Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

9.5.2023 Nové nariadenie umožňuje Európskej komisii vyhlásiť pandémiu z dôvodu - zdravotnej núdze!

VKontakte

Zatiaľ čo sa všetka pozornosť kritickej verejnosti sústreďuje na pandemickú zmluvu a novelu Medzinárodných zdravotných predpisov pre WHO, Európska komisia už vlani na jeseň vydala nariadenie, ktoré jej umožňuje prijať rovnaké opatrenia. Zdravotnú diktatúru podobnú WHO môže nastoliť Európska komisia z veľmi širokých dôvodov a hocikedy. Upozorňovali sme na to všetko už dosť dlhú dobu!! Ešte v minulom roku sme upozorňovali verejnosť o tom, že o čom sa hlasovalo v Európskom parlamente. Samozrejme, že naši slávni politici ešte majú odvahu tvrdiť, že o ničom nevedia?? Ale vedia! Vedia aj o pandemickej zmluve s WHO!! Len nedávno sme informovali o nariadení z Bruselu TU. Predtým v jednom veľmi dôležitom článku ešte v minulom roku aj s hlasovaním TU !! Veľmi dôležité je aj TUTU....  A TU nájdete všetko. Samozrejme, že teraz chcú predĺžiť Covid Pass a rozšíriť ho - TU čítaj! Hoci WHO nedávno vyhlásila ukončenie stav núdze ohľadom Covidu (chrípky) , ale už teraz upozorňuje na nový stav núdze ohľadom chrípky (očkovanie mRNA) , psej chrípky - o ktorej sme už informovali na sociálnych sieťach, kde hneď po odvysielaní hlavné média už začali šíriť paniku), vtáčej chrípky a znova aj o Marburgu TU (samozrejme, že len mRNA vakcíny). 

Hlasovanie:

Vyhláška obsahuje množstvo spôsobov, ako „vyhlásiť zdravotnú pohotovosť“, ako aj opatrenia v

oblasti ako

  • „Zdravie vo všetkých politikách“
  • Vážne cezhraničné zdravotné riziko“ v dôsledku biologických, chemických, environmentálnych a klimatických faktorov
  • šetrenie klímy

s opatreniami ako

  • v súvislosti s liečivami a zdravotníckymi pomôckami
  • Vylepšený dohľad prostredníctvom integrovaného sledovacieho systému s umelou inteligenciou
  • Vytvorenie „núdzovej pracovnej skupiny“
  • Uľahčiť klinické testovanie liekov
  • Zrýchlené schvaľovacie postupy pre lieky a zdravotnícke pomôcky
  • Prepojenie verejného a súkromného partnerstva prostredníctvom zapojenia medzisektorových zainteresovaných strán
 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

 Bola to vlastne len náhoda, keď som (márne) hľadal priamy prenos udalosti v europarlamente o reforme WHO spomínanej Oz Dôstojnosť Slovenska 18.4.2023, zasekol som sa vo vysielaní dlhého plenárneho zasadnutia. Zvedavo som niekoľko minút sledoval vyjadrenia poslancov, vrátane krátkeho prejavu nemeckej poslankyne Sylvie Limmer (AfD) (vo videu od 17:47:51), ale bohužiaľ ako vždy - bez vyjadrení našich europoslancov, ako vždy a potom sa tvária, že o ničom nevedia!

Limmer vysvetlila, že sa obáva komisie EÚ, ktorá sa nariadením oprávnila vyhlásiť zdravotnú pohotovosť v celej EÚ z dôvodu „nebezpečenstva súvisiaceho s klímou“.

Pred pár rokmi by som takéto vyjadrenia odmietol slovami „neviem si predstaviť“. Ak však skúsenosti z obdobia Corony ukázali jednu vec, je to to, že politickej megalománii sa zjavne medze nekladú. Bez ohľadu na to, aké absurdné a absurdné sa opatrenie môže zdať, je stále rozhodnuté, zvyčajne za búrlivého potlesku masmédií.

V prípade nariadenia EÚ, ktoré spomína Limmer, však boli masmédiá prekvapivo zdržanlivé. Dokonca aj nové/alternatívne médiá sotva mali túto tému na svojich radarových obrazovkách, ak vôbec. To prináša spomienky na slávny citát od Jeana-Clauda Junckera :

„Niečo sa rozhodneme, potom to dáme do miestnosti a chvíľu počkáme, čo sa stane. Ak nedôjde k veľkému kriku a nepokojom, pretože väčšina ľudí nerozumie tomu, čo sa rozhodlo, potom budeme pokračovať – krok za krokom, až kým nebude cesty späť.“

Ako sa však EÚ rozhodla teraz? Predtým, ako sa do toho pustím, by som sa chcel poďakovať dvom ľuďom: Po prvé právničke Brigitte Röhrig a samotnej kancelárii pani Limmerovej.Obe mi veľmi rýchlo (a nezávisle od seba) sprístupnili text nariadenia, ktorý ste nájdete tu môžete prečítať .

Čo je v ňom teraz?

V prvom rade ide o to, aby Európska komisia dokázala určiť „zdravotnú pohotovosť na úrovni Únie“. Každý, kto myslí na „ epidemickú núdzovú situáciu národného záujmu “, je v podstate to isté, len o jeden krok vyššie. Namiesto jedného národa je teraz ovplyvnená celá EÚ, ak by si to Komisia želala. Čítate správne: Na rozdiel od nariadení na národnej úrovni, kde parlamenty museli súhlasiť, aspoň pro forma, s faktickým zbavením volebného práva obyvateľstva, Komisia to môže urobiť na úrovni EÚ podľa článku 23 ods. bez parlamentných výhrad:

„V prípade vážneho cezhraničného ohrozenia zdravia, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1, môže Komisia formálne vyhlásiť stav núdze v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie po zohľadnení všetkých odporúčaní ECDC a iných príslušných agentúr Únie. alebo orgány alebo poradný výbor uvedený v článku 24 to zahŕňa aj pandémie, pri ktorých príslušné vážne cezhraničné ohrozenie zdravia ohrozuje zdravie obyvateľstva na úrovni Únie.“

Aké by boli dôsledky takejto „núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie“?

Tu by ste sa mali pozrieť na článok 25, ktorý má názov „Právny účinok rozhodnutia“. Tam sa uvádza, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré by sa mohli zaviesť, už v písmene a):

„ Opatrenia uplatniteľné počas núdzového stavu v oblasti verejného zdravia týkajúce sa liekov a zdravotníckych pomôcok podľa nariadenia (EÚ) 2022/123;“

Aby ste pochopili túto krátku časť, je potrebné si preštudovať nariadenie 2022/123 dole v PDF. Toto je súčasťou prístupu WHO „ Jedno zdravie“ .

Na nariadení 2022/123 je pozoruhodné, že z kapitoly III vymenúva veci, ktoré počas Corony v skutočnosti nefungovali, ale naopak spôsobili veľké škody. Počíta sa napríklad s vytvorením „mimoriadnej pracovnej skupiny“ , ktorá bude okrem iného zodpovedná za „uľahčenie klinických skúšok liekov“ „určených na liečbu, prevenciu alebo diagnostikovanie choroby, ktorá naliehavá v oblasti verejného zdravia spôsobené“ (porovnaj čl. 15 písm. c)). Odniekiaľ to vieš.

Nasledujúce články sa venujú aj otázke zrýchleného schvaľovacieho konania pre lieky a zdravotnícke pomôcky . Aby sa to stalo (opäť) „ rýchlosťou svetla “ je niečo, čo si nikto so zdravým rozumom za posledné tri roky nemohol vážne želať.

Článok 20 nariadenia 2022/123 sa zaoberá spracovaním zdravotných údajov. Podľa písmena c) s cieľom podporiť „núdzovú skupinu“ EMA:

v rámci svojich regulačných úloh využívajú digitálne infraštruktúry alebo nástroje IT na uľahčenie rýchleho prístupu k dostupným elektronickým zdravotným údajom generovaným mimo klinických skúšok alebo ich analýzy a výmenu takýchto údajov medzi členskými štátmi, agentúrou a inými orgánmi Únie;

Ďalší bod je dohľadanie kontaktov a atď atď, príklad jeden zákon o tom už máme - TU čítaj!

Ak si predstavíte elektronické zdravotné záznamy, kde o tom už informujú aj v Nemecku, v Rakúsku, a keď si predstavíte „zdravotné údaje získané mimo klinických štúdií“ , pravdepodobne máte pravdu. „Zdravotná pohotovosť na úrovni Únie“ by preto mohla viesť k tomu, že vaše osobné zdravotné údaje sa budú šíriť po celej Európe – to všetko, samozrejme, pre väčšie dobro Únie.

V tejto súvislosti treba spomenúť aj „ Úrad pre krízovú pripravenosť a reakciu na mimoriadne situácie v oblasti zdravia (HERA) “, ktorý, tiež bez povšimnutia, začal svoju činnosť v roku 2022 - informovali sme ešte o tom TU

Vytvorenie HERA je tiež o vytvorení opatrení pre „vážne cezhraničné nebezpečenstvá“ . Ak sa pozriete na súvisiacu tlačovú správu Komisie, pod položkou „Posilniť dohľad“ možno nájsť nasledovné:

„Posilnený dohľad: Na úrovni EÚ sa zavedie posilnený integrovaný systém sledovania s využitím umelej inteligencie a iných vyspelých technologických prostriedkov.“

V tom istom dokumente sa spomína aj posilnenie Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Aj tu sa kladie dôraz na zlepšenie monitorovania v prípade krízy.

Toto všetko sa samozrejme robí pre našu bezpečnosť a takto získané údaje určite nepoužijú na iné účely, o tom môžeme byť absolútne presvedčení – alebo nie.

V rovnakej súvislosti by sa malo riešiť aj zriadenie „ pracovnej skupiny EÚ pre zdravie “, inštitúcie, ktorá podľa vlastného vyjadrenia sleduje tieto ciele:

„ Taskforce EHS bola vytvorená po pozoruhodnom úspechu výročného Európskeho samitu o zdraví. Táto platforma bola vyvinutá s cieľom riadiť politiku verejného zdravia popri organizovaní každoročných podujatí na vysokej úrovni.

Cieľom nie je len vytvoriť väčšiu sieť zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť viditeľnosť, ale aj riadiť proces tvorby politiky na európskej úrovni a posilniť prepojenie medzi verejným a súkromným partnerstvom zapojením medzisektorových zainteresovaných strán .

Sme si istí: Najmä v prípade „vážnych cezhraničných hrozieb“ je obzvlášť aktívna inštitúcia, ktorá si z princípu „partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom“ dala prioritu. Pravidelne ide o presun peňazí z daní do korporácií. Napríklad Európska komisia kúpila 5,4 miliardy dávok vakcíny C19 pre 450 miliónov občanov EÚ za viac ako 110 miliárd eur. Veľa z toho prostredníctvom tajných textových správ medzi predsedom Komisie a generálnym riaditeľom spoločnosti Pfizer.

Vráťme sa k pôvodnému predpisu 2022/2371. Jedno slovo, ktoré možno v texte nájsť viac ako 130-krát, sú „opatrenia“ – tiež pojem, s ktorým sa za posledné tri roky stretávame hojne. Myslím si, že tvrdenie, že v tomto období sme zažili „stav opatrení“, najmä v nemecky hovoriacich krajinách, rozhodne nie je nevhodné. Každý, kto pozná knihu Ernsta Fraenkela „ Dvojitý štát “, viem, o čom hovorím.

Fraenkelovo rozlišovanie medzi „normatívnym stavom“, ktorý zachováva právnu istotu, a (právnou?) praxou „neobmedzenej svojvôle a násilia“ v „meranom stave“, ktorý „nie je obmedzený žiadnymi právnymi zárukami“, bolo nápomocné už pred Coronou, aby bolo možné klasifikovať činy štátnych aktérov, ako to v roku 2018 predviedol Dirk Pohlmann v prednáške, ktorú sa oplatí vidieť .

Počas údajne najhoršej pandémie všetkých čias sa Fraenkelova vyznamenanie stala ultimátnou kontrastnou fóliou, podľa ktorej sa dali pochopiť a klasifikovať politické udalosti. Ak sa pozriete na aktuálny vývoj v EÚ a WHO, zdá sa, že politici si obľúbili „štát opatrení“ – a to nielen v oblasti zdravia v užšom slova zmysle.

Pojem zdravie sa skôr rozšíril na všetky oblasti života a politiky. Nie nadarmo sa v nariadení 2022/2371 hovorí o „zdraví vo všetkých politikách“ a znamená

„Prístup k rozvoju, implementácii a preskúmaniu verejných politík vo všetkých oblastiach, ktorý zohľadňuje zdravotné dôsledky rozhodnutí a ktorý sa snaží o synergiu a poškodzovanie nepriaznivých účinkov týchto politík na zdravie, čím sa zlepšuje verejné zdravie a rovnosť v zdraví sa stáva “ .

(Žiaľ, to, ako možno zladiť „zdravie vo všetkých politikách“ s dodávkami zbraní na Ukrajinu, nemôže byť predmetom tohto článku. Každý sa môže slobodne rozhodnúť.)

Výsledkom rozšírenia pojmu zdravie, hraničiaceho s totalitným, je, že zdravie je ohrozované zo všetkých strán. Podľa článku 2 nariadenia môže „ vážne cezhraničné zdravotné riziko“ vzniknúť v dôsledku biologických, chemických, environmentálnych a klimatických faktorov .

Čítate správne: „Klimatické nebezpečenstvá“ odôvodňujú vyhlásenie celoeurópskej zdravotnej núdze zo strany Európskej komisie so všetkými dôsledkami uvedenými vyššie. Znie to absurdne? Už minulý rok politici vnímali klimatické zmeny ako „matku všetkých problémov“, preto sa snažili prepojiť energetickú, environmentálnu a zdravotnú politiku. Príklad taký predseda „Nemeckej aliancie pre zmenu klímy a zdravie“ Martin Herrmann súhlasil:

"To znamená, že tí, ktorí sa nepostavia za energetický prechod a nerealizujú ho osobne a spoločensky, nesú zodpovednosť za škody na živote a končatinách."

Je zrejme len otázkou času, kedy sa Hirschhausenovci tohto sveta nechajú opäť posadiť pred káru , aby označili tých, ktorí s touto politikou nechcú súhlasiť, ako „asociálnych freeriderov“, „slintačov“ či dokonca ako „zbytočné prílohy“. Svrbí už pán Blome ukazovák ?

Ursula von der Leyen možno tiež zavedie blokádu z dôvodov klimatickej politiky – a to len preto, že ste nejedli svoje múčne červy a cvrčky a nenainštalovali ste tepelné čerpadlá, ktoré aj tak nebudú môcť byť spustené pre nedostatok elektriny - otvorene už o tom hovoria na západe! 

Podľa aktuálnej regulačnej situácie by si to mohol – a sotva kto všimol. Duálny stav ide do ďalšieho kola.

 

Ešte sme neskončili v tomto článku. 

Nedávno sme predložili ďalšie dôkazy, že Covid Pasy budú pokračovať aj na iné plandémie a podobne- TU čítaj!! A ako sme už tvrdili verejnosti, že takéto zákony sa musia prijímať bez vedomosti a potichučky vo všetkých členských krajinách Eú!! Nechceli ste veriť!? Si zapamätaj, že opozícia je s vládou!!

Tak nech sa páči! Prečo mlčí opozícia!?

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál.
Cieľom návrhu zákona je úprava nových služieb elektronizácie v zdravotníctve. Navrhuje sa ustanoviť elektronizáciu laboratórnych vyšetrení, a to tak, že žiadanky na laboratórne vyšetrenia a výsledky laboratórnych vyšetrení budú v elektronickej forme a budú v rámci Národného zdravotníckeho informačného systému sprístupnené zdravotníckym pracovníkom, čo prinesie odstránenie opakovaných laboratórnych vyšetrení. Rozširuje sa údajová základňa národného zdravotníckeho informačného systému o údaje súvisiace s úmrtiami, ktoré sa budú taktiež, oproti doterajšej právnej úprave poskytovať elektronicky a o údaje Národného farmaceutického registra. Súčasne sa precizuje poskytovanie údajov o úmrtí a príčinách smrti. Navrhuje sa výmena údajov v elektronickej forme na účely prideľovania rodných čísiel aj v prípadoch ak ide o údaje pri narodení dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom a aj o údaje v prípade dieťaťa, ktoré bolo nájdené alebo bolo odložené vo verejne prístupnom inkubátore.
Účelom návrhu zákona je zavedenie nových prístupov zdravotníckych pracovníkov regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva k určeným elektronickým zdravotným záznamom z elektronickej zdravotnej knižky za účelom epidemiologického vyšetrovania. Súčasťou návrhu je aj vytvorenie Národného registra očkovania a zmena prevádzkovateľa Národného registra prenosných ochorení na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
Dôvodová správa návrhu zákona - Zdroj

Novela zákona, parlamentná tlač 1660
Dátum doručenia: 14. 4. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Šefčík)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka ŠEFČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: Zdroj

Pár bodov z návrhu zákona:
 
2. V § 1 písmeno j) znie:
„j) proces vydávania elektronických preukazov zdravotníckych pracovníkov a elektronických preukazov osobám v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz.“.
 
3.V § 2 ods. 2 sa slová „a g)“ nahrádzajú slovami „až k)“.
 
4.V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Národné zdravotnícke administratívne registre zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú údaje o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, organizáciách s osobitnými úlohami v zdravotníctve a prijímateľoch zdravotnej starostlivosti.“
 
6.V § 2 odsek 13 znie:
„(13) Elektronický preukaz osoby v zozname osôb, ktorým bol vydaný elektronický preukaz je technický prostriedok na identifikáciu, autentifikáciu a autorizáciu osoby, ktorej bol vydaný.“.
 
7.§ 2 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Národný farmaceutický register je zdravotnícky informačný systém tvorený sústavou údajov zo zoznamov a databázy podľa § 3 ods. 2 písm. g) až l).“ Zdroj
 
 
Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

S prosbou. Financujeme sa výlučne prostredníctvom vašich darov. Veľká vďaka

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes