Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Featured

11.11.2022 Dodatok alebo ekvivalentná náhrada za hotovosť - Nemecký minister financií chce presadiť digitálne euro (nové informácie z EP)

VKontakte

Včerajšia konšpiračná teória – zajtrajšia realita? Minister financií Christian Lindner je za rýchle zavedenie digitálneho eura. Inzeruje to ako „veľký skok v inováciách“ a „motor rastu ekonomiky“. To, že digitálne meny sú aj dokonalými kontrolnými nástrojmi, zrejme straníckeho šéfa Slobodnej (!) Demokratickej strany nezaujíma. Nemecký minister financií Lindner chce presadiť digitálne euro!! 

V týchto článkoch sme už upovedomili verejnosť, že čo sa chystá v EÚ, ako už testujú digitálne euro, digitálnu peňaženku a ďalšie- Tu klikni a Tu Klikni!! V tomto článku sa dočítate, že kto a čo pripravuje od roku 2023 - Tu klikni.

mnohých krajinách sa plánuje zavedenie meny digitálnej centrálnej banky (CBDC) (1) a svoju víziu teraz zverejnil na Twitteri aj nemecký minister financií Christian Lindner. Digitálne euro považuje za „veľký inovačný skok“, pretože by mohlo „uľahčiť každodenný život“ a byť „motorom rastu ekonomiky“. Ale to nie je „samobežec“.

„Digitálna hotovosť“ bude všeobecne akceptovaná len ako „doplnok alebo ekvivalentná náhrada [!] za bankovky a mince , ak bude chránené súkromie,“ zdôrazňuje. "Osobné a transakčné údaje v každodenných transakciách sa preto nesmú uchovávať."

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie 

Podporte nás. Ďakujeme

Neziskový sektor: SLSP Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska SK28 0900 0000 0051 7971 8989

 

„Ak bude digitálne euro predstavovať určitý druh platformy, bude napríklad veľa start-upov, ktoré vyvinú dodatočnú užitočnosť, o ktorej dnes ani nemôžeme uvažovať.“ Na to musí byť Európa technologicky „špičkovou“, pokračuje Lindner.

Minister financií neskôr – pravdepodobne po početných kritických reakciách – zdôraznil, že cieľom nebolo zrušiť hotovosť, hoci predtým navrhoval možnosť „nahradenia“ bankoviek a mincí „digitálnou hotovosťou“. "Naopak, pracujeme na tom, aby plánované digitálne euro malo z hľadiska súkromia rovnaké vlastnosti ako tlačené a embosované euro."

Vlády samozrejme podporujú zavedenie digitálnej meny. Okrem tu uvedených aspektov by digitálne euro bolo silným nástrojom ekonomického dohľadu nad občanmi. Najmä v Nemecku vláda čoraz viac zasahuje, len si spomeňte na „ochranné opatrenia“ proti údajne smrteľnému koronavírusu. S digitálnou menou by občania stratili anonymitu a slobodu – Lindnerove ubezpečenia o súkromí, ako to tak často býva, by mali zostať len slovnou rečou. Najneskôr v diskusii o povinnom očkovaní pôsobivo demonštroval, aké dôveryhodné sú jeho sľuby vo všeobecnosti.

Hotovosť v neposlednom rade znamená nezávislosť od technických systémov, pretože ju možno použiť kedykoľvek a kdekoľvek aj v prípade výpadku prúdu. Mimochodom, bezhotovostná platba je už možná takmer všade – aké sú teda výhody pre obyvateľov? Každý by si mal položiť aj otázku: Veríme politike, že z nás neurobia transparentných občanov a budú chcieť ovládať naše životy pomocou „systémov sociálnych kreditov“? Digitálne meny centrálnych bánk sú tiež kľúčovými súčasťami globalistického plánu pre Veľký reset, rovnako ako zelená ekonomika, digitálne zdravotné pasy a deindustrializácia. 

Naozaj chceme žiť vo vízii budúcnosti WEF pod heslom „Nebudeš mať nič, ale budeš šťastný“?

Od októbra 2021 Európska centrálna banka (2) (ECB) spolu s piatimi spoločnosťami (Amazon, španielska Caixa Bank, francúzska platobná platforma Worldline, talianska banka Nexi a European Payments Initiative (EPI)) skúmajú možné využitie takúto menu. Táto fáza vyšetrovania by mala byť ukončená v prvom štvrťroku 2023 a ECB následne zverejní aj svoje výsledky.

Po ďalších zisteniach z EP!! 

V dokumentoch sa opisuje všetko. Od legislatívy až po .... ako to urobiť. Je to presne to, čo opisuje Nemecký minister!! O tomto sa hlasovalo 10.11.2022 v EP!! Vážne ste si mysleli, že sa nič nedeje? Že všetko je v úplnom poriadku? Oni to vážne idú spraviť. V týchto článkoch sme už upovedomili verejnosť, že čo sa chystá v EÚ - Tu klikni Tu Klikni!!

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice
2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ,
2014/65/EÚ, (EÚ) 2015/2366 a (EÚ) 2016/2341
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)) 

Tento dokument dokazuje, že sa všetko po tichu pripravuje, kedy to mali na stole poslanci EP. Uhrík sa zdržal hlasovania, Radačovsky hlasoval proti, Beňová a ostatní hlasovali za. Strana Smer a ostatní potvrdili, že sú proti záujmom občanov SR. Uhrík jednoznačne mal hlasovať proti!

Legislatívny proces: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil//popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0268(COD)&l=en

 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o digitálnej prevádzkovej
odolnosti finančného sektora a o zmene nariadení (ES) č. 1060/2009, (EÚ)
č. 648/2012, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 909/2014
(COM(2020)0595 – C9-0304/2020 – 2020/0266(COD))

Aj tento dokument dokazuje, že sa všetko po tichu pripravuje, kedy to mali na stole poslanci EP. Uhrík a Radačovsky hlasovali proti, a ostatní hlasovali za. Strana Smer a ostatní potvrdili, že sú proti záujmom občanov SR. 

 

Legislatívny proces: https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0266(COD)

Čo je to IKT!? 

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť Európy v dnešnej stále viac digitalizovanej globálnej ekonomike.Počas obdobia financovania 2014 – 2020 je na investície do IKT k dispozícii viac ako 20 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Tieto investície sú nevyhnutné pre úspech cieľa Komisie, ktorým je pripraviť Európu na digitálny vek.

IKT a ich využívania a kvality je jedným z 11 tematických cieľov politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020. Medzi priority EFRR bude patriť:

  • rozširovanie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí,
  • rozvíjanie produktov a služieb IKT a elektronického obchodovania,
  • posilnenie aplikácie IKT pre elektronickú štátnu správu, elektronické vzdelávanie, elektronickú inklúziu, elektronickú kultúru a elektronické zdravotníctvo.

Zdroj: https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/themes/ict/

(1) 

Umiestnením kurzora myši na krajinu zobrazíte jej stav. Kliknutím na krajinu sa dozviete viac.

 
(2) ECB vyberá externé spoločnosti na spoločné prototypovanie používateľských rozhraní pre digitálne euro
 
Po experimentoch s digitálnym eurom, ktoré vykonala ECB a národné centrálne banky eurozóny, sme spustili fázu vyšetrovania projektu. Fáza bude trvať dva roky, od októbra 2021 do októbra 2023.
 
 
 
Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája a nie rozdeľuje

Na rozdiel od mnohých iných nemá Oz Dôstojnosť Slovenska žiadnych akcionárov ani miliardárskeho vlastníka. Len odhodlanie a vášeň poskytovať nielen vysoko účinné globálne spravodajstvo, vždy bez komerčného alebo politického vplyvu. Takéto podávanie správ je životne dôležité pre demokraciu, spravodlivosť a požiadavku na lepšie od mocných.

A to všetko poskytujeme zadarmo, aby si to mohol prečítať každý. Robíme to preto, lebo veríme v informačnú rovnosť. Väčšie množstvo ľudí môže sledovať globálne udalosti, ktoré formujú náš svet, pochopiť ich vplyv na ľudí a komunity a inšpirovať sa k zmysluplným krokom. Milióny ľudí môžu ťažiť z otvoreného prístupu ku kvalitným a pravdivým správam bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za ne.

Podporte Referendum proti očkovaniu, proti digitálnym očkovacím preukazom, proti ratifikácii pandemickej zmluvy s WHO, vo všetkých bodoch sa vy už rozhodnete v referende, že či chcete aj výstup z EÚ, z NATO a vyhlásiť SR za neutrálny štát : TU Klikni - Stiahni, podpíš, odošliVieme prečo to robíme. Vieme čo schválili v Bruseli. Vieme čo je tá pandemická zmluva s WHO a ďalšie veci, o ktorých informujeme iba jediní z celého Slovenska! Vieme kto všetko o tom vedel a vie..... .

Spracoval: OZ Dôstojnosť Slovensko Všetky práva vyhradené!!

Neziskový sektor: SLSP

Názov účtu: Dôstojnosť Slovenska

SK28 0900 0000 0051 7971 8989

Všetky práva vyhradené © OZ Dôstojnosť Slovenska.

 

 

 

 

Súvisiace články

Najčítanejšie články

more
Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes