uskutočniť diskusiu o povinnom očkovaní v EÚ. 

P E T Í C I A za vyhlásenie Referenda
Verejná výzva všetkým občanom Slovenskej republiky.
Okamžitý výstup z EÚ a NATO. Zastaviť WHO, zrušiť financovanie politických strán, blížiace sa povinné očkovanie.....
Upozornenie pre všetkých občanov Slovenskej republiky
Na to upozorňujeme veľmi dlhú dobu: V Bratislave (september 2016) Fico podporil Autonómiu únie (Bratislavské vyhlásenie a bratislavský plán) Stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval spoločnej analýze aktuálneho stavu Európskej únie a diskusiám o našej spoločnej budúcnosti. Všetci sme sa zhodli na nasledujúcich všeobecných zásadách. 
Tvrdé jadro ešte v roku 2005 (Zmluva o Európskej ústave) bez referenda, Lisabonskou zmluvou v roku 2008 (hlavným iniciátorom bol Š. Harabin, kde odovzdali právomoci do Eú a tiež bez referenda!! 
Urschula von der Leyen :
EK a EP v najbližších dňoch zvolá konvent, na ktorom budú prejednávať vytvorenie Európskeho štátu. Členské krajiny budú mať štatút autonómnych republík
Zjednotíme do jedného celku armádu, energie, dane, zdravotníctvo a všetky ostatné aspekty života. EÚ prijme štatút federácie.
Doposiaľ súhlasili : Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Taliansko Španielsko, Slovensko, Česká republika, Bulharsko.

Referendum:

https://www.dostojneslovensko.eu/sk/425-30-5-2022-peticia-za-vyhlasenie-referenda

26.01.2022

Predseda vlády SR Eduard Heger má k dispozícii analýzu možností zavedenia povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorú vypracovalo ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s rezortom spravodlivosti. „Záverom analýzy je, že povinné očkovanie ohrozených skupín je možné a vieme ho zaviesť. V prípade, ak sa objaví variant, ktorý by opäť dostával ľudí do nemocníc, tak vtedy bude nevyhnutné uvažovať o zavedení povinného očkovania ohrozených skupín,“ zdôraznil premiér. Predseda vlády Eduard Heger pripomenul, že povinné očkovanie ohrozených skupín proti ochoreniu COVID-19 je legitímnym nástrojom štátu s cieľom ochrany verejného zdravia.


Povinné očkovanie sa dá zaviesť viacerými spôsobmi:
-          osobitným zákonom
-          novelizáciou Zákona o ochrane verejného zdravia
-          novelizáciou Vyhlášky MZ SR č. 585/2008
-          prostredníctvom novelizácie vyhlášky ÚVZ SR alebo RÚVZ

Táto analýza je vypracovaná na základe úlohy uloženej vládou Slovenskej republiky ministrovi zdravotníctva Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 736 z 8. decembra 2021

O tomto návrhu vedia všetci poslanci NR SR!!!!!!!!!

Rozhodnutie o zavedení povinného očkovania je na členských štátoch. Európska komisia však zohráva koordinačnú úlohu a je zodpovedná za zmluvy s výrobcami vakcín.

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: ® OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

V spolupráci so zahraničnými agentúrami. 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes