Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

8.7.2023 Európsky súdny dvor dáva kriminálnym migrantom voľnú ruku: Štatút utečenca môže byť odňatý len v prípade - vážneho nebezpečenstva.
Featured

8.7.2023 Európsky súdny dvor dáva kriminálnym migrantom voľnú ruku: Štatút utečenca môže byť odňatý len v prípade - vážneho nebezpečenstva.

VKontakte

 A zasa sme u toho!! Otázka. Ešte ako dlho budete sledovať divadelné scény politikov a ich predvolebné sľuby a klamstvá?? Zatajili o mnohých veciach ako pán Taraba s celou opozíciou a s koalíciou (tu čítaj), alebo o spoločnom migračnom pakte (tu), "(kompletná azylová politika (tu čítaj))" ale zatajili aj o tejto veci!!

Kedy žiadateľ o azyl stráca svoj ochranný štatút? Podľa Európskeho súdneho dvora (ESD) dlhá kriminálna kariéra nestačí: podľa luxemburských sudcov sú potrebné „obzvlášť závažné“ trestné činy, ktoré predstavujú „vážnu hrozbu“ pre miestnu komunitu.

Dohovor OSN o utečencoch hovorí o právach a povinnostiach utečencov celkom jasne. Každý, kto požiada o ochranu v inej krajine a dostane ju, sa musí podriadiť aj miestnym zvyklostiam a dodržiavať tamojšie normy a zákony. Od žiadateľa o azyl sa preto očakáva, že sa bude správať ako dobrý hosť. Nič viac a nič menej. Európsky súdny dvor však zjavne vidí veci trochu inak.

Jediné riešenie ako toto všetko zastaviť: Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 

Po tom, čo súdy v Belgicku, Rakúsku a Holandsku začali vyšetrovanie s cieľom objasniť, kedy môže členský štát odobrať štatút utečenca zahraničným zločincom, sudcovia v Luxembursku teraz rozhodli (čítaj dokument nižšie). Podľa práva EÚ môžu členské štáty odmietnuť alebo odobrať štatút utečenca len ľuďom, ktorí spĺňajú dve dôležité požiadavky, uviedol súd. Po prvé, musia „byť odsúdení za trestný čin, ktorý príslušné orgány považujú za obzvlášť závažný“ a po druhé, osoba musí predstavovať „skutočnú, súčasnú a dostatočne vážnu hrozbu“ pre miestnu komunitu.

Skutočnosť, že osoba bola odsúdená za závažný trestný čin, sama osebe nestačí na splnenie druhej požiadavky, dodal súd. A nielen to: členské štáty by tiež museli brať do úvahy princíp proporcionality a zvažovať záujmy žiadateľa o azyl so záujmami prijímajúceho štátu. Orgány členských štátov však podľa luxemburských sudcov nie sú povinné brať ohľad na následky návratu dotknutých osôb do domovskej krajiny.

Čo však vyhostenie ešte viac sťažuje, je fakt, že podľa sudcov kombinácia jednotlivých trestných činov nemá vplyv na stupeň závažnosti. Aj keď sú žiadatelia o azyl nápadní s nespočetnými „menšími“ trestnými činmi, ako je fyzické ubližovanie, vlámania, krádeže, prepadnutia, drogové trestné činy a podobne, nezáleží na tom. Podľa luxemburských sudcov jednotlivé trestné činy samé o sebe nestačia na to, aby stratili štatút utečenca. Prakticky licencia pre zločinecké gangy migrantov. Zdá sa, že ich práva sú v Európe ťažšie ako práva občanov, ktorí chcú žiť v bezpečí.

 

 Ilustračné foto: Pixabay/SKsprávy

Vystúpme z EÚ, z NATO, proti WHO ...... 

Podporte Referendum proti povinnému očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska 

Účel: dar SK28 0900 0000 0051 7971 8989 ďakujeme za každú pomoc, podporu

 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

DAROM ZAISŤUJETE NAŠU NEZÁVISLOSŤ!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

Účel: dar

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes