Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

19.8.2022 Z Bruselu: Boj proti online dezinformáciám a proti slobode!!

VKontakte

 Aj tento článok je tiež o priamych dôkazoch na všetkých politikov.  Ako už napovedá názov článku - Boj proti dezinformáciám, áno je to boj, ale proti nám občanom SR, no len už politici nepovedia celú pravdu, hrajú si tie svoje divadelné hry podľa scenára z Bruselu a hlavne aby ste ich volili, lebo to nie "my ale to druhí". Za ten čas čo skoro všetci sledujú tie tlačovky iba o sebe, tak v pozadí sa schvaľujú rôzne zákony na príkaz z Bruselu ( Tvrdého jadra).

Dokumenty sú nielen z EÚ - Bruselu, ale aj z vlád SR, kde vám dokážeme, že všetko bolo v skutočnosti dávno prijaté, a aj táto vláda koná na príkaz Bruselu. Nezastávame sa ani jednej vlády! 

Ľudia musia poznať celú pravdu, pretože toto v skutočnosti riadi EÚ - Brusel a všetci chránia EÚ a NATO, inak by ste vedeli, že toto v skutočnosti riadi, prikazuje EÚ - Brusel spoločne s NATO!! 

Odporúčam si pozrieť, každý jeden dátum, a prejsť si až do konca!

Čo myslíte? Ako to je v skutočnosti? Je to vôbec tak, ako politici hovoria svojím zákazníkom, že ten zákon proti dezinformáciám je z dielne tejto vlády, a ostatní za to už nemôžu? Určite je to tak? Nie nie je to tak! Len mi je divné, že prečo nik z nich nepovie pravdu, že kto za tým stojí, týka sa to europoslancov, poslancov NR SR - všetkých 150 Ks. Chránia sa navzájom? Áno chránia sa navzájom! 

Vy si určite už nebudete pamätať na ten deň, keď sa hlasovalo o celoplošnom testovaní, ale vtedy Kotleba zahral divadlo s Pellegrinim, že ten hlasoval za a podobne. Lenže si zapamätajte, že treba hľadať aj dôvod, takých výkrikov. Áno našli sme ho a aj vtedy sme to dávali von na známosť (málo koho to zaujímalo). Totiž borci zakryli jedno uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 337, o ktorom bolo spustené pripomienkovanie práve v tie dni o hlasovaní celoplošného testovania, ale samozrejme, že radšej o tom sa mlčalo.

Ale prečo? Pretože to bolo z minulej vlády z roku 2019 (vláda bola - Smer-SD, SNS, Most-Híd). 

Vládny návrh boja proti dezinformáciám ohrozuje slobodu a demokraciu.

LP/2020/507 Koordinovaný mechanizmus odolnosti Slovenskej republiky voči informačným operáciám

Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6944/23369/2020/KBR
Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 337 z 3. júla 2019
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matovič, Igor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.11.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/507
Dátum začiatku MPK: 02.11.2020
Dátum konca MPK: 13.11.2020

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/507

Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál) : Prebieha
Obsah:
Zhrnutie obsahu dokumentu
Vybrané časti dokumentu
„Zneužívanie slobody prejavu“?
„Kvalitne a konzistentne informovaná verejnosť“
Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, EÚ a NATO
Automatizovaný systém na detekciu dezinformácií
Zhodnotenie
Dokument nereflektuje chyby boja proti dezinformáciám
Vytváranie predpokladov na cenzúru
Posilňovanie autocenzúry
Hrozba kriminalizácie
Problematické definície
Dezinformáciou či propagandou môže byť aj pravdivá informácia

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, EÚ a NATO

Dokument opakovane zdôrazňuje úlohu mimovládneho sektora. Používať „skúsenosti tretieho sektora najmä v oblasti vyhľadávania dezinformácii“ považuje za „nevyhnutné pre dosiahnutie dobrých výsledkov“.

Dokument špecificky odkazuje na doterajšie aktivity mimovládnych organizácií v oblasti monitorovania dezinformácií: „Pri vyhľadávaní a identifikovaní môžu zohrávať dôležitú úlohu aj mimovládne organizácie a mediálne inštitúcie, ktoré už teraz monitorujú sociálne siete…“

Mimovládne organizácie (resp. občiansky, mimovládny, či tretí sektor) sa v dokumente spomínajú až 14-krát. Pre porovnanie, vedecký sektor (s ktorým sa tiež má spolupracovať) iba 2-krát. V predkladacej správe sa spolupráca s mimovládnymi organizáciami spomína 2-krát, s vedeckou obcou sa nespomína vôbec. Dokument odkazuje na štúdiu politickej mimovládnej organizácie GLOBSEC.

Pamätáte sa, keď v marci 2022 začali politici z opozície kričať, že vláda schválila zákon v boji proti dezinformáciám a niektorým webovým stránkam? O tom sa hlasovalo koncom februára 2022.

V čl. III, 2. bode, § 27b ods. 9 sa slová „31. decembra 2022“ nahrádzajú slovami „30. júna 2022“.
Odôvodnenie: Skracuje sa možnosť blokovania škodlivej aktivity, ktorou je závažná dezinformácia alebo iná forma hybridných hrozieb do 30. júna 2022.
Bolo to na príkaz Bruselu!

https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/hlasovanie/vyhladavanie_vysledok&ZakZborID=13&CisObdobia=8&Text=&CPT=919&CisSchodze=&DatumOd=&DatumDo=&FullText=False

Ako vidíte, tak je to dokonalá súhra, že.

Bez vašej podpory by sme to nedokázali: Neziskový sektor: 

SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989 Ďakujeme

Lenže vždy treba všade hľadať, že čo, alebo kto ich riadi k týmto zvrátenostiam. 

Teraz prejdeme k Eú - Bruselu, kde vám dokážeme, že všetko bolo v skutočnosti dávno prijaté, a aj táto vláda koná na príkaz Bruselu. Nezastávame sa ani jednej vlády! 

Ľudia musia poznať celú pravdu, pretože toto v skutočnosti riadi EÚ - Brusel a vlády chránia EÚ a NATO!!

EÚ proti dezinformáciám: iniciatíva EUvsDiSiNFO
Európska únia sa venuje boju proti dezinformáciám už viacero rokov. Slúži na to aj projekt EUvsDiSiNFO, ktorý vznikol v roku 2015. Ide o aktivitu East StratCom Task Force, čo je tím na odhaľovanie dezinformácií zriadený Európskou úniou, financovaný EÚ a členskými štátmi.

Aj keď na stránke EUvsDiSiNFO sa špecificky uvádza, že publikácie iniciatívy nepredstavujú názory EÚ, jej napojenie na EÚ je nesporné. Aj ciele iniciatívy, ako aj obsah jej webu, sú veľmi podobné strategickým krokom EÚ a jej oficiálnym antidezinformačným výstupom. Ale sa uvádza na ďalších stránkach EÚ - Bruselu, ktoré sa nám podarilo nájsť po ťažkom pátraní. 

Pred časom sme zverejnili, že kto už prijal takzvaný boj proti dezinformáciám, či sa to týkalo očkovania, alebo ohľadom Eú a NATO.

O očkovaní si otvorte článok - TU Klikni a o Eú a NATO - KLikni TU.

Po ďalšom pátraní, sme narazili na ďalšie veci, a to tiež priamo na stránkach EÚ - Bruselu. 

Na príkaz Bruselu sa prijímajú tieto zákony! Nech sa páči, že kto sú tí vaši politici!

Kde sa doslovne uvádza: Komisia bojuje proti šíreniu online dezinformácií a dezinformácií, aby zabezpečila ochranu európskych hodnôt a demokratických systémov.

Dezinformácia je nepravdivý alebo zavádzajúci obsah, ktorý sa šíri s úmyslom oklamať alebo zabezpečiť ekonomický alebo politický zisk a ktorý môže spôsobiť ujmu verejnosti. Dezinformácie sú nepravdivý alebo zavádzajúci obsah zdieľaný bez škodlivého úmyslu, hoci účinky môžu byť stále škodlivé.

Šírenie dezinformácií a dezinformácií môže mať celý rad škodlivých dôsledkov, ako je ohrozenie našich demokracií, polarizácia diskusií a ohrozenie zdravia, bezpečnosti a životného prostredia občanov EÚ.

Rozsiahle dezinformačné kampane sú pre Európu veľkou výzvou a vyžadujú si koordinovanú reakciu krajín EÚ, inštitúcií EÚ, online platforiem, spravodajských médií a občanov EÚ. Komisia vyvinula niekoľko iniciatív na boj proti dezinformáciám:

 • oznámenie o boji proti online dezinformáciám: európsky prístup je súborom nástrojov na boj proti šíreniu dezinformácií a na zabezpečenie ochrany hodnôt EÚ;
 • cieľom akčného plánu o dezinformáciách je posilniť schopnosť a spoluprácu EÚ v boji proti dezinformáciám;
 • akčný plán pre európsku demokraciu vytvára usmernenia pre povinnosti a zodpovednosť online platforiem v boji proti dezinformáciám;
 • Kódex postupov v oblasti dezinformácií z roku 2018 bol celosvetovo prvým prípadom, keď priemysel na dobrovoľnom základe súhlasil so samoregulačnými normami na boj proti dezinformáciám. Jeho cieľom bolo dosiahnuť ciele stanovené v oznámení Komisie predloženom ešte v apríli 2018
 • program monitorovania dezinformácií COVID-19, ktorý uskutočnili signatári Kódexu postupov, fungoval ako opatrenie na zabezpečenie transparentnosti s cieľom zabezpečiť zodpovednosť online platforiem za boj proti dezinformáciám.
 • EDMO je nezávislé observatórium, ktoré spája overovateľov faktov a akademických výskumníkov s odbornými znalosťami v oblasti online dezinformácií, platforiem sociálnych médií, médií riadených novinármi a odborníkov v oblasti mediálnej gramotnosti.

Posilnený kódex postupov v oblasti dezinformácií , podpísaný 16. júna 2022, spája širokú škálu hráčov, aby sa zaviazali k širokému súboru dobrovoľných záväzkov v boji proti dezinformáciám. Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/

POLITIKA A LEGISLATÍVA | Publikácia 

Komunikácia – Boj proti online dezinformáciám: európsky prístup

V oznámení o boji proti online dezinformáciám: európsky prístup sa stanovujú názory Komisie na výzvy spojené s online dezinformáciami.

Oznámenie načrtáva kľúčové zastrešujúce zásady a ciele, ktorými by sa mali riadiť činnosti zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o dezinformáciách a účinné riešenie tohto javu, ako aj konkrétne opatrenia, ktoré má Komisia v úmysle v tejto súvislosti prijať.  

Oznámenie bolo vypracované s ohľadom na rozsiahle konzultácie s občanmi a zainteresovanými stranami. Komisia zriadila koncom roka 2017 expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá má v tejto záležitosti poskytovať poradenstvo. Skupina predložila svoju správu 12. marca 2018. Komisia tiež spustila rozsiahly proces verejných konzultácií , ktorý pozostával z online dotazníkov, na ktoré bolo doručených 2 986 odpovedí, zo štruktúrovaných dialógov s príslušnými zainteresovanými stranami a z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer , ktorý zahŕňal všetkých 28 členských štátov. Zdroj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/

Ešte koľko treba Vám dokázať, že náš život riadi Eú - Brusel?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že všetci politici od 89' roku nás už dávno zapredali!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že ceny energií určuje Eú - Brusel!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že naše zdravie politici dávno odovzdali do rúk WHO a do rúk Bruselu!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že plyn a ropa nebude pre nás bežných ľudí kvôli Bruselu!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že Agenda 2030 beží na plné obrátky!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že Zelená európska dohoda beží na plné obrátky!?

Ešte koľko Vám treba dokázať že Brusel ničí chovy, pestovanie kvôli dohodám, ktoré prijali predošlé vlády a táto v tom pokračuje!?

Ešte koľko Vám treba dokázať, že všetci v tomto idú!?

Ja chcem žiť slobodne, dôstojne, bez strachu, bez totality; "A Vy?"

TU KLIKNI Stiahni, podpíš, odošli

Priority na roky 2019 - 2024: Akčný plán pre európsku demokraciu

Čo je akčný plán pre európsku demokraciu?

Akčný plán pre európsku demokraciu je navrhnutý tak, aby posilnil postavenie občanov a budoval odolnejšie demokracie v celej EÚ prostredníctvom

 • podpory slobodných a spravodlivých volieb,
 • posilnenia slobody médií,
 • boja proti dezinformáciám.

Tieto opatrenia sa budú vykonávať počas celého funkčného obdobia tejto Komisie. V roku 2023, teda v roku pred nasledujúcimi európskymi voľbami, Komisia preskúma vykonávanie tohto akčného plánu.

Financovanie

Štrukturálne fondy EÚ by sa mali využívať na financovanie občianskej spoločnosti a budovanie kapacít a inštitucionálnej/administratívnej infraštruktúry pre občiansku angažovanosť a politickú účasť. Finančné prostriedky EÚ by sa mali využívať na podporu prístupu k demokratickej účasti a dôvery v demokraciu. Finančné prostriedky a príležitosti by sa mali využívať ako súčasť

 • stratégie EÚ pre mládež,
 • výchovy k občianstvu,
 • programu Kreatívna Európa,
 • programu rovnosti.

 Odporúčam si prečítať tento článok k prevýchove detí a mládeže - TU Klikni - Európske občianstvo

Boj proti dezinformáciám

Demokracie na celom svete čelia šíreniu nepravdivých informácií, ktoré majú potenciál destabilizovať ich demokratické inštitúcie a oslabiť dôveru občanov. Boj proti nesprávnym informáciám, dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu si vyžaduje rôzne politické protiopatrenia.

V akčnom pláne pre európsku demokraciu sa stanovuje komplexná reakcia, ktorá vychádza z existujúcej činnosti EÚ a je pevne zakotvená v európskych hodnotách a zásadách. Zaručuje slobodu prejavu a právo ľudí na prístup k právnemu obsahu.

S cieľom zintenzívniť boj proti dezinformáciám Komisia

 • zlepší existujúci súbor nástrojov EÚ na boj proti zahraničnému zasahovaniu do nášho informačného priestoru a zavedie nové nástroje, ktoré umožňujú ukladať páchateľom sankcie,
 • bude usmerňovať úsilie o prepracovanie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií na koregulačný rámec povinností a zodpovednosti online platforiem v súlade s pripravovaným aktom o digitálnych službách,
 • vydá usmernenie na zlepšenie kódexu postupov (na jar 2021) a zavedie spoľahlivejší rámec na monitorovanie jeho vykonávania.

Dokonca Komisia uskutočnila od 15. júla do 18. septembra 2020 verejnú konzultáciu. Vedeli ste o tom? Nie nevedeli!!

Tu si pozrite veľkú propagandu z dielne Eú: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthened-eu-code-practice-disinformation_sk

Program monitorovania dezinformácií COVID-19: https://digital-strategy.ec.europa.eu/sk/node/10338

Publikácia Usmernenie k posilneniu Kódexu postupov v oblasti dezinformácií
Usmernenie vyzýva na posilnenie Kódexu dezinformácií v nasledujúcich oblastiach, aby sa zabezpečilo úplné a konzistentné uplatňovanie medzi zainteresovanými stranami a krajinami EÚ:
 • Väčšia účasť so záväzkami na mieru
 • Lepšie demonetizácia dezinformácií
 • Zabezpečenie integrity služieb
 • Zlepšenie postavenia používateľov
 • Zvýšenie pokrytia overovania faktov a poskytnutie lepšieho prístupu k údajom pre výskumníkov
 • Vytvorenie robustnejšieho monitorovacieho rámca

Komisia tiež vyzýva signatárov kódexu, aby vytvorili centrum transparentnosti, v ktorom uvedú, aké politiky prijali na implementáciu záväzkov kódexu, ako boli presadzované, a zobrazia všetky údaje a metriky relevantné pre kľúčové ukazovatele výkonnosti. V usmerneniach sa tiež navrhuje zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej predsedá Komisia.

Ďalšie kroky

Signatári Kódexu postupov by sa mali stretnúť s cieľom posilniť Kódex v súlade s usmerneniami Komisie a na jeseň predložiť prvý návrh.

 

Tlačová správa26. máj 2021Brusel

Komisia predkladá usmernenie na posilnenie Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií

Publikácia 

2022 Posilnený kódex postupov v oblasti dezinformácií

© Európska komisia

Hlavné online platformy, vznikajúce a špecializované platformy, hráči v reklamnom priemysle, overovatelia faktov, výskum a organizácie občianskej spoločnosti predložili na základe usmernenia Komisie z mája 2021 posilnený kódex postupov v oblasti dezinformácií.

Posilnený Kódex postupov v oblasti dezinformácií podpísalo a 16. júna 2022 predložilo 34 signatárov, ktorí sa zapojili do procesu revízie Kódexu z roku 2018.

Cieľom nového kódexu je dosiahnuť ciele usmernení Komisie predstavených v máji 2021 stanovením širšej škály záväzkov a opatrení na boj proti online dezinformáciám.

Kódex postupov z roku 2022 je výsledkom práce, ktorú vykonali signatári. Je na signatároch, aby sa rozhodli, ku ktorým záväzkom sa prihlásia, a je ich zodpovednosťou zabezpečiť efektívnosť plnenia svojich záväzkov. Komisia kódex neschválila, zatiaľ čo Komisia uviedla svoje očakávania v usmernení a domnieva sa, že kódex ako celok tieto očakávania spĺňa.

Signatári sa zaviazali konať v niekoľkých oblastiach, ako napr. demonetizácia šírenia dezinformácií; zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy; posilnenie postavenia používateľov; zlepšenie spolupráce s overovateľmi faktov; a poskytnúť výskumníkom lepší prístup k údajom.

Signatári si uvedomujú, že je dôležité, aby bol kódex odolný voči budúcnosti, a dohodli sa na vytvorení rámca pre ďalšiu spoluprácu prostredníctvom stálej pracovnej skupiny. Kódex tiež prichádza s posilneným monitorovacím rámcom založeným na kvalitatívnych prvkoch podávania správ a ukazovateľoch na úrovni služieb, ktoré merajú efektívnosť jeho implementácie. Signatári zriadia Centrum transparentnosti, ktoré verejnosti poskytne jasný prehľad o politikách, ktoré zaviedli na plnenie svojich záväzkov, a budú ho pravidelne aktualizovať o relevantné údaje.

Posilnený kódex

Kódex postupov v oblasti dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa príslušní hráči v tomto odvetví po prvýkrát v roku 2018 dohodli na samoregulačných normách na boj proti dezinformáciám.

Proces jeho revízie sa začal v júni 2021 a po podpise a prezentácii revidovaného kódexu 16. júna 2022 sa nový kódex stane súčasťou širšieho regulačného rámca v kombinácii s legislatívou o transparentnosti a zacielení politickej reklamy a Zákon o digitálnych službách. Pre signatárov, ktorí sú veľmi veľkými online platformami, je cieľom kódexu stať sa zmierňujúcim opatrením a kódexom správania uznaným v rámci koregulačného rámca DSA.

Posilnený Kódex postupov obsahuje 44 záväzkov a 128 konkrétnych opatrení v nasledujúcich oblastiach.

 • Demonetizácia: zníženie finančných stimulov pre poskytovateľov dezinformácií

  Cieľom posilneného kódexu je zabezpečiť, aby dodávatelia dezinformácií nemali prospech z príjmov z reklamy. Signatári sa zaväzujú prijať prísnejšie opatrenia, aby sa zabránilo umiestňovaniu reklamy vedľa dezinformácií, ako aj šíreniu reklamy obsahujúcej dezinformácie. Kódex tiež stanovuje efektívnejšiu spoluprácu medzi subjektmi v reklamnom sektore, čo umožňuje silnejšie spoločné konanie.  

 • Transparentnosť politickej reklamy

  Uznávajúc dôležitosť politickej reklamy pri formovaní verejného života, posilnený kódex zaväzuje signatárov, aby zaviedli prísnejšie opatrenia na transparentnosť, ktoré používateľom umožnia ľahko rozpoznať politické reklamy poskytovaním efektívnejšieho označovania, zaväzujúc sa odhaliť sponzora, výdavky na reklamu a dobu zobrazenia. Okrem toho sa signatári zaväzujú zriadiť efektívne a vyhľadávateľné knižnice reklám pre politickú reklamu.

 • Zabezpečenie integrity služieb

  Kódex posilní opatrenia na zníženie manipulatívneho správania používaného na šírenie dezinformácií (napr. falošné účty, zosilňovanie pomocou robotov, odcudzenie identity, zlomyseľné hlboké falzifikáty) a vytvorí užšiu spoluprácu medzi signatármi v boji proti výzvam súvisiacim s týmito technikami. Medzi signatármi sa dohodne vzájomné porozumenie nepovoleného manipulatívneho správania a praktík na šírenie dezinformácií. Bude sa od nich tiež vyžadovať, aby pravidelne revidovali zoznam taktík, techník a postupov (TTP), ktoré používajú zlomyseľní aktéri, a zavedú jasné zásady pokrývajúce rozsah identifikovaného správania a praktík.

 • Posilnenie užívateľov

  Používatelia budú lepšie chránení pred dezinformáciami prostredníctvom vylepšených nástrojov na rozpoznanie, pochopenie a označenie dezinformácií, na prístup k dôveryhodným zdrojom a prostredníctvom iniciatív zameraných na mediálnu gramotnosť. Kódex zabezpečí najmä zavedenie bezpečných postupov navrhovania s cieľom obmedziť šírenie dezinformácií a zabezpečiť väčšiu transparentnosť ich odporúčacích systémov, pričom ich prispôsobí tak, aby obmedzili šírenie dezinformácií.

 • Posilnenie postavenia výskumníkov

  Kódex predpokladá, že online platformy poskytujú lepšiu podporu výskumu dezinformácií. Výskumníci budú mať lepší a širší prístup k údajom platforiem. To znamená zabezpečiť automatizovaný prístup k neosobným, anonymizovaným, súhrnným alebo zjavne zverejneným údajom a pracovať na zavedení riadiacej štruktúry na zjednodušenie prístupu k údajom vyžadujúcim si dodatočnú kontrolu.

 • Posilnenie komunity overujúcej fakty

  Nový kódex rozšíri pokrytie overovania faktov vo všetkých členských štátoch EÚ a jazykoch a zabezpečí, že platformy budú pri svojich službách konzistentnejšie využívať overovanie faktov. Kódex sa okrem toho snaží zabezpečiť spravodlivé finančné príspevky na prácu overovateľov faktov a lepší prístup overovateľov k informáciám, ktoré im uľahčujú každodennú prácu.

 • Centrum transparentnosti a pracovná skupina

  Centrum transparentnosti prístupné všetkým občanom umožní jednoduchý prehľad o implementácii opatrení kódexu, zabezpečí transparentnosť a pravidelnú aktualizáciu relevantných údajov. Stála pracovná skupina bude udržiavať Kódex v budúcnosti odolný a vhodný na daný účel vytvorením fóra – okrem iného – na preskúmanie a prispôsobenie záväzkov vzhľadom na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj. Pracovná skupina sa skladá zo zástupcov signatárov, Skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby, Európskeho observatória digitálnych médií a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a predsedá jej Komisia.

 • Posilnený rámec monitorovania

  Kódex prichádza so silným monitorovacím rámcom vrátane ukazovateľov úrovne služieb na meranie implementácie kódexu v celej EÚ a na úrovni členských štátov. Do začiatku roku 2023 predložia signatári Komisii prvé základné správy o implementácii kódexu. Následne veľmi veľké online platformy, ako sú definované v zákone o digitálnych službách (DSA), budú podávať správy každých šesť mesiacov, zatiaľ čo ostatní signatári budú podávať správy raz ročne. Posilnený kódex obsahuje aj jasný záväzok pracovať na vytvorení štrukturálnych ukazovateľov, ktoré umožnia merať celkový vplyv kódexu na dezinformácie.

Kroky vpred

Signatári budú mať šesť mesiacov na implementáciu záväzkov a opatrení, ku ktorým sa zaviazali.

Spolu so Skupinou európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a Európskym observatóriom pre digitálne médiá (EDMO) bude Komisia pravidelne hodnotiť pokrok dosiahnutý pri implementácii kódexu na základe podrobných kvalitatívnych a kvantitatívnych správ, ktoré sa od signatárov očakávajú.

Zriadená pracovná skupina, ktorá sa bude stretávať podľa potreby a najmenej každých šesť mesiacov, bude monitorovať a prispôsobovať záväzky vzhľadom na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj.

Cesta, ktorá viedla k posilnenému kódexu z roku 2022

Kódex praktík v oblasti dezinformácií z roku 2018  prvýkrát spojil hráčov z celého sveta, aby sa zaviazali bojovať proti dezinformáciám. Kódex , ktorý je jadrom stratégie EÚ proti dezinformáciám sa ukázal ako účinný nástroj na obmedzenie šírenia online dezinformácií, a to aj počas volebných období, a na rýchlu reakciu na krízy, ako je pandémia koronavírusov a vojna na Ukrajine.

Po posúdení prvého obdobia implementácie zo strany Komisie Komisia v máji 2021 zverejnila podrobné usmernenia  na riešenie nedostatkov kódexu z roku 2018, v ktorých navrhla riešenia na jeho zefektívnenie. Signatári kódexu z roku 2018, ku ktorým sa pripojilo široké spektrum potenciálnych signatárov, sa zapojili do procesu revízie, ktorý viedol k posilnenému kódexu predstavenému Komisii 16. júna 2022.droj: https://digital-strategy.ec.europa.eu/

Tento informačný list poskytuje prehľad Posilneného kódexu postupov v oblasti dezinformácií. Informačný list o Posilnenom kódexe praktík v oblasti dezinformácií z roku 2022 prostredníctvom nasledujúcich nadpisov zdôrazňuje opatrenia a záväzky obsiahnuté v kódexe:

 

Nový posilnený kódex na rok 2022

Ďalší bod: 9. december 2021 Brusel

Komisia navrhuje rozšíriť zoznam trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti

Európska komisia dnes predkladá iniciatívu na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ tak, aby zahŕňal nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti, ako avizovala predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2020.

V celej Európe prudko stúpajú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Je to mimoriadne závažný a znepokojujúci jav – offline aj online. Riešenie tejto celoeurópskej výzvy si vyžaduje spoločné opatrenia EÚ. V súčasnosti však neexistuje právny základ, ako kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ. Treba rozšíriť existujúci zoznam trestných činov EÚ, ktorý je uvedený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zabezpečili by sa tým minimálne spoločné pravidlá o tom, ako definovať trestné činy a sankcie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ. Dnešná iniciatíva je prvým krokom potrebným na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ. Ďalším krokom by bolo schválenie iniciatívy členskými štátmi, aby Komisia mohla predložiť legislatívny návrh. 

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Nenávisť nemá v Európe miesto. Je v rozpore s našimi základnými hodnotami a zásadami. Potrebujeme opatrenia na úrovni EÚ, aby sa nenávisť postihovala ako trestný čin všade v Európe a rovnako.“

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Na problém nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti treba rázne reagovať v celej EÚ – hneď teraz a aj v budúcnosti. Dnešná iniciatíva je dôležitým krokom k účinnejšej európskej reakcii na takéto hrozby proti pluralizmu a inkluzívnosti. Nedopustíme, aby tento jav oslabil naše demokracie.“

Hlavné prvky oznámenia:

V dnešnej iniciatíve sa uvádzajú podklady pre rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa kritérií uvedených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ:

 • Cezhraničný rozmer nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti: Nenávistné prejavy na internete sa rýchlo šíria a každý si ich dokáže kdekoľvek nájsť. Ideológie, ktoré stoja za nenávistnými prejavmi a trestnými činmi z nenávisti, môžu mať medzinárodné korene a v online prostredí sa dokážu rýchlo šíriť. Trestné činy z nenávisti môžu páchať siete združujúce členov z viacerých krajín.
 • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť trestnej činnosti: Komisia sa domnieva, že nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti tvoria samostatnú oblasť trestnej činnosti, pretože majú špeciálnu inherentnú vlastnosť, a to „nenávisť“ zameranú na osoby alebo skupiny osôb, ktoré spájajú rovnaké chránené charakteristiky (alebo sú vnímané ako osoby či skupiny s týmito charakteristikami).
 • Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti ako oblasť obzvlášť závažnej trestnej činnosti: Nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti sú obzvlášť závažnou trestnou činnosťou, pretože ohrozujú spoločné hodnoty a základné práva EÚ zakotvené v článkoch 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii, ako aj v charte. Majú škodlivý vplyv na jednotlivcov, ich spoločenstvá a na spoločnosť ako celok.
 • Vývoj v oblasti trestnej činnosti: Tieto dva javy sú čoraz rozšírenejšie v dôsledku rôznych hospodárskych, sociálnych a technologických zmien a vývoja. Jedným z faktorov, ktoré prispievajú k tomuto nárastu, je aj pandémia COVID-19.
 • Niet inej cesty ako rozšíriť zoznam trestných činov EÚ: Členské štáty EÚ kriminalizujú nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti v rôznej miere. Jedine rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti dokáže zabezpečiť účinný a komplexný trestnoprávny prístup k týmto javom na úrovni EÚ spolu s dôslednou ochranou obetí takýchto činov.

Ďalšie kroky

Po získaní súhlasu Európskeho parlamentu musí Rada jednomyseľne rozhodnúť, že nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti sa budú považovať za ďalšiu oblasť trestnej činnosti podľa kritérií stanovených v článku 83 ods. 1 ZFEÚ.

Komisia môže následne navrhnúť právne predpisy, v ktorých sa stanovia minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia nenávistného prejavu a trestného činu z nenávisti a ich trestania. Tieto predpisy by prijal Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

Súvislosti

V dnes uverejnenej externej štúdii sa potvrdzuje rozsah nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti a ich znepokojujúci trend. Počas pandémie sa zvýšila miera nenávisti napríklad voči Rómom, židom, moslimom a osobám ázijského pôvodu alebo voči tým, ktorí sú vnímaní ako osoby takéhoto pôvodu. Prejavuje sa to aj rasistickými útokmi a bitkami, násilným šikanovaním, vyhrážaním a rasistickým zneužívaním. Zo zdrojov vyplynulo, že 52 % mladých žien a dievčat zažilo online násilie vrátane vyhrážania a sexuálneho obťažovania. Osobám so zdravotným postihnutím zas hrozí väčšie riziko ako ostatným, že sa stanú obeťou obťažovania a násilných trestných činov vrátane činov páchaných z nenávisti.

Trestné činy z nenávisti a nenávistné prejavy sú v rozpore so základnými európskymi hodnotami stanovenými v článku 2 Zmluvy o EÚ. Podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ môžu Európsky parlament a Rada stanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií v oblastiach obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom. Takýmito oblasťami sú napríklad terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí. V závislosti od vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie takéto oblasti. Komisii tým umožní – v druhom kroku – navrhnúť pevný rámec, ako riešiť nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti na úrovni EÚ.

Na úrovni EÚ už existuje rámec pre silnú spoločnú reakciu na rasistické a xenofóbne nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti. Poskytuje ho rámcové rozhodnutie Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Cieľom rámcového rozhodnutia je zabezpečiť, aby sa závažné prejavy rasizmu a xenofóbie v celej EÚ trestali účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. To si vyžaduje, aby členské štáty stanovili nenávistné prejavy za trestný čin, napríklad verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti na základe rasy, farby pleti, náboženstva, rodového pôvodu alebo národného alebo etnického pôvodu. Pri iných trestných činoch, ako sú nenávistné prejavy, musia členské štáty zabezpečiť, aby sa rasistická a xenofóbna motivácia považovala za priťažujúcu okolnosť, respektíve aby sa takáto motivácia zohľadňovala pri určovaní trestu.

Komisia podporuje snahu členských štátov účinne vykonávať rámcové rozhodnutie prostredníctvom skupiny na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám neznášanlivosti.

Dnešná iniciatíva je súčasťou širšieho súboru opatrení, ktoré EÚ podniká na boj proti nezákonným nenávistným prejavom a násilným extrémistickým ideológiám a terorizmu na internete. Ide napríklad o kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom online, ktorý vydala EÚ, navrhovaný akt o digitálnych službáchnariadenie o riešení teroristického obsahu online a internetové fórum EÚ.

Táto iniciatíva podporí akčný plán EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a stratégiu boja proti antisemitizmu a podpory židovského života v EÚ, ako aj stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025. Zdroj: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_6561

 • Rada EÚ Tlačová správa 23. apríla 2022 

Akt o digitálnych službách: predbežná dohoda Rady a Európskeho parlamentu, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby bol internet bezpečnejším priestorom pre európskych občanov

Infografika – Akt o digitálnych službách

(Tlačová správa aktualizovaná 15. júna 2022 pridaním odkazu na znenie po schválení Coreperom)

Predbežná politická dohoda o akte o digitálnych službách medzi Radou a Európskym parlamentom, ktorá sa dnes dosiahla, je dôležitým krokom.

Akt o digitálnych službách je prvým svojho druhu na svete v oblasti digitálnej regulácie, pokiaľ ide o mieru ambície, povahu regulovaných aktérov a inovačný aspekt dotknutého dohľadu.

V akte o digitálnych službách sa zakotvuje zásada, že to, čo je nezákonné offline, musí byť nezákonné aj online. Jeho cieľom je chrániť digitálny priestor pred šírením nezákonného obsahu a zabezpečiť ochranu základných práv používateľov.

Rozsah pôsobnosti

Akt o digitálnych službách sa bude vzťahovať na všetkých online sprostredkovateľov, ktorí poskytujú služby v Únii.

Povinnosti, ktoré sa ním zavádzajú, zodpovedajú povahe dotknutých služieb a sú prispôsobené počtu používateľov, čo znamená, že veľmi veľké online platformy a veľmi veľké internetové vyhľadávače budú podliehať prísnejším požiadavkám. Do kategórie veľmi veľkých online platforiem a veľmi veľkých internetových vyhľadávačov budú patriť služby s viac ako 45 miliónmi aktívnych používateľov v Európskej únii.

S cieľom zabezpečiť rozvoj startupov a menších podnikov na vnútornom trhu budú od určitých nových povinností oslobodené mikropodniky a malé podniky, ktoré v EÚ nedosahujú 45 miliónov aktívnych používateľov mesačne.

https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/04/23/digital-services-act-council-and-european-parliament-reach-deal-on-a-safer-online-space/

NA PRÍKAZ BRUSELU MÁME ZÁKONY PROTI akože DEZINFORMÁCIÁM, PROTI SLOBODE SLOVA

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Spracoval: © OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska. Zdieľanie dovolené.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes