Multilingual

+12
°
C
H: +16°
L: +
Košice
Neděle, 08 Říjen
Viz 7denní předpověď
po út st čt so
+ +14° +16° +20° +16° +18°
+ + + +10° + +

20.11.2022 EÚ pokračuje v implementácii plánu - Digital ID od roku 2024

VKontakte

 Od roku 2024 by mali byť občania EÚ transparentní so svojimi digitálnymi „peňaženkami“. Všetky digitalizované ID by mali byť uložené v aplikácii pre smartfóny. Napriek kritike a odporu sa Brusel chce držať implementácie. 

Certifikát Covid-19 nám pomohol položiť základy, ale vytvorenie celoeurópskeho rámca digitálneho ID je zložitejšie. Tak tvrdia v Bruseli!!! 

Samozrejme ak človek sleduje dianie na sociálnych sieťach, tak pozerá s úžasom na rôznych politikov ako je príklad Europoslanec pán Uhrík, ktorý hovorí o amerike, ale už nepovie, že čo sa deje v EP. Príklad Tu sme to uviedli, že o čom sa hlasovalo v EP v novembri 2022. Samozrejme, že teraz ide zavádzať verejnosť o hotovosti, ako budú predkladať nejaké nezmyselné návrhy, keď toto už začalo ešte v roku 2014!!

Tu pomôže jedine výstup z totality menom Brusel!!

Digitálna identita občana EÚ má byť zavedená budúci rok. Napriek odporu úradníkov na ochranu údajov a občianskej spoločnosti sa Brusel od plánu nevzďaľuje. V budúcnosti budú vodičské preukazy, občianske preukazy, pasy a ďalšie dokumenty uložené ako digitálne identifikačné karty v „peňaženke“, aplikácii EÚ pre smartfóny. Bolo by prekvapujúce, keby sa očkovacie preukazy čoskoro nenašli v digitálnej peňaženke. Ďalším krokom by potom bolo digitálne euro, ktoré by sa dalo nájsť v peňaženke EÚ. Bez peňazí niet peňaženky.

Digitálna EÚ peňaženka na dobrej ceste

Nie nadarmo nemecký minister financií Christian Lindner nedávno opäť propagoval digitálne euro. Lindner dokonca hovoril o „digitálnej hotovosti“, ktorá spustila veľkú búrku. Najnovšie sa vyjadrila aj členka Výboru EÚ pre priemysel, výskum a energetiku Romana Jerkovič. Chorvátsky sociálny demokrat ubezpečil, že harmonogram bude dodržaný. To stanovuje, že špecifikácie a normy by mali byť zverejnené pred prelomom roka - už sme o tom informovali: Tu klikni.

 Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošli. Vieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .
 
Podporte nás darom: ďakujeme všetkým za podporu
 

“Legislatívny proces by mohol byť ukončený na jar budúceho roka, aby mohla byť (digitálna, pozn.) peňaženka uvedená do prevádzky v roku 2024. V pláne sa uvádza, že členské štáty EÚ budú mať po schválení nariadenia 12 mesiacov na vydanie svojich peňaženiek,“ citoval Jerkovič, ktorý je v Európskom parlamente od roku 2020 , „Reclaim the Net“.

rakúsky priekopník

Rakúsko je jednou z tých krajín EÚ, ktoré prešli dlhú cestu, pokiaľ ide o digitálnu identitu. Program je už dostupný s „ID Austria“ a od konca októbra je možné s programom digitalizovať aj vodičský preukaz. Hneď ako EÚ zavedie svoj preukaz totožnosti, „ID Austria“ – digitálna peňaženka Rakúska – by s ním mala byť kompatibilná. Plán EÚ by sa preto mal dať realizovať príkladným spôsobom. Samozrejme, že aj ďalšie krajiny, o ktorých sú všetci politici samozrejme tichúčko. 

Plán EÚ však kritizujú nielen skupiny na ochranu údajov. Technologické spoločnosti sú tiež kritické, a preto sa implementácia môže oneskoriť. Mozilla aj Google mali pocit, že nové bezpečnostné certifikáty ponúkajú príliš malú ochranu. Bezpečný variant sa v termíne nepodarilo zrealizovať. Okrem toho sa hovorí, že ďalšie spoločnosti uviedli, že integrácia aplikácie do ich systému by bola príliš drahá. EÚ teda stále čelí niekoľkým problémom, ale veci napredujú rýchlym tempom.

Výzvy, ktorým čelí nový systém digitálnej identity EÚ

EÚ ignoruje odmietnutie a plánuje digitálne ID na rok 2024

EÚ sa približuje k zavedeniu celokontinentálneho systému digitálnej identity. Ambiciózny projekt však stále čelí technickým a legislatívnym prekážkam

Prudký prechod k viac digitálnemu životu počas pandémie znamenal prechod online na všetko od nakupovania potravín cez návštevy lekára až po obnovenie pasu.

Prudký nárast dopytu po digitálnych službách podčiarkol potrebu pohodlného a všeobecne akceptovaného spôsobu, akým by ľudia mohli dokázať, kto sú online . 

Pre 450 miliónov občanov Európskej únie je tento proces pripravený zjednodušiť zavedením celoeurópskej aplikácie peňaženky Digital Identity, ktorá by používateľom umožnila prístup k verejným a súkromným službám v ich vlastných krajinách a v rámci celého bloku. Digitálna peňaženka by slúžila ako doklad totožnosti napríklad na otvorenie bankového účtu, zápis na univerzitu, prenájom auta alebo podávanie daňových dokladov. 

Už 14 z 27 krajín EÚ, ktoré predstavujú 60 % celkovej populácie, má nejaký typ národného digitálneho systému, ale nie všetky sa dajú používať cezhranične. A to stále ponecháva milióny ľudí bez akejkoľvek formy digitálnej identifikácie .

„Myslím si, že budeme svedkami nárastu dopytu po robustných, bezpečných a ľahko použiteľných nástrojoch digitálnej identity. Európa chce byť v popredí rozvoja a využívania digitálnej identity,“ hovorí Romana Jerkovic, chorvátska poslankyňa Európskeho parlamentu, ktorá pôsobí v jeho Výbore pre priemysel, výskum a energetiku. 

Minuloročné uvedenie aplikácie zdravotného certifikátu Covid-19 – takzvaného očkovacieho pasu – skutočne pomohlo uľahčiť cestovanie v EÚ počas pandémie a poskytlo pohľad na to, čo by mohlo byť európske digitálne ID, keď bude spustené, ak bude plánované. o dva roky.

Ambície sú tu však vo väčšom meradle, s skľučujúcou politikou a prevádzkovými výzvami, ktoré bude potrebné skrotiť, aby sme mali bezpečný a bezproblémový systém digitálnej identifikácie, ktorý plán predpokladá pre celú EÚ. 

Zbúranie digitálnych hraníc

Návrh európskeho digitálneho ID sa začal v roku 2014, keď EÚ prijala legislatívu pre elektronickú identifikáciu a dôveryhodné služby (eIDAS) medzi svojimi členskými krajinami!!!

V júni 2021 Komisia predstavila aktualizovanú verziu nariadenia eIDAS, ktorá bola vyvolaná pandémiou poháňanou vlnou digitálnych operácií. Vyžaduje si to od členských štátov, aby vytvorili (ak ešte žiadne neexistuje) národné digitálne ID, ktoré by bolo prepojené s európskou digitálnou peňaženkou, dostupné prostredníctvom smartfónu alebo iného mobilného zariadenia. Samotná aplikácia by sa otvorila pomocou PIN alebo biometrickej autentifikácie . 

Európska digitálna peňaženka by namiesto toho, aby ju nahradila, obsahovala informácie v národnom digitálnom identifikátore používateľa. Má tiež poskytnúť ľuďom plnú kontrolu nad ich údajmi, čo im umožní zdieľať špecifické informácie, napríklad vek, bez toho, aby museli prezrádzať ďalšie osobné údaje. Okrem toho môže uchovávať rôzne formy identifikácie, vrátane vodičského preukazu, pasu alebo profesijných dokladov, ktoré možno v prípade potreby získať.

Tento prístup poukazuje na rastúci posun smerom k samostatnému ID, ako alternatíve k službám autentifikácie poskytovaným veľkými platformami, ako sú Facebook a Google, ktoré umožňujú jednoduchý prístup k službám tretích strán online, ale nemusia byť nevyhnutne sprevádzané dostatočnou ochranou súkromia alebo údajov. .

Na tento účel návrh Komisie týkajúci sa digitálnej peňaženky sľubuje bezpečnosť na vysokej úrovni, pričom členské štáty musia spĺňať prísne požiadavky na ochranu súkromia a údajov v súlade s nedávno schválenou legislatívou EÚ vrátane zákona o kybernetickej bezpečnosti a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). .

S cieľom zefektívniť budovanie aplikácie peňaženky projekt tiež vyzýva krajiny EÚ a zainteresované strany zo súkromného sektora, aby vytvorili „súbor nástrojov“, v ktorom sa stanovia technické špecifikácie a spoločné normy pre projekt. To, že sa časový plán zverejnenia súboru nástrojov oneskoril z októbra na koniec roka, odhaľuje niektoré súvisiace ťažkosti.

Po odsúhlasení technického rámca sa však testovanie európskej peňaženky vo veľkých pilotných projektoch môže začať budúci rok, podľa hovorcu Komisie. 

Súkromné ​​a verejné obavy

Z legislatívneho hľadiska sa do konca roka očakáva aj prvé hlasovanie o revidovanom nariadení eIDAS vo výbore ITRE, po ktorom sa môžu začať neformálne rokovania medzi zástupcami Komisie, Parlamentu a Rady Európskej únie o návrh.

Jerkovič predpokladá, že legislatívny proces by mohol byť ukončený na budúcu jar, čím sa pripraví pôda pre uvedenie peňaženky do prevádzky v roku 2024. Podľa plánu budú mať členské štáty EÚ 12 mesiacov na vydanie svojich peňaženiek po prijatí nariadenia. 

Po ceste však môže byť viac hrbolčekov. Zatiaľ čo paneurópska iniciatíva ID má všeobecnú podporu vo verejnom aj súkromnom sektore, spoločnosti, priemyselné skupiny a obhajcovia digitálnych práv vyjadrili obavy.

Poskytovatelia prehliadačov, ako sú Google a Mozilla, nesúhlasili s príkazom, aby prehliadače obsahovali dodatočné certifikáty dôveryhodnosti, ktoré poskytujú certifikovanú záruku toho, kto je za webovou stránkou. Tvrdia, že tieto digitálne certifikáty by boli oveľa menej bezpečné ako ich existujúce prostriedky na overovanie webových stránok a vyžadovali by značnú prácu na webovej infraštruktúre, aby sa prispôsobili navrhovaným zmenám pri preverovaní webových stránok. 

Spoločnosti a obchodné skupiny tiež odstúpili od požiadavky nariadenia eIDAS, aby strany súkromného sektora v kľúčových odvetviach, akými sú bankovníctvo a finančné služby, doprava, telekomunikácie a zdravotníctvo, akceptovali peňaženky digitálnej identity EÚ. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na „veľmi veľké online platformy“.

Vo verejných pripomienkach podaných v reakcii na plán európskej identifikácie Apple napríklad navrhol, že integrácia peňaženky by uložila súkromným stranám značné náklady a úsilie, pričom by znevýhodnila menšie spoločnosti a startupy s konkurenčnými službami digitálnej identity. (Apple má vo svojom iPhone svoju digitálnu peňaženku.)

Výčitky sú aj na strane verejného záujmu. Medzi nimi je navrhovaná požiadavka, aby štáty EÚ zahrnuli do digitálnych identifikátorov jedinečné identifikátory – alfanumerické reťazce. Skupina European Digital Rights (EDRi), ktorá zastrešuje digitálne práva, tvrdí, že takéto identifikátory by sa mohli použiť ako „super cookies“ na sledovanie každodenných aktivít používateľov, ktoré si vyžadujú peňaženku ID. Skupina tiež varuje, že táto funkcia môže byť v Nemecku protiústavná a môže byť v rozpore s administratívnymi postupmi v Holandsku a Rakúsku. A preto Brusel hľadal legislatívne cesty počas kontrol takzvaných Covid digital pass.

Thomas Lohninger, ktorý je členom predstavenstva EDRi, však hovorí, že súčasné české predsedníctvo v Rade naznačuje posun k porovnávaniu záznamov ako menej invazívnej metóde overovania. Tvrdí, že európsky identifikačný systém by mal zahŕňať rovnaké princípy nepozorovateľnosti a súkromia už od návrhu – koncept začlenenia ochrany údajov do technologického dizajnu – ktoré boli úspešne začlenené do vývoja certifikátu EÚ Covid-19. 

„Dokázali sme, že to môže fungovať,“ hovorí Lohninger a poznamenáva, že certifikát bol vyvinutý „rýchlosťou blesku“ v porovnaní s inými veľkými projektmi EÚ. 

Nič z toho nestráca Jerkovič, ktorý ako spravodajca parlamentného výboru ITRE začiatkom tohto roka odporučil zmeny v návrhu európskeho preukazu totožnosti, ako je napríklad peňaženka, aby sa zabezpečila kybernetická bezpečnosť a súkromie už od návrhu. Navrhuje, aby odrážala zásadu „jedenkrát len“, aby používatelia nemuseli verejným orgánom poskytovať rovnaké údaje dvakrát.

Poukazuje však aj na rozdiel v rozsahu a zložitosti oboch projektov. „Myslím si, že certifikát Covid-19 nám pomohol položiť základy na regulačnej aj technickej stránke veci, ale, samozrejme, vytvorenie celoeurópskeho rámca digitálnej identifikácie je oveľa zložitejšie, pretože sa zameriava na oveľa širší počet možných prípadov použitia. ," ona povedala.

Skrátka, možno by bolo múdre nečakať, že blesk udrie dvakrát.

 

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes